Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 16.11.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn111604.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Saavumme taas kertomaan teille monista asioista! Teidän nykyinen todellisuutenne jatkaa muuntautumistaan kiihtyvällä tahdilla! Ne voimat, jotka haluavat toteuttaa uudistuksen maailmassanne, edistyvät toimissaan päämääränsä saavuttamiseksi. Aivan nykyisin tuntemanne todellisuuden pinnan alla on uusi todellisuus odottamassa sopivaa hetkeä tullakseen esiin. Vanhan ja uuden välinen taistelu kiihtyy ja siihen liittyy kiihkeitä käänteitä, jotka monilta osiltaan muistuttavat kahden suuren mestarin välisen shakkiturnauksen finaalia; siirrot ovat hienovaraisia ja tarkkaan harkittuja niistä koituvien seurausten kannalta. Kuten saatatte olettaakin, planeettanne viimeinen salaliitto tekee kaikkensa valitakseen omalta kannaltaan viisaan strategian. Tämän salaliiton viimeisimmät suunnitelmat ovat joko päätyneet umpikujaan tai menneet myttyyn ja heidän viimeisen epätoivoisen ponnistuksensa viimeiset kohtalokkaat vaiheet ovat nyt lähestymässä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat valmistautuneet huolellisesti ja salassa näitä tulossa olevia historiallisia hetkiä varten. Tämä suuri vallanvaihto symbolisoi uuden todellisuuden ilmenemistä ja sen toteuduttua te tulette viimeinkin tapaamaan taivaalliset sukulaisenne ja palauttamaan tietoonne todelliset hengelliset juurenne.

Me olemme kertoneet kaiken tämän pääkohdat aiemmin jo monta kertaa. Tästä nykyisestä tilanteesta tekee niin merkityksellisen se, kuinka Taivas on laatinut nyt voimassa olevan taktiikan, joka heijastaa monia Lord Surean määräyksiä. Tämä Luominen saavuttaa nyt pisteen, jossa sen lukuisat vielä käyttämättömät mahdollisuudet liittyvät yhteen. Tämä hetki tarkoittaa syvällistä muutosta. Koska Taivas on ennalta määrännyt tämän muutoksen tapahtuvan, sen lopputulos voidaan ennustaa tarkasti. Samoin ne, jotka aikovat siirtää maailmanne vieläkin suuremman pimeyden tilaan, ovat tuomittuja ympäröivien olosuhteiden vaikutuksesta. Taivas on puuttunut peliin ja asettanut lukuisia jumalallisia esteitä pimeyden voimien katalien suunnitelmien toteutumiselle. Lisäksi me Galaktisen Liiton väki olemme tulleet paikalle sankoin joukoin. Meidän suuret joukkomme ovat valmiina puuttumaan planeettanne asioihin nopeasti Taivaan niin määrätessä. Viimeinen salaliittonne tietää tämän ja heidän toimensa viestivät siitä, että yhtäältä he suhtautuvat meihin ylimielisesti ja toisaalta kunnioittavat kykyjämme. Samanaikaisesti he yhtäältä kiistävät läsnäolomme ja toisaalta pelkäävät meitä.

