Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 14.10.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn101408.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan lisää maailmanne tapahtumista. Valon voimien ja pimeyden välinen salainen kamppailu jatkuu edelleen. On tapahtunut asioita, jotka ovat antaneet pimeyden voimille uusia resursseja, mutta vain väliaikaisesti. Kaikkialla ilmenee tarvetta rajoituksiin. Nämä asiat vain lisäävät maailmassanne vallitsevaa kaaosta. Tämän "valkoisen melun" takana on ryhmä hyvin vaikutusvaltaisia perheitä ja yksilöitä, joiden henkilökohtaisen paniikin taso kasvaa samaan tahtiin kaaoksen lisääntymisen kanssa, kun he huomaavat, että he eivät voi löytää ratkaisua tähän pulmaan. Kuitenkin he jatkavat edelleen hyödytöntä kapeakatseista toimintaansa, joka voi venyttää heidän jäljellä olevaa vallassa olon aikaansa ainoastaan hetken. Huolimatta siitä, että he tietävät tämän, nämä pimeyden periaatteita edustavat yksilöt ovat päättäneet jatkaa tällä linjalla siihen saakka, kunnes muutoksen hetki koittaa ja syrjäyttää heidät vallasta. Sillä välin meidän maanpäälliset liittolaisemme työskentelevät kiireisinä akuuttien rahoitusmarkkinakriisien parissa ja käyttävät tilannetta hyväkseen saadakseen valmiiksi kaikki tähän vallanvaihtoon vaadittavat sopimukset.

Se hetki, jolloin tämä muutos on mahdollista toteuttaa, ei välttämättä ole enää kaukana. Myös pimeyden periaatteita edustavien vallanpitäjien johtohenkilöt tietävät tämän varsin hyvin. Vielä on jäljellä se, että saadaan viimeisteltyä muutamat lailliset yksityiskohdat, jotka tulevat asettamaan virallisen päätöksen tälle teidän nykyiselle painajaisellenne ja muuttamaan sen joksikin suurenmoiseksi. Pitäkää tätä lukiessanne mielessänne se, että nämä tapahtumat tulevat päättämään lähes 13000 vuotta kestäneen ihmiskunnan "vuoristorata-ajelun", jonka aikana teidän esivanhempanne ja te pystyitte keräämään valtaisan henkisen, tunteellisen ja hengellisen tietouden pimeyden toimintatavoista, kun pimeyden edustajat pitivät teidät hämmennyksen ja tietämättömyyden vallassa käyttäen itse tätä tilannetta hyödykseen manipuloidakseen teitä toimimaan oman tahtonsa mukaisesti. Nyt on hyvin lähellä se hetki, jolloin te voitte heittää pois tämän pimeyden viitan ja katsella lopultakin todellista päivän Valoa. Tämä Valo auttaa teitä ja antaa teille viisauden tarkastella kaikkea tätä oikeudenmukaisesti ja sitten te voitte antaa tämän viisautenne Taivaan käyttöön. Oleellinen asia tässä on olla tuomitsematta tai syyttämättä ketään, vaan ottaa oppia tapahtuneesta ja antaa oman sisäisen viisauden kasvaa samalla, kun Rakkautenne tulossa olevaa uutta todellisuutta kohtaan kasvaa.

Me tarkkailemme tapahtumia valppaasti ja välitämme tiedot omille yhteyshenkilö- ja diplomaattiryhmillemme. Ensimmäisen yhteydenoton kannalta on tärkeää, että me käytämme omaa asiantuntemustamme opastaaksemme meidän maanpäällisiä liittolaisiamme ja pyydämme tarvittaessa Maapallon sisäisessä maailmassa asuvia kumppaneitamme mukaan toimintaan. Jumalallinen suunnitelma osoittaa tämän maailman olevan nyt hyvin lähellä sitä hetkeä, jolloin nämä pitkään odotetut tapahtumat lopultakin toteutuvat. Tämä loppupeli on saavuttamassa sellaisen pisteen, jossa muutamat tärkeät edeltävät tapahtumat voivat toteutua. Pimeyden edustajat esiintyvät julkisuudessa hyvin tyyninä. Kuitenkin he ottavat salaisesti yhteyttä aiempiin Maapallon ulkopuolisiin liittolaisiinsa pyytäen heiltä epätoivoisesti apua sitä kuitenkaan saamatta. Tämä kyvyttömyys yhteistyöhön on heille yksi osoitus siitä, kuinka paljon heidän aiemmin niin vankka valta-asemansa on murentunut. Tämä heidän nopeassa tahdissa kutistuva liikkumavaransa osoittaa heille sen, että suuri muutos ei ole enää kaukana ja he ovat alkaneet pohtia sitä, millaisen rangaistuksen he tulevat teoistaan saamaan. Tämä näkemys saa heidät viivyttämään muutoksen toteutumista niin pitkään kuin mahdollista.

