Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 14.3.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn031406.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen uuden viestin kera. Kun te alatte katsella Maailmankaikkeutta uusilla tietoisilla "silmillänne", te tulette näkemään elävän Olennon, jota me kutsumme "Luomisen lapseksi". Tämä elävä Maailmankaikkeus on hyvin monimutkainen. Siihen kuuluu henkinen osa, jonka osana on toinen osa, jonka te tällä hetkellä tunnette fyysisenä maailmana. Nämä osa-alueet ovat yhteydessä toisiinsa eikä niiden välillä ole kiinteää rajaa. Kuitenkin on olemassa luonnollinen energiavirtojen joukko, joka määrittelee näiden osa-alueiden väliset erot karkeasti. Jokainen tämän "lapsen" osa-alue on tietoinen toisten osa-alueiden velvollisuuksista. Tuloksena on luonnollinen vuorovaikutus, joka määrittelee sen, kuinka Taivaan Säädosten ja Valtuustojen eri osa-alueet toimivat. Tämän valtavan energiakalvon sisällä jumalallinen suunnitelma toimii ja toteutuu maagisesti ja loistavasti ja kukin osa-alue auttaa paljastamaan Luomisen pyhän olemuksen. Jokainen yksilö ymmärtää, että hänellä on tärkeä osa esitettävänään ja että tämä hänelle myönnetty rooli ilmentyy samanaikaisesti äärettömän monessa todellisuudessa ja ulottuvuudessa.

Tämä Luomakunnan kaikkien osien välinen synnynnäinen yhteys on auttanut meitä suuresti valaistumaan fyysisen maailmankaikkeuden toimintatavasta. Fyysinen maailmankaikkeus on monikerroksinen kuin valtava sipuli. Jokaisessa kerroksessa on suuri määrä osa-alueita, jotka koostuvat kunkin fyysisen ulottuvuuden tietyn kohdan ympärille kerääntyneistä todellisuuksista. Näissä sijaitsevat lukuisat galaksit, tähdet ja muut teidän tuntemanne fyysisen todellisuuden osat. Maailmanne alkuperäiskansat ymmärsivät tämän asian alustavasti ja pitivät kaikkea ympäristössään elävänä. Todellisuudessa tämä on vain osa totuutta. Kaikessa on tietoisuutta. Jopa teidän valmistamassanne näennäisesti keinotekoisessa esineessä on hitunen tätä mahtavaa energiaa, joka on lähtöisin siitä "Sielunvoimasta", jolla te osallistuitte tämän todellisuuden alkuperäiseen luomiseen. Juuri tämän Sielunvoiman varaan te olette rakentaneet lukuisat tämänhetkiset elämänne. Nämä elämät on laadittu Sieluryhmien ja Sieluperheiden piirissä.

Taivaan toiminta perustuu olennaiseen pyhään järjestäytyneisyyteen, joka on hyvin erilainen kuin mitä teidän tämänhetkinen logiikkanne ymmärtää. Niinpä Taivas antoi useille tiedonhaluisille maailmanne sieluille kauan sitten pyhien Valtuustojen ja jumalallisten Säädösten ymmärryksen, jotta te voisitte käsittää tämän jumalallisen järjestyksen olemuksen. Todellisuudessa nämä instanssit toimivat hyvin eri tavalla kuin teidän maailmanne valtuustot ja säädökset. Säädökset ovat kuin jumalallisesta lähteestään, ikuisuudesta, virtaavia jokia. Ne kuljettavat Luojan jumalallisia määräyksiä toimien paljolti samalla tavoin kuin teidän maailmanne joet, jotka kuljettavat lietettä ja muita eloperäisiä aineksia suistoalueelleen tai toiseen suurempaan jokeen. Tällä tavoin pyhät Määräykset ovat jatkuvassa ja vapaassa vuorovaikutuksessa keskenään eivätkä ne ole erillään. Neuvostot ovat kuin lähetyspisteitä, joissa lukemattomat pyhät Säädökset yhdistyvät ja ohjaavat sitä kuinka milloin ja missä monet jumalallisen suunnitelman määräykset paljastuvat. Kun nämä taivaallisten Säädösten ja yhdistyneiden pyhien Valtuustojen ryhmittymät saavuttavat fyysisyyden, niistä muodostuu Sieluryhmiä ja laajempia Sieluperheitä.

Fyysisyydessä on erilaisia Valon ja pimeyden käsitteitä, jotka ovat osa sitä monimutkaista suunnitelmaa, joka toteuttaa kunkin todellisuuden synnynnäisen aitouden. Muistakaa, että fyysisyyden tarkoitus on olla pyhä pelikenttä, jossa voidaan tutkia kaikkia mahdollisuuksia. Näissä lukemattomissa tuloksissa näkyy jumalallisen suunnitelman valitsema suunta, jonka Taivas toteuttaa. Niinpä te olette se osa Taivasta, jonka tehtäväksi on asetettu tärkeiden erityisten tapahtumien esittäminen ja ratkaisu. Teissä on kokemuksellista viisautta, jota Taivas käyttää paljastamaan sen suuren monimutkaisuuden, joka on kunkin jumalallisen Luomisen ydin. Tätä teidän jumalallisten Sieluryhmienne ja Sieluperheittenne välistä vuorovaikutusta tapahtuu kaikkialla Luomakunnassa. Tämä jumalallinen prosessi antaa fyysisyyden jokaisen osa-alueen olla suorassa vuorovaikutuksessa Taivaan kanssa. Teidän ymmärryksenne tästä mekanismista paranee, kun tietoisuutenne lisääntyy. Itse asiassa lisääntyneen tietoisuuden tärkeänä sivutuotteena on ymmärrys siitä, kuinka "maailmojen välinen verho" toimii ja kuinka se voidaan poistaa.

