Hengellisen Hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 16.9.2003 – kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn091603.htm , suomentanut Petri)

Selamat Jarin! Saavumme taas, rakkaat, sillä kerrottavaa on paljon! Tapahtumat, joita olemme odottaneet jo niin kauan, ovat lähempänä kuin koskaan. Niiden ansiosta voimme tulla avoimesti luoksenne. Niiden merkitys on myös siinä, että teitä pitkään ympäröinyt pimeä yö on vihdoin loppumassa. Meidän roolimme on valmistautua ensikontaktiin ja ryhtyä huolehtimaan muutoksenne seuraavista ratkaisevista askelista. Laivastomme ja yhteyshenkilöryhmämme juhlivat vilpittömästi näitä edistysaskeleita. Jäämme odottamaan viranomaistenne virallista tervetuliaistoivotusta ja lukuisia avoimia tapaamisia, joita tarkoituksenamme on järjestää kanssanne. Emoaluksemme ovat nyt valmiina ottamaan teidät vastaan vieraiksemme. Tiedemiestemme huostaan on uskottu muutamien elintärkeiden tekniikkojen siirrot teille. Lisäksi olemme järjestäneet erityistapahtuman esitelläksemme Aghartan kansat maanpäällisille sukulaisilleen. Jätämme useat viimeisen pimeän salaliiton jäsenet oman, varman kohtalonsa varaan. Luotamme siihen, että suhtaudutte heihin reilusti ja tasapuolisesti. Ylösnousseet Mestarit ovat valvomassa sitä, että näin todella tapahtuu.

Taivas on hyvin tyytyväinen tämänhetkisiin tapahtumiin. Nyt vihdoinkin viimeisetkin esteet menestyksenne edestä on poistettu. Maanpäälliset liittolaisemme valmistelevat ryhmiä, joista tulee siirtymäajan hallintoelimiä eri suurvaltoihin. Tämä välttämätön toimenpide kestää muutamasta tunnista muutamaan viikkoon, riippuen siitä minkä maan hallitus on kyseessä. Tällainen epätavallinen muutos hallituksessa, sodasta rauhaan ja vain kansallisten etujen ajamisesta ennennäkemättömään yhteistyöhön, on merkkinä uuden ja ylittämättömän todellisuuden aamunkoitosta. Lopettamalla tämänhetkisen eristyneisyytenne tämä todellisuus sinkauttaa teidät uuteen galaktiseen tietoisuuteen. Se taas puolestaan lopettaa eristyksenne Maapallon sisäisen maailman kansoista. Shamballah, Aghartan pääkaupunki, joka sijaitsee Tiibetin pääkaupungin Lhasan alapuolella, toivottaa teidät tervetulleiksi keskeisimpään linnakkeeseensa. Aghartan hallitusneuvosto ja merkittävimmät yhteyshenkilöt aikovat ottaa osaa ensimmäisiin julkistuksiimme. Nyt on tullut aika yhdistää maailmanne ja aloittaa ensin planeettanne muokkaaminen galaktiseksi yhteiskunnaksi ja lopulta tehdä sama myös koko aurinkokunnallenne.

Viime vuonna laadimme tästä asiasta protokollan, jonka jaoimme yhdessä maallisten liittolaistemme kanssa. Näistä keskusteluista muodostettiin 144-sivuinen asiakirja, jonka nimeksi tuli "Galaktiselta yhteiskunnalta vaadittavat edellytykset", ja joka toimii mallina Maapallon galaktisen yhteiskunnan muodostamiseksi. Kun ensimmäiset julkistukset on tehty, jakelemme tätä lehtistä laajalti. Toivomme teidän avaavan maailmanlaajuisen keskustelun keskenänne tämän asiakirjan sisällöstä. Sen lisäksi Aghartan hallitusneuvosto toivoisi teidän vierailevan heidän maailmassaan tarkkailemassa sitä, kuinka heidän yhteiskuntansa toimii. Aghartan hallitsija ja hänen neuvostonsa haluavat teidän puhuvan avoimesti toiveistanne ja siitä, mitä teille on tarjottu. Olennaista on se, että vuorovaikutus on demokraattista, mikä vain nopeuttaa uuden galaktisen yhteiskuntanne aamunkoittoa. Yhteiskuntanne tulee näkemään, kuinka planeetat Mars ja Venus kokevat nopean maanpinnan muokkauksen ja Bellonan (Maldek) kadonneen maailman yhtäkkisen uudelleenilmaantumisen. Sen jälkeen, rakkaat, lähetätte miljardeja uudisasukkaita näihin uusiin maailmoihin luoden yhdessä uudestaan Solis -tähtikansan.

