Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 13.10.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn101309.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille monia asioita! Juuri tällä hetkellä maailmassanne tehdään monia tärkeitä päätöksiä. Pimeyttä edustavan salaliiton jäsenet harjoittavat päivittäistä itsetutkiskelua. He ovat panneet merkille sen, kuinka päättäväisesti meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat päättäneet toteuttaa suunnitelmansa loputkin osat ja tämän seurauksena järjestetyt lukuisat äskettäiset kokoukset ovat saaneet salaliiton jäsenet muuttamaan käsitystään siitä, kuinka vakaa heidän asemansa on. Lopultakin nämä ylpeät kelmit ymmärtävät sen, että heidän kukistumisensa on todellakin vain ajan kysymys. Maailmassanne vallinnut lukkiutunut tilanne on nyt alkamassa murtua. Tämä pimeyden strategioiden laajamittainen murtuminen tarkoittaa sitä, että heidän loppunsa on lähellä. Enää puuttuu vain virallinen vallanvaihdos ja siihen liittyvät julkistukset, jotka tulevat järkyttämään suurinta osaa maailmanne väestöstä. Nämä julkilausumat ovat merkkinä uudesta vauraammasta maailmasta ja ne luovat pohjaa ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiselle. Teidän planeettanne kaipaa kipeästi näitä tärkeitä muutoksia. Uudet teknologiat ja muutamien hämmästyttävien totuuksien julkistaminen toimivat lähtölaukauksena jollekin todella suurenmoiselle muutokselle!

Edellisessä viestissämme me käsittelimme muutamia asioita, joita kaikki tämä tuo mukanaan. Mutta on tärkeää muistaa se, että nämä asiat saattavat viedä hieman odotettua enemmän aikaa. Onhan tässä kyse siitä, että nyt uudistetaan se lähes 13000 vuoden ikäinen lahjonnan ja rajoittuneisuuden leimaama todellisuus, joka on pitänyt ihmiskunnan "vankilassa" tarjoamalla ainoastaan ennalta määrätyt uskomukset ja käsitykset siitä, millaisena te todellisuutenne näette. Kaikki tämä tulee muuttumaan kunhan te alatte muuttaa todellisuuttanne uudenlaiseksi täysin uudistettujen peruskäsityksienne omaksumisen myötä. Aiemmin teknologianne kehittyessä te olette tehneet asteittain pieniä muutoksia perususkomuksiinne, mutta se, mitä on pian tapahtumassa, edellyttää sitä, että te uudistatte täysin keskeiset filosofiset käsityksenne. Kuten voitte kuvitella, niin tämä prosessi on toisille hyvin helppo ja toisille hyvin vaikea. Siirtymäajan hallintojenne tehtävä on valvoa, että te selviydytte tämän muutoksen läpi ja varmistaa maailmanlaajuisen vaurauden jakelu. Tämän vaurauden myötä te voitte alkaa vapautua nykyisen todellisuutenne asettamista rajoitteista. Mutta tavoitteena on kuitenkin edetä vieläkin enemmän ja alkaa etsiä korkeampaa henkisyyttä ja kohottaa tietoisuuden tasoa.

Tämä muutos tapahtuu monella eri tavalla. Ensinnäkin teidän intuitiivisuutenne lisääntyy. Näin tapahtuu siksi, että henkimaailma muuttaa teidän RNA/DNA:tanne vähitellen. Sen myötä te voitte aistia Hengen yhä selvemmin ja tunnette olonne kotoisemmaksi, kun Taivas kohottaa teidän tietoisuutenne tasoa. Lisäksi Äiti Maa käy läpi suuria muutoksia. Teidän tieteenne pystyy havaitsemaan ainoastaan pienen osan Äiti Maan geologisista, sähkömagneettisista ja painovoimaan liittyvistä muutoksista. Nämä lukemattomat Maapallon muutokset heijastavat teidän omia muutoksianne ja ovat siten tarkoituksellisia. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana nämä muutokset ovat lisääntyneet eksponentiaalisesti ja tämä prosessi tulee siirtämään koko planeetan ja ihmiskunnan uudelle tietoisuuden tasolle. Tämä uusi taso valmistelee teitä meidän saapumistamme ja täyden tietoisuuden tilaan siirtymistänne varten. Lyhyesti sanottuna uusi todellisuutenne on hyvin ainutlaatuinen ja sen toteutumisen varmistamiseksi vaadittava työ edistyy nyt kiihtyvällä vauhdilla. Meidän osamme on antaa Taivaan ohjata tapahtumia ja me olemme valmiita esittäytymään teille virallisesti sitten, kun koittaa siihen sopiva ajankohta.

