Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 10.6.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn061008.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme tänään kertomaan teille maailmanne asioista ja uudesta todellisuudesta! Peli on nyt todellakin käynnissä joka puolella maailmaanne. Salaliittolaiset jatkavat edelleen Valon käskyjen uhmaamista ja työskentelevät entistäkin kovemmin toteuttaakseen viimeisimmän suunnitelmansa voittonsa varmistamiseksi. Se on kuitenkin pelkkää itsepetosta! Nämä pimeyden edustajat ovat sanoin kuvaamattoman ylimielisiä. Joka tapauksessa nämä haasteet tuovat meidät yhä lisääntyvässä määrin mukaan tähän peliin ja meidän yhteyshenkilömme työskentelevät läheisessä yhteistyössä meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa varmistaakseen monen salaliiton jäsenen vangitsemisen. Nämä toimenpiteet tuovat meidät vaiheeseen, jossa on mahdollista vaientaa nämä ei-niin-taivaalliset yksilöt. Kuitenkin vielä täytyy tehdä tietyt toimenpiteet. Me voimme todeta ainoastaan sen, että olemme nyt lähes valmiina pudottamaan esiripun alas. Sen tapahtumiseen saakka näyttää siltä, että meidän kaikkien täytyy antaa taivaallisen ajoituksen määrätä tämän pelin kulun. Vasta sitten me voimme selkeästi todeta tämän pitkän taistelun olevan lopultakin ohi. Tämä operaatio on vaatinut meidän maanpäällisiltä liittolaisiltamme suuria uhrauksia eikä kuolonuhreiltakaan ole vältytty.

Me olemme todella ylpeitä meidän maanpäällisten liittolaistemme omistautuneesta ja uutterasta ponnistelusta tämän päämäärän eteen. Ei ole helppoa ilmoittautua vapaaehtoiseksi tekemään kaikki, mikä on laillisesti mahdollista lakkauttamaan teidän maailmanne 13000 vuotta jatkunut pimeyden voimien suorittama pahanteko. Heidän päättäväisyytensä ja mitä suurin rohkeutensa voidaan pian julkistaa koko laajuudessaan. Siihen saakka te saatte tietoa tästä asiasta ainoastaan näistä meidän tietoisesti hieman epämääräisistä viesteistämme. Meidän maanpäälliset liittolaisemme käyttävät laillisia ja fyysisiä pakotekeinoja ajaakseen nämä salaliittolaiset nurkkaan ja siirtämään maailman pois pahan polulta. Monet maailmanne suuret tietoiset mestarit avustavat heitä ensin eristämään tämän monitahoisen vastustajan ja sitten syöksymään sen kimppuun. Yksi heidän tehtävistään on ottaa selville näiden vastustajien olinpaikka ja tuoda heidät ulos lymypaikoistaan. Tämä on yksi niistä muutamista jäljellä olevista asioista, jotka täytyy saada tehdyksi ennen kuin vaurauden jako ja viivästyneet hallinnonvaihdokset voivat toteutua. Osana tätä toisiinsa liittyvien tapahtumien sarjaa nyt ollaan myös valmistelemassa ensimmäisiä virallisia tiedotuksia, jotka tulevat valmistelemaan olosuhteita sopiviksi niitä dramaattisia tapahtumia varten, joihin myös me osallistumme.

