Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 21.6.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn062105.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme taas kertomaan teille lisää! Maailmanne on edelleen suuren muutoksen aiheuttamien tuskien kourissa. Tämän teidän tietoisuuden tasonne kasvun moottorina on Taivaan tahto toteuttaa jumalallisen suunnitelman asettamat pyhät määräykset. Sen tuloksena on syntynyt valtavat mittasuhteet saanut jumalallinen teidän asioihinne puuttuminen, joka on johdattunut meidät saapumaan runsaslukuisina teidän aurinkokuntaanne. Meidän kannaltamme tämän operaation vaikein ja monimutkaisin tehtävä on toteuttaa virallinen ja laaja ensimmäinen yhteydenotto teidän kanssanne. Teidän yhteiskuntanne on monikerroksinen ja sen henkinen ilmapiiri rakentuu rikkaita ja etuoikeutettuja suosivan hierarkian varaan. Meidän tärkein päämäärämme on saada Rakkauden ja armon viestimme tunkeutumaan tämän vaikutusvaltaisen ylimmän tason kerroksen läpi ja leviämään läpi koko yhteiskuntanne. Keskeinen asia tässä tehtävässä on se, kuinka vastaanottavainen tämä hierarkian ylimmän tason kerros meidän viestiämme kohtaan on ja kuinka se suhtautuu tähän asiaan. Tässä suuressa haasteessa on tapahtunut ajoittain palkitsevia läpimurtoja; äskettäin suurimmasta osasta tämän hierarkian ylimmän tason jäsenistä tuli aiempaa enemmän taipuvaisia sallimaan meidän viestimme levitä kansan keskuuteen. Tämän tuloksena yhä useampi teistä on nyt havahtumassa näiden taivaan teitä varten suunnittelemien valtavien muutosten olemassaoloon.

Samalla, kun meidän ponnistelumme lisätä teidän tietoisuuttanne meidän läsnäolostamme taivaillanne edistyvät, meidän maanpäälliset liittolaisemme jatkavat ponnistelujaan saada mitä tärkein tehtävänsä päätökseen. Tämä maailmanlaajuinen operaatio sisältää lopulta nykyisen USA:n hallinnon vallasta syrjäyttämisen. Tällainen tehtävä ei missään tapauksessa ole helppo. Kuitenkin meidän maanpäälliset liittolaisemme haluavat, että tätä operaatiota johtavat ja sen suorittavat vuoden 1998 sopimukselle uskolliset maanpäälliset tahot. Tämä sopimus antaa valtuudet erottaa vallassa oleva USA:n hallinto silloin, kun Saint Germainen vaurausrahaston varojen jakaminen alkaa. Tämä sopimus määrää myös rauhaan, yltäkylläisyyteen ja yhteistyöhön perustuvan maailman luomisen. Kuitenkin tietyt ylimmän valtakerroksen tahot ovat omistautuneet täysin estämään tämän sopimuksen täytäntöönpanon ja pitävät edelleen kiinni siitä valta-asemasta, jonka he lainvastaisesti kaappasivat vuoden 2000 lopulla. Mutta iloksemme me voimme nyt todeta, että Pohjois-Amerikassa on muodostunut merkittävä yhteenliittymä, joka on omistautunut syrjäyttämään tämän kapinallisryhmän vallasta ja että he ovat nyt hyvin lähellä onnistua tässä tehtävässään.

