Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 11.11.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn111103.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme taas kertomaan uusista asioista! Monet ihmeelliset asiat ovat tapahtumaisillaan. Kuten te jo hyvin tiedätte, ne keskeiset julkistukset, joita me kaikki innokkaasti odotamme, tullaan tekemään pian. Tämän prosessin viimeiset vaiheet on jo käynnistetty. Odotamme, että meidän läsnäolomme ja ystävällismielisyytemme tullaan pian paljastamaan teille julkisesti. Lisäksi suunnaton uusi rauhan ja yltäkylläisen hyvinvoinnin verkko on muodostumassa maailmaanne. Tämä verkko laajenee monien tärkeiden eurooppalaisten, aasialaisten, afrikkalaisten, amerikkalaisten ja oseanialaisten vaikuttajaryhmien yhteistyön tuloksena. Nämä ryhmät, eli meidän maanpäälliset liittolaisemme, ovat valmistautuneet pakottamaan lukuiset hallitukset Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa ja Oseaniassa luopumaan vallasta. Tiedoksi niille teistä, jotka ette tiedä, mitä Oseanian maanosalla tarkoitetaan, siihen kuuluvat Lounais-Tyynenmeren saarivaltiot - Indonesia, Filippiinit, Australia ja Uusi-Seelanti, sekä monet pienemmät Melanesian, Mikronesian ja Polynesian saaret. Nämä monenlaiset ryhmittymät ovat yhdistymässä muodostaen uuden todellisuutenne perusrakenteen.

Kun nämä tapahtumat jumalallisesti toteutuvat, me olemme valppaina tarkkailemaan niitä muutoksia, joita kukin teistä kokee. Tässä mielessä monet teistä toivovat, että me kertoisimme näissä viikottaisissa tiedotteissamme asioista dramaattisempaan sävyyn. Kuitenkin meidän tehtävämme on vain antaa teille johdonmukainen yleiskatsaus maailmanne tapahtumista. Huolimatta siitä mitä monet saattavat sanoa, Äiti-Maa ja Aurinko ovat muuttumassa. Nämä muutokset ovat käynnissä siksi, että niiden avulla luodaan uusi aurinkokuntanne. Tämä uusi aurinkokunta tulee olemaan sopiva elinympäristö teille sitten, kun olette suorittaneet muutosprosessinne loppuun. Kuvitelkaa, rakkaat Ystävät: te olette täyteen tietoisuuteen siirtymisen kynnyksellä. Aika, jolloin voitte jumalallisesti muunnella fyysistä todellisuutta rajattomasti, on lähellä. Nyt olette ottamassa monimutkaisen muutosprosessin viimeisiä askeleita saavuttaaksenne tämän kyvyn. Samoin Äiti-Maa on valmistelemassa itseään täyteen tietoisuuteen siirtymistä varten. Näin ollen, kuten olemme maininneet jo monta kertaa aiemminkin, Äiti-Maan muutosprosessi sopii hyvin yhteen teidän oman muutosprosessinne kanssa. Todellakin, näiden muutosprosessien loppuunsaattaminen on edistymässä jumalallisesti laaditun aikataulun mukaisesti.