Jotta käsittäisi totuuden nykyisistä tapahtumista, täytyy tiedostaa se, että maailmanne on muutostilassa. Pinnalta katsottuna kaikki näyttää olevan kaaoksessa. Keinotekoinen 'sota terrorismia vastaan' on jakanut aiemmat liittolaiset kahteen leiriin ja asettanut ne toisiaan vastaan. Tämä kamppailu on tuhoamassa viimeisetkin ripeet siitä maailmanlaajuisesta vakaudesta, joka syntyi toisen maailmansodan tuloksena. Normaalisti tämä tilanne tarkoittaisi maailmassanne sitä, että uusi 'järjestetty' konflikti olisi pian tulossa. Jopa kerran niin mahtava Pohjois-Amerikan talousmahti on jälleen sellaisen romahduksen partaalla, jota ei ole nähty 1930-luvun suuren talouslaman jälkeen. Näistä ennusmerkeistä voisi päätellä, että viimeisen pimeän salaliittonne toivoma suuri kaaos tulee todellakin toteutumaan. Kuitenkin tulee tapahtumaan aivan päinvastaista: suuri vaurausohjelma pannaan täytäntöön ja ihmisille jaetaan valtava määrä vaurautta. Tämä kunnianhimoinen projekti tulee lopettamaan kaaoksen ja toimimaan välineenä, jonka avulla tämä salaliitto syöstään vallasta. Tämän toteuttaminen edellyttää suurta salamyhkäisyyttä ja salassapitoa. Me olemme edistäneet asiaa omalta osaltamme laittamalla liikkeelle monia vääriä huhuja tämän vaurauden jakamisen toteuttamistavasta, mikä on aiheuttanut hämmennystä tämän vaurauden suunniteltujen saajien joukossa, mutta myös harhauttanut tätä pimeää salaliittoa. Kuitenkin tämä vaurausohjelma tullaan panemaan täytäntöön, odottamatta ja yllättävällä tavalla.

Yllätys on keskeinen keino Valon voimien toimintatavoissa. Sen hetken, jolloin me toimimme, tietävät vain Taivas ja muutamat avainhenkilöt. Oikean ajoituksen takia oli välttämätöntä, että monet maanpäällisten liittolaistemme valmistelutoimet veivät suunniteltua kauemmin aikaa. Kerromme teille tämän nyt helpottaaksemme sitä levottomutta, jota moni teistä tuntee. Älkää koskaan epäilkö tulossa olevaa onnistumistamme; kuten liittoutuneiden joukkojen maihinnousu Normandiassa toisen maailmansodan aikana, tämä vaurausohjelma on yhteisen voittomme keskeinen osatekijä. Kansainvälisen pankkijärjestelmänne johtoportaassa työskentelevät tahot ovat tietoisia tästä vaurausohjelmasta samoin kuin kansainvälisen oikeusjärjestelmänne salaisiin vehkeilyihin osallistuvat tahot ovat tietoisia meidän osallisuudestamme tämän viimeisen pimeän salaliiton lakkauttamisessa. Kuitenkaan kukaan pankkialalla työskentelevä ei tiedä sitä, miten tai milloin Valon voimat toteuttavat suunnitelmansa. Tämä salamyhkäisyys takaa tulossa olevien tapahtumien menestyksekkään toteutumisen.

Tällä hetkellä viimeinen pimeä salaliittonne pitää itseään kaikkivaltiaana. Sen paheksuttava vaalijärjestelmän manipulointi USA:n presidentinvaaleissa on lujittanut sen valtaa. Mutta pinnan alla on kehkeytymässä valtavat mittasuhteet saanut hiljainen vallankumous. Tätä demokratian uutta syntyä valmistelevat tahot ovat valmistautumassa toteuttamaan huolellisesti valmistellun vastaiskun. Muistakaa, että yllätys on tärkeä tekijä operaation onnistumisessa. Pinnalta katsottuna kaikki näyttää olevan hallinnassa, mutta samalla kuitenkin alttiina tietoiselle sabotaasille. Se, että tämän salaliiton annetaan tuntea 'tilanteen olevan hallinnassa', on välttämätön huijaus, jotta saadaan pidettyä salassa se suuri toimintasuunnitelma, jonka avulla tämä salaliitto syöstään vallasta. Ymmärrettävästi me emme toistaiseksi voi kertoa asiasta enempää. Tietäkää sydämissänne, että tämä hetki on todellakin lähellä! Keskittäkää energianne tähän onnistumiseen. Siten te osoitatte Taivaalle sen, kuinka syvästi te toivotte tämän kaikkein roistomaisimman vallanpitäjäryhmän valtakauden päättyvän.

