Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 20.9.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn092005.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille lisää asioita! Taivas jatkaa järkkymättömänä toimiaan saadakseen teidän nykyisen havahtuneisuutenne tason viimeiset vaiheet päätökseen Luojan asettaman jumalallisen suunnitelman ohjauksen mukaisesti. Tähän liittyen meille on annettu ohjeet tehdä kaikki se, mikä on jumalallisesti mahdollista tehdä, jotta nyt tapahtumaisillaan olevat asiat toteutuisivat. Maapallolla olevat tämän operaation toteuttamisesta vastaavat tahot ovat parhaillaan 'sitomassa viimeisiä irrallisia lankoja verkkoonsa'. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän maailmanne on nyt joidenkin hyvin dramaattisten muutosten partaalla. Me tuomitsemme ankarasti tämän viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton äskettäiset rikolliset teot, jotka aiheuttivat tuhansien oman maan kansalaisten menehtymisen. Tämä rikos on vain viimeisin niistä lukuisista rikoksista, joita tämä salaliitto on teidän maailmassanne tehnyt. Kun nämä roistot on syrjäytetty vallasta ja meidän olemassaolomme on virallisesti julkistettu, me aiomme korjata heidän teille tekemänsä vahingot. Meillä on teknologiaa, joka voi nopeasti korjata nämä vahingot. Me kiitämme kaikkia niitä, jotka ovat tulleet esiin auttamaan ja me pyydämme teitä antamaan tukenne heille heidän sankarillisissa pyrkimyksissään.

Meidän tehtävämme ovat olleet rajoitetut kolmelle pääalueelle. Ensinnäkin me olemme keskittyneet avustamaan meidän maanpäällisiä liittolaisiamme saavuttamaan tavoitteensa menestyksekkäästi. Meidän monet diplomaatti- ja yhteyshenkilöryhmämme ovat työskennelleet pitkiä päiviä saadakseen asianosaiset tahot menestyksekkäästi tavoitteisiinsa. Saamamme ensikäden tiedon perusteella me voimme nyt iloksemme todeta, että monet teille luvatut asiat ovat nyt toteutumaisillaan monella eri alueella. Toiseksi me valvomme Äiti Maan tilaa ja avustamme hänen Elohiminsa antamia monia käskyjä saadaksemme Äiti Maan etenemään sujuvasti tämän muutosvaiheen läpi. Äiti Maan aikomuksena on muuttaa nykyinen pinnanmuodostuksensa heti, kun teidät on siirretty uusiin asumuksiinne joko Maapallon sisälle tai sen ympärillä tällä hetkellä olevan suuren laivaston emoaluksiin. Tämän toimenpiteen logistiset järjestelyt ovat hyvin monimutkaiset, sillä niissä täytyy ottaa huomioon sekä Äiti Maan ponnistelut että teidän tarpeenne. Kolmanneksi me valvomme teidän havahtumisprosessinne edistymistä Taivaan avustuksella. Taivaan lähes äärettömän moninaiset Veljeskunnat ja Neuvostot haluavat teidän tietävän sen, kuinka paljon he teitä todella Rakastavat. Tämä Rakkaus osoitetaan teille monella tavalla. Tietäkää sydämissänne, että myös tämän prosessin päätökseen saattaminen on nyt hyvin lähellä.

