Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 9.9.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn090903.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Saavumme taas kertomaan teille asioista. Laivastomme on valmiina tekemään kaiken sen, mitä Taivas meiltä vaatii. Viimeksi kuluneiden kuukausien ajan olemme kärsivällisesti odotelleet, että useat maanpäälliset liittolaisemme saisivat valmiiksi ne asiat, joita he pitivät välttämättöminä saattaakseen päätökseen monet tehtävänsä. Vaikkakin nämä tehtävät veivät paljon kauemmin aikaa kuin olimme ennakoineet, maanpäälliset liittolaisemme ovat vakuuttaneet meille, että he ovat viimeinkin saaneet ne valmiiksi. Näin ollen uskomme, että monet merkittävät tiedotukset ja hallinnolliset muutokset toteutuvat pian. Niiden myötä odotamme, että pian koittaa meidän aikamme puhua teille! Olemme valmistelleet tätä suotuisaa hetkeä varten sarjan suunnitelmia, joista jokainen liittyy siihen, mitä maanpäälliset liittolaisemme ovat sanoneet ja tehneet. Kuten aina, olemme koonneet puolustusvoimamme varmistamaan maanpäällisten liittolaistemme onnistumisen. Näiden ratkaisevan tärkeiden hankkeiden onnistumisesta huolehtii se sama Valon Galaktisen Liiton turvallisuuslaivue, joka vastaa myös ensimmäisen yhteydenoton ohjelmaan liittyvien tarkkailijoidemme turvallisuudesta. Odotamme, että tämän projektin läpivienti sujuu ongelmitta sen jälkeen, kun maanpäälliset julkistukset alkavat. Itse asiassa odotamme innokkaina tämän tapahtumista.

Tämä taianomainen hetki tulee merkitsemään maailmassanne vallinneen pitkän pimeän kauden loppua. Viimeksi kuluneiden yli sadan vuoden ajan planeettanne pimeät salaliitot ovat kuumeisesti yrittäneet saada teidät uskomaan, että he ajaisivat teidän etujanne. Tämän toteuttamiseksi he hahmottelivat 1900-luvun alussa suunnitelman, jonka avulla he hankkisivat itselleen lähes täydellisen ja koko maailman laajuisen tiedotusvälineiden hallinnan. Lisäksi he käyttivät kykyään hallita kasvavaa maailmantaloutta rajoittamaan sitä, millaisia keksintöjä päästettiin julkisuuteen. Näiden toimien tuloksena maailmaanne muodostui talousjärjestelmä, joka oli riippuvainen erilaisista fossiilisista polttoaineista. Kehittyvä ja kasvava sähköteollisuus pakotettiin pysymään öljynjalostusteollisuuden valvonnassa ja vähemmän tärkeänä teollisuudenalana. Edistyneemmät energiamuodot pidettiin salassa ja ne leimattiin huijarien tekeleiksi. Tämän toiminnan avulla salaiset hallitsijanne pystyivät tarkkailemaan edistymistänne ja käyttämään teitä hyväkseen. Salaliitot käyttivät samaa toimintamallia meitä kohtaan, kun aluksiamme alkoi ilmestyä taivaallenne. Koska he ensin pitivät meitä uhkana omille suunnitelmilleen, he laativat huolellisesti laaditun salailuoperaation, joka on nyt paljastumassa heidän omien silmiensä edessä.

Ennen toista maailmansotaa ja sen aikana rakennettiin monia uutta teknologiaa edustavien laitteiden prototyyppejä. Pimeät salaliitot aikoivat käyttää näitä laitteita teidän täydelliseen orjuuttamiseen. Meidän saapumisemme taivaallenne laajemmissa määrin johtui näiden kokeiden onnistumisesta. Ydinvoima ja edistyneemmät energiamuodot olivat salaisten hallitsijoidenne täydellisessä kontrollissa. He olivat onnistuneet kehittämään alkeellisia sähkömagneettisia työntövoimajärjestelmiä, joilla voitiin tuottaa käyttövoima painovoiman kumoavalle avaruusalukselle. Lisäksi he olivat kehittelemässä alkeellisia aikamatkustusmenetelmiä ja suuritehoisia pulssiaseita. Edes lyhytaikainen mutta välttämätön Galaktisen Liiton ja pimeän Ancharan Liiton välinen sopimus, joka solmittiin estämään Natsi-Saksaa ottamasta näitä laitteita käyttöön toisen maailmansodan alkuvuosina, ei estänyt näitä keksintöjä päätymästä pimeiden salaliittojen hallintaan 1940-luvun lopulla. Nämä tapahtumat johtivat tarkoituksellisesti järjestettyihin UFOjen maahansyöksyihin, jotka edesauttoivat nykyisen UFOjen salailun kehittymistä. Tähän liittyi vielä 1950-luvulla se, että pieni joukko Ancharan liittolaisia päätti käyttää pimeitä salaliittoja hyväkseen edistämään omia katalia suunnitelmiaan.

