Hengellisen Hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 14.10.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn101403.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Saavumme jälleen kertomaan teille monista asioista! Tällä hetkellä tapahtumat ovat etenemässä varmistaen sen, että Taivaan asettamat määräykset voivat toteutua. Sekä Ylösnousseet Mestarinne että näiden Maapallon tapahtumien parissa työskentelemään asetetut Galaktisen Liiton yhdyshenkilöryhmät valvovat planeetallanne tapahtuvia asioita tarkasti. Taivaasta saamamme ohjauksen mukaisesti olemme määränneet laivastomme tärkeimmät alukset siirtymään lopullisiin asemapaikkoihinsa. Näin ollen olemme valmiita toimimaan välittömästi saadessamme toimintakäskyn maanpäällisiltä liittolaisiltamme. Olemme myös kehottaneet erilaisiin maailmanlaajuisen vaurauden levittämisohjelmiin osallistuvia laivastomme aluksia valmistelemaan aluksensa ja henkilökuntansa kaikkiin mahdollisiin ja yllättäviinkin käänteisiin tapahtumien kulussa. Meidän tärkeimpänä päämääränämme on edelleen vapauttaa teidät nykyisistä rajoituksistanne ja asettaa voimaan jumalallinen itsemääräämisoikeutenne. Tämä operaatio edellyttää sitä, että jumalallisesti järjestetty ensimmäisen yhteydenoton ohjelma toteutetaan juuri nyt. Tästä syystä olemme yrittäneet päättäväisesti vaikuttaa maanpäällisiin liittolaisiimme saadaksemme heidät suorittamaan loppuun lainopillisia ja muita menettelytapoja koskevat toimensa. Sen jälkeen, kun he ovat saaneet ne valmiiksi, odotamme voivamme jakaa teille taivaallisen vaurauden ja saattaa vuoden 1998 sopimuksemme virallisesti voimaan.

Nämä sopimukset ovat meille erittäin tärkeitä. Ne takaavat meille tarvitsemamme lainvoimaisen oikeuden lopettaa nykyisten hallitustenne pitkään jatkunut olemassaolomme salailu. Ne tulevat myös vapauttamaan monet energiantuotantoon ja kulkuvälineisiin liittyvät keksinnöt, joita on tehty eri puolilla maailmaanne viimeksi kuluneen vuosisadan aikana. Salaiset hallituksenne ovat estäneet näiden keksintöjen sekä lukuisten ympäristön suojeluun ja puhdistamiseen liittyvien teknologioiden julkaisemisen, koska heillä on ollut syvälle juurtunut pelko siitä, että tällaisten teknologioiden julkaiseminen koituisi heidän tuhokseen. Usein he käyttivät julmia ja kovaotteisia keinoja pitääkseen nämä laitteet salassa. Toisaalta lupaamme kaikille asianosaisille, että tuomme nämä keksinnöt julkisuuteen ja otamme ne nopeasti käyttöön. Lopulta, kun voimme virallisesti esittäytyä teille, pyydämme kaikkia keksijöitä tuomaan kaikki toimivat prototyyppinsä julkisuuteen ja annamme maailmanne ottaa heidän luomuksensa täysipainoiseen hyötykäyttöön. Vastavuoroisesti sitoudumme huolehtimaan siitä, että kaikki ne, jotka näin toimivat, saavat näistä oikeamielisistä teoistaan ruhtinaallisen korvauksen. Lähestymässä olevaan siirtymävaiheeseen, jonka aikana maailmanne nykyiset toimintamallit korvautuvat uusilla, tulee kuulua olennaisena osana esimerkit myönteisestä toiminnasta.

