Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 19.4.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn041905.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me savumme jälleen luoksenne! Teidän maailmanne elää nyt viimeistä vaihettaan siinä prosessissa, jonka tuloksena se muuttuu uudeksi todellisuudeksi. Parhaillaan on tapahtumassa monia viimeisiä asioita, joita tarvitaan teidän suuren voittonne toteutumiseksi. Näihin kuuluu lukuisia hallinnollisia, diplomaattisia ja sotilaallisia toimenpiteitä. Koska on välttämätöntä pitää näiden asioiden yksityiskohdat äärimmäisen salaisina, me voimme kertoa teille ainoastaan sen, että juhlinnan aika on lähellä. Tietäkää kuitenkin, että meidän maanpäälliset liittolaisemme suorittavat toimenpiteitään kaikilla asiaankuuluvilla tasoilla. Kun nämä toimenpiteet on saatu valmiiksi, ne voivat lopultakin vapauttaa teidät! Meidän asiamiehemme ovat raportoineet, että kun nämä toimenpiteet saadaan täyteen vauhtiin, ne voivat johtaa vain yhteen lopputulokseen - menestykseen. Siksi me olemme ohjeistaneet omat erikoistoimintaryhmämme aloittamaan monet Maapallon pinnan lähellä suoritettavat toimenpiteensä meidän maanpäällisten liittolaistemme ilmoittamana ajankohtana. Meidän näitä toimenpiteitä varten nimittämämme ensimmäisen yhteydenoton laivaston joukko-osasto on nyt valmiusasemissa odottamassa lopullisia toimintakäskyjä. Meidän komentojohtokuntamme osallistuu nyt erityiskokouksiin ja on valmiina toteuttamaan kaikki meidän maanpäällisten liittolaistemme tai teidän Ylösnousseiden Mestareidenne esittämät määräykset.

Teiltä me pyydämme edelleen jatkuvaa sitoutumista voittoanne kohtaan. Käyttäkää tulossa olevia vaurausohjelmien kautta jaettavia varoja aloittamaan maailmanlaajuisen yhteiskuntanne mittaamattoman suuren varallisuuden uusjako. Käyttäkää myös tietouttanne ja myötätuntoanne levittämään yhteisöönne tietoa näiden valtavien muutosten syistä ja taustoista. Monet ihmiset uskovat edelleen keskeisimpien tiedotusvälineittenne levittämiin vihjailuihin ja selkeisiin valheisiin. Tämän väärän tiedon levittämisen tulee pian korjaamaan laajat hallinnolliset ja yritystoiminnalliset muutokset, jotka edellä mainitut toimenpiteet tulevat saamaan aikaan. On tärkeää, että te autatte lähimmäisiänne sisäistämään nämä järkyttävät totuudet. Kun teidän maailmanne kokee nämä hallitusten väärinkäytösten myöntämiset, korkea-arvoisten hallintovirkamiesten julkiset pidätykset, maailmanrauhan julistamisen ja lopulta meidän olemassaolomme julkistamisen, tarve ympäristöönsä toivoa ja Rakkautta välittämään kykeneville henkilöille tulee olemaan suuri. Varsinkin Pohjois-Amerikassa ihmiset tulevat olemaan sekä järkyttyneitä että helpottuneita tulossa olevien tapahtumien johdosta. Teidän tehtävänne on olla rauhoittava tekijä, joka auttaa lievittämään vihaa ja korvaamaan sen Rakkaudella.

