Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 13.1.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn011304.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme taas kertomaan uusista asioista. Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, parhaillaan on käynnissä prosessi, joka tulee muuttamaan teidän todellisuuttanne radikaalisti. Nyt on voimassa jumalallinen aikataulu, joka asettaa tiettyjä aikarajoitteita ja sallii meidän järjestää omat joukkomme ja laivastomme tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Olemme parhaillaan valmistelemassa laivastoamme ensimmäisen yhteydenoton ohjelmamme seuraavaa vaihetta varten. Äiti-Maan läheisyydessä sijaitsevaa laivastoamme vahvistetaan kuten mainitsimme lyhyesti edellisessä viestissämme. Olemme luottavaisia sen suhteen, että maanpäälliset liittolaisemme ovat parhaillaan saamassa valmiiksi lukuisia tärkeitä toimenpiteitä. Saman viikon aikana me pidämme sarjan kokouksia Marsin pinnanalaisen päämajamme avainhenkilöiden kanssa. Näissä kokouksissa tarkastelemme maanpäällisten liittolaistemme viimeisimpiä toimia. Viimeinen pimeä salaliittonne kokoontuu myös lukuisissa salaisissa paikoissa eri puolilla Pohjois-Amerikkaa tarkoituksenaan laatia uusi vastastrategia sille, minkä he tietävät olevan nyt väistämätöntä ja lähestymässä olevaa - lopullisen tappionsa.

Yksi heidän yrityksistään estää väistämätön kohtalonsa on julkinen ilmoitus heidän aikeistaan tehdä miehitettyjä lentoja Kuuhun ja Marsiin. Tämä on ainoastaan peitetarina heidän uudelle yritykselleen rakentaa aiempaa kehittyneempi aseistettu lentoalus ja sijoittaa uusia aseita Maan pinnalle ja avaruuteen huolimatta siitä, että he tietävät varsin hyvin meidän vastustavan tällaista toimintaa. Tämä on yksi uusi heidän lisääntyvän paniikkinsa ilmenemismuoto, joka näkyy heidän entisestäänkin lisääntyneenä ylimielisyytenä ja joka osoittaa sen, että he eivät kunnioita meidän kanssamme aiemmin tekemiään sopimuksia. Tämän takia me olemme tehostaneet heidän salaisten tutkimuslaitostensa tarkkailua ja aiomme tehdä toimintakyvyttömiksi kaikki näiden tutkimuslaitosten mahdollisesti rakentamat uudet prototyypit. Olemme myös ilmoittaneet maanpäällisille liittolaisillemme, että heidän tulee kiirehtiä monien projektiensa valmiiksisaattamista. Olemme jälleen kerran tarjonneet heille kaikkea sitä teknologista apua, jota he tarvitsevat saattaakseen nämä projektit valmiiksi. Olemme myös korostaneet sitä tosiasiaa, että heidän keskeisen tärkeiden rahoitus- ja pankkijärjestelmien uudistusten toteuttamiseen liittyy jumalallisesti asetettu määräaika.

Huolimatta heitä vastaan asettuneista voimista maanpäälliset liittolaisemme ovat lähestymässä asetettua määräaikaa hyvin tehokkaasti. Haluamme heidän olevan tietoisia siitä avun määrästä, jonka me pystymme tarjoamaan varmistamaan heidän lukuisten suunnitelmiensa menestyksellisen loppuunsaattamisen. Toisilta rintamilta voimme tyytyväisinä todeta, että lukuisat uuden maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmänne valmiustestit ovat onnistuneet menstyksellisesti. Kaikki on valmiina pankki- ja valuuttajärjestelmien uudistusten toteuttamista varten. Nämä uudistukset tulevat vaikuttamaan suuresti siihen, kuinka vauraus jakautuu maailmassanne. Se tulee johtamaan myös laajalle leviävään mutta asteittain etenevään deflaatioon, joka tulee kuvastamaan paljon nykyistä tarkempaa ja järkiperäisempää hyödykkeiden ja palveluiden jakautumista ympäri maailman. Tämä tulee kumoamaan sen suunnattoman inflaation, joka tapahtui toista maailmansotaa seuranneiden vuosikymmenien aikana. Tämä inflaatio ja monet aiempien Euroopan siirtomaiden harjoittamat harkitsemattomat veropolitiikat loivat tilanteen, jossa maailman vauraus keskittyi pienen ihmisjoukon haltuun. Tämä kehitys uhkasi estää kaiken vapautta ja itsemääräämisoikeutta lisäävän kehityksen.