Tämän oudon kamppailun ollessa käynnissä me saamme koko ajan uusia "liittolaisia". Nykyinen pankki- ja rahoitusjärjestelmä on pettänyt perusteellisesti. Uusi Basel 2 -sopimuksessa ja lukuisissa epävirallisesti hyväksytyissä uusissa valuuttadirektiiveissä hahmoteltu järjestelmä on sysäämässä pimeyden periaatteita edustavat salaliittolaiset pois vallasta. Uuden tietoisuuden nousun saadessa lisää kannattajia monet aiemmin pimeyden periaatteita kannattaneet tahot ovat tulleet järkiinsä ja lisäävät meidän maanpäällisten liittolaistemme ehdotuksien uskottavuutta. On myös otettava huomioon ensimmäisen yhteydenoton puolesta työskentelevien tahojen sitoutuneisuus saada tämä tehtävä toteutettua niin pian kuin se on jumalallisesti mahdollista. Uudet käänteet osoittavat meidän sanojemme sisältämän totuuden päivittäin saaden nämä uudet "liittolaiset" liittymään meidän joukkoomme ja huomaamaan omakohtaisesti sen, kuinka lähellä maailmanne suuren muutoksen toteutuminen nyt on. Uusi todellisuus antaa näille uusille liittolaisillemme jonkin verran liikkumatilaa, mutta sen jälkeen, kun me olemme laskeutuneet planeettanne pinnalle, he tietävät maailmanne päättymättömältä näyttävän hajaannuksen ja eripuran päättyvän. Sitten koittaa se aika, jolloin ihmiskunta voi lopultakin elää yltäkylläisyydessä ja rauhassa yhteistyötä tehden!

Tässä uudessa maailmassa teistä voi alkaa kehittyä todellisia Äiti Maan vaalijoita. Siihen liittyy muutakin kuin ympäristötietoisuus. Kyseessä on enemmänkin se, että te alatte ymmärtää Äiti Maan olevan elävä kokonaisuus. Teidän tieteenne täytyy ymmärtää olevansa planetaarisen terveydentilan ylläpitäjä, jonka vastuulla on yksi päämäärä: ylläpitää ja edistää Äiti Maan hyvinvointia. Tämä edellyttää monitieteistä lähestymistapaa. Biologien, geologien ja geofyysikoiden täytyy pitää säännöllisiä yhteisiä kokouksia auttaakseen toinen toisiaan ymmärtämään paremmin Äiti Maata. Tällainen yhteistyö voi käynnistää uuden kokonaisvaltaisen tiedekäsityksen etsinnän, josta puolestaan voi kehittyä henkisen tieteen ensimmäinen vaihe, josta tulee huomattavasti kattavampi sen jälkeen, kun me olemme laskeutuneet planeettanne pinnalle. Tärkeä asia tässä on se, että te alatte lähestyä asiaa uudella tavalla ja käytätte hallussanne olevaa teknologiaa Äiti Maan saasteiden puhdistamiseen ja hänen hyvinvointinsa edistämiseen.

