Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 9.9.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn090908.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille mielenkiintoisia asioita! Tällä hetkellä me katselemme, kuinka meidän maanpäälliset liittolaisemme saattavat monia keskeisiä tehtäviään päätökseen. Nämä tulokset antavat heille mahdollisuuden rajoittaa pimeyden voimien monia juonitteluja, joita he tekevät estääkseen meidän maanpäällisiä liittolaisiamme onnistumasta tavoitteissaan. Useimmin käytetty juoni on ollut käyttää hyväksi jotakin heikkoa kohtaa niissä ryhmittymissä, joiden tärkeimpänä velvollisuutena on jaella vaurausrahastojen varat eri puolille maailmaanne. Nämä vaikeudet ovat kiinnittäneet meidän huomiomme ja siksi me aiomme tarjota erityisiä "resursseja", joiden avulla tämä kaikkein kavalin este voidaan ohittaa. Meidän päämääränämme on se, että meidän maanpäälliset liittolaisemme pääsisivät tilanteeseen, jossa maailmanne nykyiset laittomat hallinnot voidaan laillisesti syrjäyttää. On käymässä yhä selvemmäksi, että me emme voi enää pitkään hyväksyä maailmanne kaoottista tilannetta. Monet tähän asiaan liittyvät keskustelumme ovat nostaneet esiin uudenlaisen ratkaisumallin, josta me parhaillaan neuvottelemme Taivaan kanssa.

Suunnitelmana on antaa meidän maanpäällisille liittolaisillemme huomattava etulyöntiasema, jonka turvin he voivat viimeistellä tähän mennessä puutteellisen vaurausvarojen jakeluprosessin. Juuri tämä este viivästyttää tämän erittäin monimutkaisen prosessin muita asioita. Tähän saakka me olemme lähinnä vain tarkkailleet tilannetta ja tehneet sen vähän, jonka Taivas on sallinut meidän tehdä. Nyt on selvästikin tarvetta sille, että me teemme jotain hieman dramaattisempaa. Huolimatta siitä, että meidän maanpäälliset liittolaisemme meidän rajoitetulla avustuksellamme ovat saavuttaneet tiettyjä etulyöntiasemia, pimeyden voimat ovat edelleen vallalla, koska he kontrolloivat tiettyjä hyvin vaikutusvaltaisia avainhenkilöitä. Tämä tilanne täytyy ratkaista välittömästi ja me olemme valmiita ottamaan käyttöön lukuisia erilaisia ratkaisuja, kunhan saamme siihen jumalallisen hyväksynnän. Meidän henkilökuntamme ymmärtää, miksi tämä tapahtuu, ja on valmiina "hoitamaan homman" hyvin pian. Pimeyden voimat pelkäävät sitä, että me puuttuisimme laajemmassa määrin tapahtumien kulkuun. Sopivasti kohdistettu meidän maanpäällisten liittolaistemme taholta tuleva painostus voi helposti lopettaa pimeyden voimien harjoittaman ilkivallan. Kuitenkin tällainen painostus voidaan ottaa käyttöön vain taivaallisten valvojiemme myöntämien uusien toimintasuuntaviivojen astuessa voimaan.

