Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 20.11.2007 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn112007.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, Rakkaat Ystävät! Me palaamme luoksenne kertomaan lisää maailmanne tapahtumista ja ensimmäisen yhteydenoton nykytilanteesta. Minne tahansa katsommekin, niin näemme suurten tapahtumien toteutumisen olevan lähellä. Toteutuksessa ollut ja edelleen oleva suunnitelma syöksee viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne hitaasti mutta varmasti kohti väistämätöntä kohtaloaan. Meidän maanpäälliset liittolaisemme jatkavat valitsemallaan tiellä ja ovat valmistautumassa tekemään joitakin maatajärisyttäviä julkistuksia, jotka tulevat virallisesti vahvistamaan ne asiat, joista me olemme aiemmissa viesteissämme teille kertoneet. Ensimmäinen julkistus tulee käsittelemään USA:n vallan vaihtoa nykyisestä hallinnosta siirtymäajan hallintoon, joka on virassaan vain 8-9 kuukauden ajan. Yksi tämän väliaikaishallinnon keskeisimmistä päämääristä on viimeistenkin säädännäisoikeuden jäänteiden poistaminen lainsäädännöstä. Tästä perustuslaillisesta suursiivouksesta tulee laillinen perusta kutsua koolle lukuisia kansainvälisiä konferensseja, jotka tulevat käynnistämään uusien rahoitus- ja pankkitoimintaa koskevien lakien täysipainoisen käyttöönoton. Nämä konferenssit tulevat myös julkistamaan monia uusia ja kipeästi kaivattuja teknologioita.

Nämä teknologiat kehitettiin useissa salaisissa valtiollisissa operaatioissa viimeksi kuluneiden 80 vuoden aikana ja ne tulevat toimimaan uuden tieteellisen käsityksen alkuna maailmassanne. Nämä laitteet avaavat oven, joka johtaa tulevaisuuteenne galaktisina Olentoina. Ne ovat myös tärkeä osa muokattaessa olosuhteita sopiviksi ensimmäisen yhteydenoton toteuttamista varten. Nämä julkistukset osoittavat ihmiskunnalle sen, että heidän nykyiset käsityksensä fyysisen maailmankaikkeuden olemuksesta ovat jonkin verran rajoittuneita ja puutteellisia ja siten ne voivat kannustaa ihmisiä kyseenalaistamaan näihin käsityksiin sisältyvät puutteellisuudet avoimesti ja innostamaan heitä tutkimaan kokeellisesti todellisuuden todellista olemusta. Tämä kansainvälinen foorumi on asianmukainen alkusoitto meidän saapumisellemme. Jumalallisuus on suunnitellut ensimmäisen yhteydenoton olevan sarja syvällisiä paljastuksia, joista kukin sekä hämmästyttää että innostuttaa teitä. Toisin sanoen Taivas tahtoo teidän suhtautuvan asioihin seikkailunhaluisella ja intuitiivisella tavalla, joka voi osoittaa teille tämänhetkisten filosofisten oppienne puutteellisuudet ja paljastaa niiden todelliset jalokivet. Tämän sopeutumisjakson aikana meidän saapumistamme voidaan alkaa pitää sellaisena kuin se todellisuudessa on - keinona auttaa teitä ymmärtämään asioiden todellinen kokonaisuus.