Ensimmäinen yhteydenotto kulkee nopeasti kohti sellaisia vaiheita, joista me tällaiset operaatiot yleensä aloitamme. Teidän maailmanne pimeyttä edustavat hallitsijanne ovat taistelleet uutterasti yli vuosikymmenen ajan pitääkseen meidät poissa pelikentältä. Tämä kepulipeli on nyt tulossa päätökseensä. Ne, jotka haluavat meidän laskeutuvan teidän keskuuteenne ja saattavan jumalalliset tehtävämme päätökseen, ovat voittamassa suuren taistelun, ja silti lukuisat maailmanlaajuiset yhteenotot vaikuttavat päättymättömiltä. Näitä kahakoita on esiintynyt muutaman viimeksi kuluneen vuoden ajan, mutta nyt muutaman viimeksi kuluneen viikon aikana ne ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti. Nämä lisääntyvät konfliktit ovat todiste pimeyden voimien yhä kasvavasta epätoivosta. Kuten nurkkaan ajettu karhu, pimeyden voimat ovat nyt vaarallisimmillaan. Me olemme varoittaneet meidän maanpäällisiä liittolaisiamme olemaan erityisen valppaita ja huolellisia kaikissa salaliittolaisia vastaan kohdistuvissa toimissaan. On eri asia hyökätä heitä vastaan kirjallisin haastein kuin kohdata heidät kasvokkain. Avustaaksemme liittolaisiamme me olemme yhdistäneet heidän ja meidän oman turvallisuushenkilöstömme. Tällä tavoin asiat voidaan helpommin saada etenemään oikeaan suuntaan. Meidän ensisijainen päämäärämme on saattaa kaikki tämä nopeassa tahdissa päätökseensä.

Siinä vaiheessa meidän maanpäälliset liittolaisemme voivat lopultakin toteuttaa kaiken sen, mitä he ovat valmistelleet. Maailmanne on muutostilassa. Monet tiedotusvälineittenne kautta kuulemanne ja lukemanne asiat ovat niiden monien "jäävuorten" huippuja, jotka pimeyden voimat ovat luoneet jarruttaakseen meidän maanpäällisten liittolaistemme toimia. Nämä mielettömät rahoitukselliset spekulaatiot ja epätavalliset hyödykkeiden ostot ja myynnit ovat pimeyden voimien epätoivoisia juonia, joiden avulla he yrittävät täyttää uudelleen ne rahavarastot, jotka meidän maanpäälliset liittolaisemme viime vuonna takavarikoivat. Muidenkin järjettömien juonien romahtaminen tuo oman lisänsä tähän nyt näkyväksi tulleeseen sekasortoon. Kun tämä välienselvittely kiihtyy, niin lukuisat salaliittolaisten salaisesti johtamat suuret rahoituslaitokset tulevat luhistumaan. Juuri tämän painostuskeinon avulla meidän maanpäälliset liittolaisemme voivat nyt painostaa kaikkia tämän pimeyttä edustavan salaliiton monitahoisia haaroja. Luonnollisesti tällainen toiminta aiheuttaa paniikkia ja me odotamme salaliiton reagoivan ryhtymällä vieläkin hämärämpiin toimenpiteisiin pitääkseen yllä rahoituslähdettään. Me olemme valmistautuneet tähän. Erikoisjoukkue on valmiina etsimään ja takavarikoimaan nämä laittomat rahavarat. Me alamme imeä niitä tyhjäksi toden teolla.

Tämä toiminta edistää meidän maanpäällisten liittolaistemme ajamia uudistuksia ja me tulemme tekemään oman osuutemme varmistaaksemme näiden keskeisen tärkeiden ohjelmien toteutumisen. Teidän maailmanne tarvitsee vaurauden ja yltäkylläisyyden aikajakson ennen siirtymistä varsinaiseen muutosvaiheeseen. Tämä voi oikaista monet puutteeseen ja rajoituksiin liittyvät käsitykset, jotka ovat estäneet teitä saavuttamasta aiotun kaltaista menestystä. Taivas on tuottanut sellaiset aineelliset varannot, jotka voivat tehdä kaiken tämän mahdolliseksi. Me olemme vain käyttäneet henkilöstöämme tehokkaasti siten, että teidän suuri unelmanne yleismaailmallisesta yltäkylläisyydestä voi toteutua. Tässä ympäristössä teidän mahtavat kykynne voivat alkaa loistaa ja luovuutenne kukoistaa. Te voitte toteuttaa ne lukuisat ajatukset, joita te olette vaalineet jo pitkään, ja ratkaista lukemattomat yhteiskunnalliset ongelmat. Tämä luo uudenlaisen näkemyksen lähimmäisistänne ja vanhat kaavamaiset käsitykset voidaan unohtaa ja te voitte alkaa hyväksyä toisenne uudella tavalla.

