Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 13.7.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn071304.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme kertomaan teille uusista asioista! Aiemmissa viesteissämme kerroimme elämästä laivastomme aluksilla ja siitä, kuinka odotamme innokkaasti sitä hetkeä, jolloin te voitte vierailla lukuisilla emoaluksillamme ja laivastomme muilla aluksilla. Taivaillenne sijoitettujen alusten monilukuisuus ja monipuolisuus varmistaa sen, että minkään suuren terrori-iskun ei enää koskaan anneta häiritä teidän tietoisuutenne kasvuprosessia. Tämä lupaus on osa jatkuvasti muuttuvaa ensimmäisen yhteydenoton ohjelmaamme. Saamme pääkomentoemoaluksellemme ja Marsissa sijaitsevaan tukikohtaamme jatkuvana virtana tiedusteluraportteja lukuisilta yhteyshenkilöryhmiltämme ja eri puolille maailmaa sijoittuneilta 'maanpäällisiltä' tarkkailijoiltamme. Nämä raportit kertovat sen, että ponnistelumme estävät viimeistä pimeää salaliittoanne toteuttamasta suunnitelmiaan lisätä kaaosta maailmassanne. Lisäksi meidän toimenpiteemme ovat suistaneet monet heidän aiemmat suunnitelmansa raiteiltaan samalla kun toiset ovat kariutuneet ilman meidän väliintuloamme taitamattoman johtamisen ja toimeenpanijoiden kyvyttömyyden takia.

Meidän tiedusteluverkostomme koostuu lukuisista planeetallanne työskentelevistä henkilöistä. Tämän toiminnan tuloksena on syntynyt kattava tietopankki, joka sisältää myös yksilölliset profiilit kaikista niistä henkilöistä, jotka muodostavat viimeisen pimeän salaliittonne eri osaset. Me olemme myös valmistelleet tietokannan maailmanlaajuisesta vaestöstänne heräämisenne laajuuden ja edistymisen valvontaa varten. Tällä hetkellä yli neljäsosa planeettanne väestöstä on enemmän tai vähemmän tietoinen heissä itsessään ja heidän ympärillään tapahtuvista muutoksista samalla kun loput vajaat kolme neljäsosaa uskovat yhä tärkeimpien tiedotusvälineittenne ja ammattimaisten yhdistysten levittämiin harhauttaviin ja hämmentäviin tietoihin. Tämä salaliitto, jonka tarkoitus on pitää teidät yhä edelleen pimeydessä, on alkamassa hajota, koska havahtuneiden ihmisten lukumäärä kasvaa joka päivä. Tätä havahtumisprosessia tehostavat lukuisat uudet organisaatiot, joita syntyy joka päivä tuomaan ihmisille vaihtoehtoisia tietolähteitä. Myös päivittäisessä elämässänne yhä tärkeämpänä osana oleva internet palvelee tätä monimutkaista havahtumisprosessia tarjoamalla teille lukuisia vaihtoehtoisia tietolähteitä, joista voi valita sopivan.

Maailmanne tapahtumien valvonta antaa meille mahdollisuuden tarkkailla sitä, kuinka monet eri kulttuurinne vaikuttavat toisiinsa. Voimme myös nähdä kuinka nopeassa tahdissa muotoutuva maailmanlaajuinen kulttuurinne saa vaikutteita lukuisista alueellisista ja kansallisista alakulttuureistanne. Tämä sulautumisprosessi etenee luontaisella nopeudellaan, jota hidastavat ainoastaan tilapäiset selkkaukset. Laajemmin nähtynä te olette yhdistymässä ja luomassa maailmalaajuista monikulttuuria. Yksi yhdistävä tekijä on suhtautumisenne maapallon ulkopuoliseen elämään. Huolimatta tärkeimpien tiedotusvälineittenne ponnisteluista mitätöidä ja mustamaalata meitä merkittävä vähemmistö planeettanne väestöstä suhtautuu meihin myönteisesti. Näiden ihmisten joukko kasvaa joka vuosi. Ne ihmiset, jotka pitävät meitä myötämielisinä, uskovat myös Enkeleihin ja heidän kykyynsä järjestellä asioitanne myönteisellä tavalla. Tämä kasvava usko Henkeen ja ystävällisiin avaruusolentoihin luo yhdistävän tekijän lukuisten eri ryhmien välille. Se tarjoaa myös puitteet, joiden varaan monet ihmiset voivat nyt selittää maailmassanne tapahtuvat mielenkiintoiset muutokset.

Tämä tietoisuutenne kasvu on tärkein tekijä niiden asioiden taustalla, jotka ovat saattamassa teitä kaikkia yhteen. Teidän tiedemiehenne ovat haltioituneita meidän teknologiastamme. Lukuisat 'viestimme' ovat auttaneet teitä näkemään kuinka maailmanne henkinen vallankumous valmistelee teitä lähestyvää tietoisuutenne hyppäystä varten. Henkisyyden lisääntyminen, avaruudesta tulevat myönteiset viestit ja meidän lisääntynyt näkyvyytemme taivaillanne luovat käsityksissänne sellaisen muutoksen, joka muuttaa ymmärryksenne omasta itsestänne ja roolistanne tässä Maailmankaikkeudessa. Tässä yhteydessä on tarpeellista lopettaa spekulointi 'moniulotteisesta' maailmankaikkeudesta: on vain yksi Maailmankaikkeus, johon kuuluu lähes ääretön määrä 'todellisuuksia'. Tällä hetkellä teidän päätodellisuutenne on muutostilassa. Tämä muutostila sai maailmaanne pitkään hallinneiden pimeyden voimien viimeisissä edustajissa aikaan häikäilemättömän reaktion. Tämä takaisku on johtanut tähän nykyiseen tilanteeseen, mutta tämä on ainoastaan tilapäistä. Tämänkin viestin kirjoittamisen hetkellä on käynnissä toimenpiteitä, jotka tulevat saattamaan tämän painajaisen päätökseen ja paljastamaan teille totuuden.