Uuden pimeän maailmanlaajuisen vallan toteutumisen estivät tietyt tapahtumat, jotka johtivat myös Anunnakien valtakauden päättymiseen 1990-luvun puolivälissä. Tätä ravistusta seurannut maailmanlaajuinen poliittinen ja taloudellinen konflikti maailmanne valtarakenteissa jatkuu vielä tänäkin päivänä. Tämän taloudellisen sodan jälkimainingit mahdollistivat sen, että me pystyimme tunnistamaan ne yksilöt ja ryhmät, joista oli tuleva meidän maanpäällisiä liittolaisiamme. Muotoilimme yhdessä sarjan sopimuksia vuonna 1998 ja myös maanpäällisten liittolaistemme paremmin järjestäytyneet vastustajat hyväksyivät nämä sopimukset salaisesti hieman myöhemmin. Nämä liittoutumat olivat meille avuksi opiskellessamme sitä, kuinka maailmanne 'toimii' ja kuinka toimintamme tärkeimpien hallitustenne kanssa olisi mahdollisimman rakentavaa. Meidän tavoitteemme näissä neuvotteluissa on avustaa saamaan aikaan myönteinen ilmapiiri, jossa ensimmäinen yhteydenotto voidaan menestyksellisesti toteuttaa. Toivomme suuresti, että ensimmäinen yhteydenotto voidaan toteuttaa niin miellyttävästi kuin on jumalallisesti mahdollista ja että teidän vapautenne ja itsemääräämisoikeutenne tullaan palauttamaan vuoden 1998 sopimustemme mukaisesti. Tämä tulee valmistelemaan paluutanne täyteen tietoisuuteen ja rooliinne Fyysisinä Enkeleinä.

Tärkein muutoksen elementti maailmassanne on tällä hetkellä maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmänne uudistus, jolla on nyt kestävä laillinen perusta. Tämä uudistus ei ainoastaan jaa vaurautta tasaisesti vaan myös varmistaa tärkeimpien monikansallisten yhtiöiden uudelleenjärjestelyt ja nykyistä moraalisemman hallinnon. Muihin tärkeisiin huomioitaviin asioihin kuuluvat vakavat maailmanlaajuisen saastumisen ongelmat ja toimintakykyisen ja yhteistoiminnallisen kansakuntien muodostaman perheen rakentaminen. Tällä hetkellä olemassa olevat sopimukset varmistavat sen, että tämä valtava maailmanlaajuinen muutos voi tapahtua nopeasti. Monet salaisesti toteutetut testit ovat osoittaneet, että hallitustason muutos voi tapahtua myös maailmanlaajuisesti. Ensisijainen tavoitteemme on edelleen muuttaa poliittisia ja rahoituksellisia järjestelmiänne rauhanomaisesti, mikä sallii uuden aiempaa tasapuolisemman todellisuuden syntymisen. Avain tähän ovat vaurausohjelmat sekä monien tärkeiden yritysten syvälliset uudelleenjärjestelyt. Näiden muutosten on suunniteltu luovan vakaan ja reilun liiketoimintailmapiirin ja pysyvän hyvinvoinnin tilan jokaiselle tällä planeetalla asuvalle yksilölle.

