Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 13.5.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn051308.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jatkamaan keskustelua teidän kanssanne. Kuten edellisessä viestissämme totesimme, on saavutettu paljon edistystä sen jälkeen, kun me saimme aiempaa laajemmat valtuudet. Me näemme maanpäällisten liittolaistemme etenevän uudella tarmolla ja uudistuneesti motivoituneina tarttuen innokkaina käsillä oleviin tehtäviin, joista kiireellisin on asianmukainen oikeusprosessi, joka syrjäyttää USA:n laittoman hallinnon vallasta. Tätä irvikuvahallintoa ylläpitävät tahot käyttävät kaikki mahdolliset keinot pysyäkseen rahallisesti toimintakykyisinä. He tarttuvat kaikkiin mahdollisiin hiemankin suurempiin valuutansiirtoihin, joihin he vain voivat saada jonkinlaisen otteen. Tämä hävytön toiminta on lisännyt meidän maanpäällisten liittolaistemme määrätietoisuutta päästä heistä eroon. Salaliiton vastatoimenpide on ollut kiristää entisestäänkin USA:n dollarin stabiliteettia ja tällä toiminnalla on suuret vaikutukset maailmantaloudelle. Dollari ja sen luoja Yhdysvaltain keskuspankki (US Federal Reserve) ovat lähes vararikossa ja nykyinen Bretton Woods -sopimuksiin perustuva valuuttajärjestelmä on nopeassa tahdissa romahtamassa. Tämä rapautuminen kiihdyttää maailmanlaajuista asuntoluottokriisiä ja vaikuttaa epäsuorasti kaikkien hyödykkeiden markkinoihin ja varsinkin öljyn hintaan.

Tämä sekasotku aiheuttaa ahdinkoa monien valtioiden taloudelle ja synnyttää ruokapulaa eri puolilla maailmaa. Tämän sotkun selvittämisen ensimmäinen vaihe on USA:n nykyisen hallinnon syrjäyttäminen. Sen ylimielinen asenne ja epärealistinen valta-asema monissa asioissa on ajamassa teidän maailmaanne nopeassa tahdissa perikatoon. Tämän syrjäyttämisen toteutumiseksi me olemme raivanneet tietä monien pitkään viivästyneiden oikeudellisten esivalmisteluiden toteutumiselle. Kun ne on tehty, monet hallinnon sisäiset tahot ja heidän ystävänsä voivat luoda keinot, joiden avulla monet korkeissa viroissa olevat henkilöt pakotetaan eroamaan tehtävistään. Samaan aikaan tehdään valmisteluja, jotta nykyinen hallinto voidaan korvata oikeudenmukaisella tilapäishallinnolla, joka tulee olemaan virassaan vain yhdeksän kuukautta, jona aikana asetetaan voimaan todellinen perustuslaki ja oikeudenmukainen oikeuslaitos. Sen jälkeen voidaan käynnistää monet yleishyödylliset ohjelmat, joiden toteuttamisesta meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat sopineet. Näihin lukeutuvat maailmanlaajuinen velkojen anteeksianto, energiakriisin ratkaiseminen ja keinot puhdistaa Äiti Maa ihmiskunnan aiheuttamista saasteista.

Näihin ohjelmiin liittyy ne rahavarojen jakelut, jotka te tunnette vaurausohjelmina. Tähän liittyy edelleen monia ongelmia. Pimeyttä edustavien salaliittolaisten jäljittäminen on edelleen käynnissä ja me olemme päättäneet saada tämän tehtävän päätökseen nopeasti ja auttaa meidän maanpäällisiä liittolaisiamme pääsemään eroon nykyisen USA:n hallinnon pimeyttä edustavista aineksista. Ne ovat todellakin levittäytyneet koko hallintoon kuin likainen ja erittäin bakteeripitoinen tulvavesi. Meidän tehtävämme on kuivata se ja desinfioida tämä koko sotku. Sen jälkeen me voimme rakentaa uutta ja hävittää kaiken sen, mitä ei enää voi korjata. Tuloksena oleva infrastruktuuri voidaan sitten muuttaa oikeudenmukaisesti valituksi uudeksi hallinnoksi. Meidän osamme on käyttää kykyjämme avustaa, neuvoa ja kaitsea tilapäisen väliaikaishallinnon toimintaa ja sen jälkeen uuden oikeudenmukaisilla vaaleilla valitun hallinnon toimintaa. Me teemme tämän tavalla, joka antaa meidän maanpäällisille liittolaisillemme täydet valtuudet, mutta kuitenkin me varaamme itsellemme oikeuden olla vakuuttavampia, jos sitä vaaditaan. Tätä vaihetta varten ei ole kovin paljon aikaa. Aikataulun asettaa Taivas ja sen määrää jumalallinen suunnitelma.