Uusien siirtymävaiheen aikaisten hallitusten, teidän Ylösnousseitten Mestareittenne ja tietenkin myös meidän tehtävämme on käynnistää laaja koulutuskampanja. Teidän maailmanlaajuisen yhteiskuntanne tulee saada tietää se, mitä viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana todella on tapahtunut. Myös monia uskomattomalta kuulostavia teknologioita tuodaan julkisuuteen. Näihin teknologioihin perustuvien laitteiden avulla voidaan nopeasti poistaa maailmanne runsasta saastumista. Ne voivat myös tuoda ratkaisun valtavien teollisuuden ja kaupunkien tuottamien jätemäärien muodostamiin ympäristöuhkiin muuttamalla nämä myrkylliset kiinteät jätteet biohajoaviksi lannoitteiksi, joita voidaan käyttää ruuaksi kelpaavien kasvien kasvattamiseen sekä lauhkean ja trooppisen ilmastovyöhykkeen suurten metsäalueiden elvyttämiseen Afrikassa, Aasiassa, Amerikassa, Euroopassa ja Oseaniassa. Kun te alatte ymmärtää elävän kotiplaneettanne todellista olemusta, te voitte aloittaa paluunne vapaiksi, itsenäisiksi ja yltäkylläisyyden ympäröimiksi Olennoiksi. Maailmanlaajuisen väestönne luonnollinen ilo ja vapautuneet intohimot voivat synnyttää sellaisen luovuuden aallon, joka voi ratkaista kaikki nykyiset ja tulevat ongelmat. Se voi myös valmistella teitä helpommin hyväksymään uusi todellisuutenne.

Samalla, kun kaikki tämä tapahtuu, teidän tulee olla armollisia itsellenne: te olette yhä keskellä täysin tietoisiksi Valon Olennoiksi muuttumisen prosessia. Se ei ole pikkujuttu. Näin suuri muutos kyvyissänne voi aiheuttaa suuria ruumiillisia särkyjä, kipuja ja oireita, jotka voivat toisinaan muistuttaa monien vakavienkin sairauksien oireita. Nämä ilmiöt saattavat vaikuttaa teihin heikentävästi ja kuitenkin tarve sille, että te toimitte valitsemassanne yhteisönne tiedonvälittäjän ja parantajan roolissa, on keskeisen tärkeä. Me ymmärrämme, että tämä vaatii teiltä paljon. Kuitenkin meidän täytyy pyytää teiltä sitä! Monet ihmiset teidän ympärillänne ovat hämmentyneitä ja levottomia tapahtumista ja siitä mitä niistä seuraa. Teidän tehtävänne on jakaa tietouttanne heille ja helpottaa heidän väistämätöntä alkuvaiheen levottomuuttaan. Älkää koskaa unohtako sitä, että te olette tulleet tänne Äiti Maan pinnalle tällä kertaa auttamaan varmistamaan se, että tämä valtava uudeksi todellisuudeksi muuttumisen prosessi sujuu niin sujuvasti kuin mahdollista. Lisäksi teidän vahva omistautumisenne tehtävällenne ja teidän Rakkautenne ovat keskeisen tärkessä osassa tämän mahtavan muutoksen toteuttamisessa ja uuden todellisuuden syntymisen mahdollistamisessa.

Tämä uusi todellisuus ilmenee ensin hämmästyttävänä vallankumouksena. Suhteellisen veretön vallankaappaus tulee syöksemään viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton vallasta. Kun tämän salaliiton voimavarat on takavarikoitu ja sen johtajat vangittu, sen täytyy lopultakin myöntyä uusiin "realiteetteihin" ja luopua valta-asemastaan. Nopeasti leviävät rauha, hyvinvointi ja yhteistyö nousevat tärkeimmiksi aiheiksi ja luovat nopean nykyisen ja tulevan olemuksenne välisen ajan siirtymävaiheen. Tämän siirtymävaiheen aikana teidän Ylösnousseet Mestarinne valvovat teidän toimintaanne. Nämä Taivaan ja fyysisyyden suuret määräykset antavat teille innostavan suunnitelman muutostanne varten. Siten te tulette tuntemaan nämä jumalallisen Sisaruuden ja Veljeyden määräykset. Ne tulevat opastamaan teidät nykyisestä ymmärryksen tasostanne Taivaan teille määräämään lisääntyneiden vastuiden maailmaan.

