Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 13.4.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn041304.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Saavumme taas kertomaan teille uusista asioista. Viimeisimmissä viesteissämme olemme antaneet teille monia uusia näkemyksiä niihin salassa tapahtuviin asioihin, jotka ovat valmistautumassa alkamaan muuttua näkyvään muotoon. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat eri puolilla maailmaanne olevien ryhmien ja yksilöiden hajanainen yhteenliittymä. Näiden yhteenliittämiseen vaadittu suuri työmäärä on todellakin vienyt paljon aikaa. Toinen aikaavievä haaste on ollut valtava hidas ja monimutkainen kansainvälinen rahoitusjärjestelmä. Tällä alueella oli suunnaton määrä esteitä ylitettävinä. Suurin näistä esteistä oli se, että Anunnakit ja heidän maanpäälliset käskyläisensä tekivät kansainvälisistä valuutansiirroista tärkeimmän rahoituslähteensä. He pystyttivät pääkonttoreita keskeisiin rahoituskeskuksiin kuten Lontooseen, New Yorkiin ja Hong Kongiin valvomaan ja varmistamaan sen, että he saivat näistä toimenpiteistä maksimaalisen tuoton. Lisäksi he aikoivat käyttää tätä järjestelmää ohjaamaan ja valvomaan heidän 'uuden maailmanjärjestyksensä' toimintaa, kun aika sen toteuttamiseen olisi otollinen.

Anunnakien maanpäälliset käskyläiset manipuloivat 1950-luvulla luotua maailmanlaajuista kansainvälistä talousjärjestelmää tukemaan lukuisia avainyrityksiä. Näiden yritysten tärkein tehtävä oli seurata ja edistää lukuisia tarkkaan valittuja, tai 'suositeltavia', teknologisia keksintöjä. Kukin näistä teknologioista taivutettiin palvelemaan muutaman salaisen hallitsijan eli Anunnakien maanpäällisten liittolaisten tahtoa, liittyivätpä ne sitten maatalouteen, kuljetuksiin, elektroniikkaan tai öljynjalostusteollisuuteen. Tarkoitus oli, että näitä yrityksiä kontrolloitaisiin uudelleen organisoidun maailmanlaajuisen rahoitus- ja pankkijärjestelmän avulla. Siksi tämä rahoitusjärjestelmä oli keskeisen tärkeä Anunnakien suunnitelmille luoda uusi ankara maailmanjärjestys ennen vuosituhannen vaihdetta. Kuitenkin Anunnakit yllättäen luopuivat pimeistä suunnitelmistaan vuonna 1995 ja päättivät alkaa seurata Valoa. Tästä johtuen Anunnakit tekivät tyhjäksi maanpäällisten liittolaistensa suunnitelmat saada oman osuutensa valmiiksi vuoden 1996 loppuun mennessä. Syntyi suuri valtataistelu, jonka vaikutukset tuntuvat vieläkin joka puolella Maapalloa.

Keskeiseksi elementiksi tässä kamppailussa nousi maailmanlaajuinen pankki- ja rahoitustoiminta. Ironisesti kyseessä oli sama ryhmä, joka oli jo pitkään toiminut Saint Germainen johdolla toteuttaen hänen maailmanrahastonsa keräämisen viimeisiä vaiheita. Selvästikin oltiin tilanteessa, jossa jonkun täytyi antaa periksi. Kolme pääkilpailijaa taisteli tämän toiminnan hallinnasta 1900-luvun viimeisinä vuosina: kaksi Anunnakien maanpäällisten käskyläisten hallitsevaa ryhmittymää ja kolmas ryhmä, joka koostui Valolle omistautuneista ryhmittymistä ja meidän Ensimmäisen Yhteydenoton Joukkueemme heidän käyttöönsä osoittamista yhteyshenkilöryhmistä. Ylösnousseet Mestarit toimivat meidän jumalallisina valvojinamme. Yhteistyössä toimien tämä Valon ryhmittymä sai puolelleen riittävästi 'käännynnäisiä', jotta kahden maanpäällisten käskyläisten salaliiton pimeät suunnitelmat saatiin kumottua. Äkkiä tästä kolmannesta ryhmästä tuli merkittävä tekijä ja voima. Tämän tuloksena ja kun vuoden 1998 sopimukset oli allekirjoitettu, alkoi tiiviit neuvottelut näiden kolmen ryhmittymän välillä. Vuoden 2000 puoliväliin mennessä kaikki osapuolet olivat hyväksyneet yleisen toimintasuunnitelman. Näytti siltä, että kahden vuoden ajan hartaasti etsitty voitto oli lopultakin lähellä toteutumistaan.

