Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 16.5.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn051606.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen luoksenne kertomaan teille lisää asioita! Samalla, kun teidän maailmanne tietoisuuden taso jatkaa kasvuaan, teidän planeettanne väestö on yhä vähemmän alttiina viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne harjoittamalle manipuloinnille. Lisäksi tyytymättömyys niihin surkeisiin elinolosuhteisiin, joista suurin osa teistä joutuu kärsimään, kasvaa jatkuvasti. Lisäksi meidän maanpäällisten liittolaistemme valta lisääntyy jatkuvasti. Tämä sekalainen joukko on valmistellut olosuhteita hyvin pian tapahtuvaa suurta muutosta varten. Meidän mielestämme tämä suuri muutos on nyt valmiina toteutumaan teidän keskuudessanne. Tämä näkemyksemme perustuu kolmeen keskeiseen tekijään. Ensimmäinen näistä on maailmanne vaarallinen rahoituksellinen tilanne. Nykyisen USA:n dollarin valtakausi on lopuillaan, mikä tarkoittaa sitä, että nyt tarvitaan kipeästi uutta rahoitusjärjestelmää. Toiseksi nykyinen kestämätön öljyyn perustuva talousjärjestelmä luo uuden tarpeen löytää käyttökelpoisia vaihtoehtoja öljylle ja nopeasti. Kolmanneksi eksponentiaalisesti kasvava maailman velka täytyy antaa anteeksi ennen kuin niin kutsutussa kolmannessa maailmassa syntyy väistämättömästi sisällissotien sarja. Tämä on se peittelemätön tilanne, jonka teidän maailmanne monet hallitsevat salaliitot joutuvat nyt kohtaamaan.

Ratkaisut näihin pulmiin ovat siinä, että huomataan muutoksen tarve. Tämä muutos ei voi enää olla vain kosmeettinen, vaan sen täytyy olla laajamittainen maailmanlaajuisen yhteiskuntanne määrittelevien rahoituksellisten, taloudellisten ja poliittisten elementtien uudistaminen. Vastuussa olevat tahot ymmärtävät tämän ja ovat virallisesti ja salaisesti hyväksyneet meidän tarjoamamme avun. Kuitenkin tästä huolimatta on edelleen laaja sekamelska vaikutusvaltaisia yksilöitä ja ryhmiä, jotka pyrkivät edistämään lukuisia erilaisia ratkaisuja. Kuitenkin nämä tahot ovat yleensä hyvin käytännöllisiä ja järkeviä yhteiskunnan jäseniä ja siten me olemme voineet käyttää "suosiollista myötävaikutustamme" ja teknologiaamme muovaamaan joukon laajasti hyväksyttyjä ratkaisuja. Näistä yksi tärkeimmistä liittyy rahoitusmarkkinoiden pulmalliseen tilanteeseen. Perimmiltään tähän kuuluu uusi pankkitoiminnan sopimus, joka puolestaan edellyttää uutta hallitsevaa valuuttaa tai vaihtoehtoisesti eri valuuttojen aseman tasapainottamista. Joka tapauksessa tämän uuden rahoituksellisen jättiläisen täytyy toimia todelliseen arvoon perustuvan järjestelmän kantavana tekijänä. Teidän nykyinen keinotekoinen rahoitusjärjestelmänne on tullut tiensä päähän ja osoittanut lukemattomat luontaiset heikkoutensa.

