Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 18.1.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn011805.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat ystävät! Me tulemme taas kertomaan teille uusia asioita! Aiemmissa viesteissämme kertomamme Äiti Maan mullistukset jatkuvat edelleen. Viimekuinen merenpohjassa tapahtunut maanjäristys ja sen aiheuttama hyökyaalto on vain yksi näistä eri puolilla maapalloa tapahtuneista mullistuksista. Maapallon mannerlaatat ovat hiljalleen saavuttamassa sellaiset keskinäiset sijainnit, että tarpeellinen lukkiutumisprosessi voi alkaa. Kun tämä prosessi käynnistyy, se päästää valloilleen niin massiiviset maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset, että vastaavia ei ole koettu koko pitkän kirjoitetun historianne aikana. Lisäksi ilmakehänne reagoi niihin valtaviin energioihin, joita Aurinko ja ihmisen avaruuteen tuottama avaruusromu synnyttää. Äiti Maan tasapainoa järkyttää myös se suuri paine, joka aiheutuu Hänen tarpeestaan vapautua siitä taakasta, jonka kaikki ilmakehässä, maaperässä ja vesissä olevat saasteet aiheuttavat. Niinpä te olette juuri saapuneet vaaralliselle aikakaudelle. Kuitenkin nämä kasvavat vaarat ovat varmoja enteitä siitä, että uuden maailmanne toteutumisen aika on todellakin käsillä.

Edessänne on monia muitakin traagisia katastrofeja, ellei jumalallisen suunnitelman asettamia suuria muutoksia saada nopeasti päätökseen. Taivas on ilmoittanut nykyisille vallanpitäjille, että heidän valtakautensa on saavuttanut päätepisteensä. Nyt on aika, jolloin Maapallon ja sen asukkaiden tulee nousta vastarintaan näyttääkseen meidän maanpäällisille liittolaisillemme, kuinka voimakkaasti he toivovat näiden oikeutettujen muutosten toteutuvan. Vastavuoroisesti valtavat rahasummat ovat valmiina jaettavaksi teidän keskuuteenne. Tämä jaettava vauraus on ensimmäinen vaihe siinä suuressa suunnitelmassa, jonka Taivas on määrännyt toteutettavaksi ja jonka teidän Ylösnousseet Mestarinne ovat tilanneet. Me täällä Valon Galaktisessa Liitossa annamme tukemme näille toimille ja vaadimme, että Taivaan asettamaa pyhää aikataulua noudatetaan asianmukaisella tavalla. Me olemme ylpeitä maanpäällisten liittolaistemme suurenmoisista ja uutterista ponnisteluista. Todella vaativaa ja tarkkaan laskelmoitua suunnitelmaa ollaan panemassa täytäntöön koko ajan - myös tätä viestiä kirjoitettaessa. Kuitenkin tällä hetkellä on tärkeää se, että järjestetään juuri oikeaan aikaan hyvin organisoitu suuri protesti niitä tahoja vastaan, jotka tukevat tämän viimeistä pimeyttä edustavan salaliittonne toimintaperiaatteita. Tämän protestin tarkoitus on osoittaa näille ylimielisille huijareille se, kuinka voimakkaasti te tuette meidän maanpäällisten liittolaistemme toimia ja toivotte sitä, että nämä huijarit syöstään vallasta.

Me olemme ylpeitä kaikista teistä, jotka jaksatte toimia tätä selkeästi laitonta Pohjois-Amerikan nykyistä vallanpitäjäryhmää vastaan. Teidän toimintanne antaa voimaa niille, jotka ovat suunnittelemassa tämän ryhmän vallasta syöksemistä ja jotka toivovat sen tapahtuvan rohkeasti ja nopeasti. On laadittu lukuisia lainopillisia dokumentteja, jotka ennakoivat tämän laittoman vallanpitäjäryhmän valtakauden loppua. Ainoat jäljellä olevat toimenpiteet ovat jo pitkään luvattujen rahavarojen jakaminen ja sitä seuraava välttämätön vaihe, joka tulee lopettamaan valheellisen "sodan terrorismia vastaan" ja ohjaamaan maailmanne kohti maailamanrauhan tilaa. Tämä uusi tilanne tulee myös antamaan ihmiskunnalle mahdollisuuden nähdä todelliset kykynsä. Tämä valtava energia tulee avaamaan teille tietä kotiplaneettanne auttamiseen ja lopulta ensimmäisen yhteydenoton toteutumiseen. Tämä viimeisin vaihe on tietenkin meille hyvin rakas. Lähes tuhannen vuoden ajan me olemme seuranneet outoa pimeää näytelmää, jota Anunnakit ja heidän maanpäälliset käskyläisensä ovat esittäneet. Rakkaat Ystävät, nyt on tullut aika aloittaa uusi näytelmä. Se tulee olemaan riemukas komedia, jonka jokainen teistä omalta osaltaan käsikirjoittaa ja jonka Taivas rakastavasti ohjaa. Meidän osamme on armollisesti esittää tärkeitä tukevia rooleja.

