Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 15.11.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn111505.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme tuoden uuden kappaleen näiden galaktisten viestiemme sarjaan. Jos tarkastelette ympäröivää maailmaanne huolellisesti, te näette pimeyttä edustavan salaliiton ylläpitämän imperiumin muuriin tulleet hiushalkeamat. Katsomalla vielä tarkemmin te voitte nähdä näiden hiushalkeamien takana häämöttävät syvät ja laajat halkeamat. Koko vanhan vallan kyhäämä rakennelma natisee ja vaikeroi Valon voimien hyökkäyksen alla ja sen seinissä oleva laho ja mätä edesauttaa sen luhistumisen nopeutumista. Tämä täydellinen tuhoutuminen on juuri se, minkä Taivas on määrännyt tapahtuvaksi, ja pimeyden voimat tajuavat nyt täysin heitä odottavan kohtalon. Tämä on otollista aikaa, jolloin te olette todistamassa aiempien planeettanne ulkopuolisten hallitsijoiden pimeyttä edustavien käskyläisten vallasta syrjäyttämisen operaation alkua. Aiempia isäntiään uhmaten nämä pimeyttä edustavat käskyläiset tavoittelevat edelleen maailman herruutta ja keinoja vahvistaa teidän kontrollointianne yhä lisää. Aiemmissa viesteissämme me kerroimme teille, että pimeyden vuorovesi on nyt lopultakin laskeutumassa eikä tule palaamaan enää koskaan. Tänään me pyydämme teitä pysymään edelleen kärsivällisinä toistaessamme tämän julkilausuman, sillä Taivas on johdattanut teidät nyt aivan hyvin ansaitun voiton toteutumisen kynnykselle.

Valon voimat ovat hyödyntäneet teidän yhteisen intohimonne tuottaman myönteisten energioiden äkillisen kasvun ja kääntäneet sen pimeyden voimia kohti. Nämä voittamattomat Valon energiat ovat suuresti auttaneet mitä asianmukaisinta palkintoa toteutumaan: teidän tulossa olevaa yltäkylläisyyttänne ja uutta todellisuuttanne! Me pyydämme teitä jatkamaan kulkuanne tällä Taivaan järjestämällä polulla ja valmistautumaan ottamaan vastaan teille luvattu palkkio. Me, jotka olemme tarkkailleet teidän todellisuuttanne niin huolellisesti, olemme valmistelleet pian seuraavia juhlallisuuksia suuren ilon vallassa. Tänä aikana, jolloin pimeyden voimat ovat epäjärjestyksen vallassa, teidän tulee kohdistaa energianne kuvittelemalla tarkasti ne käänteet, joiden mukaisesti te haluatte tämän käynnissä olevan näytelmän seuraavien näytösten etenevän. Taivas on laatinut suuren näytelmän ja sen keskeisten roolien esittäjät ovat tehneet hienoa työtä saattaessaan asiat tähän tämänhetkiseen ratkaisevaan vaiheeseen. Pian te tulette näkemään pimeyden voimien pirstoutumisen ja uuden maailman armollisen kukoistuksen. Tämä näytös edellyttää yleisön osallistumista: rakkaat Valon Sisaret ja Veljet, nyt on koittanut aika, jolloin teidän tulee liittyä mukaan tähän näytelmään. Liittykää pimeyttä edustavan salaliiton vastustajiin ja kertokaa tästä vakaumuksestanne avoimesti.

