Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 19.4.2011 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn041911.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen luoksenne! Edellisen viestimme jälkeen on tapahtunut paljon. Kuten nyt on käynyt ilmeiseksi, niin maailmanne muutos syvenee nyt monella eri alueella. Te tiedätte hyvin, mitä Japanin alueella on äskettäin tapahtunut. Nämä dramaattiset tapahtumat aiheutuivat sekä Äiti Maan energioista että pimeyden edustajien toimista. Tämän vuoden maaliskuussa Äiti Maa aloitti prosessin kohottaakseen Lemurian mantereen Tyynen valtameren pohjasta ja tämän prosessin ensimmäinen vaihe oli Pohjois-Japanin rannikolla maaliskuussa tapahtunut voimakas maanjäristys. Toinen syy tämän järistyksen tapahtumiselle oli Japanin saaria ympäröivien energioiden muuttaminen. Näiden valmistelujen myötä Japanin alue voi kohota ylöspäin, minkä myötä alueen pinnanmuodostus tulee muuttumaan melko paljon. Jatkossa tulee esiintymään järistyksiä myös Japanin eteläosissa. Kaikki nämä geofyysiset tapahtumat liittyvät Maapallon asennon ja pinnan muutoksiin. Vaikkakin Japanissa tapahtunut suuri maanjäristys tapahtui Äiti Maan aloitteesta, niin pimeyden voimien ohjaamien laitteiden toiminta on voimistanut alueella tapahtuneita jälkijäristyksiä.

1990-luvun lopulta lähtien me olemme työskennelleet yhdessä maanpäällisten liittolaistemme kanssa, jotta pimeyden voimien vaikutus Äiti Maan ja ihmiskunnan muutosprosessiin saataisiin loppumaan. Me tiedämme hyvin sen, että laatimamme toimintastrategian toteuttaminen on edennyt toivottoman hitaasti tuottaakseen teillekin näkyviä tuloksia. Näin ollen monet teistä ovat tunteneet suurta turhautumista odotellessaan uuden ajan alkavan kauniilla planeetallanne. Me jaamme teidän huolenne ja patistelemme maanpäällisiä liittolaisiamme joka päivä yhä enemmän toteuttamaan suunnitelmansa hallintorakenteiden muuttamiseksi ja sen myötä pitkään odotetun vaurausrahastojen varojen jakelun mahdollistamiseksi. Meidän väliset kokouksemme keskittyvät nyt yhä enemmän tilanteen kiireellisyyden korostamiseen ja me olemme nyt valmiita toteuttamaan tietyt tarvittavat toimenpiteet, jotta asiat saataisiin edistymään. Luonnollisestikaan me emme voi vielä kertoa teille yksityiskohtia tämän enempää.

Me olemme useammankin kerran maininneet teille sen, että on olemassa kriittinen päivämäärä, jonka jälkeen vastuu Maapallon yhteiskunnallisten muutosten toteuttamisesta siirtyy meidän maanpäällisiltä liittolaisiltamme meille. Me toivomme, että tähän ei kuitenkaan tarvitsisi ryhtyä ja siksi me olemme patistelleet maanpäällisiä liittolaisiamme toimimaan aktiivisemmin. Alkuperäisen strategiamme mukainen muutoksen toteuttamisen aikataulu ei kuitenkaan ole enää mahdollinen eikä se täytä Taivaan asettamia määräyksiä. Nyt täytyy noudattaa Taivaan asettamaa aikataulua. Monet asiat ovat nyt kärjistymässä vaatien ratkaisuja. Äiti Maa tarvitsee teidän tukeanne omien muutostensa toteuttamisessa. Myös te tarvitsette nykyistä parempia keinoja selviytyä omien fyysisten ja henkisten muutostenne vaikutuksista. Me vakuutamme teille työskentelevämme uutterasti yhdessä maanpäällisten liittolaistemme kanssa, jotta pimeyden voimat eivät pääsisi enää vaikuttamaan muutoksenne etenemiseen.

Taivaan Hierarkiat ohjaavat kaikkea Maapallon ja ihmiskunnan ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiseen liittyvää toimintaamme. Me tiedämme hyvin sen, että monet teistä kummastelevat sitä, että miksi asiat etenevät niin hitaasti samalla kun niin monet joutuvat kärsimään. Tietäkää, että mekin haluaisimme ratkaista kaikki teidän ja Äiti Maan ongelmat, mutta on tärkeää pitää mielessä se, että tässä on kyseessä laajempi kokonaisuus. Kaikki liittyy koko tämän Luomakunnan olemassa olon keskeiseen päämäärään: pimeyden ja Valon yhteensovittamiseen. Maapallon tämänhetkiset tapahtumat ovat vain yksi taistelukenttä näiden perinteisten vastapuolien välisessä kamppailussa, mutta keskeisen tärkeässä osassa siinä prosessissa, jonka myötä nämä vastavoimat yhdistyvät luomaan Suuremman Valon. Tämä Suurempi Valo tulee olemaan keskeinen tekijä, jonka avulla tämän Luomakunnan toisen vaiheen jumalallinen suunnitelma tulee toteutumaan.

Tänään tarkastelimme maailmanne tapahtumia. Maapallo muuttuu ja muutosten tahti tulee kiihtymään lähikuukausien aikana. On tärkeää, että te olette valmistautuneet tähän ja pystytte käyttämään tietämystänne apuna luomaan omaan yhteisöönne vakautta ja luottamusta. Suuri muutos on nyt aivan nurkan takana! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!