Tämä välttämätön siirtyminen uuteen todelliseen arvoon perustuvaan rahoitus- ja pankkijärjestelmään on riippuvainen siitä, että löydetään uusi energialähde käyttämään maailmanlaajuista talouskoneistoa. Tämä tarkoittaa sitä, että nämä käytännölliset tahot näkevät teidän fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan taloutenne "viimeisiä hengenvetojaan vetävänä" dinosauruksena. Kaiken tämän vastapainona on teidän viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne edelleen otteessaan pitämät valta-asemat. Tästä syystä edistyminen on ollut hidasta, mutta joka tapauksessa vakaata. Kun yhä tämän pimeyttä edustavan salaliiton kontrolloima vaikutusvaltainen USA:n hallinto alkaa luhistua, uusi johdonmukainen tulevaisuudenkuva tulee selvemmin julki. Pitäkää mielessänne se, että meidän osamme näissä asioissa on toimia yhteistyössä meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa saadaksemme tämän hiljaisen vallankumouksen toteutumaan. Pimeyttä edustavalla salaliitolla on edelleen hallussaan keskeisimmät valta-asemat ja se pitää niistä kiinni loppuun asti. Heidän nykyinen kuristusotteensa ei voi jatkua enää pitkään. Samalla tavoin kuin teidän monien maailmanlaajuisten järjestelmienne kaaos lisääntyy, lisääntyy myös tämän ryhmän sisäinen kaaos ja se tulee pian aiheuttamaan heidän täydellisen luhistumisen. Tämän tulevaisuudennäkymän väistämättömyys inspiroi ja motivoi meidän maanpäällisiä yhteenliittymiämme!

Tähän yhtälöön liittyy tietenkin myös poliittinen tekijä. Tämä viimeinen pimeyttä edustava salaliitto pitää teidän todellisuuttanne ankarassa otteessaan. Myös tässä asiassa se perusta, jolla he seisovat, on murenemassa kuin tiiliseinä voimakkaan maanjäristyksen kourissa. Heidän viime kalenterivuonna kokemansa monet vaikeudet tulevat vain moninkertaistumaan tämän vuoden aikana. Teidän maailmanne tapahtumat rohkaisevat meitä. Teidän pitkään tuntemanne poliittinen järjestelmä on tulossa kaikkialla yhä sietämättömämmäksi ja niinpä vallanvaihdoksia tullee tapahtumaan yhä enemmän. Tämä voi lisätä nykyisen järjestelmän epävakautta vielä entisestäänkin ja korostaa perusteellisen muutoksen tarvetta. Näiden muutosten perusteellisuus ja laajuus, aikataulupaineista puhumattakaan, osoittaa selvästi jonkinlaisen ulkopuolisen avun tarvetta. Meidän tavoitteemme on auttaa teitä luomaan ne tarvittavat edellytykset, jotka voivat sitten johtaa nopeasti meidän olemassaolomme viralliseen julkistamiseen ja hyväksymiseen ja ensimmäisen yhteydenoton hetkeen. Me tunnemme tämän hetken olevan nyt hyvin lähellä.

Maailmanne väestön tietoisuuden tason kasvu on vaikutukseltaan suurempi kuin tämä lisääntyvä kaaos. Jokaisessa valtiossa syntyy lapsia, joiden tietoisuuden taso on hyvin korkea. Heidän vaikutuksensa kasvattaa teidän todellisuutenne tietoisuuden astetta joka päivä, mikä puolestaan heikentää viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton mahdollisuuksia hallita teitä. Kaikki tämä tarkoittaa sitä, että te kuljette kiihtyvällä tahdilla voittoanne kohti. Nähkää tämä aika niinä historianne kultaisina hetkinä, jolloin pimeyden vaikutus teihin alkoi haihtua nopeassa tahdissa. Tämä on suurten lupausten aikaa, jolloin kaaoksen voimat estävät pimeyden voimia saavuttamasta päämääriään. Tämä pimeyden voimien lähestyvä luhistuminen vahvistaa niitä uusia toimintaohjelmia, joista me tämän viestin alkuosassa kerroimme. Nämä yltäkylläisen ja nykyistä turvallisemman maailman takaavat sopimukset voivat nyt alkaa tulla esiin ne piilossa pitäneiden verhojen takaa.