Kun nykyinen USA:n hallinto huomaa loppunsa lähestyvän, sen ylimielisyys kasvaa moninkertaiseksi. Me olemme tarkkailleet sitä, kuinka he painostavat kaikkia muiden maiden hallituksia taipumaan tahtoonsa. Ymmärrettävästi tällainen ulkopolitiikka on kääntynyt itseään vastaan joka suunnassa ja suurin osa maailman hallituksista on torjunut tämän aggressiivisen hegemonian. Tuloksena syntynyt USA:n hallinnon eristäytyminen muusta maailmasta on edelleen lisänyt sen epätoivoisuutta. Nyt USA:n hallinto valmistelee salaista suunnitelmaa lisätä kaaosta Lähi-idässä ja koko Kaspian meren ympäristön alueella. Nämä aikeet ovat vakavia ja siksi me kerromme teille niistä. Meidän diplomaattimme ovat tiedottaneet meidän maanpäällisille liittolaisillemme näistä kehityssuunnista ja pyytäneet heitä vilpittömästi harkitsemaan uudelleen meidän jo aiemmin esittämäämme tarjoustamme auttaa heitä syrjäyttämään tämä uppiniskainen hallinto vallasta. Lisäksi, koska aika alkaa pian käydä vähiin, me olemme ehdottaneet heille myös toista vaihtoehtoa: USA:n hallinnon syrjäyttämistä Galaktisen Liiton voimin. Tämän vaihtoehdon avulla saavutettaisiin haluttu lopputulos ilman ihmishenkien menetyksiä.

Tällä hetkellä tähän 'häätökampanjaan' osallistuu vain hyvin vähän meidän joukkojamme lukuunottamatta niitä, jotka osallistuvat meidän maanpäällisten liittolaistemme jo aiemmin hyväksymään viestinnänrajoitustoimintaan. Muutoin me osallistumme ainoastaan tarkkailemaan ja raportoimaan salassa tapahtuvaa toimintaa ja tämän hallinnon sisäisiä työskentelytapoja. Me olemme havainneet tämän hallinnon olevan monimutkaisesti sidoksissa planeettanne viimeisen salaliiton taloudelliseen, rahoitukselliseen ja poliittiseen rakenteeseen. Tämän salaliiton jäsenet ovat todenneet meille painokkaasti yhä uudelleen, että heidän päämääränsä on hallita maailmaa ja estää meitä kaikin keinoin ottamasta virallista yhteyttä teihin. Tämä heidän toimintapolitiikkansa vetää "viivan hiekkaan" ja on täysin Taivaan antamien määräysten vastainen. Me olemme kerta toisensa jälkeen selittäneet heille tämän jumalallisen teidän asioihinne puuttumisen perusasiat ja sen, mitä tällaisen politiikan noudattamisesta on seurauksena. Tässä vaiheessa me kerromme teille sen, mitä teidän Ylösnousseet Mestarinne ovat meille sanoneet: Jos on tarpeen, niin he voivat antaa meidän tehtäväksemme poistaa kaikki mahdolliset ensimmäisen yhteydenoton esteet, jolloin me voimme toteuttaa massiivisen maahanlaskeutumisen heidän jumalallisessa valvonnassaan turvallisesti ja nopeasti.

Me haluamme tehdä täysin selväksi sen, että laaja maahanlaskeutuminen tulee tapahtumaan! Tämän tapahtumista varten on asetettu jumalallinen aikataulu, jonka puitteissa teidän Ylösnousseitten Mestareittenne tavoitteena on antaa kaikille teidän maailmaanne muuttamaan kykeneville henkilöille kaikki mahdollisuudet tehdä se. Joka tapauksessa on olemassa tietty jumalallinen määräaika, jolloin "ensimmäinen dominonappula" kaatuu. Koska tämä pimeyttä edustava hallinto edelleen jatkaa metkujaan laantumattomasti, alkaa olla täysin selvää, että jonkinasteinen voimankäytöllinen väliintulo on välttämätön, jotta tämä hallinto saadaan syrjäytettyä menestyksekkäästi. Tämä mielessä pitäen me olemme pyytäneet omia puolustusjoukkojamme laatimaan suunnitelman tämän pimeyttä edustavan hallinnon välittömäksi vallastasyrjäyttämiseksi. Tämän he ovat tehneet ja me olemme nyt valmiita vastaamaan välittömästi mihin tahansa vihamielisiin toimenpiteisiin, jotka rikkovat niitä rajoja, joita me olemme aiemmin asettaneet. Lisäksi meidän maanpäällisten liittolaistemme omien toimenpiteiden toteuttamisen hetki tulee joka päivä lähemmäs.

