Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 10.3.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn031009.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jatkamaan viime viikolla aloittamaamme keskustelua. Kuten silloin kerroimme, lukuisten keskeisten tapahtumien toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Samalla, kun meidän maanpäälliset liittolaisemme etenevät toimissaan uutterasti, pimeyden voimat ponnistelevat luodakseen vastavoiman. Vaikkakaan tämä vastavoima ei pysty pysäyttämään meidän maanpäällisten liittolaistemme etenemistä, se voi kuitenkin aiheuttaa joitakin viivästyksiä. Pimeyden voimat haluavat Valon voimien tekemien uudistuksien poistuvan. Pimeyden voimat ovat ymmällään toimintansa rajoittamisesta ja he pohtivat kuumeisesti seuraavia siirtojaan. Koska he eivät pysty löytämään uusia ratkaisuja, he turvautuvat aiemmin harrastamiinsa nyt jo tehottomiksi muuttuneisiin taktiikoihin, joita he toistavat aina uudelleen ja uudelleen. Tästä onkin tullut heidän suuri heikkoutensa. Samaan aikaan meidän maanpäälliset liittolaisemme hahmottelevat sopivaa toimintasuunnitelmaa salaliittoa vastaan tehtävän viimeisen hyökkäyksen toteuttamiseksi. Toisella rintamalla monet maailmanlaajuiset instituutiot ovat vahvistamassa lukuisia keskeisiä toimintasääntöjä, jotka tulevat ratkaisemaan nämä viime hetken nikottelut myönteisellä tavalla ja antavat Valon voiton saada lopullisen muotonsa.

Kun tämä tilanne selvittää itsensä luonnollisella tavalla, on tärkeää tietää, että meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat miettineet perusteellisesti tämän muutoksen toteuttamistavan. Maailmaanne hallitsi satojen vuosien ajan eurooppalainen harvainvaltaryhmittymä, joka Anunnakien hyväksymänä ja tukemana pakotti monien muiden alueiden hallitsijat toimimaan oman tahtonsa mukaan. Ihmiset pakotettiin luopumaan monista paikallisista toimintatavoistaan ja toimimaan tämän ryhmittymän tahdon mukaisesti. Muutaman viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana monet perinteiset tavat, tietoudet ja viisaudet ovat elpyneet. Tämän hiljaisen maailmanlaajuisen vallankumouksen ollessa tuloillaan nämä paikalliset ryhmittymät ovat lyöttäytymässä yhteen muodostaen yhden meidän maanpäällisten liittolaistemme keskeisen ryhmittymän. Kauan sitten takavarikoimansa kullan ja Eurooppalaisen ryhmittymän Valoon suuntautuneiden tahojen tekemien rahoituksellisten toimenpiteiden ansiosta nämä ryhmittymät yhdessä keskeisissä asemissa olevien henkilöiden ja instituutioiden kanssa ovat valmiina asettamaan voimaan Dumbarton Oaks -sopimuksen jälkeisen aikaisen maailman toimintasäännöt.

Viimeviikkoisessa viestissämme me kerroimme kahdesta tai kolmesta asiasta, joista tulossa olevissa tiedotuksissa kerrotaan. Tänään tarkastelemme sitä, kuinka kaikki tämä toteutetaan. Maailmanlaajuisesta velkojen anteeksiantamisesta on pidetty lukuisia kokouksia, joihin on osallistunut monia pankkeja, vaikutusvaltaisia henkilöitä ja muita tahoja, jotka kaikki ovat vakuuttaneet pitävänsä keskustellut asiat toistaiseksi salassa. Ajatuksena oli se, että asiaan perehtyisivät kaikki ne, jotka ovat huolissaan räjähdysmäisessä kasvussa olevasta maailmanlaajuisesta velasta. Meneillään oleva talouden myllerrys rasittaa monia ja näitä kokouksia isännöineet meidän maanpäällisten liittolaistemme keskeiset jäsenet esittelivät monia yksityiskohtaisia ratkaisuja. Tuloksena syntyi lukuisia sopimuksia ja niiden myötä maailmanlaajuinen velkojen anteeksianto-ohjelma. Nämä kokoukset johtivat uusiin kokouksiin ja lopulta syntyi yhteenliittymä, joka alkoi kumota Dumbarton Oaks -sopimuksen seuraamuksia.

Nämä laajakantaiset sopimukset täytyy esitellä ensin uusille siirtymäajan hallituksille. Syrjäytettävät salaliittolaiset käyttivät salaisia rahavaroja, lisääntyvää velkaantuneisuutta ja manipuloitua kansaa toteuttaakseen talouspolitiikkaa, jonka vaikutuksista maailmantalouteen ei välitetty. Tämä kaikki muuttuu, kun edellä mainitut sopimukset otetaan käyttöön. Rahan arvo palautuu eikä se ole enää pelkkä pimeyden voimien salajuonien toteuttamiseen käytettävä arvoton väline. Lisäksi maailmassanne tällä hetkellä vaikuttava pimeyden voimien ylläpitämä hallintaverkosto tullaan purkamaan. Kaikista näistä asioista keskusteltiin kiivaasti ja perusteellisesti noissa edellä mainituissa kokouksissa. Epäilemättä nämä asiat kuulostavat asiasta tietämättömästä täysin mahdottomilta toteutua. Itse asiassa velka on ainoastaan käsite, joka voidaan tasata kansainvälisesti ja sitä voidaan käyttää käyvän arvon määrittämiseen. Velan käsite täytyy määritellä uudelleen realistiselta pohjalta ja juuri tästä syystä suuri velkojen anteeksianto on keskeisen tärkeä asia. Toinen tärkeä asia on pankkitoiminnan uudistaminen.