Hyvinvoinnin lisääntyminen ja jokaisen yksilön mahdollisuus toteuttaa jumalallisesti säädetty elämän tarkoituksensa on meidän ohjelmamme ydin. Kun materiaalisen toimeentulon asettamat rajoitukset on teiltä poistettu, te voitte alkaa käyttää aikaanne havainnoimaan totuutta siitä mitä ympärillänne tapahtuu. Vapaa ja täysivaltainen hallitustapa edellyyttä sitä, että kansalaisilla on käytettävissään aikaa ja tietoa, joka mahdollistaa sen, että he ymmärtävät selkeästi heidän nimissään tehdyt hallinnolliset toimenpiteet. Salailun ilmapiiri ja yksilöllisiä intressejä tukeva ympäristö toimii 'kansalaisten kansalaisia varten' toteuttamaa vapaata hallintoa vastaan. Juuri tällainen maailmassanne nykyisin vallitsevan kaltainen ilmapiiri on aiheuttanut monet nykyiset vaikeutenne. Maanpäällisten liittolaistemme tehtävä on etsiä keinoja, joiden avulla voidaan estää se, että tällainen tilanne pääsisi enää koskaan toistumaan maailmassanne. Taivas ja me Valon Galaktisessa Liitossa olemme vahvasti omistautuneet varmistamaan sen, että tällaista ei koskaan tapahdu teille uudelleen.

Ensimmäinen yhteydenotto on ainoastaan yksi viimeisistä kehitysaskeleistanne kansana. Juuri nyt täytyy tapahtua ihmeellisiä ja voimakkaita muutoksia, jotta maailmanne alkaa siirtyä uuteen suuntaan. Ystävällismielisen ensimmäisen yhteydenoton virallisen ilmoittamisen myötä useimmat viimeisen salaliiton viimeksi kuluneen 50 vuoden aikana teihin alitajuisesti juurruttamat pelot voivat lopultakin haihtua. Siksi me olemme suunnanneet energiamme maanpäällisten liittolaistemme tukemiseen. Pitäkää aina mielessänne, että Taivas ohjaa toimintaamme ja on näiden suurten maailmanlaajuisten muutosten takana. Tekaistu 'sota terrorismia vastaan' voi päättyä ja totuus näiden tapahtumien taustalla olevista asioista tulee lopultakin julki. Sen sijaan syntyy uusi rauhaan suuntautunut hegemonia ja ensimmäinen yhteydenotto tulee nopeasti johtamaan teidän hyväksymiseenne Galaktisen Liiton jäseneksi, mikä tulee lopettamaan lähes 13000 vuotta kestäneen eristyneen asemanne.

Jumalallinen suunnitelma ennusti tämän lähestymässä olevan nykyisen todellisuutenne muutoksen. Taivaan vaatimus täysipainoisesta virallisesta ensimmäisestä yhteydenotosta toi meidät monilukuisina planeettanne tuntumaan. Nyt tulee aika saattaa nämä sitoumukset päätökseen. Tätä jumalallista hetkeä me olemme hartaasti odottaneet. Tarkastelkaa nyt julkisuudelta piilossa tapahtuvia asioita monia julkisempia ja todella suotuisia asioita edeltävinä tapahtumina. Nämä lähestyvät julkistukset voivat olla melko järkyttäviä niille teistä, jotka eivät tiedä niiden olevan tulossa. Pyydämme teitä käyttämään tietoanne ja viisauttanne näiden ihmisten auttamiseksi, kun tämä tapahtuu. Perustakaa tukiryhmiä omalle asuinalueellenne jakamaan tietoa sitä tarvitseville ja rauhoittamaan ihmisiä. Pyydämme myös vaurausohjelmiin osallistuvia käyttämään näitä varoja yhteisöjenne auttamiseen. Muistakaa sydämissänne miksi tämä materiaalinen ja hengellinen rikkaus annettiin teille ja että sen jakamisen kautta meistä tulee todellakin voitokkaita.

Tänään olemme kertoneet monista maailmassanne tapahtumassa olevista asioista. Lisäksi selitimme lyhyesti omaa rooliamme niihin liittyen. Pyydämme jälleen kerran teitä, rakkaat Ystävät, pysymään täysin keskittyneinä väistämättömään voittoonne. Tiedämme, että pian me voimme kulkea vapaasti teidän keskuudessanne. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.