Kun Taivas tajusi mitä oli tapahtunut, meitä vaadittiin tehostamaan maailmanne tapahtumien tarkkailua. Lisäksi meitä pyydettiin aloittamaan epävirallinen yhteydenpito muutamiin tilanteesta huolestuneisiin planeettanne tiedemiehiin. Näistä yhteyksistä huolehtivat Plejadilainen Tähtiliitto ja useat maan päällä syntyneet ihmiset. 1890-luvulla ja edelleen 1930- ja 1940-luvuilla useat saksalais-italialaisryhmät kehittivät painovoiman kumoavia aluksia. He lensivät niillä avaruuteen ja pyysivät meiltä turvapaikkaa, jonka me heille myönsimme. Plejadilaiset antoivat monien heistä asua omissa maanalaisissa tarkkailutukikohdissaan. Nämä kaksi ryhmää olivat yhteydessä lukuisiin tiedemiehiin 1950-luvulla ja lukuisiin kontaktihenkilöihin 1960-1990-luvuilla. He välittivät viestejä, jotka varoittivat planeettaanne uhkaavista ydinsodan ja maailmanlaajuisen saastumisen vaaroista. Myöhempiin kanssakäymisiin, joiden myötä olemme alkaneet antaa teille tietoa ja ohjeita ensimmäiseen yhteydenoton ohjelmaamme liittyen, on osallistunut edustajia paljon useammista Galaktisen Liiton jäseninä olevista tähtikansoista.

Kuten olemme aiemmissa viesteissämme maininneet, viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana tapahtui suuri muutos planeettanne ulkopuolisten hallitsijoiden, Anunnakien, liittoutumissa sekä tämän galaksin keskeisimmän pimeän voiman, Ancharan, äkillinen rauhanjulistus. Nämä tapahtumat johtivat galaktisten sotien päättymiseen. Näiden tapahtumien johdosta planeettanne pimeät salaliitot jäivät täysin yksin, mikä mahdollisti vuonna 1998 sen, että maanpäälliset liittolaisemme pystyivät solmimaan monia keskeisiä sopimuksia. Tästä päädymmekin takaisin nykyhetkeen. Tällä hetkellä käydään viimeisiä kamppailuja tässä puoli vuosikymmentä kestäneessä taistelussa näiden kahden maailmaanne hallitsevan liittoutuman välillä, joista toinen haluaa ihmisten vapautta ja itsemääräämisoikeutta ja toinen haluaa yhä edelleen orjuuttaa teidät. Maanpäälliset liittolaisemme toivovat saavansa lukuisia tärkeitä sopimuksia täytäntöön. Nämä sopimukset tulevat mahdollistamaan laajan hyvinvoinnin ja yltäkylläisyyden toteutumisen sekä valtavan muutoksen yhteiskuntanne poliittisissa, taloudellisissa ja rahoituksellisissa rakenteissa. Meidän ja Taivaan perimmäinen tavoite on muuttaa teidät Olennoista, joiden elämää ja toimintaa rajoittavat elinympäristönne asettamat rajoitukset sellaisiksi Olennoiksi, joiden mahdollisuudet ovat täysin rajoittamattomat.

