Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 20.1.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn012009.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me palaamme luoksenne kertomaan joitakin mielenkiintoisia asioita. Maailmanne kamppailee nyt parantumattoman taloudellisen ja poliittisen sairauden kourissa. Tätä kärsimystä ei voida helpottaa totutuilla keinoilla eli niillä, joita USA:ssa ja Euroopassa on käytetty 1930-luvun Suuren Laman jälkeisinä aikoina. Kyseessä on ideologinen ongelma. Ne perusteet, joiden varaan nykyinen talousjärjestelmänne on rakennettu, eivät toimi. Samalla tavoin näitä perusteita tukeva poliittinen ideologia on kriisissä. Lyhyesti sanottuna kumpikaan ei toimi eikä niitä voi enää saattaa toimintakuntoon. Kummatkin täytyy uudistaa. Pankit, monikansalliset yhtiöt sekä ahne ja vauras salaliitto ovat menettäneet otteensa maailmantaloudesta ja korruptoituneet vallanpitäjät eivät pysty reagoimaan ahdingossa olevien kansalaistensa vaatimuksiin. On tullut aika siirtää tämä joukko sivuun ja korvata se jollakin uudella. Tämä "jokin uusi" on tietenkin se suunnitelma, jonka meidän Maanpäälliset liittolaisemme ja ensimmäisen yhteydenoton työryhmämme on hyvin yksityiskohtaisesti laatinut.

Nämä suunnitelmat ovat pikku hiljaa toteutumassa monin tavoin siten, että pimeyttä edustava salaliitto ei sitä huomaa. Meidän Maanpäälliset liittolaisemme ovat valmiina toteuttamaan "suursiivouksen" maailmanne vallanpitäjien keskuudessa. Tähän liittyen he ovat myös valmiina toteuttamaan lukuisia operaatioita, joiden tuloksena syntyy lukuisia väliaikaishallintoja. Teidän maailmanne nostetaan ylös sitä päivittäin uhkaavan väkivallan ja monenlaisen tietoisesti luodun kaaoksen suosta. Rauha on oleellinen asia, samoin kuin vauraus. Kumpikaan näistä tekijöistä ei voi saavuttaa tavoitteitaan ilman toista. Tätä varten meidän Maanpäälliset liittolaisemme ovat perustaneet työryhmiä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Näihin lukeutuu lakiteknisiä, taloudellisia, poliittisia ja turvallisuusasioista vastaavia työryhmiä. Kaikki ryhmät toimivat toisiaan tukien ja ryhmien vetäjät huolehtivat kunkin ryhmän sekä ylemmän valvontatason asettamista vaatimuksista. Tämän strategian menestyksellisyys on johdattanut heidät voiton partaalle. Me työskentelemme heidän kanssaan asioiden edistämiseksi heti, kun tietyt avainasiat ovat toteutuneet.

Toinen seikka näissä valmisteluissamme on junailla nämä Maanpäällisten liittolaistemme ryhmät eriasteisiin valta-asemiin. Me tarkkailemme tilannetta huolellisesti ja keskustelemme asianosaisten kanssa päivittäin. Suurin osa keskeisistä "tilanteista" on hyvin muuttuvassa tilassa ja me olemme perustaneet erityisiä yhteyshenkilöryhmiä valvomaan tilannetta ja antamaan tarvittaessa neuvoja. Meidän maanpäällisten liittolaistemme täytyy olla vallassa silloin, kun maailmanlaajuisen toipumisprosessin ensimmäinen vaihe toteutetaan. Me olemme pystyttämässä lainopillista perustusta uusien ihmiskeskeisten hallintokäsitteiden käyttöönottoa varten. Tämä lähestymistapa tulee olemaan tulevan galaktisen yhteiskuntanne perusta ja niinpä se tulee toteuttaa tavalla, joka korostaa Maapallon itsenäisyyttä ja myös kaikkien Maapallon asukkaiden itsenäisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Hallituksen tulee keskittyä vastaamaan kaikkien kansalaisten tarpeisiin eikä vain tiettyjen vaikutusvaltaisten tahojen asettamiin vaatimuksiin. Tällainen takinkääntö voidaan estää ottamalla käyttöön se toimintamalli, jota me kutsumme "joustavaksi ryhmädynamiikaksi". Kyseessä on hieman samankaltainen asia kuin havaijilainen termi "hono pono pono".