Me olemme valmistelemassa muutamia laitteita, jotka voivat asettaa laillisen lopun vallitsevaan umpikujatilanteeseen. Sen jälkeen on tärkeää, että asianmukaisesti ja laillisesti valtuutetut yksilöt pystyvät rajoittamaan sellaisia toimia, jotka ovat tällä hetkellä sallittuja. Sen jälkeen voidaan toteuttaa vallanvaihdos, josta meidän maanpäälliset liittolaisemme ja diplomaattiset yhteyshenkilöryhmämme ovat sopineet. Meillä on teknologiaa, jonka avulla pimeyden voimien lyömättömiltä vaikuttavat suunnitelmat voidaan helposti tehdä tyhjiksi ja olemme taannoin jo olleet muutaman kerran sellaisessa tilanteessa, että olemme melkein joutuneet käyttämään tätä teknologiaa. Tämänhetkinen tilanne oikeuttaa määrätietoisen ratkaisun. Se vaatimus, että meidän maanpäälliset liittolaisemme toimivat muutoksen päätekijöinä, saa aikaan tilanteita, joiden myötä pimeyden voimat voivat jatkaa salakavalaa toimintaansa. Me katselemme, kun nämä petolliset yksilöt sabotoivat kaikki yritykset, joiden avulla heidät yritetään syöstä vallasta. Eniten he pelkäävät sitä, että heidän vuosituhansien ajan ylläpitämänsä ja hyväksi käyttämänsä maailmanne varallisuuden epätasainen jakautuminen oikaistaisiin. Sen jälkeen, kun tämä keino poistuu pimeyden voimien käytöstä, heidät voidaan helposti syrjäyttää ja heidän toimintansa vaikutus voidaan saattaa samalle tasolle kaikkien muiden kanssa.

Tämän tietäen me olemme jo pitkään patistelleet meidän maanpäällisiä liittolaisiamme ottamaan käyttöön keinot tämän suuren varallisuuden takavarikoimiseksi ja uudelleen jakelemiseksi. Teidän maailmassanne tällainen valtava rahamäärä takaa suuren vaikutusvallan ja pimeyden voimat käyttävät kaikki keinot sen ylläpitämiseksi ja suojelemiseksi. He myös keksivät pöyristyttäviä ja räikeän laittomia keinoja varastaa vaurautta toisiltaan. Heitä voitaisiin sananmukaisesti kutsua valtavaksi maailmanlaajuiseksi kyykäärmeiden pesäksi! Heidän toimintatapaansa voidaan käyttää heitä itseään vastaan aiheuttamaan heidän kukistumisensa ja juuri niin me aiomme tehdä. Me olemme useasti ehdottaneet meidän maanpäällisille liittolaisillemme, että he käyttäisivät näitä keinoja saadakseen monet maailmanlaajuiseen pankki- ja rahoitustoimintaan haluamansa laajat muutokset hyväksyttyä. Tämä on toiminut suunnitelmien mukaisesti. Nyt tätä menetelmää täytyy käyttää huomattavasti suuremmassa mittakaavassa ja hieman erilaisella lähestymistavalla. Tämä edellyttää edellä mainittuja uusia toiminnan suuntaviivoja ja kun ne on hyväksytty, niin me aiomme välittömästi käyttää tätä uutta taktiikkaa pimeyden voimia vastaan.

Tämä teidän maailmanne on hyvin omituinen ja epälooginen paikka. Kauan sitten se annettiin Anunnakien haltuun ja nyt se on täyttänyt tämän tehtävänsä. Nyt tarvitaan Valon täyttämä todellisuus, joka muuttaa teidät jälleen täyden tietoisuuden tilaan, kuten on ennalta määrätty. Tämä prosessi etenee tällä hetkellä epätasaisesti ja juuri tämä epätasaisuus ruokkii pimeyden monia salajuonia. Meidän täytyy eheyttää tätä muutosprosessia ja antaa teidän ottaa kyvyissänne ne suuret kehitysaskeleet, jotka tulevat mahdollisiksi, kun maailmanne pimeyttä edustavat vallanpitäjät on syrjäytetty. Väliaikaishallinnot tulevat tasoittamaan tietä todellisuudelle, joka on hyvin erilainen kuin se, jonka te tällä hetkellä tunnette. Juuri nämä hallitsijat tulevat tekemään ne dramaattiset julkistukset, jotka mahdollistavat ensimmäisen yhteydenoton toteutumisen suunnitelmien mukaisesti. Silloin me voimme edetä laajamittaisten laskeutumisten toteuttamisessa ja saattaa loppuun sen työn, jonka nämä hallitsijat ja kansalaiset jo aiemmin aloittivat.

