Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 11.10.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn101105.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen tuoden mukanamme teille kerrottavien mielenkiintoisten asioiden tulvan! Kuten saatatte hyvin tietää, viimeisen salaliiton ja sen poliittisten ja taloudellisten liittolaisten vallasta syrjäyttämisen prosessi edistyy nopeasti. Tämän tehtävän loppuun saattamisen parissa mitä ahkerimmin työskentelevät urheat sielut ovat lopultakin saavuttamassa tavoitteensa. Lisäksi monien vaurausohjelmien parissa työskentelevät tahot sovittavat omien toimiensa aikatauluja yhteen näiden ylevien poliittisten tapahtumien kanssa. Niinpä teidän maailmassanne on nyt valmiina tapahtumaan asioita, joita pidettiin vielä muutama kuukausi sitten mahdottomina. Myös meidän maanpäällisten liittolaistemme valitsemat väliaikaiset vallanpitäjät ovat valmistautumassa ottamaan haltuunsa USA:n ja monen muun valtion hallinnon. Teidän maailmanne ei ole koskaan nähnyt vastaavaa kuin mitä pian on tapahtumassa. Lisäksi nämä tulevat tapahtumat ovat ainoastaan alkusoittoa siinä "hiljaisessa vallankumouksessa", joka tulee paljastamaan tämän viimeisen salaliiton ja aloittamaan ennennäkemättömän rikosoikeudenkäyntien sarjan. Tällaista oikeudenkäyntien sarjaa ei ole nähty sitten Nürnbergin oikeudenkäyntien, jolloin langetettiin lailliset rangaistukset natsi-Saksan aiemmille johtajille.

Me itse olemme koonneet luettelon niistä henkilöistä, jotka ovat tukeneet tämän salaliiton halveksittavia päämääriä. Teidän maailmaanne vihallaan, eripurallaan ja kaaoksellaan pitkään tahrannut pahuus tullaan syrjäyttämään. Taivas on vakaasti päättänyt kääntää kehityksenne oikeaan suuntaan ja antaa teille tilaisuuden osoittaa uskollisuutenne Valon toimintaperiaatteille omien hyvien tekojenne kautta. Näihin lukeutuu suuroperaatio puhdistaa ilmakehässänne, maaperässänne ja vesistöissänne oleva kauhistuttava saastemäärä. Toinen Taivaan keskeinen päämäärä on köyhyyden, sairauden ja puutteen täydellinen poistaminen ihmiskunnan keskuudesta. Nämä kaksi keskeistä toimintaohjetta tullaan julkistamaan heti ensimmäisen yhteydenoton tapahduttua. Planeettanne monet kansakunnat tulevat julkistamaan yhtäaikaisesti toimintaohjelmat, jotka varmistavat näiden tavoitteiden toteutumisen. Pyhänä valvojananne Taivas tulee tuomaan julki tavoitteensa ja antamaan keinot niiden toteuttamiseksi. Tämän tehtävän toteuttamiseen vaadittavat byrokraattiset teknologiat ovat nyt olemassa ja tämä seikka yhdessä teidän loistavien energioidenne kanssa varmistaa loistavan menestyksenne.