Tämä tiukka aikataulu edellyttää päättäväistä toimintaa ja sen me olemme nyt aloittaneet. Jokainen näistä sysäyksistä auttaa teitä ratkaisemaan edessänne olevia ongelmia. Me ymmärrämme hyvin maailmassanne parhaillaan käynnissä olevan loppupelin luonteen. Kaksi pääryhmittymää yrittää kovasti ymmärtää sen, millaisessa asemassa he tulevat uudessa todellisuudessa olemaan. Meidän osamme on selvittää tämä Taivaan asettamien säädösten puitteissa eli toisin sanoen varmistaa se, että Valo liittolaisineen voittaa. Tämä tehtävä antaa meille erityisvaltuudet, joita me kunnioitamme täysipainoisesti. Edellä kuvaamamme asiat ovat vain pintaraapaisu kaikkeen siihen, mitä on käynnissä. Tämä kehitys on nyt väistämätöntä. Kuten tiedätte, niin tämä prosessi etenee monella eri tasolla. Maapallon tasolla ensimmäiseen yhteydenottoon liittyy sekä henkinen että fyysinen puhdistus. Tämä tarkoittaa sitä, että suuri osa asioista tapahtuu teille näkymättömissä. Joka tapauksessa teidän todellisuutenne muuttaminen edellyttää täysin uudenlaisen perustuksen pystyttämistä ja siitä on nopeassa tahdissa tulossa uusi vakiintunut toimintatapa.

Meidän ensisijainen tehtävämme on nyt luoda sopivat olosuhteet valtavan muutoksen toteuttamiselle ja siksi me olemme keskittäneet energiamme aiempaa suorempaan toimintaan, kuten edellisessä viestissämme totesimme. Lukuisat diplomatiaan, kulttuureihin ja yhteiskunnallisiin erityispiirteisiin perehtyneet yhteistyöryhmät ovat nyt asemissa planeetallanne. Niiden tehtävänä on ohjata maailmanne kulkemaan siihen suuntaan, jonne sen täytyy edetä. Meidän tehtävämme on saada aikaan tuloksia, jotka ratkaisevat ne ristiriidat, jotka nyt hidastavat kehitystä. Tämän uuden toimintamallin tavoite on antaa teille keinot murtaa pimeyttä edustavan salaliiton asettamat solmukohdat. Nämä kehityssuunnat ja niiden oheisvaikutukset voivat ainoastaan nopeuttaa ensimmäisen yhteydenoton toteutumista. Me olemme täällä ensisijaisesti juuri varmistamassa sen, että tämä tehtävä saadaan toteutettua menestyksekkäästi. Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Samalla kun ensimmäinen yhteydenotto lähestyy, Taivas valmistelee teitä täyden tietoisuuden tilaa varten. Tällä hetkellä suurin aktiviteetti liittyy selkänne alueeseen. Yläselkänne lihakset ja olkapäänne saattavat ajoittain hieman aristaa. Tämä kipu saattaa kestää päiviä ja joissain harvinaisissa tapauksissa jopa kuukauden. Chakrajärjestelmänne muutokset edellyttävät sitä, että eri chakrojen tehtäviä jaotellaan uudelleen. Kun uudet chakrat aktivoituvat, se saattaa aiheuttaa kipuja. Hyvä keino tämän prosessin nopeuttamiseksi on käydä parantajan luona. Heidän asiantuntemuksensa voi helpottaa epämukavaa oloanne ja antaa tämän muutoksen tapahtua mahdollisimman kivuttomasti.

Myös Äiti Maa käy läpi muutoksia ja järjestelee uudelleen monia kuorensa solmupisteitä. Enimmäkseen ne ovat nyt lepotilassa ja aktivoituvat nyt ensimmäistä kertaa moneen tuhanteen vuoteen. Kuten hyvin tiedätte, niin tämä prosessi on aiheuttanut tulivuorien toiminnan aktivoitumista ja maanjäristysten lisääntymistä sekä mantereilla että merenpohjissa. Nämä aiemmin lepotilassa olleet solmupisteet ovat alkaneet energisoida ympäröiviä alueita ja nämä energiaryöpyt aiheuttavat häiriöitä lähistöllä olevissa mannerlaattojen liitoskohdissa ja Maapallon kuoren alla kulkevissa magmavirtauksissa. Tämä uusi sähkömagneettinen virtaus voi lisätä vanhojen magmavirtojen reittien painetta ja luoda täysin uusia reittejä. Se voi myös aiheuttaa lisää liikettä uuden aktivoituneen solmupisteen viereisissä mannerlaattojen liitoskohdissa.

Aurinkokunnan tasolla sen koossa pitävän Auringon sähkömagneettinen kenttä muuttuu ja enteilee sitä valtavaa muutosta, joka teidän todellisuudessanne tulee tapahtumaan. Sen vaikutuksesta eri puolilla aurinkokuntaa nähdään nyt kaikenlaisia outoja ilmiöitä. Jupiterin suurten väripisteiden outo käyttäytyminen ja tiedemiestenne Saturnuksen renkaista keräämä hämmentävä tieto ovat merkkejä siitä, että aurinkokunta on valmistautumassa jonkin suuren tapahtuman varalle. Tämä "jokin" on se, että aurinkokuntaan palaa takaisin muutama kauan sitten tuhoutunut planeetta ja monet kuut palautuvat alkuperäisiin sisarmaailmoihinsa. Meidän tiedemiehemme työskentelevät näiden valmistelujen parissa. Me katselemme teidän uuden todellisuutenne muodostumista ja näemme miten teidän sisäinen muutoksenne vaikuttaa siihen. Jotakin suurenmoista ja jumalallista on valmistautumassa syntymään!

Tänään kerroimme halustamme pystyä hyödyntämään Taivaan meille antamia oikeuksia täysipainoisesti ja siirtämään teidät seuraavaan vaiheeseen matkallanne kohti täyden tietoisuuden tilaa. Tämä toiminta tuo myös ensimmäisen yhteydenoton ja kaiken siihen liittyvän yhä lähemmäs! Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!