Ennen kuin nämä tekijät voivat tulla julkisuuteen, täytyy ensin tapahtua tiettyjä asioita. Meidän yhteyshenkilömme ja diplomaattimme työskentelevät kellon ympäri meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa tämän tavoitteen eteen. Kuten tiedätte, kun nykyinen USA:n hallinto kaatuu, avautuu uusi mahdollisuuksien ikkuna ja nykyisten rahoitus- ja talousjärjestelmien lakkauttaminen voidaan toteuttaa nopeasti. Avautuu uusi muutoksen hetki, joka voi viedä teidän maailmanne nykyisen tasapainoilun tilasta vaiheeseen, jossa se voi valmistella itseään jotakin uutta varten. Tämä jokin uusi on innovatiivinen jalometalleihin perustuva valuuttajärjestelmä ja maailmanlaajuinen velkojen anteeksiannon juhlapäivä! Näitä seuraa valtavan yltäkylläisyyden jakeleminen ja yhtenäisen lain palauttaminen kautta koko maailman.

Nämä tapahtumat ovat viimeiset ensimmäiseen yhteydenottoon johtavat vaiheet. Niihin sisältyvät uudet ekologiset sopimukset, jotka tulevat päättämään fossiilisista polttoaineista riippuvuuden tyrannian ja aloittamaan vaihtoehtojen aikakauden. Tähän liittyy vapaaenergialaitteiden ja niitä hyödyntävien kulkuvälineiden virallinen julkistaminen. Meidän saapumisemme voi edistää tätä vaihtoehtoisiin energialähteisiin siirtymistä, mutta vieläkin tärkeämpää on se, että se tulee käynnistämään Maapallon sisällä ja pinnalla asuvien kansojen välisen yhteistyön. Tämä yhteistyö voi tutustuttaa teidät hartaasti kaipaamaanne teknologiaan ja toimia Äiti Maan kansojen uuden galaktisen yhteiskunnan alkuna. Tällöin Maapallon todellisen menneisyyden tosiasiat voidaan tuoda julki ja ottaa käyttöön hämmästyttävä koulutusjärjestelmä, joka avulla on mahdollista yhtäläistää valtava määrä uutta tietoa. Ennen kaikkea nämä uudet kyvyt voivat mahdollistaa riemukkaan paluun täyden tietoisuuden tilaan.

Meidän tarkoituksemme on koko ajan ollut siirtää teidät kohti jumalallista kohtaloanne. Siksi me olemme näissä teille antamissamme viesteissä jatkuvasti jankuttaneet tarpeesta "nähdä kokonaisuus", olla positiivinen ja oppia ylittämään ymmärrettävät turhautumisenne. Me tiedämme, että tällainen neuvo voi olla haastava niille, jotka elävät sen ahdistuneen tuskan keskuudessa, jollaista pimeyden voimien kahleista itseään vapaaksi taistelevassa maailmassa esiintyy. Kuitenkin teidän tulee tietää se, että nämä teidän kokemanne tarpeelliset muutokset tulevat johtamaan teille määrättyyn voittoon. Meidän tehtävämme on ensin auttaa teitä epäsuorasti ja sitten, sopivalla hetkellä, liittyä mukaan avoimesti. Tämä järjestely pakottaa meidät suuntaamaan apumme sinne, missä meidän erityiskykymme voivat saada eniten hyvää aikaan. Teidän maailmanne nykyisten olosuhteiden johdosta tämä tarkoittaa enimmäkseen sitä, että me työskentelemme salaisesti niiden tahojen kanssa, jotka suurimmalla todennäköisyydellä pystyvät syrjäyttämään viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne kontrolloimat tahot vallasta.

Tänään kerroimme siitä, mitä teidän maailmassanne on tapahtumassa. Me haluamme jälleen kerran korostaa teille sitä, kuinka suuri voima teidän tyynellä jatkuvalla voittoon keskittymisellänne on. Tämä sitoutuminen on auttanut meitä paljon ja me olemme ikuisesti kiitollisia teidän avustanne. Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!