Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 15.07.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/uf071503.htm , suomentanut Olli)

Maailmanne tapahtumat etenevät väistämättömästi eteenpäin. Nyt haluamme puhua niistä monista muutosvaiheista, joita tulette kohtaamaan lähitulevaisuudessa. Tällä hetkellä on tapahtumassa suunnitelman mukaisia kriittisiä tapahtumia. Pimeä salaliitto huomaa, että se tulee kohtaamaan loppunsa hyvin pian. Silmukka kiristyy sallien maanpäällisten liittolaistemme auttavan meitä toteuttamaan muutosprosessinne seuraavat vaiheet. Näihin kuuluvat ne, että otamme ensimmäisen virallisen yhteyden teihin ja annamme teille käyttöönne hämmästyttävän joukon eksoottisia teknisiä laitteita. Näiden laitteiden avulla riippuvuutenne fossiilisista polttoaineista tulee päättymään, saastunut ympäristönne puhdistumaan ja tiedonvälitys- ja liikkumismahdollisuutenne helpottumaan nykyisestä vallankumouksellisella tavalla. Lisäksi hallituksista tulee kansan ääntä kuuntelevia. Hallitukset eivät tule enää olemaan pienen, rikkaan ja valtaa pitävän ihmisjoukon käskyläisiä, vaan kansan palvelijoita. Maailmanne Ylösnousseet Mestarit ovat jo kauan sitten nähneet tämän olevan sen ajankohdan historiassanne, jolloin tällainen muutos voi toteutua.

Tämä prosessi on mahdollinen kahden tärkeän tekijän tuloksena. Ensinnäkin, kaikki suuret monikansalliset yhtiöt pilkotaan pienemmiksi yksiköiksi. Kaikki mahdollinen yritysten kanssakäyminen hallinnon kanssa tulee olemaan tiukasti säännösteltyä. Toiseksi, yleinen hyvinvointi ja ympäristö, jossa hallinto pitää huolta kansalaisten asioista tulee tavanomaiseksi. Tätä tulevat helpottamaan uudet kommunikointimenetelmät, joiden avulla kansalaisten on helppo ottaa yhteyttä hallintoon ja valvoa hallinnon toimia. Mikään hallinnon ala ei voi toimia kansalaisten valvonnalta piilossa. Lisäksi jokaiseen yhteisöön perustetaan joukko tukiryhmiä, jotka tarkkailevat tilannetta ja tekevät kehitysehdotuksia hallinnolle. Nämä tukiryhmät tulevat muodostamaan sillan nykyisen tietoisuutenne ja uuden galaktisen yhteisön tietoisuuden välille. On ratkaisevan tärkeää, että jokainen omistautuu sellaiselle asialle, johon tuntee mielenkiintoa, koska tällä tavalla saadaan muodostettua hallinto, joka todella palvelee kansaa.

Tämä hallinnon muutosprosessi alkoi Ylösnousseiden Mestareiden toimesta jo yli 2500 vuotta sitten. Hallinto on muuttunut antiikin Kreikan aikaisesta autoritaarisesta mallista sellaiseksi, joka ainakin periaatteessa on vastuussa kansalaisille. Tämän kehityksen myötä kansalaisuuden ja kansalaisoikeuksien määrittelyä on laajennettu paljon. Amerikan perustuslaki "Oikeudenjulistuksineen" laajensi näitä vielä entisestään. Vaikkakin kansalaisten valitsemasta hallituksesta on tullut vakiintunut käytäntö viimeksi kuluneiden 200 vuoden aikana, suunnaton varallisuuden lisääntyminen on kyseenalaistanut sen toimivuutta. Nyt on tullut aika, jolloin voidaan purkaa tämä tilanne, jossa varallisuus on keskittynyt vain pienelle joukolle ihmisiä. Tämä tullaan toteuttamaan Ylösnousseiden Mestareiden jo yli 250 vuotta sitten alulle paneman laajan ohjelman avulla. Maanpäällisten yhteistyökumppaneittemme viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana järjestämät suunnitelmat ovat tukeneet tätä ohjelmaa. Nyt kun nämä suunnitelmat ovat toteutumassa, ohjelman viimeinen vaihe voidaan käynnistää.

Sen lisäksi, että tämä operaatio vapauttaa suuren määrän varallisuutta, se tuo mukanaan myös uuden johtamistavan. Se sisältää myös laajennetun kansalaisuuden määritelmän, joka perustuu henkilökohtaiseen itsemääräämisoikeuteen ja yksilölliseen vastuuseen. Jokaisella kansalaisella tulee olemaan mahdollisuus ja aikaa kommunikoida hallinnon kanssa. Avainsana tähän on "aktivointi". Teistä tulee tärkeitä aloitteentekijöitä hallinnon toiminnalle. Teistä tulee heidän valvojiaan. Teille tulee valta vaikuttaa tähän prosessiin ja luoda hallinto, joka todella palvelee teitä. Tästä kaikesta syntyy uusi koko planeetan laajuinen verkko, joka tekee mahdolliseksi koko planeetan yhteiskunnan uudelleen luomisen. Tämä verkko, jonka paikalliset solmupisteet ovat yhteisöjenne keskellä, uudistaa hallinnon ja luo uuden kumppanuuden. Tämä kumppanuus tulee olemaan jo aiemmin mainitsemamme muutos nykyisyydestä pian toteutuvaan uuteen galaktiseen yhteisöön!

