Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 10.2.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn021004.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme tällä kertaa tiedottamaan teille siitä, mitä on parhaillaan tapahtumassa maailmassanne ja koko tässä galaksissa. Teidän maailmanne on parhaillaan lähestymässä sitä hetkeä, jolloin teidän nykyisin tuntemanne todellisuus tulee läpikotaisin muuttumaan. Kuten tiedätte, nämä muutokset tapahtuvat monella eri tasolla. Käsittelimme lyhyesti näitä muutoksia edellisessä viestissämme. Taivas on Luojan asettaman jumalallisen suunnitelman pyhästä käskystä muuttanut teidän lukuisia energiakeskuksianne ja jopa RNA/DNA:nne luonnetta viimeksi kuluneiden vuosikymmenien aikana. Tämä tapahtuu yhdessä maailmanne hallinnollisten, rahoituksellisten ja taloudellisten järjestelmien suotuisten muutosten kanssa. Myös aurinkokunnassanne on käynnissä monia myönteisiä muutoksia, joista havaittavin on Aurinkonne yliaktiivisuus. Nämä tapahtumat kiinnittivät meidän huomiomme teihin yli kymmenen vuotta sitten, kun salaiset hallitsijanne julkistivat halpamaisen suunnitelmansa ottaa maailmanne lopullisesti kokonaisuudessaan valtaansa. Tästä olemme kertoneet teille jo monta kertaa aiemmin. Tarkastelkaamme nyt sitä, miten nämä tapahtumat liittyvät toisiinsa.

Jotta näistä tapahtumista saisi täydellisemmän ymmärryksen, on välttämätöntä nähdä pimeys laajemmaltikin kuin vain Valon vastakohtana. Pimeydellä on monia tasoja ja sillä on oma tarkoituksensa fyysisessä todellisuudessa. Kaikki sen katalat teot ja halpamaiset julkilausumat toimivat Valon työkaluina, joiden avulla voimme oppia lisää monista oudoista ja ilmeisen epäloogisista tunteista, jotka auttavat muodostamaan ja tehostamaan todellisuutta. Niinpä jokaisella teistä on hitunen pimeyttä fyysisessä olemuksessanne. Fyysisyyden olennaisin tehtävä on oppia se, kuinka Valo ja pimeys kietoutuvat yhteen. Tämän oppimisen kautta voi saavuttaa viisautta, jonka oikealla tavalla käytäntöön soveltaminen voi nopeuttaa kehittymistänne ja tuottaa mitä ihmeellisimmän valaistumisen. Tämän todellisuuden Ylösnousseet Mestarit tietävät tämän ja he käyttivät tätä viisautta saavuttaakseen oman valaistumisensa. Tällä hetkellä maailmanlaajuinen yhteiskuntannekin on tämän saman tarpeen edessä ja siksi se on käymässä läpi valtavaa puhdistusta. Tarkoitamme tällä sitä, että pimeyden voimat ovat tulossa esiin ja toteuttamassa suuren suunnitelmansa aloitusta. Kuitenkin näin tehdessään ne epähuomiossa ja melko typerästi antavat Valolle tilaisuuden oppia omista tarkoitusperistään ja valmistella omia suunnitelmiaan pimeyden toimia vastaan.

Tämä pimeyden tarve paljastaa suuri suunnitelmansa meille alkoi kymmeniä tuhansia vuosia sitten, kun teidän aiemmat hallitsijanne, Anunnakit, kiinnostuivat viimeisten Atlantiksen ruhtinaiden laatimista suunnitelmista. Siirtämällä Maapallon ihmiset rajoitetun tietoisuuden tilaan ja sitä kautta orjuuteen arpa oli heitetty niille monille tapahtumille, jotka ovat johtaneet nykyiseen tilanteeseenne. Tällä mitä haastavimmalla piinaavalla tilanteella on kuitenkin myönteinen loppuratkaisu. Se tapahtuma, joka toimi kiihdykkeenä tälle tilanteelle, oli tämän galaksin pimeyttä edustavan luojaolennon, Ancharan, lähes 10 vuotta sitten tekemä päätös perua aikomuksensa julistaa koko galaksin laajuinen sota ja aloittaa sen sijaan yhteistyö Valon kanssa. Tämä käänne lopetti tilapäisesti galaktisen sodan ja asetti Äiti-Maan kohtalon hänen asukkaidensa ja Taivaan käsiin. Taivas reagoi tapahtumiin julistamalla, että ensimmäinen yhteydenotto Maapallon asukkaisiin oli nyt Galaktisen Liiton tärkein tehtävä. Maapallon Ylösnousseiden Mestareiden tuli siksi lisätä suuresti ponnistuksiaan saattaa uusi Valon järjestys voimaan maailmaanne.

Edelleen on tärkeää muistaa nähdä se, mitä on tapahtumassa, osana yhtäaikaisesti monella eri tasolla - taivaallisella, maallisella ja muilla fyysisen maailmankaikkeuden alueilla - tapahtuvaa prosessia. Jokainen Maapallolla tapahtuva asia heijastuu muille tasoille. Pimeyden voimat ovat tietoisia näistä kytköksistä ja siitä, että heidän nykyinen eristynyt tilansa estää suuresti heidän suunnitelmiensa onnistumisen mahdollisuuksia. Kuitenkin he pitävät edelleen kiinni toimista, joiden ainoa tarkoitus on nähdä heidän suuren suunnitelmansa onnistuvan. Tämä heidän lisääntyvä toimintansa mahdollistaa myös sen, että Taivas voi lisätä aktiivisuuttaan. Kun fyysiseen todellisuuteemme virtaa Valoa jatkuvasti lisääntyvässä määrin, se kiihdyttää jumalallisen suunitelman määräysten mukaista toimintaa. Maailmaanne on luvattu saapuvan uusi Valon järjestys, joka tulee lopettamaan pitkään jatkuneen pimeyden valtakauden. Se tuo mukanaan myös keinot, joiden avulla te voitte palauttaa itsenne jälleen täysin tietoisiksi Valo-olennoiksi.

