Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 10.1.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn011006.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme kertomaan teille monista asioista. Samalla, kun ensimmäisen yhteydenoton toteutuminen käy yhä todennäköisemmäksi, maailmassanne on käynnissä lukuisia monimutkaisia tapahtumia. Menossa oleva monien maailman valtioiden ja niiden maailmanlaajuisten tukijoiden välinen 'öljysota' on saavuttamassa uuden kriittisen tason. Lisäksi nykyisen USA:n hallinnon syrjäyttämistä haluavien hallitusten ja ryhmien ja nykyisen USA:n hallinnon edelleen vaikutusvaltaisten liittolaisten välinen kamppailu kovenee. Nämä kaksi erillistä ryhmittymää ovat asteittain kietoutumassa toisiinsa ja mahdollisen vakavan konfliktin todennäköisyys kasvaa. Lisäksi euron ja dollarin välillä on käynnissä taistelu maailmanlaajuisesta valuuttaherruudesta. Kaiken tämän taustalla on meidän maanpäällisten liittolaistemme ja nykyisen USA:n hallinnon päämäärien toteuttamista haluavien tahojen välinen salainen kamppailu. Tämän painekattilan höyrynpaine kasvaa myös tätä viestiä sanellessamme. Useimmat Euroopan, Amerikan, Aasian ja Oseanian valtioiden hallitukset ovat joutuneet tämän konfliktin pyörteisiin. Sen lopputulos on osa sitä suurta suunnitelmaa, joka varmistaa ensimmäisen yhteydenoton väistämättömän toteutumisen.

Näiden moninaisten ryhmittymien erilaiset suunnitelmat ja monitasoiset skenaariot ällistyttävät meitä edelleen. Teidän maailmanne valtarakenne on monimutkainen ja sen koukerot opettavat meille paljon siitä tavasta, jolla pimeyden voimat hallitsevat teidän todellisuuttanne. Näiden asioiden pyörteissä oleminen on mitä kasvattavinta mutta myös ajoittain kauhistuttaa meitä. Joka tapauksessa meidän henkilöstömme on kerännyt paljon tietoutta siitä, kuinka tätä tietoa voidaan käyttää vapauttamaan teidän maailmanne pimeyden vallasta. Me toimimme siten, että tarkastelemme ensin tapahtumaa ja toteutamme sitten tapahtumasarjan, joka muuttaa tilannetta parhaalla mahdollisella tavalla ensimmäisen yhteydenoton kannalta optimaalista lopputulosta kohti. Tämä saattaa olla toisinaan monimutkaista, kun nämä sekaiset ryhmät ja tyrmistyttävät toimenpiteet kietoutuvat jatkuvasti toisiinsa. Tällä hetkellä monien valtioiden poliittiset järjestelmät ovat eri asteisessa kriisissä. Kun tähän lisätään maailmanne lisääntyvä epästabiilisuus, saadaan lopputuloksena hyvin kaoottinen keitos. Tavallisesti tällainen epästabiilisuus voisi helposti johtaa uuteen maailmanlaajuiseen konfliktiin, mutta tässä tapauksessa nämä olosuhteet purkavat sitä valtarakennelmaa, joka on pitänyt teidän yhteiskuntaanne koossa toisen maailmansodan lopusta lähtien. Tämä rapautuminen avaa tietä muutokselle.

Teidän maailmanne täytyy muotoilla uudelleen dynaamisesti. Nykyisen laajuinen köyhien ja alikoulutettujen ihmisten määrä on vakava este rakenteelliselle muutokselle. Tämän pimeyden voimien teidän kontrolloimiseen pitkään käyttämän keinon vaikutusten kumoamiseksi keksittiin luova ratkaisu; me lähetimme lukuisia yksilöitä elämään teidän keskuuteenne ja tulemaan osaksi varakasta nykyistä vallanpitäjäjoukkoanne. Heidän tehtävänsä on soluttautua tähän ryhmään ja tutkia, kuinka siihen voidaan vaikuttaa pienin myönteisin toimenpitein. Heidän työnsä on luonut pohjan monille koulutusprojekteille sekä monissa vauraissa valtioissa että kehitysmaissa ja saanut monet vaikutusvaltaiset yksilöt ja ryhmät liittymään heidän kasvavaan joukkoonsa. Tämä meidän toimintasuunnitelmamme osa on antanut meille mahdollisuuden hankkia uusia liittolaisia, jotka ovat salaa liittyneet meidän Maapalloa puolustavaan koalitioomme. Nämä uudet jäsenet ovat mitä tervetulleimpia. Yhdessä aiemmin pimeyden puolella toimineiden jäsenten kanssa he muodostavat perustan organisaatiolle, joka on nyt lähellä onnistua uudistamaan teidän maailmanne syvällisesti. Tämä monimutkainen koalitio on soluttautunut useimpiin maailmanne keskeisimpiin hallituksiin ja kytkeytynyt moniin kansainvälisiin ryhmittymiin.

Yksi osa meidän strategiaamme on edistää omia päämääriämme hyödyntämällä maailmanne erilaisia taloudellisia ja poliittisia tilanteita, esimerkiksi dollarin ja euron välistä valuuttataistelua. Tällä hetkellä molempiin leireihin on muodostumassa yhteenliittymiä. Dollarin heikentyminen on saanut monet länsimaat ja Aasian valtiot paniikkiin. Tämä tilanne antaa mahdollisuuden tuoda markkinoille uusi arvokkaisiin metalleihin perustuva valuutta. Tämä todellisen arvopohjan omaava valuutta on keinotekoisesti tuettujen valuuttojen nykyisestä valta-asemastaan syrjäyttämistä ajavan salaisen liikkeen toiminnan keihäänkärki. Tämä projekti liittyy moniin öljyn, timanttien ja kullan tuotannosta vastaaviin vaikutusvaltaisiin ryhmiin. Dollarin asemaa kannattavien monikansallisten yhtiöiden valta-asemasta huolimatta tämän arvometalleihin pohjautuvan valuutan markkinoille tulo on itse asiassa hyvin lähellä toteutumistaan. Tämä voi antaa Aasialle uuden roolin maailmantaloudessa. Kaikkien tällaisten projektien tarkoitus on tarjota käyttökelpoisia vaihtoehtoja tällä hetkellä itsestään selvinä pidetyille asioille.