Nämä muutokset ovat ainoastaan osa Luojan laatimaa monimutkaisempaa prosessia, joka muuttaa tämän nykyisen Luomakunnan. Kun tämä projekti etenee, se vahvistaa ne tekijät, joita tarvitaan toteuttamaan välttämättömät muutokset. Näin ollen teidän muutoksenne tapahtuu väistämättömästi. Tämän prosessin tarkat yksityiskohdat määräytyvät teidän tekemien vapaiden valintojen ja jumalallisuuden alulle panemien tapahtumien perusteella. Tämän prosessin viimeiset vaiheet ovat nyt käsillä. Jumalallinen muutos perustuu tarpeeseen luoda teidän tietoisuudellenne uusi polku. Kun tietoisuutenne lisääntyy, tämä 'uusi polku' luo teille tähän tilanteeseen sopivan uuden todellisuuden. Sen uuden todellisuuden, jonka te ja Taivas olette valinneet, on tarkoitus olla hyvin paljon erilainen kuin tämä todellisuus, jonka te tällä hetkellä tunnette. Olemme kertoneet teille tämän jo monta kertaa aikaisemminkin emmekä voi koskaan liioitella sen merkitystä. Rakkaat Ystävät, nykyinen maailmanne on luhistumassa, minkä seurauksena se luo laajalle leviävän ja kaoottisen 'savuverhon'. Maapallon muuntuminen tarvitsee meidän ulkopuolista apuamme voidakseen tapahtua jumalallisen aikataulun mukaisesti. Tästä syystä me saavuimme tänne ja aloitimme ensimmäisen yhteydenoton ohjelmamme yli kymmenen vuotta sitten.

Ensimmäinen yhteydenotto on operaatio, joka alkoi vuonna 1990 Siriuksen Paikallisneuvoston toimintaohjeena. Sen kattavuutta laajennettiin, kun Pääliittoneuvosto hyväksyi tämän operaation vuonna 1991. Tämä on historiaa. Tämän jälkeisen vuosikymmenen aikana me opimme jumalallisessa ohjauksessa hyvin paljon teidän maailmanlaajuisesta yhteiskunnastanne. Tämä tietämys lisäsi ymmärrystämme siitä, kuinka meidän tuli toimia uusien, entiseen Ancharan Liittoon kuuluneiden, liittolaistemme kanssa. Näistä opeista keräämämme viisaus auttoi meitä toimimaan paljon tehokkaammin viimeisen uppiniskaisen salaliittonne kanssa. Meidän galaktiset yhteisömme etsivät jatkuvasti ongelmia, jotka he voisivat mahdollisesti ratkaista luovalla tavalla. Planeetallanne tällä hetkellä vallitseva tilanne on tapaus sinänsä. Monet ryhmittymät planeetallanne ja sen ulkopuolella työskentelevät yhdessä henkimaailman kanssa asettaakseen päätöksen sille toiminnalle, joka estää taloudellisen yltäkylläisyyden ja maailmanrauhan saapumisen planeetallenne. Tämän toiminnan tuloksena on yksityiskohtainen suunnitelma, joka voi luovalla tavalla tuoda teille kaipaamanne lopputuloksen.

Yhteisten luovien kykyjemme käyttäminen tulee luomaan energian, jota ei yksinkertaisesti voida pysäyttää! Se tulee tekemään teille mahdolliseksi tehdä sen, mitä teidän täytyy tehdä saavuttaaksenne voittonne. Se tulee myös sallimaan maanpäällisten liittolaistemme todistaa meidän omistautumisemme tälle päämäärälle. Ensimmäinen yhteydenotto tulee olemaan 'kirjoitetun historianne' tärkein tapahtuma. Se tulee antamaan maailmanlaajuiselle yhteiskunnallenne mahdollisuuden nähdä itsensä uudessa valossa. Mutta tällä tapahtumalla on myös seuraamuksia. Teidän käsityksenne omasta ainutlaatuisuudestanne, todellisesta alkuperästänne ja jopa historiankirjoituksenne todenperäisyydestä joutuvat kyseenalaisiksi. Ensimmäinen yhteydenotto tulee tutustuttamaan teidät maan alla asuviin 'serkkuihinne' ja kyseenalaistamaan monet tähtitieteenne ja geologianne perusolettamukset. Lisäksi se tulee lopettamaan tämänhetkisen riippuvuutenne fossiilisista polttoaineista. Ensimmäisen yhteydenoton myötä te saatte käyttöönne uusia energiantuotantoteknologioita, jotka tulevat lopettamaan ympäristön saastuttamisen ja auttamaan Äiti-Maan uhanalaista ekosysteemiä elpymään.