Me olemme kertoneet näistä tosiasioista teille jo monta kertaa aiemminkin. Mutta tällä kerralla me pyydämme teitä käsittämään laajemmin sen, mitä teidän maailmassanne oikein on tapahtumassa. Tuhansia vuosia sitten Anunnakien sallittiin ottaa teidän todellisuutenne hallintaansa, minkä tuloksena te vaivuitte rajoitetun tietoisuuden tilaan. Valtakautensa aikana Anunnakit muodostivat teidän maailmaanne erityisen käskyläistensä ryhmän, jonka vastuulla oli toteuttaa Anunnakien hallintoneuvoston teidän maailmaanne varten laatimat suunnitelmat. Näiden suunnitelmien tavoitteena oli saattaa teidät hämmennyksen valtaan ja tehdä teistä helposti manipuloitavia. Melkein vuosikymmen sitten Anunnakit luopuivat näistä katalista toimistaan jättäen jälkeensä monia käskyläisryhmiään, jotka edelleen kontrolloivat teitä. Nämä aiemmin keskitetyn valvonnan alaisina ja yhtenäisenä hämäräperäisten päämääriensä eteen toimineet ryhmät ovat käyttäneet tämän viimeksi kuluneen vuosikymmenen kinastellen keskenään heidän aiempien Maapallon ulkopuolisten käskijöidensä jälkeensä jättämän vallan ja varallisuuden omistajuudesta. Tämän suunnattoman kamppailun aiheuttama hämminki antoi meille mahdollisuuden puuttua asioihin teidän puolestanne. Tästä toiminnastamme ja sen tuloksista me olemme kertoneet teille lukuisissa aiemmissa viesteissämme.

Anunnakien entiset käskyläiset hallinnoivat suunnattomia rahavaroja, joiden avulla he kontrolloivat pankkeja, hallituksia, monikansallisia yhtiöitä ja monia uskonnollisia organisaatioita. Heidän äkillinen erimielisyytensä ällistytti niitä henkilöitä, jotka olivat jo pitkään olleet tietoisia siitä, kuka teidän maailmaanne todellisuudessa hallitsi. Tämä Anunnakien entisten käskyläisten keskuudessa tapahtunut uudelleenjärjestäytyminen sai aikaan lähes viiden vuoden mittaisen lisääntyvän kaaoksen aikakauden. Jäljelle jäi moraalittomien byrokraattien muodostama kova ydinryhmä, vallanhimoisia poliitikkoja ja yritysjohtajia, jotka olivat ohjanneet "kylmän sodan" suuntaa kuuden vuosikymmenen ajan. Tämä valtioista riippumaton ydinryhmä päätti lujittaa asemaansa hankkimalla itselleen vallan Pohjois-Amerikan mantereella. Tuloksena oli armoton yritys saada viimeiseen jäljellä olevaan supervaltaan nimitettyä tarkoitukseen sopiva presidentti keinolla millä hyvänsä. Heidän onnistumisensa tässä tavoitteessaan sai aikaan valtavan rikollisten tekojen sarjan, joka tahattomasti tulee varmistamaan heidän maailmanlaajuisen tuomitsemisensa ja johtamaan heidän ansaitsemaansa kukistumiseen.

Tätä kansainvälistä salaliittoa vakaasti vastustavat ryhmät ovat edenneet huolellisesti laatiessaan suunnitelmaa tämän salaliiton kukistamiseksi. Meidän vuonna 1998 tekemämme julistus toimi heidän iskulauseenaan. Ensimmäinen vaatimus oli dokumentoida tämän pimeän salaliiton moninaiset kauhuteot ja osoittaa siten sen syvä epäinhimillisyys. Oli myös tarpeen yksilöidä huolellisesti ne rikokset, jotka tulisivat saamaan aikaan tämän salaliiton vallasta syrjäyttämisen oikeuskäsittelyn tuloksena. Samaan aikaan otettiin käyttöön taktiikka tämän salaliiton eristämiseksi, mikä rohkaisi monia sen aiempia liittolaisia kääntymään näitä hulttioita vastaan. Ei tarvittu ainoastaan vallanvaihtoa vaan laajavaikutteisia toimia, jotka loisivat olosuhteet, joiden tuloksena koko tämä salaliitto pakotettaisiin polvilleen. Nämä toimenpiteet ovat nyt valmiina ja niiden toteuttamista ollaan valmistelemassa. Provosoimaton aggressio, diplomaattiset kömmähdykset, loputtomat poliittiset virkavirheet, resurssien väärinkäyttö ja viimeisimpänä luonnonkatastrofin paljastama räikeä epäinhimillisyys ovat pohjustaneet heidän kukistumistaan.

