Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 12.8.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn081203.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys teille kaikille. Yksi kaikkein kiinnostavimmista keskustelunaiheista on se, kuinka Äiti Maa synnytti tämän suunnattoman galaksin. Luominen tapahtuu Luojan jumalallisissa ajatuksissa. Nämä jumalalliset ajatukset muodostavat jumalallisen suunnitelman, joka vuorostaan ilmenee Taivaana ja fyysisenä maailmana. Fyysinen maailma koostuu lähes lukemattomasta määrästä todellisuuksia, joista jokainen on joko päätodellisuuden pää- tai alijoukko. Todellisuudet ovat hierarkialtaan samankaltaisia kuin atomit, joiden alkeishiukkaset liittyvät yhteen suuremmiksi hiukkasiksi tai yhdistyvät luoden atomin ytimen ja elektronipilven. Todellisuudet voivat olla päätodellisuuden pienempiä tai suurempia osasia. Päätodellisuuden voimme määritellä sellaiseksi todellisuudeksi, joka on ympäristönsä kannalta yhtenäinen - eli todellisuus, joka pystyy muodostamaan täydellisen fyysisen todellisuuden. Tällainen on esimerkiksi teidän aurinkokuntanne. Tällaiset päätodellisuudet liittyvät yhteen luoden galakseja ja lopulta koko fyysisen maailman.

Pohjimmiltaan kaikki fyysinen on muodoltaan spiraalimaista. Fyysinen maailma on liikkeessä olevaa energiaa. Tämä jumalallinen Valo käyttää hyväkseen Taivaan luonnollisia rytmejä muodostaakseen avaruuden, joka on kaikkien fyysisten todellisuuksien esiaste. Tämä aine on lähtöisin hyvin tiiviistä massiivisesta liikkuvasta pisteestä, jota teidän fysiikan teorioissanne kutsutaan "singulariteetiksi". Jumalallinen suunnitelma luo valtavan, koko fyysisyyden läpi ulottuvan, tällaisista pisteistä koostuvan verkon. Yksi tällainen piste, jonka tarkoitus oli muodostaa tämä galaksi, muodostui tämän nykyisen Kuudennen Luomisen käynnistyksen yhteydessä 50 miljardia vuotta sitten. Noin 10 miljardia vuotta sitten tämä massiivinen piste aloitti prosessin, jonka tuloksena syntyi Linnunradan galaksi. Ensin jumalallinen spiraali muovasi pienen kappaleen, josta tuli lopulta maapallon ydin. Tämä kappale muodosti monimutkaisen ruusun terälehtiä muistuttavan kuvion. Tämä kuvio liikkui levittäen ympäriinsä pieniä palloja "aineen esiastetta". Miljoonien vuosien aikana näistä palloista muodostui kaikki ne ainesosat, joista galaksimme koostuu.

Kun nämä singulariteetit muodostuivat, useat erilaiset voimat muodostivat painovoimakenttiä, pölypilviä ja lopulta tämän galaksin keskusytimen. Nämä jatkuvasti kasvavat voimat loivat tähdet ja muut tämän galaksin kauniit kappaleet. Kasvava galaksin ydin siirsi maapallon ydintä ja sen singulariteettia kauemmas galaksin keskustasta. Maapallo päätyi lopulta galaksin keskusspiraalin yhden haaran reunalle. Maapallo vaelteli miljardien vuosien ajan. Tämän matkan aikana maapallo haki muotoaan ja laajeni saavuttaen lopulta nykyisen kerroksellisen muotonsa. Koska maapallosta ei voinut syntyä tähteä, se ajelehti odotellen kohtaloaan - tulla aurinkoanne kiertävän planeettajärjestelmän esiasteen sieppaamaksi. Tämä tapahtui aurinkonne lähettämän tietyntaajuisen säteilyn vaikutuksesta. Äiti Maan massa ja koko vetivät sen aurinkokunnan sisäosiin. Muutaman miljoonan vuoden kuluessa maapallo saavutti nykyisen paikkansa aurinkokunnassa. Nyt aurinkokuntanne oli koko galaksin luoneen Luojan siunauksessa. Tästä eteenpäin tämän aurinkokunnan kohtalo oli olla tärkeä osa koko galaksin siirtymisessä pimeydestä Valoon.

Tämä jumalallinen muutos on jo alkanut. Maailmassanne tapahtuvat tapahtumat ovat tärkeä osa tätä prosessia. Tähän mennessä tämä prosessi on saattanut yhteen aiemmin keskenään sotineet ryhmittymät johtaen laajentuneen Valon Galaktisen Liiton syntymiseen. Nyt Galaktinen Liitto ulottuu koko galaksin alueelle. Tämän mahdollistaneet sopimukset ovat myös antaneet meille mahdollisuuden puuttua asioihinne entistä suoremmin. Tämä mahdollisti vuonna 1998 ensimmäisen yhteydenoton projektillemme vahvistaa sarja sopimuksia niiden kanssa, jotka halusivat muuttaa Anunnakien maanpäällisten käskyläisten pimeitä suunnitelmia. Nämä pimeät suunnitelmat oli alun perin laadittu jo melkein 900 vuotta sitten. Vaikkakin Anunnakit olivat luvanneet maanpäällisille liittolaisilleen, että tämä prosessi valmistuisi vuonna 2001, tänä aikana tapahtui asioita, jotka estivät tätä prosessia valmistumasta koskaan. Tärkein näistä tapahtumista oli muutamien pimeyttä edustavien Ancharalaisten alusten maahansyöksy kesällä 1947 lähellä Roswellin kaupunkia USA:ssa.