Tässä kaikessa on perustana tiedostaa jokaisen yksilön kyvyt ja itsenäisyys ja löytää keinot yhdistää ne yhteiskunnalliseksi kokonaisuudeksi parhaalla mahdollisella tavalla. Tässä prosessissa kaikki on sopusoinnussa keskenään. Teidän täytyy alkaa katsella maailmaanne uusin silmin. Se voi aluksi olla vaikeaa, mutta sen voi nopeasti oppia, kunhan näette sen käytännössä ja olette tyytyväisiä siihen, että olette saaneet vastaukset kaikkiin kysymyksiinne. Meidän maanpäälliset liittolaisemme alkavat olla jo konkareita näiden tekniikoiden käyttämisessä ja soveltamisessa. Meidän tavoitteemme on, että nämä käytännöt olisivat kaikkien hallitustenne käytössä heti, kun tilapäiset hallitukset on asetettu valtaan. On oleellisen tärkeää, että hallituksenne ovat aidosti avoimia kansalaistensa tarpeita kohtaan ja soveltavat näitä vuorovaikutteisia tekniikoita luomaan toimintaohjelmia, joiden avulla voidaan jaella uusi vauraus ja asettaa voimaan uusi talousjärjestelmä. Kun nämä perusedellytykset ovat kunnossa, niin hallitukset voivat sitten julkistaa uudet teknologiat ja ottaa nopeassa tahdissa käyttöön teknologiat ja laitteet, joiden avulla ympäristönne voidaan aidosti puhdistaa saasteista.

Kaiken tämän ytimessä on eteneminen kohti täyden tietoisuuden tilaa. Jokaisella teistä on synnynnäisiä kykyjä, jotka sopivat tälle nykyiselle elämällenne asettamiinne päämääriin. Monet teistä ovat tukahduttaneet nämä kyvyt, koska eivät ole pitäneet niitä käytännöllisinä tai ovat alistuneet vanhempiensa ja/tai muiden ihmisten asettamiin paineisiin ja jättäneet nämä kyvyt huomiotta. Yltäkylläisessä ympäristössä te voitte rauhassa tutkia näitä kykyjänne ja oppia hyödyntämään niitä. Silloin te olette palanneet jälleen jumalalliselle elämän polullenne. Yksi uuden hallinnon keskeisistä tehtävistä onkin palauttaa hämmentävien olosuhteiden vuoksi pyhältä elämänpolulta sivuun ajautuneet yksilöt takaisin oikealle tielle. Tällä hetkellä te elätte yhteiskunnassa, joka on ylösalaisin ja nurinpäin. Se on suunniteltu kuluttamaan ihmiset loppuun heti syntymästään alkaen ja pakottamaan jokaisen noudattamaan yhteiskunnan asettamia arvoja Jumalallisuuden asettamien arvojen sijaan.