Me toistamme näitä seikkoja tietystä syystä: On keskeisen tärkeää, että te ymmärrätte sen, että nyt on käsillä valtava käännekohta historiassanne. Näiden muutosten laajutta ei voi korostaa liikaa. Teidän käsityksenne itsestänne tulee muuttumaan pysyvästi. Tämä tulee tuomaan mukanaan täydellisen muutoksen teknologisissa uskomuksissanne, tieteellisissä teorioissanne ja jopa käsityksissänne omasta lajillisesta alkuperästänne. Oikaistuna historianne tulee paljastamaan asioita, joita teidän nykyiset "asiantuntijanne" halveksivat ja jopa käsityksenne itsestänne maailmanlaajuisena yhteiskuntana tulee muuttumaan. Kaikki tämä on alkusoittoa paluullenne täyden tietoisuuden tilaan. Uusien teknologioiden ja organisointimallien kannustava vaikutus tulee kuitenkin jäämään toiseksi niille sisäisille mullistuksille, joita te saatatte kokea joidenkin tulossa olevien paljastusten myötä. Lapsuudestanne saakka teille on iskostettu tiettyjä teidän todellisuuttanne koskevia käsityksiä. Nämä tullaan osoittamaan aikansa eläneiksi ensimmäisen yhteydenoton jälkeen. Niiden sijaan Taivas tulee esittelemään teille sarjan pyhiä standardeja, jotka antavat teille mahdollisuuden sopeutua nopeasti uuteen todellisuuteen. Vanha pimeä todellisuus voi haihtua ja Valo voidaan ottaa vastaan täydessä laajuudessaan.

Tämä on vain alkua kaikessa siinä, mitä tulee pian tapahtumaan. Älkää unohtako sitä, että pimeyden voimat suunnittelivat teidän maailmanne järjenvastaiseksi ja hämmentäväksi sekamelskaksi saattaaksenne teidät hämillenne ja pitääkseen teidät alttiina heidän salamyhkäiselle manipuloinnilleen. Mutta se voi myös näyttää olevan miellyttävä ja jopa turvallinen paikka. Todellisuudessa jokainen varallisuudestaan, asemastaan ja nauttimastaan arvostuksesta riippumatta voi kokea äkillisen onnen kääntymisen, jos he saavat 'todelliset vallanpitäjät' suuttumaan. Aiemmat "jumalanne" ovat rakentaneet koko tämän järjestelmän nerokkaasti juoksuhiekan varaan. Valo pidettiin sivustalla ja kaikki Valon yritykset soluttautua tähän järjestelmään vääristeltiin typeräksi ontoksi retoriikaksi. Näistä pimeyden voimien Taivasta vastaan kohdistamista oudoista ja herkeämättömistä yrityksistä huolimatta Taivas on pystynyt sekaantumaan asioihin ja luomaan valtavan ja menestyksekkään vastavoiman. Nyt tapahtuvat monet muutokset tulevat muuttamaan teidän nykyisen pimeän todellisuutenne todellisuudeksi, joka säteilee Valoa, Rakkautta, vapautta ja aitoa itsenäisyyttä.

Tästä kaikesta puhuminen on yksi asia ja se, että te teette sen, mitä Taivas odottaa teidän tekevän on toinen asia. Tulossa oleva ajanjakso tulee sisältämään monen teidän maailmanne julkisivun mustanneen toisen maailmansodan jälkeisen poliittisen järjestelmän päättymisen. Nämä järjestelmät perustuvat Rooman Imperiumin kaltaisen ahneuden ja vallan politiikan varaan. Keksittiin kuvitteellinen "kylmä sota" peittämään tätä 'koira- ja hevosnäytöstä' pyörittävien tahojen todelliset juonittelut. Näiden pimeyttä edustavien salaliittojen tavoite oli miellyttää Maapallon ulkopuolisia 'esimiehiään' ja hivuttaa huomaamattomasti ihmiskunnan ylle täydellisen orjuuttamisen verkko. Se, että näin ei ole tapahtunut, johtuu tietyistä jumalallisen suunnitelman huolellisesti laatimista ja toteuttamista tapahtumista. Näin ollen Taivas on hyvin tietoinen teitä vastaan käytetyistä ovelista metkuista. Tämä tekijä on otettu huomioon ja on laadittu suunnitelma ja aikataulu, joka antaa teille aikaa sopeutua muuttumassa olevaan todellisuuteenne. Niinpä te voitte odottaa olevan tulossa ällistyttävien tapahtumien sarjoja ja niitä seuraavia taukoja, jotka antavat teille aikaa sopeutua tilanteeseen.