Kun yltäkylläisyys ja vauraus on saatettu maailmassanne voimaan, monet vanhat ja totutut toimintamallit tulevat katoamaan. Kuitenkin jotkut näistä erittäin ankarista toimintamalleista saattavat jatkua vielä hyvin lyhyen aikaa. Meidän yhteinen päämäärämme on perehdyttää teidät niihin uusiin toimintamalleihin, jotka on kuvattu niissä lukuisissa lainopillisissa dokumenteissa, jotka pohjautuvat vuoden 1998 sopimuksiin. Tältä perustalta ja Ylösnousseitten Mestareittenne jumalallisessa valvonnassa odotamme, että tämä suunnitelma todellakin toteutuu. Maanpäälliset liittolaisemme ovat solmineet monia, jopa N.E.S.A.R.A:akin vaikutusvaltaisempia sopimuksia. Näitä järjestelyjä ei tulla julkistamaan suurelle yleisölle ennen kuin ensimmäiset sopimukset on saatu julkistettua kaikille. Vasta ensimmäisen sopimussarjan julkistamisen jälkeen otetaan käyttöön toisen ja kolmannen sopimussarjan mukaiset käytännöt ja niistä tehdään voimassa oleva laki. On olennaisen tärkeää, että yleisen oikeuskäytännön perinteistä katsantokantaa laajennetaan siten, että yleinen oikeuskäytäntö voi valmistella tietä kohti tulossa olevaa galaktista yhteiskuntaanne. Tämä operaatio on kokonaisuudessaan hahmoteltu vuoden 1998 sopimuksissa. Ne sisältävät myös yksityiskohtaisen luettelon niistä keinoista, joiden avulla tämä voidaan saavuttaa. Näin ollen nämä sopimukset ovat erittäin tärkeitä Taivaalle ja meille.

Nykyinen todellisuutenne on siirtymässä pois tämänhetkisestä muinaisen Rooman valtakunnan ajalta periytyvien käytäntöjen hallitsemasta tilasta. Varhaiskeskiajalla useimmat Euroopan kuninkaalliset käyttivät toimintansa oikeutukseen tätä pitkään vallinnutta järjestelmää, joka pohjautui Paaviuden hengelliseen valtaan ja sen oikeutukseen Rooman valtakunnan perillisenä. He käyttivät tätä oikeusjärjestelmää antamaan lainvoiman pankki- ja rahoitusjärjestelmälle, joka alunperin luotiin myöhäiskeskiajalla. Niin kutsuttu "keksintöjen aikakausi" levitti tämän järjestelmän koko maailmaan. Sen ikivanhasta oikeuskäsityksestä tuli perusta nykyisille valtioiden ja monikansallisten yhtiöiden välisille sopimuksille. Näin se oli luonut hirviön, joka uhkaa - joka ikinen päivä - tuhota maailmanne. Vuoden 1998 sopimukset asettavat virallisen päätöksen tälle jo kauan sitten tuhoutuneen Rooman valtakunnan ajalta peräisin olevalle lailliselle vallalle. Nämä sopimukset luovat pohjan uusille kansallisille ja kansainvälisille laeille, jotka perustuvat jaettuun hyvinvointiin ja jokaisen yksilön luovuttamattomille oikeuksille. Tämä aikakausi, jolloin teitä on kohdeltu pelkkänä irtaimena omaisuutena, tulee vihdoinkin virallisesti päättymään.

Mainitsemme nämä vuoden 1998 sopimukset toistuvasti siitä syystä, että niissä kuvastuvat monet Lordi Surean asettamat säädökset. Taivas haluaa ennen kaikkea vapauttaa teidät pimeiden hallitsijoidenne teille asettamista kahleista. He keksivät nämä ilkeät keinot rajoittaakseen teitä ja orjuuttaakseen teidät. He ovat luoneet järjestelmän, joka mahdollisti sen, että erittäin varakas ja vaikutusvaltainen pienten ihmisryhmien joukko pystyy hallitsemaan teitä. Kun alatte kulkea kohti täyden tietoisuuden tilaa, tulette huomaamaan pitävänne näitä rajoituksia yhä lisääntyvässä määrin mahdottomina hyväksyä. Taivas haluaa teidän tietävän tämän yksinkertaisen tosiasian. Esiin nouseva tietoisuutenne saa teidät pitämään välttämättömänä sitä, että tiedätte kaiken ja että voitte toimia vapaana ja täysivaltaisena yhteiskunnan jäsenenä. Planeettanne viimeinen uppiniskainen salaliitto on päättänyt vastustaa tätä kehitystä aggressiivisesti ja se on sitoutunut yrittämään pysäyttää luonnollinen tapahtumasarja. Taivaan täsmälliset ja päättäväiset toimenpiteet tulevat asettamaan lopun tälle halveksittavalle yritykselle. Kaikki Taivaan lukemattomat käskyt ja huolenpito ovat panneet alulle toimenpiteet, jotka tulevat varmistamaan menestyksenne.