Tapa, jolla pankit nyt toimivat, on rikollinen. Tästä syystä pankkitoiminnassa tarvitaan enemmän valvontaa ja säätelyä. Lisäksi tähän järjestelmään kuuluu monia alueellisia valuuttoja, jotka ovat samanarvoisessa asemassa, mutta tämä on vain väliaikainen järjestely. Tiedotusten myötä alkaa maailmanlaajuisen vaurauden jakelu, joka tulee lopulta tekemään pankeista tarpeettomia. Niinpä ensimmäinen vaihe on vanhojen rahoitustoimintaa säätelevien rajoituksien poistaminen ja toinen vaihe on lisääntyvän vaurauden levittäminen. Tämä johtaa laajaan rahoitustoimintaa koskevaan koulutusohjelmaan, jonka myötä jokaisesta maailman asukkaasta tulee vauras ja kyvykäs toimimaan tämän vaurauden mukanaan tuomien asioiden mukaisesti. Te olette siirtymässä rahaa tarvitsemattomaan maailmaan, jossa on rajattomat resurssit, ja siten te voitte keskittyä Rakkauteen, rauhaan, yhteisymmärrykseen ja suvaitsevaisuuteen. Juuri tämä luo sopivat olosuhteet mitä ihanimman ensimmäisen yhteydenoton toteutumiselle!

Kuten voitte nähdä, ensimmäinen yhteydenotto on prosessi, joka koostuu sarjasta toisiaan seuraavia tarpeellisia vaiheita. Meidän maanpäälliset liittolaisemme näkevät itsensä uuden todellisuuden sanansaattajina. Heidän tehtävänsä on ensin johdattaa teidät pois vanhasta ajattelutavasta, joka antoi pimeyden voimille mahdollisuuden anastaa teiltä itsemääräämisoikeutenne ja manipuloida teitä haluamallaan tavalla. Kun tämä vanha todellisuutenne häipyy, teidän täytyy pystyä hyväksymään ja omaksumaan uuden orastavan maailmanne ihmeet. Sen jälkeen, kun te olette tottuneet niihin, te voitte helpommin hyväksyä sen, millaisia teistä on tulossa - täysin tietoisia Valon Olentoja. Me olemme näissä viesteissämme painottaneet sitä, että jopa nämä meneillään olevat synkät ajat ja lisääntyvä kaaos ovat vain keinoja saada tämä muutos toteutumaan, vaikkakin ne ovat pimeyden voimien aikaansaannoksia. Kun uusi vauraus alkaa vaikuttaa, te voitte hyväksyä sen, millainen lahja "aito todellisuus" on. Nämä kuvailemamme tietoisuuden harjoitukset ovat Taivaan toive siitä tavasta, jolla te voitte lisätä tietoisuuttanne ja käyttää yhä enemmän hyödyksi "todellista olemustanne".

Kerrataanpa vielä: vaurauden jakelu, hallinnon vaihdokset ja uusi maailmanlaajuinen rahoitusjärjestelmä muodostavat yhden jakson. Tämän ensimmäisen vaiheen tarkoitus on saada teidät ajattelemaan uudella tavalla. Seuraavat vaiheet muuntavat kaiken köyhyyden, kurjuuden ja puutteen yltäkylläisyydeksi, rauhaksi ja lähimmäisten ja Äiti Maan hyvinvoinnista huolehtimiseksi. Koska teidän maailmanlaajuinen yhteiskuntanne ei vielä täytä ensimmäisen yhteydenoton edellyttämiä vaatimuksia, meidän maanpäälliset liittolaisemme ja me laadimme toimintasuunnitelman, jonka Taivas on hyväksynyt. Tämä suunnitelma on sidoksissa siihen suureen taivaalliseen muutokseen, jota te kaikki parhaillaan jossain määrin koette. Tästä valtavasta operaatiosta on kehittynyt paljon muutakin kuin pelkkä ensimmäinen yhteydenotto. Kyseessä on kouluttava muutosprosessi. Te kaikki kuljette nyt omaa polkuanne kohti täyden tietoisuuden tilaan paluunne loistokasta päivää.

Kun kaikki tämä toteutuu, te voitte yhdistää uuden viisauden ja uuden käsityksen todellisesta olemuksestanne. Edessänne on loistokas tulevaisuus, joka alkaa nyt toteutua. Meidän tehtävämme on valvoa tätä prosessia ja Taivaan asettamien ohjeiden puitteissa tarkkailla sitä, mitä teille on tapahtumassa. Yhtenä osana tätä tehtävää on tietenkin myös ensimmäinen yhteydenotto. Me emme millään lailla aliarvioi sen tärkeyttä. Te olette saavuttaneet päätepisteen siinä pitkässä ja raskaassa vaelluksessa synkän maiseman läpi, jonka pimeyden voimat teidän eteenne asettivat. Seuraava matkanne vaihe on jännittävä, mutta se saattaa viedä hieman kauemmin kuin toivotte. Kärsivällisyyttä tarvitaan siis edelleen. Tämä kaikki on vaatinut aikaa lähes 13000 vuotta ja te voitte käyttää vielä jäljellä olevan lyhyen ajan uuden todellisuuden kuvitteluun tietäen sen, että jumalallinen juuri oikea ajoitus ohjaa tapahtumien kulkua ja tuottaa täydellisen lopputuloksen.

Tänään jatkoimme asioiden tarkastelua. Te olette kulkemassa ensimmäistä yhteydenottoa edeltävää ihanaa siunausta kohti. Me odotamme ilolla sitä hetkeä, jolloin me voimme kohdata toisemme ja juhlistaa yhdessä sitä, että teistä on tulossa Valon Olentoja. Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!