Oikeudenkäynnit tulevat sysäämään liikkeelle lukuisia hämmästyttäviä maailmanlaajuisia tapahtumia, joiden perimmäinen tarkoitus on katkaista viimeisen salaliiton selkäranka ja luoda olosuhteet, joissa maailmanrauha voi toteutua. Seuraava vaihe on maailmanne varallisuuden ja vallan uudelleen jakamiseen tarvittavien toimenpiteiden julkistaminen. Lukuisten keskeisten valtioiden hallitusten vallanvaihto toimii ponnahduslautana planeettanne perinteisiä taloudellisia ja poliittisia toimintatapoja suuresti muuttavien ohjelmien alullepanolle. Uusien liiketoimintamallien prototyypit voivat ratkaista monia pitkäaikaisia kiistoja ja luoda edellytykset pitkään unelmana olleiden teknologioiden käyttöönotolle. Ne teollisuudenalat, joihin näiden teknologioiden käyttöönotto vaikuttaa, voivat helposti sopeutua käyttämään yllä mainittuja uusia liiketoimintamalleja.

"Liiketoiminta" suostutellaan omaksumaan aiempaa ihmisläheisempi ja ympäristöystävällisempi toimintatapa. Tulevan maailmanlaajuisen vaurauden myötä "työn" motiivina tulee olemaan sisäinen ilo eikä enää ulkoiset toimeentulotarpeet. Perinteinen hierarkiaan perustuva liiketoimintamalli vaatii täydellisen uudistamisen. Yritysten täytyy luopua rajoittavasta keskushallinnostaan pienempien yksiköiden eduksi. Pienemmät yksiköt toimivat tehokkaammin paikallisen yhteisön tarpeet ja ympäristö huomioon ottaen. Yksiköiden välinen viestintä voi muuttua yksinkertaiseksi "joustavaksi ryhmädynamiikaksi" kutsutuksi prosessiksi. Tässä mallissa ryhmä toimii tavoite- ja ratkaisukeskeisesti perinteisen kilpailun ja auktoritatiivisuuden sijaan. Kuhunkin projektiin parhaat kyvyt omaavat henkilöt ottavat projektin hoidon tehtäväkseen koko projektin ajaksi ja kun tavoite on saavutettu, he antavat vetovastuun muille. Ja niin edelleen.

Tämä prosessi perustuu ideoiden vapaaseen vaihtamiseen ja ymmärrykseen siitä, että kaikki ongelmat voidaan ratkaista luovalla tavalla. Jokainen yrityksen osa-alue kannustaa yksiköitään sopeutumaan luovalla tavalla paikallisiin olosuhteisiin kunnioittaen paikallista yhteisöä ja ympäristöä. Osastojen, yhteisöjen ja ympäristön välisiä suhteita tuetaan. Yleisestä hyvinvoinnista tulee voittoa tärkeämpi tekijä (muistakaa, että tässä vaiheessa vallitsee maailmanlaajuinen yltäkylläisyys). Yrityksen uusi päämäärä on käyttää sen ainutlaatuista osaamista ja tietoa Äiti Maan olotilan ja ympäröivän yhteisön toimivuuden parantamiseen. Tässä toimintamallissa yhteiskunta ja Äiti Maa tukevat toisiaan olematta toistensa kanssa kilpailevia tekijöitä. Yleisen yltäkylläisyyden olosuhteissa "voitontavoittelusta" tulee tarpeeton ja liiketoiminnasta tulee yksi osa-alue yhteisöön, joka rakentaa ja vahvistaa ympäristöään.

Tänään tarkastelimme uusia näkökulmia siitä, mitä teidän maailmassanne tulee tapahtumaan. Yrittäkää käsittää se, kuinka valtavia nämä tulossa olevat muutokset ovat. Käsityksenne hallituksistanne, mahdollisista teknologioista ja ympäröivästä maailmastanne ovat kääntymässä päälaelleen. Näin ollen te voitte havaita sen, kuinka tärkeää teidän on pysyä keskittyneinä ja omistautuneina myönteiselle muutokselle. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!