Tämän vision toteutuminen riippuu meidän maanpäällisten liittolaistemme onnistumisesta tehtävässään. Taivas tietää tämän ja on antanut meille lukuisia neuvoja voittonne varmistamiseksi. Me nopeutamme näiden ohjeiden mukaisten toimenpiteiden toteutumista ja odotamme niiden toteutuvan hyvin pian. Me haluamme tässä yhteydessä korostaa sitä, että teidän voittonne on kaikin mahdollisin tavoin, niin sanotusti, kirjoitettu tähtiin. Ainoa jäljellä oleva tekijä on Taivaan antamat tarkat määräykset. Tämä ennustus on toteutumassa ja sitä myöten monia enemmän ja vähemmän kohtalokkaita asioita tulee tapahtumaan. Tämä kaaos on merkki siitä, että pimeyden voimien hallinnon päivät ovat luetut ja me haluamme kerrata tämän asian antaaksemme sille sen ansaitseman painoarvon. Teidän täytyy saada tietää se, että valtavan maailmanlaajuisen näytelmän loppuratkaisu on nyt lähestymässä ja tämä lopun aika ennakoi meidän virallista saapumistamme ja ensimmäisen yhteydenoton operaatioiden aloittamista.

Tämän ensimmäisen yhteydenoton aikataulua on rukattu sisältämään edellinen vuosikymmen, jolloin me saavuimme tänne suurin joukoin ja tämä vuosikymmen, jolloin varsinaiset laskeutumiset tapahtuvat. Me olemme vaikuttuneita siitä, kuinka helposti meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat pystyneet yhdistämään omat ponnistelunsa meidän ponnisteluihimme. Tämä yhteistyö on osoittanut meille sen, millainen ilo on työskennellä avoimesti yhdessä teidän kanssanne. Me odotamme innolla sitä, että meidän olemassa olomme julkistetaan virallisesti ja me voimme lopultakin tuoda aluksemme näkyville ja ryhtyä avoimeen kanssakäymiseen teidän kanssanne. Te olette mitä mahtavimpia Olentoja, joiden toimintaa rajoittaa maailma, jonka ovat luoneet sellaiset röyhkeät yksilöt, jotka eivät ymmärrä lopettaa tätä hävytöntä toimintaansa. Tämän uhmakkuuden vuoksi on välttämätöntä, että teidän nykyinen todellisuutenne muutetaan välittömästi toisenlaiseksi. Tätä päämäärää varten me olemme varanneet kaikki tarvittavat laivastomme voimavarat.

Teidän vapauttamisenne näistä törkeistä kahleista on ilo, jonka toteutumista me emme enää voi odottaa. Ainoa asia, joka estää meitä ottamasta tässä asiassa varaslähdön, on Taivaan viralliset määräykset. Tämän taianomaisen hetken lähestyessä me työskentelemme uutterasti meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa luodaksemme sarjan tapahtumia, jotka antavat meille mahdollisuuden nopeuttaa meidän saapumistamme ja yhteistä juhlan hetkeämme. Se tulee olemaan galaktisten mittasuhteiden tapahtuma ja meidän laivastomme on suunnitellut tekevänsä jotakin erikoista, kun laskeutumiset on saatu suoritettua. Me haluamme näyttää teille, millaisia uskomattomia muutoksia Äiti Maa on suunnitellut tekevänsä sitten, kun teidät on siirretty turvalliseen paikkaan. Äiti Maa tulee muuttumaan niin kauniiksi, että te ette pysty sitä tällä hetkellä edes käsittämään, ja lopputulos tulee meidän mielestämme olemaan mitä sopivin lahja teille. Te kaikki voitte unelmoida tästä saattaessanne muodonmuutoksenne päätökseen Maapallon sisäisen maailman tarjoamassa turvallisessa ympäristössä!

Tänään jatkoimme tulevaisuutenne tarkastelua ja kerroimme siitä, mitä maailmassanne on parhaillaan tapahtumassa. Te lähestytte hyvin jännittävää vaihetta: maailmanne tulossa olevaa suurta muutosta ja meidän saapumistamme teidän keskuuteenne. Näiden asioiden vuoksi me olemme täällä ja teidän tulevaisuutenne on erinomaisen ihana! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!