Olemme aiemmissa viesteissämme kertoneet tämän viimeisen salaliiton toimista ja heidän lainvastaisesta viimeisen jäljellä olevan "supervaltanne" haltuunotosta vaalien ääntenlaskennan väärentelyn avulla - jo useaan kertaan. Lähes kolmen vuoden ajan he ovat jatkaneet laajakantaisten pimeiden suunnitelmiensa toteuttamista. Tämä suunnitelma on tuomittu epäonnistumaan. Kuitenkin nämä pimeyden voimia edustavat yksilöt ovat päättäneet jatkaa rattoisia puuhiaan loppuun saakka. Niinpä, mutta rakkaat Ystävät, tämä taianomainen hetki on nyt saapunut! Taivaan toimet alkavat muuttua näkyvään muotoon maailmassanne. Olemme tyytyväisiä voidessamme ilmoittaa, että maanpäälliset liittolaisemme aikovat alkaa tarttua toimeen ja saattaa tämän onnettoman tarinan päätökseen. Viimeinen laillisten ja rahoituksellisten toimenpiteiden sarja on valmis! Innokkaasti odottamiemme muutosten aika on saapunut! Maanpäälliset liittolaisemme ovat valmiina toimimaan. Hyvin pian, rakkaat Ystävät, hartaasti odotettu ja kauan kaivattu tapahtumasarja toteutuu lopultakin maailmassanne.

Kun nämä tapahtumat alkavat toteutua, muistakaa, että kaikki ei välttämättä suju suunnitelman mukaisesti. Maailmanne ja sen tärkeimpien päättäjien vapaa tahto saattaa jossain määrin vaikuttaa tapahtumien kulkuun. Kuitenkin näiden toimenpiteiden tulos tulee olemaan suunnitellun kaltainen. Uudenlainen todellisuus on nousemassa esiin maailmassanne. Se tulee paljastumaan muutaman kuukauden ajan jatkuvan tapahtumasarjan myötä. Jokainen seuraava vaihe tulee aiheuttamaan vähemmän järkytystä kuin sitä edeltävä vaihe. Merkittävän kansallisen hallituksen vaihtaminen ja lukuisten hyvinvointia ja yltäkylläisyyttä jakavien ohjelmien käynnistäminen tulee olemaan häkellyttävä paljastus suurimmalle osalle maailmaa. Julkistukset tuovat mukanaan uusia oikeudellisia ennakkotapauksia, jotka luovat uudenlaisen toimintamallin kaikille kansakunnille. Osana tätä muutosta teidät tullaan esittelemään Ylösnousseille Mestareillenne ja myös meille. Todellakin, nämä julkistukset tulevat olemaan koko "kirjoitetun historianne" ajan suotuisimpia tapahtumia.

Alkujärkytys tulee laantumaan nopeasti. Sitä tulee tulee seuraamaan opastavien viestintälähetysten sarja, jonka toteuttamista johdamme me yhdessä maanpäällisten liittolaistemme ja Ylösnousseitten Mestareittenne kanssa. Näitä lähetyksiä tulevat välittömästi täydentämään kirjoitelmat lukuisissa sanomalehdissänne ja aikakausilehdissänne sekä opetusohjelmat monissa kaapeli- ja satelliittiverkoissanne. Nämä tapahtuvat tulevat merkitsemään sen vanhan todellisuuden päättymistä, jonka te olette oppineet tuntemaan tähän maailmaan syntymisestänne lähtien. Nähkää tämä uusi todellisuus Taivaan lähettämänä ympäristönä, jonka tarkoitus on kuljettaa teidät täyteen tietoisuuteen siitä keitä te oikeasti olette ja miksi Taivas on antanut teille oikeuden kunnioittaa läsnäolollanne tätä kaunista elävää olentoa, jota te kutsutte Maa-äidiksi. Nyt, tämän uuden todellisuuden ilmenemisen myötä, teidän todellinen elämäntehtävänne alkaa. Teidän on tullut aika tehdä hyviä tekoja ja toimia yhdessä rakastaen toinen toistanne.

Tänään olemme kertoneet maailmanne tapahtumista. Tulossa olevat tapahtumat tulevat johdattamaan teidät uuteen todellisuuteen. Ne tulevat myös tekemään teille tiettäväksi sen, että viimeiset vaiheet matkallanne kohti täyttä tietoisuutta ovat vihdoinkin edessänne. Me kaikki olemme innokkaita aloittamaan tämän vertaansa vailla olevan ja riemukkaan juhlinnan! Lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne! Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!