Äiti Maa toivoo, että teillä olisi mahdollisuus kunnioittaa kotiplaneettaanne ennen kuin me saavumme keskuuteenne sankoin joukoin. Hän tietää, että meillä on varasuunnitelmia, jotka voivat tehdä tarpeettomaksi sen tämänhetkisen strategiamme, johon sisältyy niiden monien laittomien hallitustenne laillinen syrjäyttäminen, jotka joka päivä kumartavat pimeyden voimien jokaiselle päähänpistolle. Mutta myös meidän toiveemme on se, että tarkoitukseen sopivin toimintasuunnitelma saadaan toteuttaa. Joka tapauksessa Taivas on antanut meille alustavan hyväksynnän puuttua tapahtumiin monella erilaisella vaihtoehtoisella tavalla, joista kaikkein epätodennäköisin on suora toiminta, jonka myötä me saisimme ennalta ehkäisevästi tehdä vaarattomaksi pimeyden voimien hallussa olevat monet edistykselliset aseet. Sen jälkeen me voisimme tehdä tarvittavat julkistukset ja toteuttaa laajamittaiset laskeutumiset planeettanne pinnalle. Suurin huolen aiheemme on lakkauttaa se pimeyden voimien harjoittama sortaminen ja ahdistus, jota he käyttävät maailmanne tapahtumien kontrollointiin ja manipulointiin.

Teidän vapautenne ja mahdollisuutenne toteuttaa synnynnäistä itsemääräämisoikeuttanne ovat meille hyvin tärkeitä asioita. Nämä asiat voivat valmistella teitä ensimmäisen yhteydenoton jälkeistä maailmaa varten. Me elämme vastaavan kaltaisessa ympäristössä, josta vaurauden ja vallan tavoittelun puuttuminen tekee vieläkin paremman. Me heräämme joka aamu tietäen, että voimme toteuttaa kaiken sen, mitä haluamme. Me tuemme toisiamme ja tunnemme elämämme perimmäiset totuudet sekä sen, kuinka voimme saavuttaa elämämme keskeiset päämäärät. Useimmat teistä ovat henkisesti pirstaleina tai te tunnette resurssien puutteen rajoittavan toimintaanne. Teidän yhteiskunnassanne "menestyminen" määräytyy hienovaraisten ja salaisten käyttäytymissääntöjen tai sosiaalisten "sopimusten" kautta, joiden avulla te voitte saada sen, mitä te luulette haluavanne. Usein nämä asiat eivät kuitenkaan sovi yksiin elämänne todellisen tarkoituksen kanssa.

Me haluamme teidän ymmärtävän sen, mikä elämässänne on totta ja todellista ja mikä ei, ennen kuin me saavumme teidän keskuuteenne. Teidän täytyy oppia "todellinen tarkoitus" ja kuinka voitte sitä toteuttaa ja kuinka se poikkeaa niistä valheellisista mielihaluista, joihin pimeyden leimaama ympäristönne teitä ohjaa. Tämä oppiminen voi tapahtua, jos lähitulevaisuuden tapahtumat ohjaavat ensimmäisen yhteydenoton työryhmää siihen suuntaan. Me sanomme tämän vakuuttaaksemme teille sen, että me saavumme - tavalla tai toisella - ja että tällä hetkellä tuntemanne maailma tulee pian poistumaan. Tämän tapahtumisen tarkkaa toteutumisajankohtaa ei voida paljastaa liian aikaisin etukäteen. Me voimme vain todeta sen, että saapumisemme on nyt hyvin lähellä. Tähän merkitykselliseen hetkeen saakka me olemme omistautuneet tekemään kaiken mahdollisen siirtääksemme teidän maailmanne nykyisestä lisääntyvästä kaoottisuudesta vakaampaan tilaan. Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme teille maailmanne tapahtumista ja muutamista sallituista vaihtoehdoista. Me haluamme teidän tietävän, että me olemme täydellisesti sitoutuneet toteuttamaan ensimmäisen yhteydenoton emmekä voi perääntyä siitä. Se on nyt niin lähellä ja me odotamme innolla sitä taianomaista hetkeä, jolloin me voimme virallisesti kohdata toisemme! Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!