Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 16.12.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn121608.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen kertomaan teille maailmassanne tapahtuvista muutoksista. Teissä on joko parhaillaan tapahtumassa tai valmistautumassa tapahtumaan suuria sisäisiä muutoksia RNA/DNA:ssanne. Äiti Maan tilanne on samankaltainen. Teidän todellisuutenne muuttuu päivittäisin askelin pikku hiljaa. Jokainen askel kuljettaa maailmaanne lähemmäs sen loistokasta tulevaisuutta. Nämä todellisuutenne muutokset ilmenevät muun muassa monien eliölajien sukupuuttoon kuolemisina, mikä avaa uusia mahdollisuuksia ekosysteemiinne. Lisäksi Äiti Maan magneettiset ja sähköiset kentät ovat muuttumassa aiheuttaen lukuisia poikkeavuuksia sekä pohjoisella että eteläisellä pallonpuoliskolla. Myös voimakas "ilmaston lämpeneminen" antaa merkkejä itsestään sulattamalla napajäätiköitä. Kaikki nämä tekijät ovat sen suuren muutoksen oireita, jota te ja Äiti Maa olette käymässä läpi, ja lisää on tulossa.

Tällä hetkellä maailmassanne vallitsee lisääntyvä kaaos, joka tuo mukanaan mahdollisuuden yhä lisääntyviin taloudellisiin ja luonnonkatastrofeihin. Nämä mahdollisuudet uhkaavat teidän nykyistä todellisuuttanne. Mutta muistakaa se, mikä kaiken tämän hälinän taakse kätkeytyy - kyse ei ole mistään muusta kuin teidän siirtymisestänne rajoitetun tietoisuuden tilasta täyden tietoisuuden tilaan. Me tiedämme, ettei ole helppoa nähdä kokonaistilannetta, jättää hajoamassa olevan maailmanjärjestyksen pohdinta omaan arvoonsa ja keskittyä niihin moniin muutoksiin, joita teissä ja Äiti Maassa tapahtuu, varsinkin kun joka puolelta uutisoidaan mahdollisista tulossa olevista taloudellisista ja luonnonkatastrofeista. Yksi merkittävä asia on nykyinen energiakriisinne, josta tekee erityisen ärsyttävän se, että vallanpitäjänne pitävät edelleen salassa sen yksinkertaisen ja loogisen keinon, jolla tämä polttava ongelma voitaisiin helposti ratkaista. Tällaisena monien samanaikaisten kriisien aikana teidän ajatuksenne voivat helposti juuttua siihen rajoitetun tietoisuuden tilaan, johon Anunnakit halusivat teidän jäävän. Mutta tietäkää sydämissänne, että ratkaisut kaikkiin näihin pulmiin löytyvät siitä, että te kasvatte ja kehitytte kohti täyden tietoisuuden tilaa. Kaiken lisäksi te näette tämän ajan ihmeiden ja ihmetekojen aikana ja siihen liittyy myös ensimmäinen yhteydenotto!

Ensimmäinen yhteydenotto ei ole pelastusoperaatio. Se muodostaa osan taivaallisen suunnitelman määrittämästä luontaisesta prosessista. Ensimmäinen yhteydenotto tapahtuu vasta sitten, kun te olette saavuttaneet sen ratkaisevan käännepisteen, jolloin te jätätte taaksenne tuntemanne maailman ja siirrytte halukkaasti johonkin tuntemattomaan, jonka te tunnette tuovan teille suurta iloa. Tämä ajatus on innostanut teitä jo pitkään ja nyt te tunnette, kuinka lähellä sen toteutuminen nyt on! Te olette siirtymässä aikaan, joka tuo monille ihmisille paljon pelkoa ja hämmennystä, mutta kuitenkin te ymmärrätte sisäisesti sen, mitä todella on tapahtumassa. Henki on laatinut suuren suunnitelman, jonka avulla tämä maailma uudistetaan dramaattisella tavalla. Tällaisesta muutoksesta on kerrottu useille shamaaneille eri puolilla maailmaa jo useiden satojen vuosien ajan. On puhuttu paljon vuoden 2012 Maya-kalenterin päivämäärästä, joka liittyy hetkeen, jolloin suuri muutos tapahtuu. Niinpä monet pitävät sitä ajankohtana, jolloin uusi ja aiempaa parempi todellisuus toteutuu. Nämä lopun ajat merkitsevät sellaista mullistusta, joka tuo mukanaan tämän uuden ihmeiden ja ihmetekojen aikakauden. Muistakaa aina se, että te ette ole täällä tuhoutuaksenne, vaan selviytyäksenne.