Kun tietoisuutenne laajenee, se voi muuttaa Aurinkonne tämänhetkisen yliaktiivisuuden avustamalla Aurinkoa omassa muutosprosessissaan. Tämän muutosprosessin tuloksena tulee olemaan Aurinko, joka on voimakas yksinapainen magneetti. Sellaisena se pystyy nykyistä paremmin muuntamaan lähes rajatonta ulottuvuuksienvälistä energiaa ja lukemattomia tietopaketteja tähän todellisuuteen sopivaan muotoon. Kehonne jokainen solu ja koko tämä aurinkokunta ottaa vastaan energiaa ja tietoa henkimaailmasta. Nämä tietopaketit ovat välttämättömiä avaimia menestymisellenne elollisina Olentoina ja yhteydellenne jumalallisuuteen! Yhdessä oman monimutkaisen geneettisen rakenteenne ja Luojan luoman Sielun tietoisuutenne kanssa ne muodostavat teidät itsenne ja teidän todellisuutenne. Niinpä näillä nyt tapahtuvilla asioilla on määrätty alkupiste ja määräaika, johon mennessä muutoksen täytyy tapahtua.

Muutos on elintärkeä tekijä jumallisen suunnitelman toteutumiselle. Lord Surea on korostanut sen tärkeyttä monta kertaa. Muutokseen liittyy usein kaaosta ja jopa syvää pelon tunnetta. Rajoitetun tietoisuuden yhteisöissä näin suuren muutoksen toteuttaminen on usein melko vaikeaa. Usein se johtaa joko yhteisön nopeaan luhistumiseen tai äkilliseen kukoistukseen puhkeamiseen. Täällä Maapallolla monet ryhmittymät työskentelevät ahkerasti pohjustaakseen tällaista kukoistukseen puhkeamista. Ja he onnistuvat siinä! Uusi todellisuus on nyt aivan 'pinnan alla' valmiina nousemaan esiin hyvin nopeasti. Tämän viestimme tärkein uutinen on ilmoittaa teille, että nämä tapahtuvat voivat toteutua erittäin nopeasti. Hyvät Ystävät, pysykää luottavaisina ja tietäkää, että ne voivat tapahtua minä hetkenä hyvänsä ilman varoitusta.

Te tarvitsette selkeän näkemyksen tulevaisuudesta saavuttaaksenne haluamanne päämäärän. Pysykää vankkumattoman keskittyneinä välittämään yksityiskohtaiset tavoitteenne Taivaalle. Tämä vapaan tahtonne ilmaiseminen avaa teille ja yhteiskunnallenne loputtomia mahdollisuuksia. Älkää lannistuko. Antakaa tämän yhteisen ponnistuksen jatkua ja tietäkää, että tämä prosessi on vaikutusvaltainen. Se voi muuttaa elämänne ja jopa antaa Taivaalle mahdollisuuden toteuttaa jumalallisen suunnitelman paras mahdollinen vaihtoehto. Siten te autatte myönteistä muutosta etenemään nopeammin ja olette osa tätä väistämättömästi tapahtuvaa prosessia. Älkää koskaan menettäkö uskoanne syvimpiin myönteisiin aikomuksiinne! Pitäkää aina mielessänne, että te olette henkisiä Olentoja, joilla on 'suora yhteys' Taivaaseen. Teillä on keskeinen rooli tässä prosessissa. Tehkää siksi kaikki minkä voitte ja olkaa sellainen muutoksen ankkuri, jollaisia tässä prosessissa välttämättä tarvitaan.

Tänään olemme kertoneet joistakin tapahtumista, jotka ovat tapahtumaisillaan. Ne tulevat nopeasti muuttamaan näkemystänne tästä todellisuudesta. Olkaa siksi valppaina ja joka hetki valmiina osallistumaan tähän jumalalliseen prosessiin. Tietäkää, että nykyiset vallanpitäjät tulevat aluksi laajalti naamioimaan nämä tapahtumat haluamansa näköisiksi. Myöhemmin Totuus näistä tapahtumista ja niiden myönteisyys tulee laajemman joukon tietoisuuteen. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!