Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 17.2.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn021704.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Sydämet! Saavumme tänään kertomaan teille lisää asioista. Kun tarkastelette ympäröivää maailmaanne tarkasti, voitte nähdä viimeistä salaliittoanne vastustavien voimien vahvistumisen. Tämä lisääntyvä toiminta on merkki tämän viimeisen salaliiton vähenevästä kyvystä toteuttaa katala suunnitelmansa. Tämä puolestaan mahdollistaa Maanpäällisten liittolaistemme ja tiettyjen tärkeiden hallitusten edetä suunnitelmissaan syrjäyttää tämä salaliitto nykyisestä valta-asemastaan. Kuten aiemmissa viesteissämme mainitsimme, uusi maailmanne varallisuuden uusjakoon perustuva rahoitus- ja talousjärjestelmä on valmiina otettavaksi käyttöön. Se, mikä estää tämän tapahtumisen, on ainoastaan se, että tämän viimeisen pimeän salaliiton täytyy luopua vallasta. Me työskentelemme läheisesti yhdessä Ylösnousseitten Mestareittenne kanssa tämän toteuttamiseksi ja varmistaaksemme Maanpäällisten liittolaistemme nopean voiton. Juuri tällä hetkellä mitä monimutkaisimman suuren suunnitelman viimeiset palaset ovat alkamassa loksahtaa paikoilleen. Tähän kuuluu useiden sotilaallisten, diplomaattisten ja talouselämän avainhenkilöiden asettaminen paikoilleen maailmanne strategisiin kohteisiin. Kun nämä tekijät ovat paikoillaan ja asianmukaiset 'antaa mennä'-merkit voidaan antaa, teitä tulee odottamaan ihana yllätys.

Tämä 'yllätys' tulee sisältämään sen valtavan salaliiton lopun, jonka toiminta käynnistyi Pohjois-Amerikassa 1800-luvun ensimmäisten vuosikymmenten aikana. Tämän salaliiton toiminta tuli julki ensin presidentti Lincolnin murhan myötä, jota seurasi Amerikan hallituksen suuren osan anastus. Tämä nykyinen salaliitto on tämän ikivanhan ja pahantahtoisen esi-isänsä outo lapsipuoli, jonka edeltäjät osallistuivat kahden maailmansodan aloittamiseen 1900-luvun alkupuolella. Kuten aiemmin mainitsimme, heidän lopullinen tarkoituksensa oli irtaantua Maapallon ulkopuolisista hallitsijoistaan ja luoda maailmanlaajuinen diktatuuri. Kun nämä suunnitelmat olivat vakavasti uhattuina 1960-luvulla, he murhasivat presidentti Kennedyn. Kuitenkin tämä peitelty yritys pysyä vallassa kesti ainoastaan vuosituhannen vaihteeseen saakka, kun tuli tarpeelliseksi ottaa käyttöön räikeämmät keinot. Tämä toiminta tuotti vuoden 2000 USA:n presidentinvaalien oudot tapahtumat ja vieläkin oudommat tapahtumat vuoden 2001 syyskuun 11. päivänä. Arpa oli heitetty viimeiselle hullulle yritykselle kaapata maailmanlaajuinen valta.

Tämä vallankaappausyritys ei ollut ainoastaan anglo-amerikkalaista toimintaa, vaan siihen sisältyi monia monikansallisia yhtioitä, rahoituslaitoksia ja suuri joukko samanmielisiä poliitikkoja. Tämän 'mustekalan' lonkeroita on yhtiöissä ja hallituksissa useimmissa kansakunnissanne, mikä antaa sille valtavan ja huomaamattoman valta-aseman. Tämän laajamittaisen soluttautumisen selvittäminen oli valtava ja aikaavievä tehtävä ja meidän avustuksemme oli suuri apu Maanpäällisille liittolaisillemme. Kaikkien salaliitossa mukana olevien selvittäminen vei aikaa, mutta nyt se on lopultakin tehty. Me olemme nyt valmiina paljastamaan tämän laajan salaliiton jäsenet. Selvitystyömme antoi meille myös mahdollisuuden tutkia heidän toimintatapojaan ja löytää heidän tärkeimmät rahavarojen lähtensä. Tämän tiedon avulla me olemme ajaneet tämän salaliiton keksimään uusia ja epätavallisia keinoja säilyttääkseen edes rahtusen aiemmin suunnattomasta omaisuudestaan. Nämä Maanpäällisten liittolaistemme takavarikoimat rahavarat tullaan jakamaan uudelleen osana vuoden 1998 sopimuksiamme.

Kun nämä tapahtumat etenevät, monet tämän salaliiton viimeisten kahden vuoden aikana piilossa pitämät asiat voidaan jälleen tuoda päivänvaloon. Tämä mahdollistaa monien USA:n kansalaisten huomata selvemmin se tapa, jolla tämä viimeinen salaliitto anasti vallan ja käytti sitä sitten monien pimeiden suunnitelmiensa edistämiseen. Kuitenkin se on myös mahdollistanut Maanpäällisten liittolaistemme hankkia takaisin ja vahvistaa monia valta-asemia, jotka he olivat menettäneet viimeisten neljän vuosikymmenen aikana. Tämä puolestaan mahdollisti Ylösnousseiden Mestareittenne muotoilla aiempaa selkeämpi rooli meidän ensimmäisen yhteydenoton henkilöstöllemme. Lyhyesti sanottuna tämä myönteinen kehitys on osoittanut meille, kuinka laajalti te kaikki kannatatte ja hyväksytte sen, mikä on lähes valmiina toteutumaan. Me emme näe näitä tapahtumia niinkään vallansiirroksena vaan maailmanlaajuisena 'hiljaisena vallankumouksena', joka valmistelee maailmaanne ensimmäiseen yhteydenottoon. Tuloksena oleva uusi maailma, jonka syntymistä te kaikki olette avustaneet, tulee halukkaasti hyväksymään meidän läsnäolomme ja Ylösnousseiden Mestareittenne ja heidän avustajiensa, Valon Galaktisen Liiton, välittämän sanoman.

