Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 19.8.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn081903.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Kerromme teille jälleen paljon asiaa. Viimeaikaiset viestimme ovat keskittyneet kuvaamaan tämän galaksin alkuperää ja yhteiskuntiemme ja kulttuureidemme toimintaa. Näissä viesteissä olemme kertoneet teille lyhyesti omista kotimaailmoistamme. Nyt haluamme kertoa aluksistamme, tähtienvälisen matkustamisen keinoista ja aikaan liittyvistä ilmiöistä. Meidän aluksemme ovat eläviä orgaanisia Olentoja. Kun me rakennamme niitä, kutsumme tämän työn viimeistä vaihetta "synnytykseksi" tai Siriuksen kielellä sanalla "Shapak". Kun alatte ymmärtää enemmän siitä, kuinka tietoisuus liittyy kaikkiin tämän luomakunnan asioihin, alatte myös ymmärtää paremmin tämän merkitystä. Fyysinen maailmankaikkeus on todellakin elävä tietoinen Olento. Kaikella sillä mitä te luotte on tietoisuus tästä, olipa se sitten luotu ajatuksen muotoon tai fyysiseksi kappaleeksi. Meidän erittäin edistyneillä orgaanisilla tietokoneilla varustetut aluksemme ovat äärimmäinen esimerkki tästä tietoisuuden käsityskyvystä. Aluksemme pystyvät toimimaan yhteistyössä meidän kanssamme kaikilla tasoilla. Pian tekin tulette näkemään tämän ihmeellisen tekniikan huippusaavutuksen - elävän, huippuälykkään Olennon.

Yksi tämän teknologian tärkeimmistä ominaisuuksista on kyky tehdä tähtienvälisiä matkoja. Nämä "hypyt" aurinkokunnasta toiseen tapahtuvat hyödyntämällä sitä tapaa, jolla fyysinen maailma rakentuu. Jokaisessa todellisuudessa on tietty sarja taajuuksia, jotka heijastuvat monin tavoin sitä ympäröivissä todellisuuksissa. Näiden todellisuuksien välissä on "seinämiä" ("hyperavaruus"), jotka koostuvat niiden ympärillä olevasta energiasta. Nämä seinämät muistuttavat ihmisen ihosolujen seinämiä. Tämä valtava energiakalvo on liitetty yhteen muodostaen ulottuvuuden verkot. Myös ulottuvuudet liittyvät toisiinsa tämän saman virtauksen toisenlaisen muunnoksen kautta. Matkustaaksemme paikasta toiseen meidän ei tarvitse löytää tai tehdä madonreikiä. Riittää kun nostamme taajuutta, eli voimistamme energiaa, kunnes saavutamme todellisuuden kynnystaajuuden. Kun olemme saavuttaneet sen, siirrymme pois siitä todellisuudesta, jossa olimme ja saavumme todellisuuksien väliseen energiavirtaukseen. Tämän jälkeen säädämme oman taajuutemme vastamaan halutun kohdetodellisuuden taajuuskuviota. Tämän taajuuskuvion monimutkaisuudesta riippuen tämä tähtienvälinen hyppy kestää kolmesta seitsemään minuuttia.

Onnistuakseen tämä epätavallisen monimutkainen operaatio vaatii tarkat ja monimutkaiset toimenpiteet. Tässä käytämme hyväksemme kehittynyttä teknologiaamme. Orgaaniset tietokoneemme ovat omien aivojemme laajennettuja jäljitelmiä. Mieli on enemmän kuin valtavaan hermoverkkoon kytkettyjen orgaanisten ainesosien yhdistelmä: se luo orgaanisia laitteita, jotka avustavat tietoisuuden fyysisen olemuksen muodostamista. Maailmankaikkeus koostuu monista erillisistä osasista, jotka kytkeytyvät yhteen tietoisuuden kautta. Tällä tietoisuudella on kolme päämuotoa: ensimmäinen on pyhä perusta - itse jumalallinen suunnitelma, toinen on henkimaailma - Taivas äärettömän monine puolineen, kolmas on fyysisen tietoisuuden muodostama suuri illuusio - jumalallisen suunnitelman asettama haaste. Vaikkakin toimimme fyysisessä maailmassa, me vaikutamme henkimaailmassa. Tätä yhteyttä valvovat aivot ja niiden yhteistyökumppani hermojärjestelmä. Niinpä myös aluksiemme orgaaniset tietokoneet valvovat näitä prosesseja ja toteuttavat päämääriään pitkälti samalla tavalla. Ero on siinä, että tietokoneet pyytävät meitä määrittelemään nämä päämäärät.

Kaiken elollisen ympärillä on laaja erilaisista kerroksista koostuva valokeho. Meidän aluksiemme käyttölaitteisto luo tämän valokehon uudelleen. Tämä monikerroksinen energiakenttä on teknologiamme keskeinen osa. Sen avulla voimme säädellä aluksen taajuutta siirtyäksemme aurinkokunnasta toiseen. Lisäksi pyörittämällä näitä kenttiä halutulla tavalla voimme luoda tarvittavan muutoksen massan hitauteen suunnistaaksemme ja kuljettaaksemme alustamme suurella nopeudella minkä tahansa fyysisen väliaineen läpi. Muistakaa, että kaikki aine on vain Valoa ja Aikaa, jotka ovat liittyneet yhteen muodostaen fyysisen avaruuden. Avaruus on luotu todellisuuden tietoisten valvojien asettamien sääntöjen puitteissa. Kun matkustamme todellisuudesta toiseen, voimme käyttää hyväksemme näitä todellisuuksia ohjaavia sääntöjä. Aluksen "keinotekoinen" valokeho voi hyödyntää näitä sääntöjä läpäistäkseen minkä tahansa väliaineen. Ja vaikka teidänkin valokehollanne on tämä sama ominaisuus, te olette tilapäisesti rajoittuneet tässä todellisuudessa vallitseviin sääntöihin.