Tämä yltäkylläisyyden ja uuden hallinnon aika on ennalta määrätty, eikä sen saapuminen ole rajoitettu ainoastaan vuoteen 2012. Elämme parhaillaan aikaa, jolloin tulevia tapahtumia valmistellaan ja itse asiassa suurin osa näistä valmisteluista on jo tehty. Suuri vauraus on valmiina jaeltavaksi ja teidän sisäiset ja ulkoiset muutoksenne ovat hyvässä vauhdissa. Pimeyden voimat reagoivat tähän tilanteeseen lisäämällä kaaosta ja aivan hiljattain on alkanut lisääntyä heidän paniikkinsa ja huolensa siitä, että mitä heidän mahtavalle varallisuudelleen ja vallalleen oikein tulee tapahtumaan. Nämä vastakkaiset voimat saavat aikaan kaiken sen, mitä te näette ympärillänne tapahtuvan. Pimeyden voimat salaavat todelliset aikeensa, mutta kuitenkin antavat vihjeitä, joiden avulla voi päätellä, mitä todellisuudessa tapahtuu. Tässä tapauksessa meneillään oleva maailmanlaajuinen taantuma peittää alleen ne systemaattiset järjestelmien luhistumiset, jotka pimeyden voimien paniikki on saanut aikaan. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat nyt saavuttamassa suuren voiton ja tämä tosiasia herättää levottomuutta niissä tahoissa, jotka ovat pitkään hallinneet maailmaanne. On syntynyt suuri valtatyhjiö, joka täytyy täyttää.

Keskeinen asia nyt on juuri tämä valtatyhjiö. Valon ja pimeyden välinen kamppailu on kestänyt pitkään saavuttaakseen tämän tilanteen. Nyt teidän todellisuuttanne varjostanut pimeyden verho tulee väistymään ja muuttumaan sellaiseksi, joka mahdollistaa meidän maanpäällisten liittolaistemme ja teidän nousun uusiin asemiin. Raha on ratkaisevan tärkeässä asemassa. Valtavia rahamääriä on käytetty keinona hallita teitä. Toinen keskeinen asia oli Anunnakien jatkuvat uhkaukset murskata kaikki ne, jotka eivät taipuneet heidän tahtoonsa. Anunnakien rautainen ote poistui 1990-luvun puolivälissä yllättäen toteutuneen Ancharan rauhansopimuksen myötä. Sen jälkeen Anunnakien pimeyden periaatteita noudattavat maanpäälliset käskyläiset käyttivät vaurautta ja valtaansa luodakseen rakennelman, jonka avulla he voisivat toteuttaa aiemmat Anunnakien suunnitelmat pysyvästi. Nyt myös tämä rakennelma on sortumassa. Teidän todellisuutenne tarvitsee enemmän kuin vain uuden rahoituskäytännöt määrittävän "Dumbarton Oaks"-sopimuksen. Nyt täytyy ymmärtää se, että vanhaa "Lillerilalleria" ei enää voida koota uudelleen, vaan tarvitaan jotakin kokonaan uutta. Tämä "jokin" on se uusi järjestelmä, jonka meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat laatineet.