Tämän hyvinvoinnin ja yltäkylläisyyden toteuttamisen lisäksi teidän tietoisuuttanne tullaan kasvattamaan. Teidän täytyy omaksua luontainen tehtävänne suojella Äiti Maata ja sen herkkää ekosysteemiä. Delfiinit ja valaat sekä aghartalaisten maanalainen yhdyskunta tulevat toimimaan teidän oppainanne näissä asioissa. Myös me olemme valmiina tarjoamaan apuamme tarvittaessa. Tätä tarkoitusta varten me olemme järjestäneet joukon tieteellisiä yhteysasiamiesryhmiä, jotka ovat erikoistuneet edistyneisiin ympäristöteknologioihin. Olemme myös koonneet joukon siriuslaisia pappeja ja papittaria, jotka ovat valmiina opettamaan teille jo Lemurian perustamisen yhteydessä lähes 900000 vuotta sitten annettujen erityisten mantrojen merkityksen. Äiti Maa odottaa jo nyt sitä aikaa, jolloin alatte kunnioittaa häntä asiaan kuuluvalla tavalla. Äiti Maa on kiitollinen kaikille teille, jotka olette pitäneet yllä hänen herkkää elämän verkkoaan koko tämän 13000 vuotta kestäneen pimeän aikakauden ajan.

Aurinkonne tila on selkeä osoitus siitä mitä on tapahtumassa. Auringon meneillään oleva yliaktiivisuus on paljonpuhuva merkki siitä, kuinka nopeassa tahdissa todellisuutenne on muuttumassa. Se maailma, jossa te juuri nyt elätte, on parhaillaan muuttumassa. Tämän muutoksen ei ole tarkoitus kestää enää vuosikymmeniä, vaan sen on tarkoitus olla mielekäs ja nopea tapahtuma. Planeettanne viimeinen maailmanlaajuinen salaliitto on viivästyttänyt tämän muutoksen toteutumista, mutta se ei ole muuttanut tämän muutoksen väistämättömyyttä. Kun käsky käy, joukkomme ovat valmiita toteuttamaan Taivaan määräykset ja saattamaan tämän nykyisen aikakauden asianmukaiseen päätökseen. Siihen saakka meidän täytyy luottaa Ylösnousseiden Mestareidenne viisauden ja kokemuksen kautta tapahtuvaan ohjaukseen. Heidän vuorovaikutuksensa maanpäällisten liitolaistemme ja planeettanne viimeisen pimeän salaliiton kanssa on tuottamassa tuloksia. Nyt odotamme heidän hahmottelevan tämän viimeisen vaiheen käsikirjoituksen, joka tulee mahdollistamaan täydellisen voittonne!

Tämä hetki on itse asiassa loppuratkaisu siinä suuressa näytelmässä, joka on ollut käynnissä lähes 13000 vuoden ajan. Nyt me Taivaassa ja Valon Glaktisessa Liitossa olemme valmiita päättämään tämän näytöksen ja siirtymään seuraavaan vaiheeseen edistymisprosessissanne. Tämä planeettanne viimeinen pimeä salaliitto on tehnyt kaiken voitavansa viivästyttääkseen voittoanne. Me alamme pikku hiljaa menettää jumalallista kärsivällisyyttämme ja haluamme kohteliaasti ilmoittaa tämän kaikille asianosaisille. Emme me ole tulleet tänne lukuisista aurinkokunnista seuraamaan teidän epäonnistumistanne. Me olemme tulleet tänne mahdollistamaan sen, että te voitte luoda itsellenne uuden loistokkaan todellisuuden. Tämä uusi todellisuus on nyt syntymäisillään. Tästä syystä me, tämän uuden todellisuuden jumalalliset suojelijat, haluamme kertoa kaikille teille, että me emme tule enää sallimaan mitään uusia viivästyksiä tämän syntyprosessin toteuttamisessa. Kello käy ja lopullisen hälytyksen hetki lähestyy nopeasti. Tietäkää, että voitonriemuisen juhlintanne hetki odottaa täyttymistään! Me emme halua myöhästyä tästä juhlasta!

Tänään olemme kertoneet menneistä ja parhaillaan käynnissä olevista tapahtumista maailmassanne. Me haluamme vakuuttaa teille, että suuren voittonne hetki on saapunut. Me pyydämme teitä pysymään vankkumattomasti omistautuneina ja täysin valmistautuneina tuleviin tapahtumiin. Meidän aikamme vierailla luonanne ja opastaa teitä on lähestymässä. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.