Hengellisen Hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 9.12.2003 – kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn120903.htm , suomentanut Petri)

Selamat Jarin! Me palaamme, rakkaat Sydämet! Nyt kun seuraava vaihe muuntumisessanne on lähestymässä, tarkastellaan hiukan sitä kuinka tähän historianne käännekohtaan on päästy. Monissa aiemmissa viesteissämme olemme kertoneet siitä, kuinka kaksi voimaa – Valon ja Pimeyden voimat – ovat taistelleet toisiaan vastaan salassa lähes 13 vuosituhannen ajan. Lopulta, yli 225 vuotta sitten, tämä taistelun jatkuminen sai aikaan Amerikan itsenäisen hallituksen muodostamisen. Tämä uusi hallitus syntyi sellaisen hiljaisen vallankumouksen seurauksena, joka tapahtui 1600-luvun loppupuolella Englannissa. Tämä ennakkotapaus teki mahdolliseksi sen, että suvereenin kansalaisuuden käsite hallituksen ainoana laillistajana julkistettiin virallisesti. Nämä samat kansalaiset omasivat myös Luojaltaan saamat luovuttamattomat oikeudet. Aikakausi, jolloin kansan ylin valtias voisi hallita kansaansa oman tahtonsa mukaan, oli loppumassa äkisti. Seuraava askel, kansalaisuuden käsitteen laajentaminen, saavutettiin 1800-luvun loppupuoliskolla.

Kunkin vastasyntyneen veren perintönä saatu universaali kansalaisuus hyväksytään yleisesti nykyään. Amerikan valtion syntyessä näin ei kuitenkaan ollut. Kansalaisuus oli sidoksissa omistamiseen, asemaan ja uskollisuuteen. Tämän takia syntyi laaja rahvas, jolta puuttuivat lailliset oikeudet ja mahdollisuudet ottaa osaa hallituksen työskentelyyn. Historiankirjanne pyrkivät antamaan kuvan, joka on pääosin väärä, ja joka pääosin peittää valepukuun näihin asioihin todella vaikuttavat voimat. Kuten aiemmin olemme maininneet, kaikki Yhdysvaltain perustajat eivät olleet hyveellisiä miehiä. Pikemminkin he heijastelivat aikansa käsitteitä ja ristiriitoja. Monet heistä tiesivät Euroopan Illuminatin jäsenistä, koska he olivat olleet tekemisissä näiden kanssa. Näissä sattumalta tapahtuneissa tapaamisissa oli tehty "sopimuksia", jotka tekivät mahdolliseksi uuden valtion synnyn. Toiset, jotka tiesivät näistä kaupoista, pakotettiin saattamaan loppuun mittava suunnitelma, joka ilmeni aluksi Englannin "Upeassa vallankumouksessa" 1680-luvun loppupuolella. Tämä yhteenotto johti moniin poliittisiin kamppailuihin ja lopulta myös useisiin 1800-luvun aikana tehtyihin sovintoihin.

Amerikan sisällissota osoittautui määritteleväksi hetkeksi näiden sovintojen osalta, sillä vihdoin Amerikan Illuminatin jäsenet olivat vapaita tarpeestaan neuvotella muiden kanssa. He pystyisivät etenemään ja heittämään syrjään "ikkunaverhot" valtion synnyn edestä, kuten he asian näkivät. Amerikan Perustuslakia muutettaisiin salaa ja sen pykälistä tehtäisiin käyttökelvottomia. Sen asemesta luotaisiin Yhdysvaltojen alue, joka muodollisesti tekisi kansalaisistaan orjia. Sellainen alue luotiin 1870-luvulla lisänä lakiin Columbian piirikunnan uudelleenjärjestelyissä. Samoihin aikoihin valittiin kulissina toimiva "mitään-tekemätön" hallinto Amerikan Illuminatin ohjailun mukaisesti. Tämän ansiosta Illuminatin jäsenet ovat voineet kontrolloida kaikkia Amerikan vaaleja siitä lähtien. Ennen siirtymistään pääsuunnitelmassaan seuraaviin vaiheisiin, Illuminati halusi Amerikan kokonaan valtansa alle. Tämä vaihe kesti 1870-luvulta aina 1910-luvulle asti. Juuri ennen ensimmäisen maailmansodan syttymistä he ottivat seuraavan askeleen: luotiin maailman ensimmäinen keskuspankki ja ryhmä, jota tarvittiin rahoittamaan sen perustuslain vastaisia rahoituksellisia toimia.

