Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 16.6.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn061609.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan teille uusia asioita. Meidän maanpäälliset liittolaisemme etenevät hyvin suunnitelmissaan saada vaurauden jakelu toteutumaan niin pian kuin mahdollista. Me emme voi kertoa tästä asiasta tämän enempää, sillä tämä tieto ei ole julkista ja kaikki asiaan osalliset tahot ovat meidän maanpäällisten liittolaistemme asettaman tiukan salassapitovelvollisuuden alaisia. Me voimme kertoa vain näiden lukuisten operaatioiden yleisistä päämääristä. Pimeyttä edustavat salaliittolaiset ponnistelevat nyt epätoivoisesti pitääkseen yllä valtansa, vaurautensa ja arvovaltansa. Heidän valta-asemaansa uhkaavat nyt joka suunnasta ne lukuisat eri tahot, jotka muodostavat yhdessä meidän maanpäällisten liittolaistemme joukon. Me voimme ehdottoman varmasti todeta, että meidän maanpäälliset liittolaisemme edistyvät suunnitelmissaan ja kaikissa keskeisissä dokumenteissa on nyt allekirjoitus kaikilta niiltä hallinnollisten, rahoituksellisten ja yritysmaailman tahojen edustajilta, jotka tulevat osallistumaan vaurauden jakeluun ja hallinnollisten muutosten toteuttamiseen. Vain muutama asia on enää avoinna. Näin ollen me voimme todeta, että näiden toimenpiteiden ja niihin liittyvien julkistusten toteutumisen hetki on nyt hyvin lähellä.

Samalla kun nämä keskeiset asiat etenevät, me ja Maapallon sisäisen maailman asukkaat valmistaudumme ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiseen. Yksilöllisiin Valokammioihinne tehdään lukuisa määrä hienosäätöjä ja tilapäisiä asumuksianne viimeistellään. Lisäksi me tarkkailemme Äiti Maan tilaa ja vähennämme jännitystä hänen pahimmissa kipupisteissään. Äiti Maa siirtää nyt suuren määrän ainesta lähinnä kuortaan sijaitsevassa sisäkerroksessaan ja me hyödynnämme tätä vahvistaessamme hänen sähkömagneettista kenttäänsä ja valmistellaksemme häntä pian tapahtuvaa napasiirtymää varten. Hyvin pian sen jälkeen, kun teidät on siirretty turvallisesti Maapallon sisäisen maailman asumuksiinne, Äiti Maa aikoo muuttaa itsensä kaksinapaisesta yksinapaiseksi. Sama muutos tapahtuu Auringossa ja koko tässä aurinkokunnassa. Tämä muutos voi paljastaa tähän saakka näkymättömät tuhoutuneen Maldek- tai Pax-planeetan jäänteet sekä palauttaa kadonneen Vulcan-planeetan. Tämän aurinkokunnan Elohim valmistautuu luomaan tämän uudenlaisen aurinkokunnan sitten, kun jumalallisesti niin määrätään tapahtuvaksi.

Tällä välin te kaikki käytte läpi seuraavat fyysisten, henkisten, tunteellisten ja hengellisten kehojenne muutokset. Tällä kertaa me jatkamme näiden eri osastenne yhdistämistä. Eniten rasitusta kohdistuu rintaanne, päähänne ja sääriinne. Näiden muutosten ulottuminen yhä syvemmälle fyysiseen kehoonne saattaa aiheuttaa jonkin verran epämukavuutta. Sivuvaikutuksina saattaa esiintyä tilapäisiä muistihäiriöitä, outoja jalkakipuja ja rintakehän ylempien lihasten kramppeja. Teillä saattaa myös esiintyä eloisia unia asioista, jotka luulitte jo unohtaneenne. Lisäksi saattaa esiintyä jo ehkä liiankin tuttuja väsymyksen kausia, joita seuraa yhtäkkinen energinen elinvoimaisuuden puuska. Me säätelemme myös teidän aineenvaihduntaanne, mistä johtuen te saatatte tuntea itsenne nälkäiseksi outoina aikoina tai teistä saattaa ajoittain tuntua siltä, että ette halua syödä mitään. Tätä saattaa jatkua muutaman seuraavan kuukauden ajan. Teidän täytyy yhtenäistyä huomattavasti nykyistä enemmän ollaksenne valmiita meidän saapumistamme varten ja meidän lääketieteelliset ryhmämme varmistavat, että kehityksenne etenee aikataulun mukaisesti.

