Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 9.3.2010 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn030910.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan teille lisää asioita. Tällä hetkellä meidän Maanpäälliset liittolaisemme ovat asettaneet voimaan maailmanlaajuisen tiedustelutoiminnan pimennyksen osoittaakseen kaikille, että he ovat ryhtyneet tarvittaviin turvatoimiin odottaessaan ensimmäisen muutoksen dominonappulan kaatumista. "Tiesulut" ovat nyt itse aiheutettuja, kun meidän Maanpäälliset liittolaisemme hidastavat toimiaan varmistaakseen sen, että kaikki mahdolliset vastustajat on poistettu kaikista mahdollisista asemista, joissa he voisivat aiheuttaa viivästyksiä valtavien maailmanlaajuisten muutosten toteuttamisessa. Tähän mennessä pimeyden voimien jäljellä olevat rippeet eivät enää ole osoittaneet taipumusta olla esteenä meidän Maanpäällisten liittolaistemme tekemälle hyvälle työlle. Lopulliset sopimukset ovat nyt valmiina samoin kuin rahavarat, joiden turvin voidaan toteuttaa lukuisia hallinnollisia ja rahoituksellisia muutoksia. Kaikki on valmiina suuren suunnitelman toteuttamiseksi. Samaan aikaan meidän Äiti Maan ympärillä sijaitsevan laivastomme sisin osa on valmiina suorittamaan lukuisia laskeutumisia edeltäviä tehtäviään. Meidän Maanpäälliset liittolaisemme ovat täysin tietoisia siitä, että Taivas on näyttänyt meille "vihreää valoa" ja me saamme toimia heti, kun aika on kypsä. Tätä varten me olemme kutsuneet paikalle useita planetaarisia partioitamme, jotta ne ovat valmiita toimimaan heti!

Äiti Maa puolestaan on yhä kiihtyvällä tahdilla etenemässä kohti valtavia maailmanlaajuisia muutoksia edeltävää valmisteluvaihetta. Teidän planeettanne ja Hengellinen Hierarkia kertovat meille, että aika on käymässä vähiin ja siksi on tarpeen antaa alustavia varoituksia mahdollisesti tulossa oleviin evakuointeihin liittyen. Tämän lisäksi valtaan pääsyä odottavat väliaikaiset hallitukset ovat järjestelemässä uudelleen muutosten toteuttamisen aikataulua ja me osallistumme tähän tehtävään yhdessä heidän kanssaan, jotta saadaan aikaan Maapallon Hierarkiaan sopiva aikataulu. Tärkein asia on varmistaa se, että kuinka teidät kaikki saadaan jäljellä olevassa lyhyessä ajassa valmisteltua parhaalla mahdollisella tavalla riittävän hyvin ennen kuin teidän on välttämätöntä poistua Maapallon pinnalta. Teidän tähtitieteilijännekin ovat panneet merkille planetaarisen aktiivisuuden yleisen lisääntymisen koko aurinkokunnassanne. Lisääntynyt aktiivisuus vaikuttaa lähellä Maapalloa oleviin avaruusasemiin ja avaruussukkuloihin ja on johtanut useimpien rakettivoimalla toteutettujen miehitettyjen avaruuslentojen peruutuksiin. Itse asiassa teidän valtavassa paniikissa olevat salaiset hallituksenne käyttävät nyt antigravitaatioaluslaivastoaan epätoivoisessa yrityksessään onnistua pakenemaan paikalta.

