Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 16.3.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn031604.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Saavumme kertomaan teille uusista asioista! Kuten edellisessä viestissämme kerroimme maailmassanne on tekeillä jotakin hyvin suurta. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat kiireisinä viimeistelemässä viimeisiä yksityiskohtia monimutkaisissa suunnitelmissaan maailmanne muuttamiseksi. Tämä vie hieman kauemmin kuin alunperin oli arvioitu. Joka tapauksessa pyydämme teitä pysymään kärsivällisinä ja keskittyneinä väistämättömään voittoonne. Valon voimat ovat avustaneet hankkimaan yhteistyöhön mukaan monia yksilöitä ja ryhmiä, jotka ovat vasta äskettäin sitoutuneet päämääriimme. Nämä varakkaat ja vaikutusvaltaiset avainhenkilöt liittyivät joukkoomme vasta viimeksi kuluneiden seitsemän kuukauden aikana ja juuri heidän avustuksellaan meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat nyt asemissa, joissa he voivat syrjäyttää viimeisen pimeän salaliiton nykyisistä valta-asemistaan. Tämän operaation viimeisiin vaiheisiin kuuluvat useiden keskeisten maailmanlaajuisten rahoituksellisten asiakirjojen viimeistely ja lukuisat maailmanlaajuiset jakelut. Sitten kun nämä on saatu valmiiksi, meidän maanpäälliset liittolaisemme voivat ryhtyä näkyvämpiin toimenpiteisiin kuten asettamaan valtaan useita uusia hallituksia eri puolille planeettaanne ja käynnistämään rauhan, yltäkylläisyyden ja sopusoinnun aikakauden.

Meidän tämänhetkinen tehtävämme on tarjota tukea ja apua tarvittaessa. Tiedemiehemme, diplomaattimme ja yhteyshenkilöryhmämme ovat omistautuneet täysin menestyksellenne ja he valvovat maanpäällisten liittolaistemme sekä myös jokaisen teidän toimia. Taivaallisten valvojiemme ensisijainen aikomus on se, että me toimimme vasta, kun Taivas niin käskee. Meidän tavoitteenamme on myös pitää yllä jatkuvaa valmiustilaa ja olla valmiina puuttumaan asioihin laajassa mittakaavassa lyhyellä varoitusajalla. Te olette nyt saavuttamassa vedenjakajan historiassanne. Lähes 13000 vuoden ajan maailmaanne ovat hallinneet toiselta planeetalta kotoisin olevat ryhmät ja heidän valitut maanpäälliset käskyläisensä. Tämä pitkäksi venynyt valtakausi on nyt lähestymässä ennustettua loppuaan ja tämän tosiasian teiltä piilossa pitänyt hiljaisuuden salaliitto on samoin päättymässä. Tämä on aikaa, jolloin te löydätte uudelleen todelliset ikivanhat alkuperänne ja nykyisen ahdinkonne taustalla olevat syyt. Te tulette myös yhdistymään jälleen henkisiin ja avaruusperheisiinne. Näiden tapahtumien toteutumiseen ei mene enää kauaa aikaa. Me olemme vakuuttuneita siitä, että nyt suunnitellut asiat toteutuvat lähitulevaisuudessa.

Samaan aikaan tämä viimeinen pimeä salaliitto on valmistelemassa julmaa ja ehdotonta loppunäytöstä. Jos heidän halpamaiset suunnitelmansa epäonnistuvat, he eivät aio poistua äänettömästi eivätkä jättää jälkeensä elinkelpoista maailmaa. Heidän viimeinen toivonsa on laaja eksoottisten ja lämpöydinaseiden arsenaali, johon kuuluu myös tuomiopäivän laite, jota he ovat kiireisesti saattamassa valmiiksi. Meidän partioaluksemme valvovat tätä ja muita maapallon kiihkeitä tapahtumia. Me odotamme tämän salaliiton käyttävän näitä aseita, kun he tuntevat itsensä nurkkaan ajetuiksi ja olevan alakynnessä. Tämä piste on nyt saavutettu. Tämä salaliitto on omaksunut 'bunkkeriasenteen' kohdatessaan uhkaavan tuhonsa ja mahdollista epätoivoista tekoa ounastellessamme me olemme varustaneet useita suuria kolmionmuotoisia puolustusaluksia valvomaan näitä aseita ja varmistamaan sen, että tämän salaliiton raukkamaiset suunnitelmat eivät tule onnistumaan. He yrittävät myös epätoivoisesti saada takaisin puolelleen monia aiempia liittolaisiaan, mutta heidän viimeaikaisen ulkomaanpolitiikkansa synnyttämä epäluottamus vaikuttaa olevan liian suuri este ylitettäväksi. Heidän vuosien 2000 ja 2001 'suuret voittonsa' ovat nopeasti haihtumassa savuna ilmaan.

Nämä kulissien takaiset tapahtumat enteilevät massiivista julkista operaatiota, jonka ensimmäiset vaiheet saattavät jättää monet aiempien illuminati-sukujen jäsenet valtaan. Nämä hallitsevat suvut ovat äskettäin jakautuneet toisiaan vastaan ja monet niistä ovat siirtyneet Valon kannalle. Meidän tehtävämme on varmistaa se, ettei heitä houkuta palata aiempiin itsevaltaisiin toimintamalleihinsa. Te voitte auttaa meitä tässä tehtävässä pitämällä yllä jatkuvaa rehellistä ja avointa keskustelua uudistettujen hallitustenne ja itsenne välillä. Nykyisten rajoitettujen olosuhteiden ja todellisen galaktisen yhteiskunnan välisenä aikana teidän ahkeruutenne on olennaisen tärkeää. Me emme voi korostaa tätä asiaa liikaa. Me Valon Galaktisessa Liitossa ja Ylösnousseet Mestarinne teemme oman osamme tässä asiassa mutta teidän täytyy sysätä asiat liikkeelle. Muistakaa, että tämä galaktinen yhteiskunta on teidän ja siten myös teillä on velvollisuus ilmaista mielipiteenne näissä asioissa.