Samaan aikaan Euroopan Illuminatin jäsenet aasialaisine serkkuineen lavastivat Suuren sodan, joka oli suunniteltu pelkästään lisäämään heidän vaurauttaan sekä vahvistamaan heidän otettaan maailman hallituksista. 1930-luvun alkuun mennessä nämä Illuminatit amerikkalaisine serkkuineen pyrkivät löytämään tavan luoda tuhoisa talouskriisi ja juonivat pikaisesti seuraavaa Maailmansotaa. 1930-luvun loppuun mennessä Suuri Lama ja sitä seurannut toinen maailmansota olivat toteutuneet. Toisen maailmansodan loppuun mennessä Amerikan Illuminatin jäsenet olivat luoneet selkeän valta-asemansa. Tämä asema antoi heille mahdollisuuden luoda salaisia ryhmiä, joiden ainoaksi tarkoitukseksi tuli kontrolloida kaikkia uusia teknologioita. Ja epävirallisesti he ottivat useita ensikontakteja kuuteentoista eri tähtisivilisaatioon, jotka olivat pääosin pimeyttä edustavaan Ancharan Liittoutumaan kuuluvia asukkaita.

Lopulta, 1940-luvun loppuun mennessä nämä salaiset ryhmät olivat yhdistyneet muodostaakseen Yhdysvaltain salaisen hallituksen, jota kontrolloivat nämä samat Amerikan Illuminatin jäsenet. Tämä salainen hallitus asetettiin kyseenalaiseksi vasta Kennedyn hallinnon viimeisenä vuonna. Hänen kuolemansa loi laajalle levinneen pelon ja antoi Illuminatin jäsenille mahdollisuuden ottaa loppukin valta Yhdysvaltain hallituksessa. Viimeisen 40 vuoden ajan tuo valta on kasvanut eksponentiaalisesti. Nyt olisi lähes mahdotonta edes yrittää tehdä sitä mitä presidentti Kennedy melkein sai aikaan tuolloin. Siitäkin huolimatta yhä on olemassa laaja-alainen liittoutuma, johon kuuluu valtaa ja vaurautta omaavia ryhmiä ja yksilöitä. Itse asiassa viimeisen vuosikymmenen tapahtumat ovat avanneet heille onnistumisen mahdollisuudet. Tämän olemassaolevan mahdollisuuden toteutuminen vaatii sen, että on hyväntahtoinen kaitsija, joka voi vaikuttaa asioihin suoraan laajalla rintamalla. Viime aikoina joukko keskeisiä ryhmiä ja valtahahmoja maanpäällisistä liittolaisistamme on alkanut pitää meitä tuona eniten tarvitsemanaan liittolaisena.