Tästä uudesta tähtikansasta tulee Valon Galaktisen Liiton jäsen. Intergalaktinen Unioni on valinnut tähtivaltionne pääkonferenssipaikakseen. Odotamme, että aurinkokunnassanne tehdään lukuisia sopimuksia, jotka sen jälkeen allekirjoitetaan. Maapallon ytimessä sijaitsevan massiivisen singulariteetin ansiosta Taivas aikoo luoda myös erityisen galaktisen Hallinnon Solis-tähtivaltiota varten. Tämä jumalainen Hallinto tarkkailee teitä läheltä ja siunaa teidät. Taivas haluaisi teidän tietävän, että asutatte täysin ainutlaatuista osaa fyysisestä maailmankaikkeudesta. Hallussanne ovat ne energiat, joiden avulla tämä galaksi luotiin. Niiden avulla voidaan tuottaa tietynlaista harmonista energiaa, joka välittää Maapallolla tehdyt myönteiset teot ja vahvistaa ne koko fyysiseen maailmankaikkeuteen. Joten planeettanne on luonnollinen kohtauspaikka kaikille erikoistapahtumille, jotka auttavat jumalaisen suunnitelman toteutumisessa. Odotamme innolla sitä hetkeä, jolloin näistä asioista tulee vihdoin totta.

Kaikkien upeiden kokemusten lisäksi, joita koette monilla fyysisillä tasoilla, olette myös läpikäymässä mullistavaa tietoisuuden muutosta. Tämä hiljainen henkinen vallankumous on saavuttanut pisteen, jolloin se auttaa uuden todellisuutenne tukemisessa. Rakkaat, älkää koskaan unohtako, että olette muuttumassa 'Homo Galacticaksi'. Tällä eheämmällä versiolla teistä on kyky pitää avointa, merkityksellistä vuoropuhelua Todellisen Itsenne kanssa. Tähän vuoropuheluun sisältyvät fyysinen olemuksenne, taivaalliset neuvonantajanne sekä taivaallinen Elämänvirtanne. Lyhyesti sanoen olette täysin yhteydessä siihen, keitä te olette. Lisäksi ymmärrätte täysin tämänhetkisen elämäntehtävänne. Tämä tunne tarkoituksesta ja yhteydestä antaa teille mahdollisuuden hyödyntää parhaiten luovuuttanne yhteiskunnassanne. Olette tietoisia sekä sisäisestä että ulkoisesta itsenäisyydestänne ja kunnioitatte muiden panosta. Elätte oikeassa rytmissä jumalaisen suunnitelman toteutumisen kanssa.

