Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 13.9.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn091305.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille asioita. Teidän maailmanne jatkaa muuttumistaan kaikille teille tutusta todellisuudesta uudeksi todellisuudeksi, joka on teille melko tuntematon. Tähän uuteen todellisuuteen kuuluvat sotien päättyminen ja pitkä maailmanlaajuisen rauhan aikakausi. Tänä aikana te tulette muuntumaan täysin tietoisiksi Olennoiksi. Tässä uudessa olotilassa teille tällä hetkellä niin tärkeät asiat tulevat menettämään merkitystään ja saamaan todellisen merkityksettömyytensä mukaisen aseman arvomaailmassanne. Ennen tämän tapahtumista teidän maailmallenne tunnusomaiset monet onnettomuudet ja katastrofit hallitsevat edelleen teidän tovereistanne muodostamia sisäisiä käsityksiänne. Me voimme kertoa teille, että taivaanrannassa siintää monia ihmeitä, jotka voivat ratkaista nämä ongelmat nopeasti ja antaa teille mahdollisuuden keskittyä parantamaan maailmanne surkeita olosuhteita. Me Taivaassa ja Valon Galaktisessa Liitossa voimme kertoa teille, että se, mitä te ja teidän maailmanlaajuinen yhteiskuntanne on jo pitkään kaivannut, on nyt lopultakin määrätty toteutuvaksi. Meidän lukuisat yhteyshenkilöryhmämme tukijoukkoineen vahvistavat sen, että meidän jo niin pitkään toteutuviksi toivomamme tapahtumat ovat nyt valmiina toteutumaan ja näin ollen teille tullaan esittelemään monia ihania lahjoja.

Nämä lahjat tulevat antamaan teille yltäkylläisyyden ja käynnistämään prosessin laajalle levinneen köyhyyden ja riiston lopettamiseksi. Lisäksi näiden varojen avulla voidaan tuottaa nopeita keinoja ratkaista monet maailmanlaajuiset ongelmanne. Muistakaa, että nämä suunnattomat uudet resurssit tuovat mukanaan myös uusia velvollisuuksia. Maailmanne valtioita johtavat nyt omahyväiset miehet ja naiset, jotka ovat menettäneet näkemyksen todellisten kansallisten etujen ajamiseen. He julistavat petollisesti uskomuksiaan ja tavoitteitaan väittäen niiden edustavan koko kansakunnan etuja. Tällainen häikäilemätön toimintatapa täytyy muuttaa täysin. Teidän ja uusien hallitustenne tehtävä on käyttää mahtavia voimianne yhteisen hyvän edistämiseen. Nykyiset häpeälliset hallitukset täytyy syrjäyttää ja korvata sellaisilla, jotka edustavat teidän uutta ja ihmisystävällistä maailmankatsomustanne. "Hiljaisesta vallankumouksesta" tulee vastustamaton voima. Meidän aikomuksemme on auttaa teitä muuttamaan tuskan täyttämä maailmanne taivaallisen sopusoinnun maailmaksi, jossa kaikki kulttuurit, kielet ja perinteet ovat samanarvoisia.