Joka puolella planeettaanne on suuri laivasto aluksiamme, jotka ovat pitkään pitäytyneet enimmäkseen piilossa teidän katseiltanne. Vain satunnaisesti olette nähneet aluksiamme taivaallanne. Aluksemme ovat enimmäkseen tekeytyneet taivaanne "normaalien" ilmiöiden näköisiksi: kirkkaiksi tähdiksi, tähdenlennoiksi tai näyttämään kuulta sen eri vaiheissa. Toimimme näin pysyäksemme mahdollisimman huomaamattomina. Kuitenkin planeettanne nykyisen tilan vakavuus pakottaa meidät muuttamaan tätä toimintatapaamme erilaiseen suuntaan. Äiti Maa ei ole heikko. Hän on elävä ja voimissaan. Te saatte jatkuvasti todisteita Hänen voimastaan. Tämä valtava voima on yhtä suuri kuin teissä jokaisessa oleva voima. Teille on tullut aika lisätä rukouksianne Äiti Maan puolesta. Antakaa Hänen tietää se, että te välitätte Hänestä ja toivotte sitä, että nyt täytyy muotoilla uusi aiempaa ystävällisempi yhteistyösuunnitelma teidän ja Äiti Maan välille. Tämän suuren suunnitelman yhteinen laatiminen on keskeisessä osassa siinä, mitä on pian tapahtumassa. Muistakaa, että te olette Äiti Maan kallisarvoisia kutsuttuja vieraita!

Koska me olemme teidän ja Taivaan kutsumia vieraita, me olemme tulleet planeettanne tuntumaan. Nyt on koittanut aiempaa suoremman asioihin puuttumisen aika. Me olemme käyttäneet viimeksi kuluneet viisi vuotta salaisen hallituksenne hirvittävien suunnitelmien rajoittamiseen. Näihin suunnitelmiin kuuluivat muun muassa suihkukoneiden tiivistymisjuovaohjelma, uuden perimänne kanssa operointi ja teidän valmistelemisenne aiempaa kehittyneempiä "mielenhallintaohjelmia" varten. Tiivistymisjuovaohjelma toteutettiin naamioituna kokeelliseksi "säätilanhallintatutkimukseksi", vaikka sen todellinen tarkoitus olikin saada ihmiset sairastumaan. Tällä hetkellä me olemme suurimmaksi osaksi pysäyttäneet tämän ohjelman ja korvanneet sen uudella tiivistymisjuovaohjelmalla, jonka tarkoitus on ensin luoda "turvaverkko" Maapallon ympärille ja sitten valmistella ilmakehäänne ainutlaatuista teknologiaa varten, jonka avulla se voidaan puhdistaa runsaista saasteistaan. Tämän toiminnan me aloitimme yli viisi vuotta sitten ja se on saavuttamassa ylevät tavoitteensa. Olemme juuri äskettäin laajentaneet tätä toimintaamme. Päivän aikana monet teistä näkevät aluksiamme suorittamassa tehtäviään ylhäällä ilmakehässänne. Mutta tämä on vasta alkua.