Tämä Valon ja pimeyden välinen kamppailu on ollut käynnissä miljardien vuosien ajan. Sen tarkoitus on opettaa meille kaikille, miten tunteellinen, mielellinen ja fyysinen keho on 'kytketty' toisiinsa. Vasta sitten, kun on saavuttanut täydellisen ymmärryksen näistä vuorovaikutuksista, voi alkaa yhdistää näitä fyysisen olemuksen eri tasoja henkisiin eli sielullisiin kehoihin. Tässä vaiheessa alkaa valaistuminen. Korostamme tätä siksi, koska teidän tarkoituksena ei ole ainoastaan ylittää tunteenne tai jopa logiikka. Sen sijaan tarkoituksenne on tunnistaa näiden ominaisuuksien rajat ja ymmärtää niiden jumalallinen tarkoitus. Kun on saavuttanut täydellisen ymmärryksen fyysisyydestä, tämän todellisuuden totuudet ja valheellisuudet käyvät selviksi. Tätä viisautta voi sitten käyttää valaistumisen rajojen saavuttamiseen ja nousemiseen kohti täyden tietoisuuden tilaa. Tässä tilassa tietää kaiken ja keskeisten olettamusten uudelleenjärjestäminen voi edetä.

Fyysisyys on mahtava pyhä väline, jota jumalallinen suunnitelma käyttää työkaluna, jonka avulla voi saavuttaa täydellisemmän ymmärryksen Luojasta. Erilaisten elämänkokemusten tarkoitus on auttaa ymmärtämään, kuinka kaikki asiat Taivaassa, fyysisyydessä ja Luomisessa liittyvät toisiinsa ja kuinka ne ilmaisevat itsensä äärettömän monin erilaisin tavoin. Jokainen elämä, elämänmuoto ja -kokemus liittyy saumattomasti tähän suurempaan kokonaisuuteen. Tämä suurempi kokonaisuus on jumalallinen suunnitelma, Luojan jumalallinen ajatus, joka kuljettaa meitä kaikkia kohti jumalallista yhteensulautumista, joka puolestaan muokkaa aina uuden Luomisen toisensa jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että me kaikki olemme pyhiä Luojan ilmentymiä ja siksi meidän tulee nähdä kaikki kokemuksemme, niiden lopputuloksesta huolimatta, suosiollisuudessa annettuina siunauksina. Taivas ylistää tätä suosiollisuutta koko ajan käyttää sitä siunaamaan kaikkia niitä, jotka vaeltavat fyysisyyden muodostamassa oudossa sokkelossa.

Kun näette ympärillänne tapahtuvat asiat tässä valossa, niin alatte huomata, kuinka väistämätön voittonne todellakin on. Lisäksi voitte ymmärtää, että tämä voitto on lähestymässä ja että se ei ole vuosikymmenien tai edes vuosienkaan päässä. Nämä Taivaan teitä varten suunnittelemat muutokset ovat osa operaatiota, joka ei muuta pelkästään teitä vaan koko fyysistä maailmankaikkeutta. Tämä jumalallinen suunitelma palauttaa teidät jälleen fyysisiksi Enkeleiksi. Tämän paluumatkan aikana tulee eteen monia ilmeisen kauheita, jopa katastrofaalisia, tapahtumia, jotka täytyy nähdä osana juuri tuota aiemmin tässä viestissä kuvaamaamme prosessia. Ensimmäinen yhteydenottonne ystävällismielisten Olentojen kanssa tulee tapahtumaan hyvin pian. Ensimmäinen yhteydenotto tulee vaikuttamaan perin pohjin yhteisesti hyväksyttyihin käsityksiinne tästä ja monista siihen liittyvistä asioista. Muistakaa, että vakiintuneet käsityksenne tulevat korvautumaan uusilla ja totuudenmukaisemmilla näkemyksillä.

Maailmanlaajuinen yhteisönne ei ymmärrä kovin hyvin muutosprosessin olemusta. Monet tätä asiaa tutkivat akateemiset tieteenalanne ovat vasta raapaisseet pintaa tämän asian tutkimisessa. Muutos on paljon enemmän kuin vain kehitysprosessi. Sen sijaan se muistuttaa elämänmuotoa tavassaan reagoida, kasvaa ja kypsyä. Kaikella sillä, mitä te luotte yhteisössänne, on tämä kyky kehittyä ainutlaatuiseksi tietoisuuden muodoksi, joka voi opettaa teille lisää itsestänne ja ympäröivästä todellisuudestanne. Joka hetki tämä prosessi muuttuu hieman lähimenneisyyden, nykyhetken ja 'mahdollisen' tulevaisuuden tapahtumien vaikutuksesta. Kaikki tämä on osa monimutkaista prosessia, jota kutsutaan muutokseksi. Voidakseen ymmärtää täysin muutosta, täytyy ottaa huomioon sekä mikro- että makrokosmos. Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään annoimme teille uuden katsontakannan maailmanne tapahtumiin. Avainasia on pidättäytyä arvostelusta ja ymmärtää se, miten asiat liittyvät toisiinsa. Muistakaa että jokainen elävän tietoisen maailmankaikkeuden kolkka on kytköksissä jumalallisen suunnitelman suopeuteen ja määräyksiin. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.