Samaan aikaan Galaktisen Liiton joukot ovat edelleen asemissa tarkkaillakseen ja tarvittaessa estääkseen tämän pimeän salaliiton salaisten ryhmien toimia. Nämä tehtävät jakautuvat kolmeen kategoriaan: tarkkailuryhmiin, puolustusjoukkoihin ja tiedusteluoperaatioihin. Jokainen näistä on kytköksissä maanpäällisten liittolaistemme vastaaviin osastoihin. Siten yhteiset toimemme ovat hyvin koordinoituja ja voimme jakaa keskenämme tärkeitä tietoja siitä, mitkä aikeet on tehty tyhjiksi ja mitkä tulevat toteutumaan. Meidän joukkojamme tullaan käyttämään myös varmistamaan maanpäällisten liittolaistemme turvallisuus, kun pimeä salaliitto syöstään vallasta. Koska me osallistumme näihin toimenpiteisiin, emme voi paljastaa enempää tästä asiasta. Jälleen kerran me pyydämme teitä keskittämään energianne menestyksellemme.

Kuten voitte havaita, nyt on menossa yhteinen ponnistus pimeän salaliiton vallan vähentämiseksi. On jo tapahtunut paljon sellaista, joka heikentää tämän salaliiton taloudellista valtaa. Näihin asioihin lukeutuvat monien keskeisten pankkien ja hallitusten päätökset olla tukematta tämän salaliiton toimintapolitiikkaa. Tämä on heikentänyt tämän salaliiton käyttämän valuutan arvoa ja saanut salaliiton uskon omaan haavoittumattomuuteensa horjumaan. Tämän maailmanlaajuisen 'mustekalan' monille osa-alueille syntynyttä paniikkia on tilapäisesti lievittänyt heidän menestyksensä äskettäisissä USA:n presidentinvaaleihin liittyneissä seikkailuissaan. Kuitenkin tämä salaliitto tietää olevansa umpikujassa. Tästä huolimatta sen ylimielisyys ja usko omaan ylivertaisuuteensa antaa sille voimaa jatkaa eteenpäin valitsemallaan tiellä. Mutta tulossa olevat tapahtumat tulevat merkitsemään sille samaa kuin Waterloo Napoleonille.

Varmuus tämän salaliiton väistämättömästä tuhosta motivoi meitä jatkamaan toimintaamme. Ensimmäinen yhteydenotto liittyy maailmanne ja teidän itsenne menestyksekkääseen muuntumiseen. Me olemme täällä läsnä, koska te olette siirtymässä täyden tietoisuuden tilaan. Siksi on tärkeää, että te pysytte tyyninä ja keskittyneinä. Tehkää se, mitä täytyy tehdä myönteisen kehityksen edistämiseksi. Huomatkaa sydämissänne, kuinka tärkeää osallistumisenne on. Teidän ponnistelunne ovat tärkeä osa kokonaisuutta. Millaisia myönteisiä tekoja ne sitten ovatkaan, ne auttavat edistämään vapautenne ja itsenäisyytenne kehittymistä oikeaan suuntaan. Tällä tavoin teidän toimintanne toteuttaa Taivaan tahdon ja vahvistaa Lord Surean jumalallisia määräyksiä. Me kaikki olemme osa valtavaa kokonaisuutta, pyhää liittoa, jonka pitävät koossa teidän toiveenne ja Taivaan tahto. Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme teille lisää siitä, mitä maailmassanne on tapahtumassa. Me pyydämme teitä edelleen - niin monta kertaa kuin on tarpeen - pysymään tyyninä ja keskittyneinä. Olkaa valmiita antamaan myönteistä tukea ja noudattamaan sydämenne opastusta tämän tehtävän voitokkaaseen loppuun saattamiseksi. Pitäkää mielessänne, että me kaikki olemme osa sitä valtavaa voimaa, joka vie meidät kohti väistämättömän voittomme juhlistamisen hetkeä! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.