Meidän suunnitelmiimme kuului kartoittaa ja tuhota suurin osa Maapallon läheisyydessä olevasta ihmiskunnan tuottamasta avaruusromusta. Monet kansalliset avaruusjärjestönne ovat jo pitkään olleet tietoisia tästä toiminnastamme. Kuitenkin he joko suhtautuvat meidän toimintaamme välinpitämättömästi tai kiistävät sen olemassaolon. Tähän mennessä me olemme poistaneet noin yhden kolmasosan Maapallon läheisyydessä leijuvasta vaarallisesta avaruusromusta. Loput kaksi kolmasosaa tulemme poistamaan pian ensimmäisen yhteydenoton tapahtumisen jälkeen. Tämä avaruusromu on tuottanut Äiti Maalle paljon harmia. Sen läsnäolo on vahingoittanut suuresti Hänen herkkiä ylempiä energiakenttiään. Kuitenkin meidän tiederyhmämme ovat korjanneet nämä vauriot ja asettaneet suojakentät kaikkien niiden alusten ympärille, joita nämä samat "avaruusjärjestönne" ovat avaruuteen lähettäneet. Näiden avaruusjärjestöjenne asiantuntijoiden alkeelliset käsitykset eivät sisällä todellista tietoa siitä, miten elävä planeetta toimii. Meidän tarkoituksemme on korjata täma tilanne sen jälkeen, kun ensimmäinen yhteydenotto on tapahtunut.

Toinen ohjelmamme on suunnattu Anunnakien maanpäällisten käskyläisten jo vuosikymmeniä sitten rakentaman maailmanlaajuisen psyykkisen verkoston muodostamien vaarojen rajoittamiseen. Tämä verkosto pahentaa sitä väkivaltaa, vihaa ja yleistä epäsopua, joka on myötäsyntyistä niissä yhteiskunnissa, jotka nämä samat maanpäälliset käskyläiset ovat luoneet ja joita he hallitsevat. Näiden negatiivisten tapahtumien tuottama energia vahvistaa tätä verkostoa ja ylläpitää pimeää vaippaa todellisuutenne ympärillä. Meidän tehtävämme on häiritä tämän verkoston toimintaa. Tätä tarkoitusta varten suunnitellut aluksemme lähettävät jatkuvasti ympäristöönsä psyykkisiä häirintäkenttiä, jotka jonkin verran rajoittavat tämän negatiivisen kentän tehoa. Niinpä maailmanne monissa osissa esiintyy huomattavan vähän rikoksia ja muuta epäsopua. Tämän toimintamme avulla me pysäytämme viimeisen pimeän salaliittonne aikeet ottaa käyttöön uusia osia siitä todella inhottavasta mielenhallintajärjestelmästä, jonka heidän aiemmat pimeyttä edustaneet "ystävänsä" heille lahjoittivat.

Nämä ovat ainoastaan muutamia esimerkkejä asioista, joita me teemme. Näiden lisäksi me vaikeutamme tätä viimeistä pimeää salaliittoa löytämään voimavaroja estämään meidän maanpäällisten liittolaistemme suunitelmien toteutumista. Me tarkkailemme heitä ja teemme sen, mitä Ylösnousseet Mestarinne neuvovat meitä tekemään tämän viimeisen pimeän salaliiton kukistamiseksi. Pian meidän maanpäällisten liittolaistemme ja teidän yhteiset ponnistelunne tulevat syöksemään vallasta tämän viimeisen ylimielisten lurjusten joukon. Siksi me pyydämmekin teitä nyt lisäämään ponnistuksianne. Pitkään odottamanne menestyksen aika lähestyy nopeasti! Taivas vakuuttaa meille, että tämän viimeisen pimeän salaliiton outojen vallanhimoisten juonittelujen mitä loistavin Loppu lähestyy! Tulossa oleva ajanjakso edellyttää teiltä todellista keskittymistä ja valmistautumista mitä ihmeellisimpien tapahtumien sarjaan! Siihen kuuluu myös meidän ja teidän välinen virallinen ja suurenmoinen tapaaminen. Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme teille muutamista ajankohtaisista asioista. Kerroimme teille aiempaa enemmän siitä, mitä me teemme ja olemme tehneet edistääksemme teidän ja maanpäällisten liittolaistemme päämääriä. Jälleen kerran me pyydämme teitä pysymään omistautuneina näille päämäärillenne ja keskittymään nyt viimeisiin keinoihin nähdäksenne tämän voittonne saavuttavan kohtalon määräämän päätöksensä. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.