Itsenäisyys ja vapaus ovat keskeisen tärkeitä elementtejä tulevaisuudessa. Teidän jokaisen sitoutumisenne näitä Luojan antamia suuria lahjoja kohtaan tullaan mittaamaan. Ihmiskunta on pitänyt näitä kahta itsestään selvää asiaa vain kauniina lupauksena; kukaan ei voi olla jonkin verran vapaa tai puoli-itsenäinen. Nämä naurettavat käsitykset ovat hallinneet hallitustenne politiikkaa monien vuosikymmenten ajan. Tämä tulee nyt loppumaan! Teidän uudelleen muodostetut hallituksenne tulevat perustumaan sille vaatimukselle, että vapaus ja itsenäisyys kuuluvat kaikille. Sen jälkeen tätä vastuuta täytyy pitää yllä ja teidän luovia kykyjänne tulee käyttää tunnistamaan ja poistamaan kaikki mahdolliset eteen tulevat esteet. Rakkaat Ystävät, teille tullaan antamaan itsenäisyys ja riippumattomuus. Pitäkää niistä lujasti kiinni ja omistautukaa vaalimaan niitä valppaasti ja viisaasti. Tämä pyhä tehtävä teitä itseänne ja lähimmäisiänne kohtaan on haaste teidän suurille synnynnäisille kyvyillenne. Teidän maailmanne tulee kääntymään ylösalaisin ja te tulette tarvitsemaan perimmäistä viisauttanne, logiikkaanne ja suunnitelmallisuuttanne unelmienne maailman muotoilemisessa. Me tiedämme, että te pystytte tähän, koska me voimme nähdä teidän suuret kykynne.

"Ihmiskeskeisen hallinnon" muodostuminen on keskeinen asia siinä, mitä Taivas teiltä tahtoo. Kauan sitten, kun Amerikan vallankumouksen henki kirjattiin Itsenäisyysjulistukseen, luotiin käsite siitä, että hallinnon tulee noudattaa kansansa neuvoja ja suostumusta. Tiukoista kahleistaan vapautettuna vapaus ja sen jalo kumppani, itsenäisyys, aloittivat matkansa muuttaakseen tämän todellisuuden perusluonteen. Tämä seikkailuretki on nyt saavuttanut määränpäänsä. Teidän tehtävänne on ymmärtää tämän seikkailuretken merkitykset ja viimeistellä se, mitä Itsenäisyysjulistus aikanaan hahmotteli. Jokaisesta teistä tulee vapauden ilon symboli. Teille annettavat suuret resurssit tulevat lopettamaan ikiaikaisen kärsimyksenne ja toteuttamaan syvimmät toiveenne. Me pyydämme, että jokainen teistä avustaa tätä prosessia hoivaamalla ja kunnioittamalla sitä suurta Rakkauden Olentoa, jollainen jokainen teistä on. Juuri tästä tässä vallankumouksessa on kyse, ei vihasta, kostosta tai jakautumisesta.

Te olette Valon armeija! Siksi teidän täytyy vapautua vihasta teitä epäoikeudenmukaisesti hallinneita kohtaan. Kyllä, he ovat kelmejä! Ja kyllä, he ovat itsekeskeisiä typeryksiä! Mutta he ovat myös välineitä, jotka te loitte tullaksenne tietoisiksi siitä sokeasta ja laiskasta uskollisuudesta, jota monet teistä tunsivat viimeaikaisten hallitustenne petoksia ja harhautuksia kohtaan. Pitäkää tämä mielessänne, kun nykyisten hallitsijoittenne tuomitsemisen aika koittaa. Vastuu kuuluu kaikille ja teidän laiminlyöntinne valvoa ja tutkia hallituksenne toimia antoi näille väärintekijöille mahdollisuuden toimia siten kuin he toimivat. Joten olkaa myötätuntoisia itseänne ja heitä kohtaan. Olkaa myös ahkeria valvoessanne uusien hallitustenne toimia. Varmistakaa, että ne puolustavat kaikkien itsenäisyyttä. Varmistakaa heltymättömästi, että "kansanvalta" on ja pysyy kaikkien uusien hallitustenne keskeisenä päämääränä. Jokainen on oman vapautensa vartija ja jokaisen täytyy valvoa valittujen virkamiestensä toimintaa tarkkakatseisesti. Muistakaa, että vapaus edellyttää jatkuvaa valppautta!