Kuten olemme jo useaan otteeseen todenneet, niin ensimmäinen yhteydenotto on keskeinen osa tätä teidän tietoisuutenne tason kohottamista. Me elämme unenomaisessa todellisuudessa, jossa Taivas ja fyysinen maailma voivat helposti yhdistyä yhdeksi kokonaisuudeksi. Meidän tehtävämme on toimia tämän kokonaisuuden vaalijoina ja käyttää Taivaan viisautta levittämään iloa, Rakkautta ja Valoa kaikkialle koko Luomakuntaan. Me tarkkailemme teidän kehittymistänne ja varmistamme sen, että teidän paluunne täyden tietoisuuden tilaan tapahtuu suunnitelmien mukaisesti. Anunnakien vaikutusta teidän todellisuuteenne on aina pidetty vain väliaikaisena vaiheena. Sen jälkeen, kun te olitte omaksuneet heidän asettamat oppinsa, heidän tuli poistua ja antaa teidän palata nopeasti takaisin luontaiseen tietoisuuden tilaanne. Tämän pimeyden kujien kautta kulkevan matkan oli tarkoitus tehdä teistä ainutlaatuisia ja tärkeä lisä tämän galaksin asukkaiden joukkoon, jotta aiempaan Ancharan liittoon kuuluvat tähtikansat omaksuisivat täyden tietoisuuden ja muuttuisivat todellisiksi Valon lapsiksi. Nämä tähtikansat odottavat nyt kiihkeästi tämän mahdollisuuden toteutumista! Te tulette toimimaan näiden lukuisten tähtikansojen opettajina, neuvonantajina ja oppaina.

Nämä teidän tulevat tehtävänne ovat vain yksi syy siihen, miksi me olemme täällä. Uuden tähtikansan ottaminen mukaan joukkoomme on monimutkainen operaatio, jonka toteuttamisesta me nautimme suuresti. Monet teistä työskentelevät meidän kanssamme ymmärtämättä kuitenkaan sitä suurta suunnitelmaa, joka edistyy päivittäin teidän maailmassanne ja koko tässä galaksissa. Me olemme jo pitkään tarkkailleet tilannetta ja sopeutuneet tapoihinne, jotka ovat ristiriidassa oman tietämyksemme ja Taivaan antamien ohjeiden kanssa. Meidän tehtävämme on käyttää tämän tilanteen myötä hankkimaamme tietoa luodaksemme uuden rauhanomaisen supertodellisuuden. Tämä galaksi on yksi tuhansista, jotka ovat liittyneet yhteen ja sen myötä me kaikki voimme kehittyä ja auttaa toinen toisiamme ratkaisemaan kaikki eteen tulevat ongelmat luovalla tavalla. Juuri tätä me olemme tehneet. Teillä on monia sisäisiä kykyjä, jotka voivat mahdollistaa sen, että te voitte auttaa ratkaisemaan monia Galaktisen Liiton eteen tulevaisuudessa ilmeneviä haasteellisia ongelmia.

