Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 18.11.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn111808.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan uutisia teidän todellisuutenne tapahtumista! Salaliiton viimeiset hetket ovat lähestymässä. He toteuttavat parhaillaan viimeisiä yrityksiään toimia väistämättömän kehityksen pysäyttämiseksi. Me tarkkailemme tilannetta valppaasti varmistaaksemme sen, että nämä hartaasti ja pitkään odotetut väistämättömään kehitykseen liittyvät tapahtumat todellakin toteutuvat. Samaan aikaan Äiti Maa valmistautuu oman tietoisuusmuutoksensa seuraavaan vaiheeseen. Koko aurinkokunta on muutostilassa. Aurinko käyttäytyy oudosti valmistautuessaan muuttamaan koko aurinkokuntaa koossa pitävän sähkömagneettisen kenttänsä muotoa ja voimakkuutta. Teidän tiedemiehenne ovat tästä julkisesti ymmällään. Yksityishenkilöinä he kuitenkin ymmärtävät tämän havaitsemansa valtavan muutoksen laajuuden. Teidän peruskäsityksenne maailmankaikkeudesta ovat muuttumassa. Perinteinen viisaus ei pian ole enää käyttökelpoista. Tarvitaan siis pikaisesti uusia näkemyksiä. Uuden todellisuutenne paljastamisen aika lähestyy ja sen myötä tullaan julkistamaan monia ihmisten rakentamia hämmästyttäviä laitteita.

Aurinkokunta muuttuu hämmästyttävällä nopeudella! Planeettojen radat alkavat muuttua enemmän ympyrämäisiksi kuin elliptisiksi. Tämä muutos on selkeimmin havaittavissa Merkuriuksen radassa. Tähtitieteilijänne pitivät Merkuriusta aiemmin elottomana planeettana, mutta nyt sitä pidetään yhtenä aurinkokuntanne aktiivisimmista planeetoista. Venuskin osoittaa elpymisen merkkejä. Koko aurinkokunta on käymässä läpi perusteellisia muutoksia. Kaikki tämä osoittaa sen, kuinka pitkälle todellisuutenne muutos on nyt edennyt. Suuri muutospiste lähestyy yhä kiihtyvällä nopeudella. Todellisuutenne on luhistumassa kokoon ja sen energiarakenteet murtuvat. Tämä ilmiö tekee salaliiton vallassa pysymisen yhä vaikeammaksi. Taivas vakuuttaa meille, että tämä muutos ensimmäisen yhteydenoton toteutumista kohti etenee suunnitelmien mukaisesti. Meidän on käsketty valmistautua toteuttamaan laskeutumiset ja jatkamaan välttämättömien esivalmistelujen tekoa. Nämä pyhät toimenpiteet ovat nyt lähes valmiita. Seuraava vaihe on noudattaa ensisijaista suunnitelmaamme ja toteuttaa ensimmäinen yhteydenotto.

Ensimmäisen yhteydenoton toteuttamisen edellytys on se, että kyseisen tähtikansan täytyy hyväksyä se. Teidän tapauksessanne sen ovat hyväksyneet vain Aghartan asukkaat ja te sielutasolla. Tärkeintä on kuitenkin Taivaan täysi suostumus. Juuri Taivaan äänekäs vaatimus sai meidät alun perin ryhtymään tähän mitä epätavanomaisimpaan prosessiin. Me näemme omat toimemme hyvin myönteisessä valossa. Ilman pimeyttä edustavan salaliittonne ja sen tavoitteita noudattavien vallanpitäjien totaalista vastustusta tämän ensimmäisen yhteydenoton oli määrä toteutua jo yli kymmenen vuotta sitten. Heidän myöntymättömyytensä ja lähestyvä luonnollinen katastrofi muuttivat tätä alkuperäistä aikataulua. Nyt noudatamme aikataulua, jonka teidän maailmanne tapahtumat määrittävät. Tämä vaatimus viivästytti alkuperäistä aikataulua monella vuodella. Sen myötä me olemme valmiina mutta emme kuitenkaan voi saapua keskuuteenne alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tällä hetkellä monet uudet tekijät muuttavat näitä alkuperäisiä käsityksiä. Uusi aikataulumme etenee nopeassa tahdissa ja me odotamme sitä hetkeä, jolloin me voimme paljastaa laivastomme koko laajuuden teille. Meidän ilomme tämän hetken lähestymisestä on vertaansa vailla!

Ensimmäisen yhteydenoton ja teidän uuden todellisuutenne paljastamisen aika on nyt koittamassa. Tälle uudelle todellisuudelle on tunnusomaista yltäkylläisyys ja viimeksi kuluneiden 80 vuoden ajan jatkuneen valehtelun ja asioiden salailun päättyminen. Te olette kärsineet suuresta tietämättömyydestä ja nyt tämän halpamaisen toiminnan aika tulee päättymään. Uusien siirtymäajan hallitustenne täytyy kertoa teille heti totuus siitä, mitä edellisen suuren talouslamanne jälkeen oikein on tapahtunut. Totuus USA:n hallitusten harjoittamasta mielettömyydestä ja natsi-Saksan luomasta täydellisestä helvetistä täytyy tulla kaikkien tietoon. Totuus osittain 1930-luvun laman aikaan syntyneestä ja toisen maailmansodan jälkeen vahvistuneesta natsien salaliitosta täytyy kertoa kaikille. Tämä salaliitto murhasi yhden USA:n presidentin, käytti USA:n hallintoa pelinappulanaan ja myötävaikutti suuresti tämänhetkisen taloudellisen sekasorron syntyyn. Samalla he loivat UFOjen olemassa olon salailun käytännön ja harjoittivat lahjontaa lähes uskomattomassa laajuudessa. Meidän maanpäälliset liittolaisemme odottavat sitä hetkeä, jolloin nämä kansainväliset rikolliset saavat näistä teoistaan oikeudenmukaisen rangaistuksen.