Alkaessanne kulkea tätä polkua keskittyneinä yhdessä tällaiseen valtavaan ponnistukseen te alatte nähdä itsenne ja ympäröivän todellisuutenne aivan uudella tavalla. Käynnistyttyään tämä projekti voi laajentua paljon sen jälkeen, kun me olemme saapuneet keskuuteenne. Meidän roolimme on yksinkertaisesti ottaa se, minkä te olette aloittaneet ja lisätä siihen tekijöitä, joiden avulla te voitte saattaa päätökseen sen, minkä olette aloittaneet. Lisäksi me toivomme voivamme tuoda teille sellaisen uuden tavan tarkastella todellisuuttanne, joka voi vastata niihin kysymyksiin, joita teidän keskuudessanne väistämättä tulee heräämään. Ihmisillä, kuten kaikilla tietoisilla Olennoilla, on synnynnäinen tarve tutkia ja etsiä vastausta siihen kysymykseen, että mikä saa kaiken toimimaan. Tästä päästäänkin tietoisuuden käsitteeseen ja lopulta siihen, että miksi te olette täällä ja mikä on elämän tarkoitus. Vastaukset näihin ja moniin muihin kysymyksiin löytyvät täyden tietoisuuden tilaan siirtymisestä ja niistä ällistyttävistä piilevistä kyvyistä, joita teillä kaikilla on.

Juuri tästä syystä me korostamme sitä, että ensimmäinen yhteydenotto tulee olemaan kirjoitetun historianne suurin käännekohta. Meidän laskeutumisemme teidän planeettanne pinnalle tulevat päättämään teidän karanteeninne tällä planeetalla. Te muututte muutaman kuukauden aikana planetaarisesta Olennosta galaktiseksi Olennoksi. Me näemme tämän suurenmoisena paluuna. Sen jälkeen te voitte tutustua Maapallon sisäisiin sukulaisiinne ja aloittaa uuden tähtikansan muodostamisen. Juuri tämä uusi tähtikansa tarjoaa niin paljon mahdollisuuksia meille ja teille. Teidän on tällä hetkellä lähes mahdotonta kuvitella, mitä kaikkea tulevaisuus teille tarjoaa. Me voimme sanoa teille vain sen, että tämä tulevaisuus on täynnä mitä uskomattomimpia saavutuksia. Juuri siksi Taivas odotti niin pitkään ennen kuin pyysi meitä aloittamaan tämän nykyisen ensimmäisen yhteydenoton prosessin. Nyt on nopeassa tahdissa lähestymässä se aika, jolloin teidän maailmanlaajuinen sekasortonne korvataan ensin lyhyellä siirtymäajan todellisuudella ja sen jälkeen meidän saapumisemme kruunaamalla huipentumalla.

Ensimmäinen yhteydenotto on se lopullinen tapahtumien sarja, joka johdattaa teidät nopeasti takaisin täyden tietoisuuden tilaan. Te olette nyt saavuttaneet pisteen, jossa suuri muutos lähestyy nopeassa tahdissa. Kyseessä ei ole pelkästään rakenteellinen muutos, vaan myös muutos siinä tavassa, jollaisena te näette todellisuutenne ja itsenne. Te saatte nyt monenlaista tietoa ja on tärkeää, että te pysytte keskittyneinä täyden tietoisuuden tilaan paluunne tarjoamaan suureen palkintoonne. Ajatelkaa kaikkia niitä ihania tapahtumia, joita teitä varten on suunniteltu, ja meidän alustemme tarjoamia yllättäviä välähdyksiä tulevasta. Monet teistä ovat nähneet meidän aluksiamme ja ottaneet niistä valokuvia, jotka todistavat huomattavasti laajemmalle ihmisjoukolle eri puolilla maailmaa sen, että me olemme todellisia. Tämä todistusaineisto on lisänä niiden tiedemiesten ja astronauttien lausuntoihin, jotka kertovat meidän olevan täällä läsnä aidosti hyväntahtoisin ja olosuhteita parantavin päämäärin!

Tänään tarkastelimme maailmanne tapahtumia ja kerroimme lyhyesti viimeaikaisten tapahtumien taustalla olevista asioista. Me haluamme toistaa edelleen yhtä keskeistä asiaa: Olkaa iloisia ja keskittyneitä mitä ihanimpaan tapahtumaan: paluuseenne täyden tietoisuuden tilaan! Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!