Tämän uuden järjestelmän käyttöönotto on kuitenkin vain alkusoittoa sille, mitä on tulossa. Teidän todellisuutenne täytyy siirtyä rahaan perustuvasta taloudesta olennaisen vauraaksi ja yltäkylläiseksi yhteiskunnaksi. Tätä varten täytyy ymmärtää se, mitä vauraus tarkoittaa. Se ei ole ahneutta, vaan pikemminkin se on edeltäjä todelliselle rahaa tarvitsemattomalle maailmalle, joka toimii täysin tietoisessa todellisuudessa. Meidän todellisuutemme on juuri tällainen ja se on ollut olemassa jo iäiset ajat. Nyt se on valmiina toteutumaan myös teille. Me kerromme teille sen, mitä te tulette pian saamaan. Tämä uusi todellisuus saattaa vaikuttaa teistä melko vieraalta, koska se on paikka, jossa ei juurikaan tunneta puutetta tai rajoitteita, vaan keskitytään jokaisen tavoitteiden saavuttamisesta saamiin onnistumisiin ja palkintoihin. Kuitenkin ennen kuin te voitte siirtyä tällaiseen todellisuuteen, teidän täytyy käydä läpi muutosvaihe ja juuri tähän ensimmäinen yhteydenotto liittyy. Me saavumme ensin opastajina ja sitten teidän tasaveroisina kumppaneinanne uudessa todellisuudessanne.

Kun ymmärrätte tämän nykyisen ajan olevan vain tilapäinen välivaihe, niin te alatte nähdä maailman tapahtumat uudessa valossa. Mikään ei ole pysyvää teidän yhteiskunnassanne, vaikkakin jotkut asiat tuntuvat teistä sellaisia olevan. Me ymmärrämme sen, että tärkeää on yksilön pyhä suhde todellisuuteen ja sen muihin asukkaisiin. Jumalallinen Sieluyhteys yhdistää teidät kaikki ja tästä kokonaisuudesta syntyvät ne yksilölliset vivahteet, jotka tekevät teistä kustakin oman fyysisen yksilönsä. Tämä "yksilö" koostuu jokaisen omasta jumalallisesta Sieluenergiasta ja tälle kyseiselle elämälle asettamista tavoitteista. Me kutsumme tätä elämän päämääräksi ja me tuemme toinen toistamme saavuttamaan tavoitteensa. Jokainen elämä kerryttää tietoutta, joka puolestaan kerryttää koko todellisuuden tietoutta ja kaikki tämä voidaan ottaa tarvittaessa käyttöön, jotta tavoitteiden saavuttaminen varmistetaan. Sitä varten pidetään huolta siitä, että jokainen saa kaikki tarvitsemansa resurssit ja juuri oikeaan aikaan.

Tämä muutos lupaa paljon. Me saavumme vapauttamaan teidät teihin ohjelmoidusta muukalaispelosta. Me saavumme opastamaan teitä ottamaan käyttöön hämmästyttäviä teknologioita ja palaamaan täyden tietoisuuden tilaan. Me saavumme auttamaan ja opastamaan teitä muuttumaan jälleen kokonaisiksi ja ehjiksi. Me saavumme herättämään henkiin teidän todellisen olemuksenne ja kertomaan teille sen, miksi juuri nyt on jumalallinen perinpohjaisen muutoksen aika. Kauan sitten teidän shamaaninne ennustivat tulevan sellaisen kultaisen ajan, joka tulee valmistelemaan paluun takaisin Valoon. Tämä aika on juuri nyt! Vaikka tämä nykyinen todellisuutenne tuhoaa itse itseään, niin meidän maanpäälliset liittolaisemme tulevat toimimaan suunnannäyttäjinä uutta todellisuutta kohti. Heidän rinnallaan toimii ensimmäisen yhteydenoton joukkue - eli siis me. Me odotamme innolla sitä hetkeä, jolloin me voimme osallistua jo pitkään odotettuun voiton juhlintaan!

Tänään jatkoimme keskustelua siitä, mitä maailmassanne tulee tapahtumaan. Äiti Maa haluaa nyt aloittaa suuret fyysiset muutoksensa. Myös teidän oman muutoksenne toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Me olemme valmiina toimimaan pyydettäessä ja siirtämään teidät riemukkaasti jälleen takaisin täysin tietoisiksi Valon Olennoiksi. Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!