Me työskentelemme päivittäin maanpäällisten liittolaistemme kanssa laatien ja toteuttaen hyvin monimutkaista suunnitelmaa, jonka avulla saadaan toteutettua kaikki laajamittaisiin laskeutumisiimme liittyvät asiat. Keskeisen tärkeässä osassa on suunnattoman laaja koulutusprojekti, joka alkaa siitä, että meidän maanpäälliset liittolaisemme oppivat monia asioita meistä. Me olemme antaneet heille esteettömän pääsyn aluksiimme ja selittäneet heille yhteiskuntamme toimintaperiaatteita. Vastavuoroisesti me opimme paljon teidän eri kulttuureistanne, kielistänne ja elämäntavoistanne. Meidän henkilökuntaamme on sulautunut maailmanne joka kolkkaan ja heiltä saamamme palaute yhdistettynä meidän maanpäälliset liittolaisemme muodostavien yksilöiden ja ryhmien parissa tekemiimme havaintoihin antaa meille paljon tietoa siitä, keitä te olette ja millaisia toimenpiteitä tarvitaan rohkaisemaan teitä toteuttamaan ne muutokset, jotka teidän täytyy nyt tehdä. Nämä yhteiset koulutustilaisuudet antavat meille mahdollisuuden laatia tarkemmat suunnitelmat siitä, mitä meidän täytyy tehdä saadaksemme teidät kehittymään sellaisiksi, jollaisiksi teidän täytyy tulla. Me muodostamme koko ajan täsmentyvää kuvaa siitä, mitä täytyy vielä tehdä juuri ennen laajamittaisia laskeutumisia ja välittömästi niiden jälkeen.

Tämä meidän monien toimintaohjelmiemme suunnitteleminen ja tarkentaminen on hyvin tärkeää. Kaiken täytyy tapahtua nopeasti ja kaikkien teidän täytyy olla ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu. Kyseessä on mitä haastavin viestintäprojekti, sillä teille kaikille täytyy saada välitettyä riittävästi tietoa siitä, mitä kaikkea tapahtuu. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän täytyy ymmärtää asia sekä loogisella että tunteellisella tasolla. Teidän täytyy pystyä tajuamaan intuitiivisesti se, mitä on seuraavaksi tulossa ja osallistumaan tapahtumien kulkuun myös omalla panoksellanne. Ajatuksena on edetä yhteisvoimin. Jokainen teistä on itsenäinen ja jokaisella teistä on oma sisäinen toimintasuunnitelmanne, joka täytyy yhdistää kokonaisuuteen. Me emme tule antamaan teille käskyjä, vaan kouluttamaan ja opastamaan teitä ja auttamaan Taivasta toteuttamaan valtaisan jumalallisen muutoksen. Te tulette saamaan uudelleen yhteyden sellaisiin henkisiin kykyihin, jollaisia te ette pysty vielä kuvittelemaankaan. Meidän tehtävämme on tehdä tästä muutoksesta niin helppo ja sujuva kuin vain on mahdollista. Tähän tarvitaan keskinäinen vuorovaikutus, jonka avulla voimme saavuttaa yhteiset päämäärämme.