Tämän välivaiheen tarkoitus on auttaa teitä etenemään kehityksessänne paljastamalla teille itsellenne suurisydäminen intohimonne ja käyttämättömät mahdollisuudet. Nämä alustavat tutkimusmatkat voivat laajentaa tajuntaanne ja valmistella teitä ottamaan vastaan meidän jatkossa antamamme ohjaus. Me näemme tämän vaiheen kehittyvän nopeasti, koska on tärkeää, että tämän prosessin jokainen vaihe toteutuu pikaisesti. Taivas tahtoo teidän olevan valmiita ottamaan vastaan täyden tietoisuuden tilan mukanaan tuomat suuret vastuut heti, kun maailmanlaajuinen muutoksenne on valmis. Äiti Maa ja tämä aurinkokunta ovat tämän galaksin tulevaisuuden kannalta liian tärkeitä odottamaan kohtalonne toteutumista asteittaisesti. Suuri joukko asioita odottaa sitä, että te saatte muutosprosessinne päätökseen, mikä tarkoittaa sitä, että maailmassanne nyt käynnissä olevat tapahtumat ovat todellakin vain tyyntä myrskyn edellä! Mutta minkälaisen myrskyn! Uudistunut Galaktinen Liitto odottaa sitä aikaa, jolloin te voitte osallistua sen toimintaan täysipainoisesti. Teissä asuu suuri viisaus, joka voi antaa näkemystä siitä, mitä tälle galaksille ja kymmenille tuhansille naapurigalakseille on tapahtumassa.

Teidän tuleva roolinne on toinen syy sille, että ensimmäinen yhteydenotto on väistämätön. Meidän laivastomme koostuu nyt aluksista, jotka ovat kotoisin sekä tästä galaksista että lukuisista kaukaisista galakseista. Näiden alusten tietovarastoissa on paljon tietoa teistä ja tämän tiedon avulla voimme ratkaista kaikki jäljellä olevat vaikeudet. Tämän koko laivaston välinen yhteistyö synnyttää mikro- ja makrotason strategiat kaikille mahdollisille tapahtumille ja siksi me otaksumme onnistuvamme ja saapuvamme teidän keskuuteenne varsin pian. Pimeyttä edustavien yksilöidenne tilanne on nyt saavuttanut sellaisen pisteen, että tekivätpä he mitä tahansa, niin tulos on sama - Valon voitto pimeyden voimista! Niinpä me tiedämme sen, että tarvitaan enää vain jonkinlainen jumalallinen ajoitus. Ainoastaan tämän ajoituksen asettamat rajoitukset mahdollistavat sen, että pimeyden voimat voivat pitää vielä hetken hallussaan kerran niin vahvaa valta-asemaansa. Pimeyden voimien vallan haihtuessa on tärkeää, että meidän maanpäälliset liittolaisemme toteuttavat muutokset moraalisesti ja laillisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Tämä kunnianhimoinen tehtävä antaa teille mahdollisuuden hyväksyä ensimmäinen yhteydenotto ja siirtyminen kohti täyden tietoisuuden tilaa.

Maailmanne kohtaamat ahdingot ovat saavuttaneet pisteen, jossa nykyisin tuntemanne teknologia ei pysty ratkaisemaan joitakin elintärkeitä ihmiskunnan selviytymiseen liittyviä ongelmia. Esimerkiksi hupenevia luonnonvaroja kuten puhdasta vettä ja ilmaa ei pystytä jakamaan tasapuolisesti ja harmonisesti. Nämä lisääntyvät kiistanaiheet eivät tiedä hyvää maailmanlaajuisen selviytymisen kannalta. Tähän keitokseen tarvitaan nyt uusia aineksia ja täysi tietoisuus on juuri sellainen. Pitäen tämän mielessään Taivas on johdattanut teidät matkalle, jolle alun perin osallistui alle yksi prosentti koko maailman väestöstä, mutta viimeksi kuluneiden vuosikymmenien aikana tämä osuus on kasvanut yli 40 prosenttiin. Yhä lisääntyvä määrä kaikenikäisiä Valotyöntekijöitä on kouluttautunut ja valmistautunut opastamaan maailmanlaajuista yhteiskuntaanne kulkemaan tämän muutosprosessin läpi. Heidän maaginen hetkensä koittaa sitten, kun lukuisat uudet väliaikaishallitukset ottavat vallan.