Tämä viimeinen, vannoutunut Amerikan Illuminatin salaliitto on saanut valtansa ja voimavaransa siitä mistä juuri edellä kerroimme. Sen vaikutusta ei voi arvioida. Kuitenkin monet vaikutusvaltaiset ryhmät Euroopassa, Amerikoissa, Aasiassa, Afrikassa ja Oceaniassa ovat käyttäneet vaikutusvaltaansa sen vallan rajoittamiseksi. Tämän seurauksena tämä salaliitto eristyy koko ajan enemmän ja on lähestymässä aika, jolloin mahdoton saattaa tapahtua. Monet ryhmät ovat nyt mukana varmistamassa sellaisen uuden talousverkoston pystyttämistä, joka asettuu viimeisen salaliiton perustamaa vastaan. Maailmanlaajuinen valtataistelu on alkanut. Kuten kaikissa vastaavanlaisissa ristiriitatilanteissa tiedotusvälineet eivät keskustele asiasta avoimesti tai anna edes minkäänlaisia viitteitä sen olemassaolosta. Tänä ajanjaksona monet kansainvälisten lakiasioiden päättävät tahot ovat antaneet sellaisia yksityismääräyksiä, jotka ovat osoittaneet meille Maanpäällisten liittolaistemme äärimmäisen päättääväisyyden.

Tästä kiistasta tuli pian enemmänkin kuin vain pelkkä ristiriita Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä: se laajeni taisteluksi Valon ja pimeyden välillä. Kun Anunnaki lakkasi kontrolloimasta Äiti-Maata, nämä kaksi ryhmää joutuivat sekasortoon, mistä seurasi luonnollisesti valtataistelu. Vuonna 1998 tämä salainen kiista muuntui joksikin aivan muuksi: siitä tuli yhteenotto uudenlaisen ja vanhakantaisen maailmankuvan välillä. Uudenlainen paljasti mahdollisuuden todella valtavaan muutokseen vallan ja vaurauden jakamisessa maailmassanne. Tämä muutos laajentaa kaikille Äiti-Maan asukkaille alunperin Amerikasta peräisin olevan käsitteen luovuttamattomista oikeuksista ja Jumalan antamasta onnellisuudesta. Lisäksi se saa aikaan uudenlaisen käsityksen hallitsemisesta, mikä johtaa maailmanne aikakauteen, jolloin taloudellinen vauraus, harmonia ja ennennäkemätön yhteistyö vallitsevat.

Tämän viestin perimmäinen tarkoitus on antaa teille parempaa ymmärrystä tapahtumista niiden kehittyessä. Viimeinen salainen kamppailu maanpäällisten liittolaistemme ja tään viimeisen salaliiton välillä on syttynyt. Meistä tuntuu todella siltä, että meidän on lisättävä osanottoamme tuossa kamppailussa eksponentiaalisesti. Hengelliset ohjaajamme suunnittelevat tarkkailevansa siihen liittyviä tapahtumia. Siksi katselemme tämän monimutkaisen, jumalaisen tapahtumasarjan huolellista kehittymistä. Teidän laillanne mekin olemme innokkaita näkemään sen tapahtumisen nopeasti ja helposti. Siten me voimmekin kertoa, että me kaikki olemme lähellä voittoa. Monet liittolaisistamme – yhteyshenkilöt, diplomaatit ja asianmukaiset puolustusyksiköt – ovat valmiina auttamaan tarvittaessa. Pyydämme teitä auttamaan pysymällä horjumattoman keskittyneinä ja valmiina tekemään oman osuutenne kun teitä kutsutaan apuun. Se dramaattinen hetki, jota me kaikki olemme kaivanneet, on lähestymässä nopeasti.

Tänään kävimme läpi täällä tapahtumassa olevia asioita. Pyydämme teitä yksinkertaisesti vain keskittymään harkiten ja käyttämään erehtymätöntä kollektiivista aikeen voimaanne ilmentämään nopeasti se mitä me kaikki halajamme. Pyydämme lisäksi teitä komentamaan Ylösnousseita Mestareitanne toimimaan ja saattamaan pikaisesti loppuun jumalainen suunnitelmansa. Nyt me lähdemme. Siunausta teille, Rakkaat! Tietäkää Sydämienne Sydämessä, että ikuinen Tarjonta ja Yltäkylläisyys on teidän! Niin olkoon! Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Siriuksen kielellä Olkaa Yhtä! Olkaa Siunattuja Rakkaudessa ja Ilossa!)