Viime kädessä yhteisöt Siriuksella, Plejadeilla, Andromedalla ja Lyrassa perustuvat jokaisen yksilön antamiin panoksiin. Itsemääräämisoikeutenne voimaa ei saa aliarvioida. Se prosessi, jota olette tällä hetkellä käymässä läpi, on suunniteltu pääosaltaan antamaan teille lisää voimaa. Tämä voiman lisääminen tapahtuu monella tavalla, joista tärkein on näyttää miten planeettanne vaurauden suuri uudelleen jakaminen tulee muuttamaan vuosituhansia kestäneen alistamisen. Teidän täytyy tehdä ratkaisevia valintoja, jotka mahdollistavat planeettanne yhteiskunnan muuttumisen paremmaksi. Tämän edistyksen tuloksena syntyy uusi uljas maailma. Meidän tehtävämme on avustaa maanpäällisiä yhteistyökumppaneitamme neuvomaan teitä yksityiskohdissa. Tämä neuvonta tapahtuu usealla eri tavalla. Ylösnousseet Mestarit seuraavat innokkaasti tämän prosessin toteutumista. Tiedottajamme ja yhteyshenkilömme avustavat teitä rakastavalla ja myönteisellä tavalla.

Tuleva ympäristönne tukee teitä ja tulee lopettamaan eristyksenne hengellisestä ja galaktisesta perheestänne. Ylösnousseet Mestarit opastavat teitä. Lopulta heidän opastuksensa tulee käsittämään kaikki ensimmäiseen yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat. Tähän ensimmäiseen yhteydenottoon tulee osallistumaan hyvin monien erilaisten avaruusolentorotujen edustajia. Me haluamme teidän ymmärtävän uudet velvollisuutenne. Me haluamme myös laajentaa käsitystänne elämästä ja siitä, miten se toimii koko tässä suunnattomassa galaksissa ja muissa galakseissa. Tekin olette tämän galaksin rakastettuja asukkaita. Meillä on täysi tieto teidän loistokkaasta tulevaisuudestanne. Ennen kuin se voi tapahtua, teillä täytyy olla parempi ymmärrys omasta kunniakkaasta paikastanne siinä. Kun te olette saavuttaneet sen, te tulette tuomaan rauhaa ja lukuisia uusia yhteenliittymiä tähän fyysisen todellisuuden segmenttiin.

Tämä muutosprosessi liittyy olennaisesti juuri nyt maailmassanne käynnissä oleviin tapahtumiin. Olkaa tietoisia, että pitkällinen sarja salaisia tiedonantoja, tekoja ja tapahtumasarjoja luo parhaillaan suunnatonta painetta planeettanne viimeiselle pimeälle salaliitolle. Sen kyvyttömyyden selviytyä tästä hyökkäyksestä oletetaan johtavan tämän salaliiton lähestyvään loppuun. Tämä prosessi mahdollistaa planeettanne lukuisten voimakkaiden yksilöiden liittymisen yhteen luoden myönteisen yhteenliittymän, joka tulee muuttamaan sen tavan, jolla maailmanne toimii. Tällä hetkellä pyydämme teitä omaksumaan suuren määrän tietoa ilman, että vaatisitte väkivaltaista kostoa tätä viimeistä salaliittoa kohtaan. He tekivät halpamaiset tekonsa turvatakseen nykyiset asemansa. Heidän suunnitelmansa tulee epäonnistumaan! Sen sijaan pyydämme teitä tiedostamaan, että jumalallinen oikeus Ylösnousseiden Mestareiden ohjauksessa tulee lopulta langettamaan jumalallisesti hyväksyttävän päätöksen näille asioille.

Kuten olemme maininneet jo aiemmin, teidän velvollisuutenne tulevat lisääntymään ja todellisuutenne peruskäsitteet tulevat muuttumaan ja laajentumaan dramaattisesti. Ne tulevat eteenne kuin "ihmeet taivaasta". Jälleen kerran pyydämme teitä olemaan valmistautuneita näihin ihmeellisiin tapahtumiin. Ne ovat osa nykyistä ja tulevaa, itseään vähitellen ympärillänne julki tuovaa maailmaa. Kun ne laajenevat, ne valtaavat todellisuutenne ja muuttavat sen paremmaksi. Ne, jotka ovat aidosti tietoisia näiden tapahtumien taustalla olevista asioista, tulevat esiin auttamaan yhteisöänne. Monet tulevat olemaan tietämättömiä siitä mitä oikeastaan on tapahtunut. Tämän toteuttaminen tulee olemaan se aktivoinnin ensimmäinen vaihe, johon viittasimme aiemmin tässä viestissä. Muistakaa, että tämän päivän lähestyvät tapahtumat on tarkoitettu tapahtuvaksi pelkästään saattamaan loppuun prosessi, jonka Ylösnousseet Mestarit aloittivat vuosituhansia sitten.

Tänään olemme puhuneet lisää tapahtumista, jotka ovat parhaillaan käynnissä maailmassanne. Jälleen kerran pyydämme teitä vain pysymään keskittyneinä ja kokonaan omistautuneina yhteiseen asiaamme. Tämä asia tulee johtamaan meidän kaikkien väistämättömään voittoon. On äärimmäisen tärkeää, että olette valmiita etenemään jumalallisella, armollisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.