Pimeyttä edustavien salaliittolaisten yritykset uhmata Maapallon Hengellistä Hierarkiaa on heille tyypillistä toimintaa, mutta nyt heidät on valtaamassa pelko, kun he yrittävät fyysisesti uhmata niitä rajoituksia, jotka me olemme heille selkeästi kertoneet. Me olemme kertoneet heille varsin selväsanaisesti, että he saavat toimia ainoastaan Maapallon pinnalla ja sen ilmakehässä. Samalla tavoin aghartalaiset ovat evänneet salaliittolaisten alusten liikennöinnin Maapallon sisäiseen maailmaan. Tämä tilanne on ajanut salaliittolaiset ahdinkoon, johon on vain yksi ratkaisu - antautuminen, ja heti välittömästi! Teidän ihana planeettanne on siirtymässä Valoon ja on tullut aika kertoa teille, mitä on tulossa. Teidän pimeyttä edustavan eliittinne tietolähteet ovat tehneet heille täysin selväksi sen, että heidän fyysinen hengissä selviämisensä on nyt uhattuna. Selviytyäkseen heidän täytyisi nyt luovuttaa ja antaa meidän Maanpäällisten liittolaistemme tehdä tarvittavat tiedotukset, joiden avulla kerrottaisiin yksityiskohtaisesti se, mitä on tapahtumassa ja miksi. Äiti Maa elää nyt viimeisiä vaiheitaan ennen kuin valtaisat muutokset alkavat. Lisäksi Taivas edellyttää, että teille kerrotaan se, että te ette ole tämän galaksin ainoa älyllinen elämänmuoto ja että teidän avaruus- ja henkiperheenne ovat täällä läsnä johdattaakseen teidät Rakkaudella ja armolla takaisin täyden tietoisuuden tilaan.

Pimeyden voimat ovat peukaloineet tätä jumalallista muutosprosessia monine karmeine metkuineen. Meidän tehtävämme on ollut kumota näiden alhaisten toimien vaikutukset ja pitää teidän muuttumisenne Jumalallisessa aikataulussa. Meidän monien eri tähtikansojen edustajista koostuva johtokuntamme kokoontuu päivittäin laatimaan toimintaohjelmia, joiden avulla voidaan varmistaa se, että Taivaan määräykset toteutuvat. Millään yksittäisellä tähtikansalla ei ole valtaa estää näiden jumalallisten tehtävien toteutumista. Me toimimme yhtenä rintamana varmistaaksemme sen, että Taivaan käskyt pannaan täytäntöön tämän ensimmäisen yhteydenoton projektin myötä. Tätä varten me olemme laatineet toimintasuunnitelmia, jotka meidän diplomaattiset toimemme välittävät meidän Maanpäällisille liittolaisillemme ja maailmanne valtioiden hallituksille. Me olemme tehneet hyvin selväksi sen, että nyt on toiminnan aika. Myös teidän jo pitkään kärsimään joutunut planeettannekin osoittaa selvästi sen, että viime aikoina toiminnan usein keskeyttäneet viivästykset täytyy nyt saada loppumaan. Meitä on neuvottu varautumaan kaikkiin mahdollisiin yllättäviinkin tapahtumiin ja toimimaan tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

Meidän laivastomme ovat valmiina toimimaan ja me olemme laatineet varasuunnitelmia ja niihin liittyviä tiedotuksia kaikkia mahdollisia eteen tulevia tilanteita varten. Nämä vaihtelevat yksinkertaisista ja selkeistä meidän olemassa oloomme ja laajamittaisten laskeutumisten aloittamistarpeesta kertovista tiedotuksista aina hätätiedotteisiin, joissa varoitamme teitä uhkaamassa olevista Maapallon muutoksista, jotka edellyttävät sitä, että me evakuoimme teidät pois nykyisiltä asuinseuduiltanne Maapallon pinnalta. Ensimmäisessä tapauksessa me voimme käsitellä myös salassa pidettyjä teknologioita ja määrittää itse sen ajankohdan, jolloin meidän on sopiva hetki laskeutua planeettanne pinnalle. Joka tapauksessa me pidämme selkeästi parhaana vaihtoehtona sitä, että väliaikaiset hallitukset tiedottavat teille nämä asiat. Joka tapauksessa Äiti Maa haluaa nähdä asioiden edistyvän paljon nopeammin kuin mitä ne nyt ovat edenneet. Nyt täytyy tapahtua ne asiat, joiden myötä väliaikainen maailma voi toteutua. Me emme voi painottaa tämän asian tärkeyttä liikaa. Meidän tehtävämme on nyt saattaa meneillään olevat muutokset sujuvaan ja menestykselliseen päätökseen.