Tämän sopimuksen piti astua voimaan kevääseen 2001 mennessä. Sen oli määrä sallia vaurauden jakamisen tapahtua ja siten merkitä loppua yrityksille luoda maailmanvalta. Uusi maailmanlaajuinen näkemys sisälsi yhteistyötä, rauhaa ja ennen kaikkea kaikkien kansalaisten itsemääräämisoikeuden ja kumoamattomat oikeudet. Valitettavasti yksi Pohjois-Amerikkaan keskittynyt maanpäällisten käskyläisten salaliitto näki tämän tilaisuutena edistää omia suunitelmiaan. Vaikkakin he antoivat suullisen lupauksen tukea näitä yhteisiä suunnitelmia, he päättivät salaisesti jatkaa pyrkimyksiään hankkia itselleen maailman hallinta. Heidän suunnitelmansa avainkohta oli kaapata vuoden 2000 USA:n presidentinvaalit ja käyttää vaalitulosta omien maailmanvalloitussuunnitelmiensa peitteenä. Ensialkuun tämä salaliitto olikin menestyksekäs, mutta jatkuvasti lisääntyvät poikkeamat vuoden 1998 sopimuksiin nähden alkoi erottaa heitä yhä kauemmas aiemmista liittolaisistaan. Vuoden 2001 loppukesällä tämä kasvava ryhmä oli valmistautunut syöksemään tämän salaliiton vallasta. Niinpä pysyäkseen vallassa tämä salaliitto tarvitsi niin järkyttävän onnettomuuden, että se loisi olosuhteet, joissa tämä salaliitto voisi hankkia itselleen takaisin aiemman valta-aseman.

Syyskuun 11. päivän järkyttävät tapahtumat toimivat kuin unelma. Salaliittolaiset saavuttivat tavoitteensa. Meidän maanpäälliset liittolaisemme olivat ällikällä lyötyjä siitä, että tämä ryhmä todellakin toteutti sellaisen hyökkäyksen omia kansalaisiaan vastaan. Erityiset Galaktisen Liiton ryhmät asetettiin valvomaan tätä tapahtumaa ja varmistamaan sen, että tämän tragedian laajuus pysyi edes jonkin verran rajallisena. Ylösnousseet Mestarit käyttivät mahtavia kykyjään luomaan valtavan Rakkauden varannon. Te poimitte tämän energian ja vahvistitte sitä valtavasti. Nämä maailmanlaajuiset Rakkauden aallot saivat tämän pimeän salaliiton hämmennyksen valtaan ja antoivat meidän maanpäällisille liittolaisillemme rohkeutta ryhmittyä uudelleen ja jatkaa polullaan kohti voittoa. Tämä Rakkauden energia antoi meille mahdollisuuden vaimentaa tämän salaliiton yrityksiä tehdä lisää terrorihyökkäyksiä omaa kansaansa kohtaan. Tämä salaliitto jatkoi maailman hallintaan tähtäävää hyökkäävää ulkomaanpolitiikkaansa. Se aiheutti kuitenkin takaiskuja, kun lukuisat heidän aiemmat liittolaisensa vaihtoivat puolta ja siirtyivät Valon kannalle. Nyt alkoi vihdoinkin huolellinen myyrien ja pettureiden etsintä maailman rahoitusyhteisöissä.