Elämme parhaillaan aikaa, jolloin tapahtuu edelleen paljon suljettujen ovien takana. Meidän toivomamme avoimuus ei voi vielä toteutua johtuen niiden lopullisten tapahtumien luonteesta, jotka täytyy viimeistellä tämän hiljaisen vallankumouksenne viimeistä vaihetta varten. Salainen hallitus on edelleen toiminnassa ja sillä on paljon valtaa. Jopa kutistuneessa muodossaan sen on Maanpäällisten liittolaistemme pelottava vihollinen. Vain, jos se on todella tarpeellista, me voimme puuttua asioihin tasolla, joka voi syöstä tämän salaisen hallituksen vallasta nopeasti. Tämä tehtävämme on oleva ainoastaan ensimmäinen yhteydenotto, ei sotilaallinen operaatio. Me emme halua säikyttää teitä emmekä antaa näille heittiöille mahdollisuutta esiintyä teidän puolustajinanne meitä vastaan. Tämä pimeä salaliitto on todellakin pahantahtoinen ryhmä, jonka ainoa motiivi on kaapata maailmanlaajuinen valta ja toteuttaa despoottiset ja moraalittomat suunnitelmansa. Näille pimeille sydämille on tarjottu kaikki mahdolliset mahdollisuudet tehdä parannus, mutta tuloksetta. Heidän valta-asemansa väärinkäytön koko laajuus tulee ilmi, kun heidän pahantahtoisten toimiensa yksityiskohdat julkistetaan.

Jokainen teistä on keskeinen tekijä tämänhetkisissä tapahtumissa. Jokaisen teistä täytyy pysyä tyynenä ja vankkumattoman keskittyneenä ylevään tavoitteeseenne. Tämä pimeä salaliitto haluaa, että te tunnette itsenne voimattomaksi ja että te uskotte heidän näkymättömyyteensä tiedostusvälineiden välittämällä tavalla. Tästä syystä on tärkeää, että te pidätte yllä omia tietoverkostojanne. Niiden välityksellä monet saavat tietoa, jota tiedotusvälineet eivät halua heidän tietävän. Tämä voi auttaa vähentämään yhteisöissänne sitä pelkoa, epätoivoa ja apatiaa, jota tämä salaliitto yrittää kovasti saada teissä aikaan. Te voitte kumota heidän vaikutustaan käyttämällä uutis- ja tietoverkostojanne pitämään totuutta yllä. Muistakaa aina, kuinka voimakkaita te oikeasti olette, ja käyttäkää tietouttanne juurruttaaksenne Totuutta yhteisöihinne. Pitäkää itsenne vankasti sitoutuneina ja vankkumattoman keskittyneinä väistämättömään voittoonne!

Huomatkaa, että on käynnissä suuri tietoisuutenne muutos, joka paljastaa teille käsitteitä ja faktoja, joita te aiemmin piditte joko hullunkurisina tai hyvin epätodennäköisinä. Nyt te olette tulleet pisteeseen, jossa näitä totuuksia ei voi enää jättää huomioimatta. Toiset teidän keskuudessanne ovat tienneet nämä totuudet jo pitkään, mutta eivät ole voineet levittää niitä laajempien joukkojen tietoisuuteen. Kuitenkin mahdollisuudet jakaa tätä tietoa laajemmille joukoille ovat lisääntymässä. Tämä on luomassa jatkuvasti kasvavan yhteisön, joka etsii keinoja palauttaa moraalisuuden kaikille elämän osa-alueille - henkilökohtaiseen elämään, yrityselämään ja poliittisiin asioihin - ja saattamaan maailmanne jälleen sopusointuun Taivaan kanssa. Tämänsuuntainen kehitys miellyttää meitä ja saa meidät huomaamaan, kuinka tärkeä asia tämän ensimmäisen yhteydenoton loppuunsaattaminen maailmallenne on.

Ensimmäinen yhteydenotto ei ole ainoastaan suuri vedenjakaja historiassanne. Se on myös otollinen aika niille yksilöille, jotka ovat pitkään etsineet uutta tapaa tulla kuunnelluiksi. Tätä hiljaista vallankumousta puuhaavat tahot ovat myös olleet ilahduttavan avoimia ensimmäisen yhteydenoton käsitteen suhteen. Tänä aikakautena voi myös oppia monia uusia hämmästyttäviä tosiasioita. Niinpä me pyydämme teitä kaikkia valmistautumaan tähän. Ymmärtäkää, että tämä suuri tietoisuutenne lisääntyminen tekee tulevista muutoksista ja ensimmäisestä yhteydenotosta väistämättömiä. Nähkää nämä tapahtumat niiden suurten 'muutosten tuulten' ilmentyminä, joista me kerroimme edellisinä viikkoina antamissamme viesteissä. Tämä maailmanne muutos voi yhdistää teidät ennenkokemattomalla tavalla. Se tulee antamaan teille vapautenne ja tuomaan teille kaikki ne edut, jotka paluunne pyhään henkilökohtaiseen itsemääräämisoikeuteen tuo mukanaan.

Tänään jatkoimme kertomustamme siitä, mitä maailmassanne tapahtuu. Pyydämme teitä pysymään tyyninä ja keskittyneinä ja jakamaan tarvittaessa yhteisössänne tietoa siitä, mikä on totuus ympärillänne tapahtuvista asioista. Tietäkää sydämissänne, että ihana ja loistava muutos on käynnissä. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.