Loppuratkaisua valmistelevat tahot haluavat teidän tietävän sen, kuinka tärkeässä osassa te olette tässä näytelmässä. Pitäkää tämä mielessänne, kun ennakoitte tulevia tapahtumia. Hallinnon muutokset ja vaurausrahastojen varojen jakaminen ovat vain pieni alku tässä prosessissa. Ensimmäinen yhteydenotto ja kaikki sen mukanaan tuomat asiat ovat tämän näytelmän keskeisimmät päämäärät, kaikki muu on vain silmänlumetta. Siksi te ette saa koskaan unohtaa tämän tarinan merkityksellistä loppua. Tarkkailkaa tilannetta ja olkaa varuillanne sellaisten henkilöiden suhteen, jotka saattavat todellisuudessa haluta vaikeuttaa suurta loppunäytöstä ehdottamalla hitaampaa etenemistä. Toisin sanottuna älkää antako minkään tekijän hidastaa tai pysäyttää 'dominonappuloiden' liikevoimaa sen jälkeen, kun ensimmäinen niistä on kaatunut. Me korostamme tätä seikkaa ohjataksemme teitä kulkemaan tulossa olevien monimutkaisten tapahtumien läpi. Tuntemanne maailma on luhistumassa. Teidän vallanpitäjänne ja "tiedonantajanne" yrittävät kovasti peitellä tätä tosiasiaa, mutta totuus nielaisee heidät pian kuin lumivyöry. Liittäkää oma äänenne lisääntyvän nurinan joukkoon kunnes te julistatte heidän tuomionsa koko maailmalle kreikkalaisen kuoron tavoin.

Kun toiminta nopeutuu ja uuden maailmanne ensimmäiset muodot hahmottuvat, tietäkää se, että yksityiskohtien viimeistely edellyttää teidän täysipainoista huomiotanne. Tässä vaiheessa on tärkeää tiedostaa ensimmäisen yhteydenoton keskeinen merkitys. Ensimmäinen yhteydenotto uudistaa teidän hallintonne, vaurautenne, uskontonne ja ennen kaikkea se määrittelee uudelleen teidän käsityksenne omasta itsestänne. Näiden asioiden merkityksen laajuus saattaa ylittää useimpien käsityskyvyn. Esimerkiksi Toisen Tulemisen tapahtuman toteuttamistapa tulee ylittämään teidän nykyisen teknologisen käsityskykynne. Tämän tapahtuman tarkoitus on valmistella teitä yhdistymään Taivaan kanssa täyden tietoisuuden tilan mukanaan tuomiin iloihin! Tällä laajamittaisella taivaaseenastumisella ei ole mitään tekemistä joissakin pyhissä kirjoituksissa mainitun "hurmion" kanssa. Ensimmäinen yhteydenotto ja paluu täyden tietoisuuden tilaan on kutsu lyöttäytyä yhteen Taivaan kanssa paljastamaan jumalallista suunnitelmaa. Niinpä teidän nykyinen rajoitettu elämäntehtävänne tulee laajentumaan sisältämään kaikki rajoittamattomat kykynne. Tämän myötä teidän koko elämänne tulee muuttumaan lopullisesti.

Itse asiassa teidän kykynne nähdä tapahtumat erilaisessa valossa auttaa todellisuutenne muutoksia toteutumaan. Ajatelkaapa viimeisen salaliiton tekemää vallankaappausta tämän muutoksen keskipisteenä. Juuri sen takia Valon voimat ovat saaneet aikaan nyt teidän edessänne olevan tilanteen, koska pimeyden voimat käyttivät valttikorttinsa jo silloin. Kun syytteeseenpanojen kehä laajenee, kasvaa myös tämän salaliiton valtaytimen tuottamusvastuu. Tämä tilanne tulee johtamaan siihen, että on jälleen yksi piiritettynä oleva presidentti, joka joutuu taistelemaan epätoivoisesti säilyttääkseen asemansa. Se tulee myös saattamaan koko Amerikan poliittisen järjestelmän täyden tarkastelun alaiseksi. Laajamittainen lahjonta ja uskomattoman suuri määrä asioiden huonoa hoitoa kaikilla hallinnon aloilla paljastuu, mikä aiheuttaa tyrmistyksen huudon. Näissä olosuhteissa tämän häpeällisen hallinnon pakotettua syrjäyttämistä pidetään tervetulleena ja sen seuraajille tullaan myöntämään laajat valtuudet todellisen uudistuksen toteuttamiseksi.