Taivas odottaa rakastavasti teidän muuttumistanne täyden tietoisuuden tilaan, jolloin te voitte ottaa jälleen vastaan tehtävänne Ylösnousseitten Mestareittenne avustajina. Te, Rakkaat Ystävät, olette erityisiä Olentoja, jotka olette tulleet tähän fyysisen maailmankaikkeuden kolkkaan tiettyä tarkoitusta varten. Tämä tarkoitus on varmistaa se, että tämä maailma siirtyy onnistuneesti uuteen todellisuuteensa, jossa sen asukkaat voivat pitkästä aikaa taas tulla tuntemaan jumalallisen suunnitelman koko laajuudessaan. Tähän asiaan tällä hetkellä liittyvät mysteerit voivat silloin lakata olemasta. Kun näistä asioista tulee osa yleistä käsitemaailmaanne, teille voidaan antaa täysimääräinen jumalallinen vapaa tahto. Tämä edellyttää sitä, että te hyväksytte teille osoitettujen jumalallisten tehtävien koko laajuuden. Sen jälkeen on teidän vastuullanne päättää se, kuinka te ne toteutatte ja myös ymmärtää päätöksistänne koituvat seuraukset.

Ensimmäinen yhteydenotto on keskeinen tekijä muutosvaiheen todellisuutenne alkuaikoina. Galaktisen Liiton ensisijoinen rooli on antaa teille esimerkki siitä, mitä loistokas täyden tietoisuuden tilan rajoittamaton potentiaali mahdollistaa. Teidän on vielä vaikea kuvitella sitä nykyisen tietoisuuden tasonne asettamien rajoitteiden takia. Teille on iskostettu Taivaan olevan tietynlainen, vaikka tämä käsitys on suurelta osin virheellinen. Taivas on paljon muutakin kuin Hengen maailma. Siihen kuuluu suunnattoman laajoja alueita, jotka ympäröivät fyysistä maailmankaikkeutta ja kietoutuvat siihen. Lisäksi kuolema vaikuttaa teistä lopulliselta, vaikka todellisuudessa se ei tietenkään sitä ole. Teidän Sielunne on kuolematon ja ikuinen. Teidän Todellinen Minänne on se olemus, jonka te tulette pian käsittämään. Tämä tuleva yhdistyminen voi antaa selityksen kaikkiin ikiaikaisiin kysymyksiinne ja arvoituksiinne, ja paljon muuhunkin. Lopultakin voidaan tuoda Hengen todellisuus teidän käsitemaailmaanne ja palauttaa teille teidän kykynne koko laajuudessaan.

Kuten voitte nähdä, meidän jo pitkään teille kuvailemamme tapahtumat ovat toteutumaisillaan. Näiden muutosten toteutuminen on kestänyt pitkään. Ajatelkaapa sitä! Teidät tullaan vapauttamaan lähes 13000 vuoden ajan vallinneista valheista, vääristelyistä, manipuloinnista ja pakotetusta pimeyden palvelemisesta. Tämän vapautuksen myötä tulee suuri viisaus: teillä on omakohtaista kokemusta pimeyden vallasta, joka on ollut sekä teidän että esi-isienne rasitteena. Kuitenkin te olette selviytyneet. Pimeyden voima on näivettynyt silmienne edessä ja sen loppu on saattanut teidät tilanteeseen, jossa mittaamattoman vaurauden ja suurien uusien velvollisuuksien avaimet ovat käsissänne. Me olemme tietoisia teidän sisäisestä suuresta Rakkaudesta, myötätunnosta, voimasta ja ilosta. Kun nämä energiat yhdistyvät teidän "Minä Olen -tietoisuuteenne", tuloksena voi olla mitä hämmästyttävin Olento. Juuri tällainen Olento voi hallita Hengen ja fyysisyyden maailmoja ja paljastaa jumalallisen suunnitelman tätä Luomista varten asettamat viimeiset yksityiskohdat.

Tänään tarkastelimme sitä, mikä on valmistautumassa tapahtumaan teidän maailmassanne. Tarkastelimme uudelta näkökannalta tulossa olevaa siirtymävaiheen aikaista maailmaanne ja teidän paluutanne täyden tietoisuuden tilaan. Älkää koskaan hukatko näkemystänne todellisen olemuksenne suuruudesta! Ja muistakaa aina, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.