Toinen esimerkki on Maapallon saastuttaminen. Ihmiskunta on pahoinpidellyt ja raiskannut Maapalloa jo tuhannen vuoden ajan. Viimeksi kuluneiden kolmen vuosisadan ajan tämä hyökkäys on laajentunut siihen pisteeseen, että Maapallon pinta pystyy enää hädin tuskin pitämään yllä ekosysteemiään elinkykyisenä. Tietoisille keksijöille Aasiassa, Afrikassa ja Amerikassa on annettu innovatiivisia teknisiä ratkaisuja. Valitettavasti niiden markkinoille tulon ovat estäneet monikansalliset yritykset, jotka ovat rohkaisseet hallituksia kokeilemaan niitä ja sitten pitämään ne salassa. Kuitenkin salaista rahoitusta tapahtuu ja nämä saasteita puhdistavat teknologiat tulevat julkisuuteen ja laajempaan käyttöön sen jälkeen, kun nykyinen USA:n hallinto on syrjäytetty vallasta. Muita projekteja edistävät yhteenliittymät, joita on perustettu erityisesti vaihtoehtoisten energiantuotantomenetelmien, uusien lentoteknologioiden ja nykyistä sopusointuisempien liiketoimintamallien kehittämistä varten.

Nämä projektit yhdistyvät maailmanlaajuiseen hankkeeseen lakkauttaa nyt murenemassa olevia toisen maailmansodan jälkeisen ajan rahoituksellisia ja taloudellisia rakenteita ylläpitävät ponnistukset. Kyse on ideologisesta uudistuksesta. Myös monet teidän yhteiskuntanne "asiantuntijat" toteavat maailmanne olevan muutostilassa. Mutta Maapallon varalle valmisteltujen muutosten laajuutta ei yleisesti tiedetä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat työskennelleet uutterasti ohjatakseen teidän maailmanlaajuista yhteiskuntaanne oikeaan suuntaan ja mahdollisimman nopeasti. Jokainen tämän prosessin vaihe merkitsee sitä, että suuri määrä pimeyden voimien rippeitä raivataan pois. Kuten voitte nähdä, paljon asioita on tekeillä. Valuuttauudistus, kansainvälinen velkojen anteeksianto ja ratkaisut lisääntyvään saastumiseen ja energiavarojen hupenemiseen ovat pian tulossa julki. Ja lisää on tulossa. Kokonaissuunnitelma toteutuu salaisesti ja joissakin harvinaisissa tapauksissa avoimesti.

Samalla, kun kaikki tämä tapahtuu ja valmistelee ensimmäistä yhteydenottoa, myös Äiti Maan muutosten tahti kiihtyy. Äiti Maan pinnan muutokset tarkoittavat sitä, että 24 mannerlaatan täytyy vakautua ja lukkiutua paikoilleen, kun Hän laajenee aiempaan kokoonsa. (Rajoitetun tietoisuuden tilaan joutuminen aiheutti asteittaisen kutistumisen.) Myös Äiti Maan ilmakehän täytyy vahvistua ja sen happipitoisuuden nousta. Äiti Maa aloitti tämän uudistumisprosessinsa toden teolla 1970-luvun alussa. Sen tuloksena oli maanjäristysten lukumäärän ja voimakkuuden huomattava lisääntyminen, mikä puolestaan aiheutti tulivuorenpurkausten lisääntymisen. 1980-luvulle tultaessa Maapallo aloitti ympärysmittansa hienoisen kasvattamisen. Tästä syntynyt paine aiheutti halkeamia Maapallon pinnalle ja joidenkin mannerlaattojen "lukkiutumisen".

Tämän vuosituhannen alkaessa tämä prosessi kiihtyi valtavasti. Äiti Maa oli saavuttanut vaiheen, jossa Hänen mannerlaattansa "takertuivat" lisääntyvässä määrin. Myös pinnalle äkisti ilmestyvien halkeamien esiintyminen lisääntyi. Amerikassa ja Afrikassa havaittiin enteitä muinaisten nykyistä tietoisemman aikakauden aikaisten valtamerien uudelleenmuotoutumisesta. Tämän toiminnan myötä vapautuneet kaasut ja muut päästöt edesauttoivat myös ilmakehän vahvistumista. Näiden tapahtumien suhteellisen alhainen määrä heijasti teissä jokaisessa tapahtuvia muutoksia. Äiti Maa antaa teille varoituksen ja muistutuksen tarpeesta edetä muutoksessanne nopeammin ja tehdä se auttaen myös Hänen omaa muutostaan. Näin ollen me tarkkailemme sekä Äiti Maata että teitä samalla, kun valmistaudumme teidän kanssanne tehtävän laajamittaisen ensimmäisen yhteydenoton iloihin!

Tänään tarkastelimme teidän maailmassanne tapahtuvia asioita. Kuten edellä totesimme monien asioiden toteutuminen on nyt lähellä. Me pyydämme teitä tekemään oman osuutenne ja olemaan keskittyneitä auttamaan uutta todellisuuttanne syntymään. Muistakaa, että teidän uusi todellisuutenne tulee lähemmäs joka päivä. Älkää koskaan unohtako, että Yhdessä me todellakin olemme Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!