Todellakin, hyvät ystävät, Luojalta saamanne kyvyt ovat rajattomat. Samoin aluksiemme kyvyt ovat rajattomat. Meidän teknologiamme kuvastaa sitä tapaa, jolla me toimimme fyysisessä maailmassa: suunnittelemme, hahmotamme ja toteutamme. Kartoitamme tarpeemme ja ryhmittelemme ne niiden toteuttamisen vaatimien rakenteiden mukaan. Loppu syntyykin sitten itsestään. Tietokoneemmekin toimivat samojen periaatteiden mukaisesti. Korkean tietoisuutensa ansiosta ne pystyvät olemaan yhteydessä meihin ja helpottamaan elämäämme toteuttamalla mielihalujamme ja avustamalla meitä eri tehtävissä. Tietokoneemme vievät "ohjelmoinnin" käsitteen korkeimmalle mahdolliselle tasolle auttaen meitä ymmärtämään miten todellisuus toimii. Kun tällainen tietokone kytkeytyy todellisuuteen, se on yhteydessä todellisuuden ytimeen. Tämä tieto mahdollistaa meille tietyn todellisuuden asukkaiden arvioimisen ja heidän yhteiskuntansa tarkkailemisen.

Tämänkertaisen viestimme tärkeimmät keskustelunaiheet ovat Valo ja Aika. Valo on eteeristä ainesta, joka muodostaa fyysisyyden perustan. Se tarvitsee kumppaninsa Ajan muodostaakseen todellisuuden. Aika on Luomisen rytmin jaksotus. Se voi tehdä kaiken sen, mitä jumallinen suunnitelma haluaa. Tämä luontainen mukautuvuus tekee Ajasta ainutlaatuisen ja fyysisyydelle erittäin tärkeän tekijän. Fyysisyys perustuu jaksotuksiin ja nämä jaksotukset ovat Ajan ominta aluetta. Kun alatte ynmmärtää Ajan olemusta ja sen rajattomia mahdollisuuksia, alatte huomata, kuinka jumalallinen suunnitelma loi fyysisyyden. Nämä äärettömän moninaiset rytmit toivat Valon lukuisiin ulottuvuuksiin ja todellisuuksiin, jotka muodostavat fyysisyyden. Kalenterit kuvastavat meille tätä, koska ne ovat todellisuuksiensa kuvia. Galaktiset kalenterit antavat myös mitan kunkin hetken mahdollisuuksille tässä kyseisessä todellisuudessa.

Aika on luonteeltaan sekä jaksollista että jaksotonta. Sen kautta kaikki se, minkä havaitsemme menneisyytenä, nykyisyytenä ja tulevaisuutena, liittyvät yhteen. Ajan esiintyminen perustuu tarpeeseemme kokea fyysisyyttä, jotta voimme ymmärtää jumalallisen suunnitelman meille asettamaa haastetta. Haasteemme on ymmärtää illusiota (fyysisyyttä) ja huomata, miten voimme hyödyntää sitä saavuttaaksemme viisautta. Todellisuus toimii viisauden kautta. Viisauden hyödyntäminen antaa meille paremmat mahdollisuudet toteuttaa jumalallista suunnitelmaa. Koemme jokaisen elämän jokaisen käänteen hankkiaksemme viisautta, joka auttaa meitä selvittämään tämän Luomisen jumalallisen suunnitelman. Niinpä Ajalla on hyvin keskeinen osa fyysisyyden jokaisessa puolessa. Se on tärkeä rytmiensä ja meille tarjoamansa viisauden ansiosta. Mutta kaikkein tärkeintä on se, että Aika on todellisuuden määrittävä ja säätävä tekijä.

Aika, Valon avustuksella, luo fyysisen maailman. Sekä Aika että Valo ovat molemmat yhtä tärkeitä. Kun pääsette uskomustenne tai "tieteenne" asettamien rajoitusten yli, alatte huomata, että kaikki niin sanotut rajat ovat vain nippu valheita. Valon nopeus voidaan ylittää yhtä helposti kuin äänen nopeus, kun se lakkaa olemasta ylittämättömältä vaikuttava este. Valokeho liikkuu yhtä nopeasti kuin jumalallinen ajatus. Aine voidaan muuttaa alkuosikseen, siirtää minne tahansa se ohjataan ja koota uudelleen, kun haluttu kohde on saavutettu. Suhteellisuus ei ole jumalallinen laki. Se on ainoastaan teoria ja väärä sellainen. Olette alkaneet vasta hieman ymmärtää mahdollisuuksianne. Tässä maailmankaikkeudessa on loputtomia mahdollisuuksia. Teidän tehtävänne on oppia tämä, aina uudelleen ja uudelleen, ja soveltaa tietouttanne omaan todellisuuteenne ja muuhun fyysiseen maailmaan.

Tänään olemme kertoneet siitä, miten aluksemme liikkuvat paikasta toiseen. Olemme myös selittäneet, miten Valo ja Aika toimivat luoden fyysisen maailman. Pyydämme teitä tutkiskelemaan tätä ja huomaamaan, kuinka mahtavia ja monitahoisia Olentoja te oikeasti olette. Se edessänne oleva suuri muutos, josta olemme kertoneet, on lähellä. Tehkää oma osanne siinä ja nauttikaa kyydistä! Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.