Kun te etenette toimissanne ja alatte muovata tulevaisuuden maailmaanne, ottakaa aina suuria projektejanne suunnitellessanne huomioon tämä seikka: Luoja antoi teille valtavat kyvyt hyvyyden luomista ja jakamista varten. Hän antoi myös teille jokaiselle suuren kuolemattoman sielun, jotka ovat erottamattomasti kytköksissä toisiinsa. Tällä yhteydellä on mitä jumalallisin tarkoitus: lopettaa se erossa olo ja vieraantuminen, joka on tunnusomaista nykyiselle todellisuudellenne. Lisäksi tämä yhteys ohjaa teitä erehtymättömästi kulkemaan pitkin vapautta ja itsenäisyttä kohti johtavaa polkua. Nämä tulevan yhteiskuntanne kaksi tukipilaria tulevat ilmenemään tavalla, jollaista te ette ole tähän mennessä vielä koskaan kokeneet. Me jankkaamme tätä asiaa tarkoituksella. Yksilön oikeuksien (eli itsenäisyyden) ja yhteisön oikeuksien yhteensovittamisen periaate on suhteellisen uusi käsite teille. Se on niin kuin kuivuudesta kärsivä siemen, joka tarvitsee vain vapauden "sadetta/valtaa" alkaakseen kasvaa.

Erilaisilta vaikuttavien tarpeiden yhteensovittaminen on vain ensimmäinen vaihe tässä "kahden maailman välissä liikkumisessa", eli siis tämän ja henkisen maailman välissä. Henkisessä maailmassa yhteys on jatkuva olotila. Teidän maailmassanne nämä yhteydet ovat pitkälti häiriintyneet. Kuitenkin Taivas on kuljettanut teitä kohti pistettä, jossa nämä kaksi voivat yhdistyä. Olennaista on omaksua vapaus ja itsenäisyys niiden korkeimmassa ja aidoimmassa muodossaan. Vapaus antaa teille mahdollisuuden tulla riippumattomiksi tämän maailman omaksumista käsityksistä; teistä tulee vapaita tutkimaan asioita esteettä ja löytämään se, mikä on teille todellista ja ymmärtämään mitä "itsensä tunteminen" tarkoittaa. Sen jälkeen te voitte käyttää itsenäisyyttänne yhdistyäksenne Todellisen Minänne kanssa. Tämän yhteyden myötä teidän sydämenne tietoisuus voi erottaa oikean väärästä ja toden tarusta. Tällainen tulevaisuudennäkymä saattaa aluksi vaikuttaa pelottavalta, mutta ajan myötä näiden käsitysten tutkiminen voi johdattaa teidät Valoon!

Tämän uuden todellisuuden toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Teidän ympärillänne salaisuudessa tapahtuvat asiat ovat todiste tästä. Galaktinen Liitto ja sen ensimmäisen yhteydenoton työryhmä on työskennellyt pitkään Taivaan ja lukuisten teidän maailmanne valistuneiden henkilöiden kanssa luodakseen tämän uuden todellisuuden. Menestys riippuu kuitenkin myös siitä, että te teette oman osuutenne tässä prosessissa. Siksi me olemme jankuttaneet teille niitä asioita, jotka teidän täytyy vuorollanne tehdä. Muistakaa tämän viestin sanoma tulevina aikoina ja valmistautukaa harjoittamaan vapauttanne ja vaatimaan itsenäisiä oikeuksianne. Tällainen ahkeruus varmistaa sellaisen menestyksen, jollaista Taivas on teille kaavaillut. Me annamme teille muistettavaksenne yksinkertaisen viestin: Olkaa tietoisia ja olkaa valmiita. Vapaus tulee ja sen myötä ne valtavat vastuut, jotka Taivas on teille niin armollisesti suonut! Muistakaa, Yhdessä, Me olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme lisää asioista, joita teidän maailmassanne tapahtuu julkisuudelta piilossa. Käsittelimme muutamia asioita, jotka teidän täytyy ottaa huomioon voidaksenne toimia oikein. Me pyydämme teitä, kuten jo monesti aiemminkin, pysymään sitoutuneina ja keskittyneinä väistämättömään voittoonne. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.