Tämä muutosprosessi on Taivaan suojelema. Lord Surean määräykset osoittavat hyvin selvästi sen, että se mitä me olemme tekemässä, toteuttaa teidän maailmaanne varten laadittua jumalallista suunnitelmaa. Tämä suunnitelma kertoo selvästi, että Maapallon ihmiskunta täytyy valmistella täyden tietoisuuden tilaan paluuta varten. Tämä suunnitelma osoittaa sen, että meidän jumalallisella väliintulolla on tarkoituksensa. Meidän tehtävämme on varmistaa se, että kaikki tapahtuu oikeaan aikaan ja meidän laivastomme työskentelee siirtääkseen teidän yhteiskuntanne vakaasti kohti Valoa. Meidän maanpäällinen henkilökuntamme tarkkailee valppaasti sitä, kuinka te reagoitte maailmanne tapahtumiin. Nykyisen talouskaaoksen ei ole tarkoitus jatkua enää pitkään. Vaurausohjelmien varat ovat valmiina jaeltaviksi ja uusien valuuttojen vakuutena toimivat kulta- ja hopeavarannot ovat jo paikoillaan. Vielä täytyy toteuttaa viimeiset toimenpiteet, jotta pimeyttä edustavan salaliiton viimeiset rippeet voidaan pakottaa eroamaan laillisin keinoin. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat parhaillaan toteuttamassa näitä viimeisiä toimenpiteitä.

Teidän planeettanne saavuttaessa muutospisteen meidän tehtävämme on valvoa tilannetta ja toteuttaa ensimmäinen yhteydenotto. Tässä vaiheessa meillä on monia eri toimintavaihtoehtoja. Me punnitsemme eri vaihtoehtoja ja olemme antaneet ajan kulua ja odottaneet, että olisimme teille enemmänkin totta kuin pelkkä myytti. Miettikääpä sitä, mitä ensimmäinen yhteydenotto oikein tarkoittaa. Planeettanne asioita on ymmärretty maailmanlaajuisina vasta noin 400 vuoden ajan. Seuraavaa tietoisuushyppäystä on kaavailtu tapahtuvaksi viimeksi kuluneiden 40 vuoden aikana. Tätä taustaa vasten te voitte nähdä, kuinka nopeasti teidän maailmanne on kehittynyt seuraavaa hyppäystä varten. Tulevat taianomaiset hetket lupaavat teille paljon uutta omaksuttavaa ja tiedostettavaa.

Ensimmäinen yhteydenotto on vasta yhteisen matkamme ensiaskel. Tavallaan me olemme täällä kertomassa teille sen, keitä te oikeasti olette ja tutustuttamassa teidät Aghartaksi kutsuttuun maanalaiseen sisarmaailmaanne. Agharta monine ihmeineen tullaan jakamaan Maapallon pinnalla asuvien ihmisten kesken. Te tulette viettämään tulevaisuutenne hyvin pitkälti siellä. Maapallon pinnasta tulee valtava ja suojeltu erämaa, jonka harmonian rikkovat ainoastaan Äiti Maan tärkeimmissä solmukohdissa sijaitsevat pyhäkkörakennelmat. Näissä kohdissa planeetan elinvoima on eniten riippuvainen sen hoivaajien suorittamista toimenpiteistä. Te olette näitä hoivaajia. Kunkin vuodenajan alkaessa teidät kutsutaan toteuttamaan seremonia, joka vahvistaa Maapallon ekosysteemiä ja virkistää Äiti Maata. Nämä tehtävät perustuvat teidän Rakkauteenne ja kunnioitukseenne kotiplaneettaanne ja koko fyysistä maailmankaikkeutta kohtaan.

Fyysisinä Enkeleinä teidän päivänne ovat hyvin erilaisia kuin ne nyt ovat. Suurin osa päivästä kuluu elämän ilosta nauttimiseen yhdessä ystävien ja sukulaisten kanssa. Tämän elämäntavan perustana ovat yltäkylläisyys, yhteenkuuluvuus perheen kanssa ja vuorovaikutus koko yhteiskunnan kanssa. Te tunnette itsenne, teidät tunnetaan ja te käytätte innokkaasti kykyjänne yhteisen hyvinvoinnin edistämiseen. Näitä ponnistuksianne arvostetaan ja te olette oman tähtikansanne kunnioitettu jäsen. Sellaisena te tulette myös palvelemaan Galaktisen Liiton laivastossa. Suurin osa alustemme henkilökunnasta on palveluksessamme vain lyhyen aikaa. He tarttuvat toimeen edistääkseen Valon valtaa tässä Galaksissa. Planeettanne ympärillä oleva ensimmäisen yhteydenoton laivasto koostuu alan konkareista. He odottavat innolla hetkeä, jolloin he voivat laskeutua teidän keskuuteenne ja auttaa teitä siirtymään täyden tietoisuuden tilaan.

Tänään jatkoimme keskustelua päivittäisistä tapahtumista ja ensimmäisestä yhteydenotosta. Me haluamme teidän tietävän sen, että me olemme omistautuneet tälle tehtävälle ja toimimme sen eteen päättäväisesti. Ensimmäinen yhteydenotto tulee tapahtumaan pian. Siihen saakka me olemme valmiina tekemään kaiken tarvittavan, jotta se tapahtuu asianmukaisesti ja oikeaan aikaan. Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!