Tämä etsintä jatkuu yhä edelleen. Rahoitusyhteisö on nyt suurelta osin vapaa tämän viimeisen salaliiton seuraajista. Kuitenkin lukuisia myyriä lienee yhä edelleen löytymättä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme haluavat ottaa täyden vastuun tästä työstä ja siksi he ovat pyytäneet meidän apuamme vain muutamassa tapauksessa. Kuitenkin vaurausohjelmien tila on vakaa ja terve. Monta vuotta kestänyt loputtomalta tuntunut paperityö on saatu päätökseen. Tänä aikana vaurausrahaston varat ovat lisääntyneet ja Saint Germaine on vakuuttunut siitä, että kaikki on nyt valmista. Parhaillaan viimeistellään muutamia viimeisiä avoimia kohtia tarvittavissa sotilaallisissa ja hallinnollisissa asioissa. Pian kaikki ilmestyy yhtäkkiä eteenne näkyvään muotoon ja me odotamme sitä suurta iloa, jonka nämä tapahtumat tuovat tullessaan.

USA:n hallituksen taustalla oleva viimeinen pimeä salaliitto on käymässä koko ajan enemmän epätoivoiseksi. Sen johtajat huomaavat, että heidän kykynsä rahoittaa toimintaansa vähenee päivä päivältä. Lukuisat tärkeät ryhmittymät tämän salaliiton ytimestä ovat luopumassa sen tavoitteista. Tämän salaliiton toteuttamat lukuisat moraalittomat teot ovat lopultakin kostautumassa. Monet sen aiemmista tukijoista ovat menettäneet intonsa pysyä vallassa. Paljastukset siitä mitä meren toisella puolella todella tapahtuu ovat alkaneet päästä julkisuuteen ja ne ovat antaneet tilanteesta todella epämiellyttävän kuvan monille aiemmille vaikutusvaltaisille tukijoille. Nämä tapahtumat edistävät nyt meidän päämääriämme nopeuttamalla tämän salaliiton syrjäyttämistä vallasta. Nämä tapahtumat ovat oiva esimerkki siitä, kuinka voimakkaita Valon myönteiset energiat voivat olla.

Nyt kun odotamme niitä viimeisiä käänteitä, jotka johdattavat meidät voittoon, on tarpeellista pysyä kärsivällisenä ja omistautuneena yhteiselle menestyksellemme. Monet ryhmät ovat nyt suunnittelemassa viimeisten toimenpiteiden toteuttamista. On elintärkeää, että te pysytte keskittyneinä tänä ratkaisevan tärkeänä aikana. Olkaa valmiita tekemään kaikki se, mitä täytyy tehdä varmistamaan se, että tämä voitto saavuttaa kaikki ylevät tavoitteensa. Tämä aika on historianne mielenkiintoisinta ja tärkeintä aikaa. Urheat miehet ja naiset ovat valmistelemassa 'hiljaisen vallankumouksen' loppuunsaattamista. Tällä vallankumouksella ei ole paljonkaan merkitystä, jos te ette tuo näkemyksiänne päättäväisesti julki ja varmista sitä, että tämän maailmanlaajuisen yhteiskuntanne valtavan muutoksen ensimmäiset vaiheet todellakin toteutuvat menestyksekkäästi. Tähän menestykseen kuuluu muutakin kuin hallituksen vaihtaminen. Se edellyttää Vapauden, yltäkylläisen Vaurauden ja ennen kaikkea maailmanlaajuisen Rauhan ja Yhteistyön levittämistä. Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme pian toteutumassa olevien tapahtumien taustalla olevaa historiaa. Tämä kiihtyvä prosessi on ensimmäinen suuri askel muutoksesta nykyisin asuttamastanne maailmasta kohti uutta maailmaa, joka alkaa vähitellen toteutua silmienne edessä. Me pyydämme teitä tarkastelemaan näitä Totuuksia ja käyttämään sitä apuna tehdessänne oman osanne uuden loistokkaan todellisuutenne muovaamisessa! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.