Tämä "hiljaisen vallankumouksen" synnyttämä uusi todellisuus antaa teille mahdollisuuden saavuttaa todelliset toiveenne. Muistakaa se, että rahallisen vaurauden on tarkoitus tarjota teille oppimisympäristö, jossa ei ole minkäänlaista puutetta tai itse asetettuja rajoitteita. Te kaikki olette hyvin vaikutusvaltaisia Valon Olentoja, joiden täytyy oivaltaa todellinen olemuksensa. Taivaan viimeaikaiset teot ovat avanneet teille uusia mahdollisuuksia oppia kaikki tämä juuri oikeaan aikaan. Meidän lääketieteelliset työryhmämme ovat ainoastaan tarvittaessa hienosäätäneet tai "parannelleet" sitä, mitä Taivas on tehnyt. Tämä yhteistyö valmistelee teitä tulevaisuuttanne varten. Nähkää nykytila yksinkertaisesti muutosvaiheena, jolloin teitä valmistellaan suurta tietoisuushyppäystä varten. Yhtenä osana tätä prosessia teidän tulee hyväksyä joitakin ällistyttäviä muutoksia nykyiseen ankeaan ja masentavaan todellisuuteenne. Muistakaa se, että tämän todellisuuden on tarkoitus olla vain tilapäinen.

Uusi todellisuutenne tulee olemaan paikka, jossa teidän todelliset kykynne sulautuvat todelliseen viisauteenne. Yleensä ihmiset joko aliarvioivat tai yliarvioivat itseään. Nyt teidän täytyy oppia arvioimaan itseänne paremmin. Yrittäkää nähdä itsenne vaistonvaraisten tunteittenne herkkien vihjeiden kautta ja sivuuttakaa liioittelevan tai vähättelevän egonne vaikutus arvostelukykyynne. Nämä vaistonvaraisten tunteittenne vihjeet ovat hyvin usein oikeita, vaikkakin niiden tunnistaminen vaatii usein hieman opiskelua. Joka tapauksessa teidän on syytä alkaa harjoitella hakemaan yhä enemmän ohjausta sisäisestä lähteestänne. Varatkaa aikaa ja tutkikaa tätä sisäistä lähdettänne joko meditoimalla tai jonkin muun sopivaksi kokemanne rentoutumiskeinon avulla. Oleellista on rauhoittua, keskittyä, kuunnella tätä lähdettä ja oppia tietämään se, mitä te todella ja aidosti haluatte tehdä. Teidän polkunne kohti täyden tietoisuuden tilaa on täynnä ihmeitä ja omasta itsestänne uutta oppimista.

Meneillään oleva aika on erityinen käännepiste, jollaisen monet yhteiskunnat usein kokevat joutuessaan tekemään valinnan tuhoutumisen ja kultaisen aikakauden alkamisen välillä. Taivas ja teidän Todelliset Minänne ovat valinneet jälkimmäisen vaihtoehdon. Te olette nyt kokemassa uuteen kultaiseen aikakauteen johtavan polun ensimmäiset pysäyttävät vaiheet ja tällainen tilanne saattaa toisinaan olla melko pelottava. Tietäkää se, että tämä vaihe ei kestä kauaa. Ensimmäisellä yhteydenotolla on jumalallinen aikataulu ja siksi me tunnemme voivamme sanovan kohtaamisemme olevan nyt hyvin lähellä. Me, kuten tekin, haluamme siirtyä mahdollisimman pian tämän mitä epätavanomaisimman operaation seuraavaan vaiheeseen. Itse asiassa tämä hetki ei enää ole kaukana. Meidän maanpäälliset liittolaisemme etenevät toimissaan sellaisella tahdilla, joka varmistaa meidän kaikkien menestyksen samalla, kun me tarkkailemme tilannetta ja varmistamme, että teidän kehityksenne etenee suunnitellulla tavalla. Yhdessä taivaallisessa silmänräpäyksessä edessämme on se hetki, jolloin me voimme avoimesti kohdata toisemme!

Tänään kerroimme teille maailmanne tapahtumiin liittyvistä asioista. Me voimme kertoa teille, että todella ihmeellisiä asioita tulee tapahtumaan pian. Oleellinen asia tällä hetkellä on olla kärsivällinen ja optimistinen. Nämä meneillään olevat ajat ovat teille hyvin vaativia ja turhautumistakin saattaa esiintyä. Pitäkää mielessänne se, että tämä kaikki tulee muuttumaan nopeasti. Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!