Tarkoituksena on käyttää näiden uusien hallitusten resursseja synnyttämään tukiverkosto maailman kaikille Valotyöntekijöille. Uudet teknologiat ja jatkuva yltäkylläisyys ovat tärkeitä, mutta täyden tietoisuuden tilaan johtava tie on vieläkin tärkeämpi. Ensimmäinen yhteydenotto tulee olemaan suuri henkinen hetki ja tämä valtava vedenjakaja edellyttää sitä, että te panette kehitykseen vauhtia! Tällä hetkellä teillä ei ole sellaista tukea, joka teillä on tarkoitettu olevan. Lisäksi te joudutte kokemaan Anunnakien luoman ja viimeisen pimeyttä edustavan salaliittonne ylläpitämän järjestelmän epämiellyttävät kuolinkouristukset. Tämä vanha järjestelmä luhistuu nyt ympärillänne kovaa vauhtia sitä mukaa kun meidän maanpäällisten liittolaistemme suunnitelmat alkavat toteutua käytännössä. Me näemme teidät tulevina Äiti Maan lähettiläinämme. Te olette meille todella tärkeitä! Me tiedämme sen, mitä te olette joutuneet kestämään ja olemme iloisia siitä, että tämä suurten vaikeuksien aika on tulossa päätökseensä, kun pimeyden voimien lopullinen luhistuminen toteutuu.

Tulevana ajanjaksona te nousette lopultakin muiden varjosta julkisuuden valokeilaan. Teille annettavat resurssit sytyttävät uudelleen sen innostuksen, joka teillä aiemmin oli ja jonka te olette huomanneet ajan myötä laantuneen. Te ette havahtuneet tähän elämäntehtäväänne vain perustaaksenne parantamiskeskuksia vaan opettamaan muita oman esimerkkinne ja aikojen saatossa keräämänne tietouden avulla. Tämä täällä olonne tarkoitus antaa teille ideoita, joiden avulla te voitte toteuttaa tehtävänne. Tässä ympäristössä kristallilasten viisaus voi yhdistyä teidän viisauteenne paljastaen paljon uutta tietoa myös meidän aikaisemmista toimistamme teidän hyväksenne. Kun te tiedostatte sen, mitä me olemme tehneet, niin on hyvin loogista puhua omista maapallon ulkopuolisista alkuperistänne. Tämän jälkeen voidaan paljastaa suuri määrä nyt piilossa pidettyä todistusaineistoa, jonka tiedepiirinne ovat keränneet viimeksi kuluneiden vuosisatojen aikana ja jonka pimeyden voimat ovat pitäneet salassa.

Sisäisen Valonne elpyminen luo keinot toteuttaa meidän virallinen ensimmäinen yhteydenottomme teidän kanssanne. Kun katsoo kaikkia tämän seikkailun toisiinsa kietoutuvia osatekijöitä yhtenä suurena kokonaisuutena, niin on selvää, että ihmiskunta on suurten tapahtumien kynnyksellä. Nämä tapahtumat tulevat antamaan Taivaalle mahdollisuuden paljastaa fyysisen maailmankaikkeuden olemus ja toteuttaa Kuudes Luominen siten kuin jumalallinen suunnitelma määrää. Tältä kannalta katsottuna ensimmäinen yhteydenotto on keskeinen tekijä yhteisessä tulevaisuudessamme. Me näemme sen suurena henkisenä valveutumisena teidän kannaltanne ja jumalallisen ennustuksen täyttymyksenä meidän kannaltamme. Juuri tämä näkemys on antanut meille voimaa työskennellä tulevaa ensimmäistä yhteydenottoamme varten. Muistakaa, että Yhdessä Me todellakin olemme Voitokkaita!

Tänään tarkastelimme sitä, mitä maailmassanne julkisuuteen tulossa olevat tapahtumat tuovat tullessaan. Me pyydämme teitä pysymään edelleen parhaan kykynne mukaan keskittyneinä ja valmistautuneina tulossa olevia ällistyttäviä tapahtumia varten. Me olemme haltioituneita siitä mitä Taivas on valmistelemassa teitä ja meitä varten! Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!

HUOM! Lue myös: Disclosure-projektin tiedote 13.11.2007 (www.tiedontalo.net/omatjutut/disclosure_13112007.htm)