Näiden galaktisten sotien molempien osapuolten osoittama kiinnostus teitä kohtaan johti moniin tapahtumiin planeettanne menneisyydessä. Vielä Atlantiksen nousun ja tuhon jälkeenkin Ancharan voimat olivat läsnä vahvasti joskin salaisesti. Nämä voimat tekivät yhteistyötä Anunnakien kanssa ja vastustivat kaikkia aghartalaisten yrityksiä suojata teitä Anunnakien kuuliaisten seuraajien suunnitelmilta. Vaikka Anunnakit pysyttelivät puolueettomina, he pitivät yllä epävarmoja sopimuksia "Ancharan perillisten" kanssa. Anunnakit saivat jonkinasteista tunnustusta Plejadilaisen Tähtiliiton taholta. Vaikka he eivät sitä koskaan täysin myöntäneetkään, Anunnakit tunsivat, että oli tullut aika pakottaa Tähtiliitto toimimaan. Heidän mielestään tämä viimeinen häpeällinen suunnitelma oli tähän tilanteeseen sopiva. Epäluotettavan Ancharalaisten edustajaryhmän puuttuminen asioihin oli elementti, joka tarvittiin sekoittamaan tämän suunnitelman toteutuminen.

Ensimmäiset kokeelliset horisontin taakse näkevät tutka-asemat ja ydinpommin kehitysprojekti oli sijoitettu USA:n lounaisosiin Utahin ja Coloradon osavaltioiden alueelle. Ilmavoimien tukikohdassa Roswellissa sijaitseva keskus oli keskeinen osa asejärjestelmää, joka kiinnitti Ancharalaisten huomion 1940-luvun alussa. Heidän tarkkailutoimiensa yhteydessä tapahtuneet alusten maahansyöksyt aiheuttivat sen, että maapallolla olleet Ancharalaiset kutsuivat lisäjoukkoja kotiplaneetaltaan. Roswellin maahansyöksy vuonna 1947 ja sitä seuranneet muutamat maahansyöksyt vuonna 1948 aiheuttivat sen, että Reticulilaiset ottivat yhteyttä koko Ancharan Liittoon saadakseen apua. Tämä avunpyyntö loi tilanteen, joka johti sopimuksiin Ancharalaisten ja useiden maapallon valtioiden välillä. Nämä sopimukset käynnistivät prosessin, jonka tuloksena Anunnakien maanpäällisten käskyläisten keskuuteen syntyi ryhmä, joka vastusti Anunnakien suurta suunnitelmaa.

Tämä aluksi pieni "kapinallisryhmä" tuli tärkeäksi niiden toimien johdosta, jotka plejadilaisten maanpäälliset joukot olivat aloittaneet 1970-luvulla. Näiden toimien tarkoitus oli ehkäistä planeettaanne uhanneita ydinsodan ja ympäristökatastrofien vaaraa. Tämän projektin myötä plejadilaiset oppivat lisää tämän ryhmän toiminnasta ja he pystyivät auttamaan ryhmän toimintaa epäsuorasti. Nämä tapahtumat johtivat plejadilais-andromedalais-siriuslaisen yhteistyöryhmän muodostamiseen, jonka tavoite oli tukea tämän "kapinallisryhmän" toimintaa. Vuoden 1989 jälkeen lukuisten suurvaltojen hallitukset ja Ancharalaiset yrittivät useamman kerran järjestää lavastetun avaruusolentojen maahanhyökkäyksen. Nämä hankkeet johtivat siihen, että Valon Galaktisen Liiton Pääkokous hyväksyi ensimmäisen yhteydenoton ohjelman. Näistä tapahtumista raivostuneina Anunnakit loivat ilmapiirin, joka uhkasi suuren suunnitelman toteutumista. Anunnakit olivat huolissaan siitä, että Ancharalaiset tavoittelisivat tämän aurinkokunnan hallintaa.

Nämä polittiset kuviot jatkuivat 1990-luvun puoliväliin saakka, kunnes Ancharan Liitto vaati pysyvän rauhan julistamista ja anoi Galaktisen Liiton jäsenyyttä. Tämä liike aiheutti sen, että Anunnakit tekivät äkkikäännöksen ja myös he anoivat Galaktisen Liiton jäsenyyttä. Maapallon poliittiset kuviot muuttuivat kertaheitolla. Anunnakien maanpäällisten seuraajien muodostamat salaliitot joutuivat syöksykierteeseen. Vuosisatojen kuluessa solmitut liittoutumat hajosivat ja syntyi uusia liittoutumia. Eri salaliittojen välille syttyi eräänlainen salainen koko maailman laajuinen "jengisota". Tämän kaaoksen keskellä maanpäälliset liittolaisemme löysivät monia uusia vaikutusvaltaisia "ystäviä". Eteneminen kohti uudenlaista todellisuutta sai jatkuvasti lisääntyvää voimaa. Lopullisen voittonne hetki oli taas tullut lähemmäs.

Tänään olemme kertoneet galaksinne alkuperästä ja käsitelleet lyhyesti salassa pidettyä menneisyyttänne. Nämä asiat liittyvät toisiinsa todellisten olemustenne kautta sekä myös niiden vaikutusten kautta, jotka näillä tapahtumilla on ollut eri ryhmien toimintapolitiikkaan ja jäsenyyteen Galaktisessa Liitossa. Galaksimme on yhdistymässä. Maailmanne tämän hetken tapahtumat ovat tämän prosessin viimeinen ratkaiseva askel. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.