Me emme voi korostaa liikaa teidän tulevia velvollisuuksianne. Monille teistä tullaan antamaan suunnaton summa rahaa ja pyytämään jakelemaan suurin osa siitä nopeasti eteenpäin. Tämä tulee osoittamaan meille sen, kuinka lujasti te olette sitoutuneet yhteisiin päämääriimme. Lisäksi kun tämä rahatulva jatkuu, toimintanne tulee osoittamaan todellisen suhtautumisenne varallisuuteen ja sen, millaisena te näette sen roolin yhteiskunnassa. Otaksumme, että suurin osa teistä läpäisee tämän testin loistavin arvosanoin. Odotamme, että te vapautatte ihmiskunnan täydellisesti sitä jatkuvasti vaivanneesta köyhyydestä. Raha täytyy nähdä pelkkänä vallan välineenä, jonka avulla maailmaanne voidaan nopeasti muuttaa. Saint Germain antaa teille tämän mahdollisuuden, koska hän tietää, että te pystytte kantamaan tämän huomattavan suuren vastuun ja käyttämään tätä varallisuutta menestyksekkäästi toteuttamaan yksilölliset ja yhteiset tehtävänne.

Teidän edessänne on pian maailma, joka on hyvin erilainen kuin se, jonka te olette oppineet tuntemaan syntymästänne lähtien. Se on maailma, joka on täynnä riemukkaita jälleennäkemisiä ja mikä tärkeintä, maailma, joka lopettaa tarpeen käydä töissä asunnon, ruuan ja vaatetuksen hankkimiseksi. Sen sijaan vallitsee suuri yltäkylläisyys. Lisäksi viimeiset Maan tason ja henkimaailman toisistaan erottavat tekijät tulevat häipymään. Maapallon sisäiset ja muut avaruusperheenne tulevat olemaan avoimessa vuorovaikutuksessa kanssanne. Monet hämmästyttävät totuudet tulevat julkisuuteen ja ne valheet, joiden varaan tämä nykyinen maailma perustuu, tulevat kaikkien tietoon. Tässä yhteydessä korostamme jälleen sitä, että te ette saa 'järkyttyä' siitä, mitä tulee paljastumaan. Nähkää se sen sijaan outona ja suurena näytelmänä, jossa on miljardeja näyttelijöitä. Nyt on käynnistymässä uusi näytelmä, jossa on hyvin erilainen ja paljon myönteisempi loppuratkaisu. Tuntekaa itsenne siunatuiksi kaikesta siitä mitä on tapahtumassa.

Nämä muutokset eivät tuo teille ainoastaan uudenlaista ja rauhallisempaa maailmaa, vaan myös lukuisia uusia filosofioita, joista monet opastavat teitä ymmärtämään uusia velvollisuuksianne toisianne ja Äiti-Maata kohtaan. Ylösnousseet Mestarit aikovat antaa teille opetusta velvollisuuksistanne fyysisinä Enkeleinä ja pyytää teitä Rakastamaan maailmaanne koko sydämestänne. Äiti-Maa on ihmeellinen Olento, joka on rakastavasti antanut teille asuinsijan lähes miljoonan vuoden ajan. Nyt on teidän vuoronne käyttää ajan saatossa keräämäänne viisautta osoittaaksenne hänelle kaikkea syleilevää Rakkauttanne. Tämä tehtävä edellyttää muutakin kuin vain Äiti-Maan pinnan, ilman ja vesien puhdistamista. Se tarkoittaa myös sitä, että te käytätte yhteisiä energioitanne elvyttämään hänen koko Olemuksensa. Rakastetun planeettanne elinvoima on vähenemässä eikä edes paluu täyden tietoisuuden tilaan pysty ratkaisemaan tätä ongelmaa täysin. Ainoastaan teidän syvä ja sitoutunut Rakkautenne voi todella elvyttää Äiti-Maan.

Kun te kasvatte kohti uusia velvollisuuksianne, te alatte tajuta sen, mitä on edessänne. Teistä tulee suuria fyysisiä Enkeleitä, joiden huostaan on uskottu mitä keskeisin tehtävä: elvyttää aurinkokuntanne ja käyttää sitä fyysisyyden muuntamisen perustana. Teissä tällä hetkellä piilevänä olevien suunnattomien kykyjen ja viisauden täytyy alkaa ilmentyä ja niiden avulla te voitte saattaa valmiksi maanpäälliset tehtävänne ja aloittaa matkanne tuoda Valo lukuisiin fyysisen maailmankaikkeuden kaukaisiin kolkkiin. Me, jotka asustamme lukuisissa fyysisen ja henkimaailman todellisuuksissa, tervehdimme teitä. Te olette valinneet mitä haastavimman tehtävän ja tulette onnistumaan kaikin puolin toisissa ulottuvuuksissa asustavien veljienne avustuksella. Me kiitämme teitä ja siunaamme teidät armollisesti. Tietäkää, että Taivas ja veljenne Valon Galaktisesta Liitosta antavat teille kaiken sen, mitä te tarvitsette! Yhdessä olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme asioita, jotka tulevat toteutumaan pian. Pyydämme teitä vilpittömästi pysymään keskittyneinä voittoonne ja täysin omistautuneina sille, mitä on tapahtumaisillaan. Muistakaa, että Taivas vain toteuttaa monet jumalallisen suunnitelman pyhät määräykset. Olkaa armollisia ja valmiita ottamaan vastaan pyhät lahjanne. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.