Parhaillaan ollaan nimittämässä suuria valamiehistöjä tutkimaan lukuisia tapauksia. Nämä lailliset toimielimet ovat aloittaneet prosessin, jonka tuloksena suurin osa USA:n vuoden 2000 jälkeisen laittoman vallankaappauksen myötä valtaan asetetun hallituksen jäsenistä tullaan asettamaan syytteeseen. Tämän toimenpiteen vaikutus ei ole vain se, että muutamat henkilöt asetetaan virallisesti syytteeseen; itse asiassa se tulee paljastamaan tämän viimeisen moraalittoman salaliiton koko ydinryhmän. Tämä operaatio tulee käynnistämään prosessin, jonka myötä USA:han palautetaan perustuslaillinen hallinto ja luodaan olosuhteet todellisen ja riippumattoman hallituksen valintaa varten järjestettäville vaaleille. Totuuden paljastumisen mukanaan tuoma äänestävän kansan oikeutettu kiukku voi varmistaa sen, että tässä valtiossa toteutuu lopultakin syvällinen uudistus. Oli miten oli, tosiasia on se, että on olemassa paljon nopeampikin keino syöstä nämä kelmit vallasta. Yksi tämän vuosisadan alussa USA:n lakiin kirjattu säädös antaa keinot niihin perusteellisiin muutoksiin, joita niin kipeästi tarvitaan.

Tämä säädös (N.E.S.A.R.A) tekee nykyisestä USA:n hallituksesta laittoman puoluekannasta riippumatta. Siksi koko tämän hallituksen, pimeyttä edustavan salaliiton työkalun, on erottava välittömästi. Kuitenkin tiukasti tämän salaliiton monien varakkaiden tukijoiden otteessa olevat tärkeimmät tiedotusvälineet ovat aiheuttaneet tämän vaatimuksen tielle kompastuskiviä. Nyt, yhdennellätoista hetkellä, onnen kääntyminen on lopultakin keikauttamassa tilannetta edellä mainittujen avainasioiden eduksi. USA:n hallinnossa ja oikeusjärjestelmässä työskentelevät tämän salaliiton kukistumista haluavat tahot ovat nyt valmiina toimimaan. Lisäksi suuri määrä monien muiden vaikutusvaltaisten valtioiden hallinnossa työskenteleviä ryhmiä ja yksilöitä on päättäväisiä sen asian suhteen, että tämän pyrkimyksen vapauteen tulee olla maailmanlaajuinen ilmiö. Me voimme nyt kertoa teille, että on tapahtunut selvää vallan siirtymistä viimeisen salaliiton syrjäyttämistä kannattavien tahojen eduksi.

Ilmassa on odottava tunnelma. Viimeaikaiset pahaenteiset ajat ovat nyt päättymässä. Meidän maanpäällisten liittolaistemme ja Taivaan yhteisten toimien muodostama 'pihtivaikutus' on pian saattamassa tämän sekasotkun äkilliseen päätökseen. Sen jälkeen teillä on eturivin paikka maailmanne muutosprosessissa. Monien mielestä mahdottomat asiat toteutuvat ja uuden todellisuuden ankkurointi teidän maailmaanne voi virallisesti alkaa. Sen mahdollistavien tekijöiden yhteenliittäminen on vienyt kauan. Monet eri osapuolet tarvitsivat aikaa suunnitellakseen ja toteuttaakseen oman osuutensa tässä suuressa maailmanlaajuisessa suunnitelmassa. Nyt odottaessanne 'pelin' käynnistävien tapahtumien toteutumista, pysykää kärsivällisinä ja sitoutuneina. Taivas tarvitsee teidän riemukkaan odotuksenne energioita vaikuttamaan niihin, jotka kiistävät teidät. Muistakaa, Yhdessä, Me olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme teidän maailmanne tapahtumia. Yrittäkää käsittää kaikki ne lukemattoman moninaiset tekijät, jotka ovat sulautumassa yhteen tarkoituksenaan muuttaa teidän todellisuutenne nopeasti. Kaikki nämä asiat tapahtuvat jumalallisen suunnitelman suojeluksessa. Taivas käyttää suurenmoisia voimiaan saadakseen kaiken tämän toteutumaan. Teidän loistokas tulevaisuutenne on juuri alkanut! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.