Nämä olosuhteet ovat nyt kehittymässä maailmassanne. Tämän prosessin suunnitelleet tahot tietävät sen, että monet tällä hetkellä piilossa olevat voimat ovat valmiina nousemaan esiin luomaan uudenlaisen maailman sitten, kun tämän viimeisen salaliiton asettamat armottomat kahleet on poistettu. Niinpä tällä hetkellä on vireillä monia asioita, joiden olemassaolosta te ette ole tietoisia. Nämä salaiset tekijät ovat Valon voimien voimakkaimmat valttikortit. Ne kuvastavat sitä, kuinka teidän maailmanne tullaan muuttamaan nopeassa tahdissa. Valon voimat ovat valmistelleet tätä hetkeä jo tuhansien vuosien ajan. Ja pimeyden voimat tekivät kohtalokkaita virheitä, koska heillä ei enää ollut apunaan aiempien Maapallon ulkopuolisten päälliköittensä nokkeluutta ja viisautta. Pimeyden voimien väärinarvioinnit saivat aikaan nykyisen omien joukkojensa sekasorron ja valmistelivat maaperää meidän saapumisellenne teidän keskuuteenne. Ensimmäinen yhteydenotto tulee tapahtumaan sitten, kun tämä nykyinen hallinto on syrjäytetty ja väliaikainen hallitus palauttaa teille teidän kiistämättömät oikeutenne ja asettavat todellisen Amerikan Perustuslain jälleen voimaan.

Edellä mainitsemamme asiat ovat erittäin pieni osa kaikesta siitä, mitä nyt tapahtuu. Me emme voi vielä kertoa tarkemmin tärkeimmistä taustalla olevista asioista emmekä voi kertoa teille sitä, kuinka ne tulevat vaikuttamaan tapahtumiin. Näiden lyhyiden viestiemme asettamien rajoitusten puitteissa me olemme voineet kertoa teille vain hyvin pienen osan asioista auttaaksemme teitä ymmärtämään suunnitelman ajankohtaiset käänteet. Toistaiseksi me emme voi tehdä tämän enempää, sillä tämän prosessin koko monimutkaisuuden ja kaikkien vivahteiden selittämiseen teille tarvittaisiin lukuisia pitkiä luentoja, jos te haluaisitte päästä täysin tilanteen tasalle. Itse asiassa nämä lyhyet viestit ovat hädin tuskin riittäviä antamaan teille edes pintapuolisen käsityksen tapahtumista. Tietäkää, että paljon asioita on tapahtumassa ja kun huomaatte kokonaiskuvan alkavan hahmottua, teille tulee olemaan päivänselvää, että tämän kohtuuttoman hallinnon syrjäyttämiseen tähtäävä prosessi tulee taatusti toteutumaan. Tietäkää myös, että Taivas näkee tulossa olevan mitä riemukkaimman voiton tässä "hiljaisessa vallankumouksessa".

Ensimmäinen yhteydenotto tulee tapahtumaan vasta sitten, kun edeltävät asiat ovat toteutuneet teidän maailmassanne. Tätä varten me olemme sallineet kaikki mahdolliset uudelleenjärjestelyt pääsuunnitelmassa. Me olemme sitoutuneet täyttämään kaikki ensimmäisen yhteydenoton edellytykset. Teidän maailmaanne valmistellaan suurta tietoisuuden muutosta varten. Jumalallinen suunnitelma on asettanut tämän prosessin ja siksi sillä voi olla vain yksi mahdollinen lopputulos: Menestys! Jotkut teistä epäilevät Taivaan vilpittömyyttä ja meidän suunitelmiemme tehokkuutta. Me voimme tässä yhteydessä vakuuttaa teille, että nämä asiat tulevat todellakin tapahtumaan. Taivaan näkemyksen mukaan teidän maailmanne karu tilanne ei vaadi ainoastaan välitöntä helpotusta vaan syvällistä ja pitkäaikaista parannusta. Ja tämän tarjoaa nyt jumalallinen suunnitelma. Tähän suunnitelmaan liitymme me. Siihen liittyvät myös meidän maanpäälliset liittolaisemme ja jokainen teistä. Se on todellinen esimerkki siitä, että Yhdessä Me olemme todellakin Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme asioita, jotka ovat valmistautumassa tapahtumaan teidän maailmassanne. Tietäkää, että te tulette olemaan Taivaan antaman suuren lahjan vastaanottajia. Tämä lahja tulee vapauttamaan teidät nykyisistä kahleistanne, palauttamaan kiistämättömät oikeutenne ja palauttamaan teidät täyden tietoisuuden tilan mukanaan tuomien taivaallisten ilojen pariin. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!