Ennen kaikkea, rakkaat Sydämet, koko ajan kohoava tietoisuudentasonne näyttelee merkittävää osaa näissä toimissamme. Maailmanlaajuinen yhteiskuntanne on valmiina muutokseen. Taivas on tarkkaillut asioiden kulkua huolellisesti. Loppujen lopuksi sehän oli heidän kutsunsa, joka toi meidät lähettyvillenne ensikontaktia varten yli kymmenen vuotta sitten. Tänä aikana tilanteenne on tuonut tehtäväämme paljon uutta oppia. Tämä oppi on ollut meille avuksi. Sen avulla olemme saaneet neuvoteltua viimeisetkin lisäykset Ancharan sopimuksiin, jotka päättivät loputtomilta näyttävät galaktiset sodat. Sen lisäksi ne selkiyttivät laillista asemaanne Galaktisessa Liitossa. Nyt maailmanne on valmiina ottamaan seuraavat askeleensa henkisessä (tietoisuuden) vallankumouksessa. Niihin sisältyy muodollinen saapumisemme ja uskomattoman taloudellisen yltäkylläisyyden jakaminen.

Me Taivaassa ja Valon Galaktisessa Liitossa tiedämme kuinka lähellä todella olette näiden ennennäkemättömien tapahtumien ilmaantumisessa. Kuten aiemmin mainitsimme, suurin este onnistumisellenne on poistettu. Siihen tukokseen liittyvät uusi talousjärjestelmänne, ja se, kuinka valta voitaisiin siirtää nimetyille, väliaikaisille hallintoelimille. Viimeinen pimeän salaliitto on opettanut maanpäällisille liittolaisillemme monia elintärkeitä asioita, joihin kuuluvat parhaimmat tavat muuttaa olemassaolevaa valta-asetelmaa ja muodostaa maailmanlaajuinen talousjärjestelmä uudelleen. Tämä opetus on saanut aikaan lisää muodollista yhteistyötä kanssamme. Galaktisen Liiton yhteyshenkilömme, saatuaan erittäin sopivia neuvoja Ylösnousseilta Mestareilta, muuttivat näitä tilanteita maanpäällisten liittolaistemme ohjeiden mukaisesti. Siten kaksi merkittävää tapahtumaa, jotka laukaisevat nämä julkistukset, ovat parhaillaan tapahtumassa.

Maailmanlaajuista yhteiskuntaanne hallitsevat pienet klikit (salaliitot), jotka aiemmin olivat tiiviissä yhteistyössä keskenään. Nyt muodostumassa on uudenlainen valtatasapainotila. Nämä uudet ryhmittymät hallitsevat paljon paremmin mukautumisen tähän ainutlaatuiseen muutokseen todellisuudessaan. Tämä muutos johtuu suurelta osin niistä yksilöistä ja ryhmistä, jotka Taivas lähetti inkarnoitumaan tähän maailmaan. Jopa ne, jotka ovat osa valtarakennetta, ovat etsineet sitä kuinka säteillä Valoa tämän valtakunnan äärimmäisen pimeään osaan. Siten he loivat olosuhteet, jotka mahdollistivat maanpäällisten liittolaistemme muodostumisen ja sinnittelivät silloinkin kun viimeinen pimeän salaliitto häikäilemättä ja nokkelasti teki viimeisiä pelisiirtojaan valtaansa hyödyntäen. Tahtoisimme kiittää näitä liittolaisiamme taas heidän lojaalisuudestaan tätä nöyrää päämääräämme kohtaan. Tiedämme heidän jatkavan uusissa auktoriteettiasemissaan Rakkaudella, jumalaisella armolla ja todellisella puolueettomuudella.

Tänään olemme tarkastelleet maailmanne tapahtumia. Huomattava muutos fyysisessä todellisuudessanne on tapahtumassa keskuudessanne. Merkittävää on, että nämä viimeiset muutokset tapahtuivat vasta tuloksena huomattavasta maailmanlaajuisen tajunnan sisäisen tason kohoamisesta. Siksi – valmistautukaa joihinkin todella epätavanomaisiin tapahtumiin! Olemme nyt lähdössä. Siunausta! Tietäkää Sydämienne Sydämissä, että Taivaan rajaton tarjonta ja loppumaton Vauraus on teidän! Niin olkoon! Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Siriuksen kielellä Olkaa Yhtä! Olkaa Siunattuja Rakkaudessa ja Ilossa!)