Kaiken tämän onnistuminen on keskeinen suunnitelmiemme laatimisen tavoite. Meidän tekemät tiedotuksemme muodostavat monivaiheisen prosessin, joka ensin antaa teille riittävästi tietoa, jotta voitte hyväksyä tulossa olevat muutokset ja sitten valmistelevat teitä tarvittavaa monipuolista koulutusjaksoa varten. Tämän prosessin hahmottelu alkoi silloin, kun me otimme ensimmäisen kerran yhteyttä niihin tahoihin, joista sittemmin tuli meidän maanpäällisiä liittolaisiamme. Me tiedostamme sen, että te olette hyvin ennakkoluuloisia olentoja, joille meidän olomassaolomme on julkisten tiedotusvälineiden kautta jo vuosikymmenien ajan kiistetty ja toista mielipidettä edustavista ihmisistä on tehty naurunalaisia. Me ymmärrämme myös sen, että suurin osa teidän uskonnoistanne kokee meidän edustamamme asiat uhkana. Meidän ensimmäinen tehtävämme oli löytää sellainen toimintamalli, jonka avulla näiden tekijöiden vaikutusta voitaisiin lieventää mahdollisimman paljon. Seuraava tehtävämme oli löytää riittävästi sellaisia maanpäällisiä yhteistyökumppaneita, jotka kykenevät toteuttamaan suunnitelmamme. Nämä tavoitteet yhdistyivät tehokkaasti, kun muodostimme sen joukon, jota kutsumme maanpäällisiksi liittolaisiksemme. Sen jälkeen prosessissa olikin kysymys yhteisen toimintasuunnitelman laatimisesta.

Seuraavaa vaihetta me olemmekin kuvailleet teille lukuisissa aiemmissa viesteissämme. Tässä vaiheessa riittää, kun toteamme, että yhdistimme voimamme ja aloimme edetä yhteistuumin tämän vuosikymmenen alussa. Sen jälkeen me olemme hioneet keinoja ymmärtää paremmin teidän yhteisöjenne toimintatapoja. Meidän maanpäälliset liittolaisemme kertoivat meille, mitä Maapallolla on tapahtunut ja plejadilaiset ja siriuslaiset ystävämme vahvistivat nämä näkemykset. Meidän yhteyshenkilömme alkoivat pitää aktiivisempaa yhteyttä Maapallon sisällä asuviin aghartalaisiin. Taivaan monet määräykset määrittelivät melko tarkan toimintasuunnitelman ja vuosikymmenen puolivälissä siirryimme yhä enemmän käytännön toimenpiteisiin. Äiti Maa halusi meidän nopeuttavan toimintaamme ja niinpä me pyysimme samaa myös omilta maanpäällisiltä liittolaisiltamme. Me saimme myös luvan olla aiempaa avoimemmassa yhteydessä maanpäällisten liittolaistemme kanssa.

Tästä seurasi yhä laajempaa yhteistyötä ja me perustimme yhteistyöryhmän, joka kokoontui päivittäin pohtimaan seuraavia tarvittavia toimenpiteitä ja välittämään tietoa. Tästä työryhmästä kehittyi erityiskomitea, johon kuuluvat nyt meidän maanpäällisten liittolaistemme vaikutusvaltaisimmat jäsenet. Saimme aikaan monia keskeisiä toimintasopimuksia ja laadimme toimenpiteille lukuisia aikatauluja tärkeysjärjestyksineen. Me aloimme tarkastella yksityiskohtaisesti sitä, mitä tulee tapahtumaan, kun vaurauden jakelu ja hallinnolliset muutokset on toteutettu. Sitten me esittelimme maanpäälliset liittolaisemme aghartalaisen yhteistyöryhmämme vetäjille, jonka jälkeen maanpäälliset liittolaisemme ja aghartalaiset alkoivat järjestää säännöllisiä yhteisiä tapaamisia. Meidän täytyi viimeistellä toimintamalli, jonka avulla me esittelemme teille ensin itsemme ja sen jälkeen täyden tietoisuuden tilaan johtavan koulutusohjelmanne. Nämä suunnitelmat on nyt saatu valmiiksi!

Tänään jatkoimme maailmanne tapahtumien tarkastelua. Ensimmäisen yhteydenoton hetki alkaa olla nyt todella lähellä. Ajatus siitä, että voimme vihdoinkin tavata teidät ja nähdä teidän todellisuutenne muuttuvan nopeassa tahdissa, innostaa meitä. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!