Kun uusi käsityksenne muodostuu, tulee välttämättömäksi esitellä teille ne konseptit ja ideat, jotka Taivas ja me olemme laatineet. Tämän toteuttamiseksi me aiomme laajentaa 'vierailuohjelmaamme', jossa me viemme teidät aluksiimme yöllisen unitilanne aikana. Tällainen unitilassa tapahtuva vierailu voi tuottaa elävän ja todentuntuisen unen, jossa me voimme esitellä teille aluksiamme ja hämmästyttävää teknologiaamme. Te voitte kommunikoida kanssamme, esittää kysymyksiä ja keskustella kanssamme monista eri asioista. Meidän tarkoituksemme on auttaa teitä ymmärtämään paremmin se, mitä tulevaisuudella oikeasti on tarjottavana teille. Tähän saakka tämä 'vierailuohjelmamme' on ollut rajattu koskemaan ainoastaan niitä ihmisiä, jotka hyväksyvät meidät täysin ja jotka eivät tunne suurta pelkoa aluksissamme vierailemista kohtaan. Me haluaisimme nyt laajentaa tätä ohjelmaa koskemaan myös niitä ihmisiä, jotka suhtautuvat meihin hieman epäilevämmin.

Tämä lempeä tutustuttaminen voi aikanaan johtaa suoriin fyysisiin vierailuihin, mutta tämä voi tapahtua vasta sitten, kun paljon useammat teistä suhtautuvat meihin luontevasti tai sitten, kun ensimmäinen yhteydenotto on virallisesti julkistettu. Tällä laajennetulla ohjelmalla ei ole mitään yhteistä sen sieppausohjelman kanssa, joka syntyi aikanaan pimeyttä edustavien avaruusolentojen ja teidän salaisten hallitustenne välisestä liittoutumasta. Tämä ohjelma perustuu yhteiseen suostumukseen, joka voidaan saavuttaa vasta sitten, kun monet edeltävät vaiheet on toteutettu. Tarkoituksemme on luoda teille nautinnollinen ja informatiivinen kokemus, jonka myötä te voitte tutustua meihin ja siihen mitä me edustamme. Me haluamme muuttaa teidän pelkonne innostukseksi ja iloksi!

Me aiomme käyttää tätä laajennettua ohjelmaa apuna läsnäolomme ja hyväntahtoisuutemme julkistamisessa. Tämä voi johtaa laskeutumisiin, joista voidaan tiedottaa meidän oman viestintäteknologiamme avulla televisiossa ja radiossa maailmanlaajuisesti. Mikäli teidän hallituksenne pysyvät edelleen vihamielisinä meitä kohtaan, me voimme eliminoida kaikki heidän sotavoimiensa avulla meitä kohtaan tekemänsä hyökkäykset. Kuitenkin tämä mahdollinen toimintamalli tulee todennäköisesti varsin nopeasti väistymään odotetun ja niin lähellä toteutumistaan olevan hiljaisen vallankumouksen tieltä. Tässä tapauksessa astuisi voimaan laajan maailmanlaajuisen ensimmäisen yhteydenoton toimintamalli. Kuten huomaatte, on välttämätöntä, että meillä on hihassamme lukuisia erilaisia vaihtoehtoja, joiden kaikkien päämäärä on menestyksellisen ensimmäisen yhteydenoton toteuttaminen. Tämä puolestaan on oleellinen osa sitä prosessia, joka johdattaa teidät kohti uutta todellisuuttanne.

Maailmassanne on tapahtumassa paljon asioita, joista suurin osa teistä ei ole tietoisia, mutta jotka ovat tekemässä tätä hiljaista vallankumousta todeksi. Se etenee oman jumalallisen aikataulunsa mukaisesti. Meidän tehtävämme on valvoa, että tämä suurenmoinen tapahtumasarja toteutuu. Meistä tuntuu nyt siltä, että mikä tahansa ensimmäistä yhteydenottoa edistävä myönteinen teko voi auttaa voittamaan kaikki mahdolliset vaikeudet. Siksi me olemme kertoneet maanpäällisille liittolaisillemme tämän viestin sisällöstä. Me olemme myös selittäneet toimintasuunnitelmamme Ylösnousseille Mestareillenne. Vastaavasti me olemme saaneet valtuudet kehitellä ja toteuttaa vaihtoehtoiset toimintamallimme. Niinpä me aiomme käynnistää nämä laajennetut ohjelmamme hyvin pian. Me olemme suunnattoman innostuneita niistä mahdollisuuksista, joita ne voivat tarjota ensimmäisen yhteydenoton toteutumiseksi. Muistakaa, että Yhdessä me olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme taustoja muutamista asioista ja olosuhteista, jotka ovat lähentämässä teitä toisiinne. Kerroimme teille myös päivitetyn ja aiempaa ennakoivamman version ensimmäisen yhteydenoton toteuttamistavasta. Meidän tavoitteemme on nopeuttaa ensimmäisen yhteydenoton toteutumista. Paljon Rakkautta teille kaikille! Ensimmäisen yhteydenoton hetki lähestyy nopeasti! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.