Laajempaan tietoisuuteen johtava tie on usein täynnään monia outoja pulmia ja ennalta aavistamattomia vaikeuksia. Tapaus sinänsä on se tällä hetkellä teidän maailmassanne tapahtuva viivästys, joka aiheutuu meidän maanpäällisten liittolaistemme suuresta varovaisuudesta ja siitä, että salaliittolaiset pelkäävät edessään olevan väistämättömän kohtalon toteutumista. Nyt tämä suvantovaihe on jo lähes kokonaan sivuutettu. Monet maailmanne poliittisten ja taloudellisten järjestelmien uumenissa kytevät kriisit asettavat hirttosilmukan salaliiton suunnitelmien tielle vaikuttaen voimakkaasti heidän päämääriensä toteutumiseen ja tehden heidän tuhostaan väistämättömän. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat vakaasti päättäneet kukistaa salaliiton ja tuoda sen jäsenet oikeuden eteen. He tietävät myös sen, kuinka nämä tekijät edesauttavat heidän tavoitteidensa toteutumista. Näin ollen juhlan hetki lähestyy päivä päivältä. Kärsivällisyys ja mielenlujuus ovat tärkeimpiä hyveitä tässä vaiheessa samalla, kun pidetään mielessä se, että voittonne on nyt ehdottoman varmasti hyvin lähellä. Olkaa valmiita ja laatikaa suunnitelma siitä, kuinka te tuette kaikkea sitä, mitä on tapahtumassa.

Ensimmäisestä yhteydenotosta on tulossa prosessi, johon kuuluu hallituksia, yksityisiä järjestöjä ja yksityishenkilöitä. Me olemme käyttäneet apunamme näitä ryhmittymiä laatiessamme useita mahdollisia varasuunnitelmia, jotka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön, mikäli meidän maanpäälliset liittolaisemme eivät onnistuisi tehtävässään. Tämä monien eri tahojen muodostama vyyhti vahvistaa Taivaalle sen, että tämä jumalallisen ensimmäisen yhteydenoton toteutuminen tapahtuu siten kuin on suunniteltu. Te ette ole yksin! Planeettanne ympärillä ja koko aurinkokunnassanne on valtava laivasto. Meillä on tukikohtia monilla lähiplaneetoilla ja Maapallon sisällä, jossa asuvat myös meidän suurenmoiset liittolaisemme aghartalaiset. He ovat antaneet meidän majoittua kristallikaupunkeihinsa ja antaneet meidän rakentaa päätukikohtamme pääkaupunkinsa Shamballahin tuntumaan. Aghartalaisten Maapallon pinnalla työskentelevä henkilökunta on auttanut meitä ymmärtämään paremmin teidän maailmanlaajuisen yhteiskuntanne toimintaa ja laatimaan hyvän suunnitelman siitä, mitä ensimmäisen yhteydenoton jälkeisessä maailmassa täytyy tehdä ensimmäiseksi.

Maailmanne kulissien takana on kehkeytymässä suuri näytelmä! Maailmanlaajuisen todellisuutenne rauhanomainen muuttaminen on mitä kiehtovin tehtävä. Me olemme katselleet, kuinka yksi hallitus toisensa jälkeen on ollut ymmällään tämän haasteen edessä. Sama on tapahtunut myös monille tämän prosessin parissa työskenteleville yksityishenkilöille. Meidän tärkein tehtävämme on siirtää teidän planeettanne ja sen asukkaat pois siitä pimeydestä, jonka Anunnakit ja heidän käskyläisensä loivat lähes 13000 vuotta sitten. Tämä jakso tulee päättymään meidän maanpäällisten liittolaistemme toiminnan ja ensimmäisen yhteydenoton myötä. Muistakaa se, että ensimmäinen yhteydenotto tulee muuttamaan kaiken. Lisäksi se toimii viimeisenä mahdollisena keinona, mikäli vapautumisenne ei toteudu muilla keinoin. Salaliittolaiset tietävät tämän ja siksi he kunnioittavat meitä. Meidän ensisijainen päämäärämme on se, että meidän maanpäälliset liittolaisemme pystyvät toteuttamaan vaurauden jakelun ja asettamaan valtaan monia siirtymäajan hallituksia.

Tänään jatkoimme tapahtumien tarkastelua ja korostimme teille sitä, että voittonne toteutuminen on nyt lähellä. Pimeyden voimat tietävät tämän hyvin, mutta silti he juonittelevat epätoivoisesti estääkseen väistämättömien tapahtumien toteutumisen. Me olemme valmiita laskeutumaan planeettanne pinnalle heti, kun Taivas ohjeistaa meitä niin tekemään. Olkaa siis kärsivällisiä, keskittyneitä ja valmiita toimimaan, kun teitä neuvotaan niin tekemään. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!