Meidän syvällinen osallistumisemme teidän maailmanne tapahtumiin on tarjonnut meille monia uusia ja mielenkiintoisia näkemyksiä pimeyden toimintatapoihin maailmassanne. Meille kerrottiin jo kauan sitten heidän toimintatavoistaan ja kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana me olemme nähneet sen käytännössä. On hämmästyttävää, kuinka tehokkaasti pimeyden voimat ovat pystyneet muuttamaan teidät vahvasta yhtenäisestä Olennosta heikoksi ja myöntyväiseksi olennoksi, joka on niin paljon ristiriidassa itsensä kanssa, että käytännössä "kuolee" elettyään muutaman kymmentä vuotta. Onneksi Taivas on korjaamassa tilanteen ja palauttamassa teidän alkuperäisen voimanne ja kykynne, jotta te voitte osallistua merkittävällä panoksella fyysisen maailman jumalallisen suunnitelman paljastamiseen. Me odotamme tätä ihanaa muutosta ilolla ja aiomme toivottaa teidät tervetulleiksi takaisin suurin suosionosoituksin. Teidän kovalla työllä hankkima viisautenne antaa mahdollisuuksia nopeuttaa tiettyjä eri puolilla tätä galaksia nyt meneillään olevia tietoisuuteen liittyviä kehitysprosesseja.

Tämä galaksi on kulkemassa valtavan muutosprosessin myötä kohti Valoa. Joka puolella aiemmin pimeyttä edustaneet tähtikansat ja valtaisat imperiumit ovat muuttumassa demokraattisemmiksi ja tukemaan paremmin yksilöllistä itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisiä oikeuksia. Kaikki näiden kansojen jäsenet ovat motivoituneita luomaan itselleen Valokehon ja kohoamaan kolmannen ulottuvuuden fyysisen olemuksen asettamien rajoitteiden yläpuolelle. Tämä kaipaus on houkutellut monet tutustumaan siihen, mitä te olette parhaillaan kokemassa ja niinpä on kaikkien etujen mukaista, että me opastamme ja ohjaamme teidät takaisin täyden tietoisuuden tilaan. Olettehan te osa meidän avaruusperhettämme. Ihmisille on annettu Valokehon lahja ja Taivas on estänyt sitä tuhoutumasta. Yhteisen historiamme seuraava kappale perustuu teidän paluuseenne Valoon, joten te voitte ymmärtää sen, että tämä teidän pyhä muutoksenne on meille hyvin tärkeä asia.

Ensimmäisen yhteydenoton painekattila kiehuu yli! Nyt on välttämätöntä, että meidän Maanpäällisten liittolaistemme ja meidän yhdessä laatimamme toimintasuunnitelma pannaan täytäntöön. Ensin meidän täytyy saada odottamassa olevat väliaikaishallitukset valtaan ja jaettua ne vaurausrahastojen varat, joiden myötä voidaan ottaa käyttöön kultavarantoon perustuva rahoitusjärjestelmä. Sitten me voimme esitellä monia hienoja uusia teknologioita ja niiden lisänä myös omaa teknologiaamme. Kolmanneksi meidän täytyy yhdessä kiinnittää huomiota Äiti Maan tilaan ja parantaa Hänen oloaan nopeasti. Teidän täytyy omaksua monia uusia käsityksiä ja alkaa kunnioittaa Äiti Maan osuutta teidän kehityksessänne. Äiti Maa on elävä Olento ja te olette hänen kutsumiaan vieraita. Teistä täytyy tulla itsenäisiä ja täysvastuullisia Äiti Maan monien ekosysteemien suojelijoita.

Tänään tarkastelimme maailmanne asioissa tapahtuvaa kehitystä ja niiden kytköksiä ensimmäisen yhteydenoton prosessiin. Äiti Maa jatkaa kulkua suuntaan, jonka tarkoitus on yhtäältä saada pimeyden voimat luovuttamaan ja toisaalta osoittaa meidän Maanpäällisille liittolaisillemme, kuinka tärkeää on se, että he saavat monimutkaisen toimintasuunnitelmansa toteutuksen nopeasti valmiiksi. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!