Nämä valmistelut ovat merkkejä siitä, että teidän maailmanne on suunnattoman tärkeiden julkistusten tapahtumisen partaalla. Nämä julkistukset tulevat merkitsemään tämän roistomaisen hallinnon valtakauden loppua ja uuden aikakauden alkua maailmassanne. Lopultakin teidän uudet hallituksenne voivat kertoa julkisesti sen Totuuden, jonka te olette jo pitkään halunneet oppia. Lopultakin te voitte ottaa meidät vastaan rakastavina avaruusperheenne jäseninä ja lopultakin Valon Galaktisen Liiton joukot voivat laskeutua planeettanne pinnalle ja toteuttaa laajan ensimmäisen yhteydenoton. Meidän saapumisemme myötä Ylösnousseet Mestarit esittäytyvät teille. Sen jälkeen he alkavat välittää teille Totuutta ja niiden tunnettujen ja tuntemattomien profeettojen viisauksia, jotka muotoilivat nykyisten uskonnollisten käsitystenne alun. Tämä tiedon välitys tulee selventämään monia virheellisiä käsityksiä, jotka vieläkin aiheuttavat suurta jakautumista ja riitaa maailmanne kansojen välillä.

Teidän Ylösnousseet Mestarinne valvovat tätä mitä monimutkaisinta tapahtumasarjaa. Heitä avustavat Taivaan pyhät Serafit ja myös Luojan Serafit. Pyhien määräysten kautta nämä Serafit antavat ohjeita suoraan teidän Ylösnousseille Mestareillenne parhaista mahdollisista tavoista järjestää tämä jumalallinen väliintulo. Kuten olemme lukuisissa aiemmissa viesteissämme todenneet, Lord Surean Jumalallinen Tahto on julistanut, että tämä muutoksen aika on se hetki, jolloin Maapallon ihmiskunta siirretään tiedottomuuden ja muistinmenetyksen tilasta tietoiseen tilaan, jossa he muistavat todellisen olemuksensa. Fyysisinä Enkeleinä te olette suoriutuneet hyvin niistä pyhistä tehtävistä, jotka Luoja ja jumalallinen suunnitelma ovat Taivaalle antaneet. Nyt teidän suurimman palveluksenne aika kajastaa! Taivas on päättänyt vapauttaa teidät ja palauttaa teidät jälleen siihen iloisen hurmion tilaan, jonka Luojan todellinen palveleminen tuo tullessaan!

Teidän osanne tässä suuressa seikkailussa on nauttia matkasta. Tuntekaa sisimmässänne ne monet suuret muutokset, joita tapahtuu teidän siirtyessänne täyden tietoisuuden tilaan. Tunnistakaa niiden meidän maanpäällisten liittolaistemme tehtävien suuruus, joita he suorittavat pakottaakseen Maapallon viimeisen pimeän salaliiton luopumaan vallasta. Tämä teidän todellisuutenne muuttaminen on kestänyt kauemmin kuin me odotimme. Kuitenkin Jumalallisuuden toimintatavat perustuvat Luojan jumalallisen suunnitelman vahvistamaan aikatauluun. Tähän aikatauluun liittyvät mahdollisuudet selittävät sen, miksi näiden meidän kaikkien pitkään kaipaamien muutosten toteutuminen on kestänyt niin kauan. Kuitenkin nyt nämä muutokset ovat melkein jo täällä. On tärkeää, että te olette valmistautuneet näitä muutoksia varten ja valmiita auttamaan muita ymmärtämään se, mitä tulee pian tapahtumaan. Tämä valmistautuminen on se asia, jonka vuoksi me julkaisemme näitä viestejämme. Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään me jatkoimme teidän maailmassanne meneillään olevien muutosten selvittelyä. Nämä tapahtumat voivat ja tulevat johdattamaan teidät uuteen todellisuuteen. Meidän kannaltamme jännittävin osa tässä kaikessa on ensimmäinen yhteydenotto! Me odotamme innolla teidän kohtaamistanne ja sitä, että voimme juhlia uuden todellisuutenne syntymää yhdessä teidän kanssanne. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.