Meidän näkökulmastamme nähtynä teidän monet pulmanne ovat osa juuri tuota edellä kuvailemaamme asiaa. Te olette siirtymässä tällä hetkellä tuntemastanne maailmasta uuteen maailmaan, jonka te selkeästi aistitte olevan tulossa. Ne viimeiset matkat, joita te kaikki olette kulkemassa, ovat tämän nykyisen kosmisen näytelmänne viimeisen näytöksen merkkejä. Me olemme jo siinä todellisuudessa, jota kohti te olette nopeassa tahdissa kulkemassa. Koska meidän oma muutosprosessimme tapahtui jo kauan sitten ja hyvin erilaisella tavalla, meidän osamme tässä näytelmässä on toimia Taivaan valvojina. Samanaikaisesti me työskentelemme toisen mahdollisuuden varalle, jolloin meidän osallisuutemme tulee suoremmaksi siellä missä ja milloin sitä tarvitaan. Tämä meidän osamme antaa meille suuren vastuun muuttaa teidän nykyinen ongelmien täyttämä todellisuutenne samankaltaiseksi todellisuudeksi, josta me nyt nautimme. Itse asiassa me olemme siirtämässä teitä kaksijakoisuuteen perustuvasta ongelmallisesta todellisuudesta jumalalliseen Rakkauteen perustuvaan todellisuuteen.

Edellisissä viesteissämme me kerroimme Emoaluksistamme ja Maapallon sisäisestä maailmasta tähdentääksemme näitä eroavaisuuksia. Teidän todellisuutenne on saavuttanut pisteen, jossa te joko selviydytte tai liitytte nopeassa tahdissa maailmanne sukupuuttoon kuolevien lajien moninkertaistuvaan joukkoon. Ympäristönne tilaa käsittelevässä tieteellisessä kirjallisuudessanne ja maailmanlaajuisen yhteiskuntanne toimintaa koskevissa tutkimuksissanne on esitetty usein tämä mahdollinen tulevaisuudennäkymä. Näissä tarkasteluissa ei kuitenkaan ole otettu huomioon teidän kiihtyvää henkistä kasvuanne ja lisääntyvää tietoisuuttanne. Toinen pois jätetty asia on meidän osallistumisemme teidän muutosprosessinne toteuttamiseen. Viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana tämä ensimmäisen yhteydenoton prosessi kasvoi täysipainoiseksi muutosprosessiksi. Tällä hetkellä tämä prosessi etenee monelta osin melko huomaamattomasti ja joiltakin osiltaan selvemmin havaittavasti. Meidän suurin huolen aiheemme on ajoitus. Me haluamme todellakin tuoda oman maailmamme teillekin!

Viimeiset ensimmäistä yhteydenottoa edeltävät vaiheet ovat nyt meneillään. Maailmanne valta-asemiin asetetut ihmiset ovat tanssimassa kohtalokasta viimeistä tanssiaan. Tällä kuoleman tanssilla on mahdollisuus johdattaa teidät siihen tilanteeseen, jota kylmän sodan aikana kutsuttiin "mahdottomaksi vaihtoehdoksi". Tämä mahdollisuus pakottaa meidät tarkastelemaan maailmanne tapahtumia herpaantumattomasti ja tekemään kaikkemme ensimmäisen yhteydenoton nopeuttamiseksi. Me ymmärrämme täysin sen, kuinka vaarallinen teidän maailmanne tilanne todella on. Kuitenkin näissä uhkaavissa mahdollisuuksissa on myös uuden todellisuutenne siemenet. Erityinen maailmanlaajuinen operaatio on lopultakin valmistautumassa tulemaan julkisuuteen. Me pyydämme teitä tukemaan toisianne ja etsimään keinoja tukea uuden nykyistä nautittavamman todellisuuden syntymistä. Me olemme uuden todellisuuden tuojia ja näemme teidän tekonne tarvittavana tukena sille, mitä jumalallinen kohtalo on säätänyt tapahtuvaksi.

Kaikkien planeettanne vaarojen keskellä me pyydämme teitä liittymään maailmanne lisääntyvän henkisen kasvun osaksi. Siihen kuuluvat Rakkaus, yhteistyö ja syvä ihmiskunnan ja Jumalallisuuden välisen yhteyden tunne. Me olemme katselleet iloisina, kun näitä käsityksiä tukevia uskomuksia edustava verkosto on syntynyt kaikkialle maailmaanne. Me kiitämme teitä omistautuneisuudestanne ja pyydämme teitä armollisesti jatkamaan tällä tiellä. Tämän Sieluryhmien ja Sieluperheiden kasvavan verkoston teot ovat Äiti Maan kansojen todellinen ylpeyden aihe. Me kunnioitamme syvästi teidän halukkaasti tekemiänne uhrauksia. Kuten jo edellä mainitsimme, teidän tekonne ja Lord Surean Jumalallinen Tahto ovat yhdistyneet. Tämä pyhä voima tekee tämän ensimmäisen yhteydenoton menestyksekkäästä toteutumisesta väistämättömän! Muistakaa, Yhdessä, Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme tietoisuuden merkitystä muutosprosessissanne. Kerroimme kuinka Taivas ja fyysinen maailmankaikkeus ovat yhteydessä toisiinsa. Toistimme myös sen, kuinka syvästi me olemme omistautuneet saattamaan tämän ensimmäisen yhteydenoton prosessin päätökseen. Me pyydämme teitä tukemaan toisianne ja suhtautumaan asioihin myönteisesti. Älkää koskaan unohtako, että te ette ole yksin ja että Taivas ja tämä ensimmäisen yhteydenoton prosessi tulevat saattamaan tämän muutoksen valmiiksi niin nopeasti kuin jumalallisesti on mahdollista. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!