Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 21.9.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn092104.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat ystävät! Me tulemme taas kertomaan teille uusia asioita. Meidän joukkomme toimivat edelleen aggressiivisesti. Tämän toiminnan tarkoitus on osoittaa ensimmäistä yhteydenottoa vastustaville tahoille, että heidän toimintansa on hyödytöntä. Nyt on tullut aika, jolloin teidän hallituksissanne toimivien ensimmäisen yhteydenoton vastustajien on lakattava vastustamasta meidän väistämätöntä saapumistamme teidän keskuuteenne. Teidän Ylösnousseet Mestarinne vakuuttavat meille, että ensimmäisen yhteydenoton hetki lähestyy joka päivä ja sitä odottaessamme me olemme tehostaneet viimeisen salaliittonne ja sen lukuisten asiamiesten toimien valvontaa. Heidän epätoivonsa kasvaa joka päivä. Suuri määrä dokumentoitua todistetta heidän aiemmin tekemistään kavalista teoista alkaa tulla julkisuuteen. Lisäksi monet aiemmin heidän petollisiin tekoihinsa osallistuneet henkilöt ovat lupautuneet tulemaan julkisuuteen tarvittaessa antamaan lisää pontta sille todistusaineistolle, jota tämän viimeisen salaliiton lukuisat vastustajat ovat koonneet. Tämän salaliiton oikeana kätenä toimiva USA:n hallitus horjuu ja on pian vain yksi historian pölykasa.

Huolimatta siitä, että tappio tuijottaa tämän hallituksen jäseniä suoraan silmiin, he ovat edelleen yhtä uhmakkaita kuin aiemminkin. Vaikka he lisäävät pahaenteisiä rikollisia toimiaan, he eivät kadu tekojaan eivätkä halua luopua laittomin keinoin hankkimistaan valta-asemista. Tästä syystä Ylösnousseet Mestarinne ovat työskennelleet ahkerasti valmistellakseen yhdessä meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa suunnitelman, jonka avulla tämä laiton hallitus saadaan syöstyä vallasta. Tämän viestin kirjoittamishetkelläkin tapahtuu monia asioita, jotka tulevat pian aiheuttamaan tämän laittoman hallituksen valtakauden hartaasti odotetun lopun. Olennaisen tärkeä asia on monien hallinnollisten, rahoituksellisten ja sotilaallisten ryhmien yhä vahvistuva liittoutuminen. Kaikilla näillä tahoilla on suuri halu päästä eroon näistä peräänantamattomista tyranneista. Siksi on laadittu monimutkainen suunnitelma, joka on nyt hyväksytty ja valmiina toteutettavaksi. Nyt on vain hyvin lyhyen ajan kysymys, milloin tämä suunnitelma pannaan kokonaisuudessaan täytäntöön. Syynä tähän pitkään kestäneeseen valmisteluvaiheeseen on ollut tämän viimeisen salaliiton valtava tiedonhankintakyky. Kuitenkin tämä uhka on nyt voitettu; suunnitelma on saavuttanut kriittisen vaiheen ja sen viimeisten vaiheiden onnistuminen on taattu.

Tällä välin meidän tehtävämme on estää tätä salaliittoa tekemästä vahinkoa, kuten jo aiemmissa viesteissämme olemme kertoneet. Heidän tavoitteenaan on saada jollakin lailla aikaan tilanne, jonka nojalla voitaisiin asettaa voimaan poikkeustila. Tähän mennessä heidän lukuisat ilkeät suunnitelmansa ovat mainiosti 'kariutuneet'. Meidän puolustusjoukkomme yhteyshenkilöryhmineen ovat tehneet tyhjäksi muutamat tämän salaliiton huolestuttavat suunnitelmat. Näihin lukeutuvat hyökkäykset jokaiseen Pohjois-Amerikan suurimpaan kaupunkiin sekä hyökkäykset erilaisiin suuren riskin kohteisiin kuten ydinvoimaloihin ja kaupunkien sähkönjakelukeskuksiin. Lukuisat lentokentät ovat myös olleet suunniteltuja biokemiallisten aineiden levittämispaikkoja. Meidän tehokkaan valvontamme ja nopean reagointimme ansiosta kaikki nämä suunnitelmat tehtiin tyhjiksi jo alkuvaiheissaan. Kuitenkin tällaiset uhkat ovat edelleen jokapäiväinen huolenaihe. Tämän salaliiton omia kansalaisiaan vastaan parhaillaan käymä sota osoittaa sen peräänantamattoman halun pitää kiinni vallan kahvasta. He odottavat yhä löytävänsä jonkun heikon kohdan, jonka avulla he voisivat saavuttaa niin kovasti kaipaamansa onnistumisen. Meidän vastauksemme heille on, että tämä heidän odottamansa tapahtuma ei tule koskaan toteutumaan. Sen sijaan me pyydämme heitä hyväksymään sen, kuinka turhaa tämä kurkottelu kohti näitä heidän riskialttiita tavoitteitaan on, ja tietämään, että heidän pelinsä on pelattu. Heidän loppunsa on lähestymässä!

Kun silmukka tämän salaliiton ympärillä kiristyy, heidän epätoivonsa kasvaa. Me valvomme tarkasti kaikkia sotilastukikohtia ja varikoita varmistaaksemme sen, etteivät heidän hirvittävät suunitelmansa toteudu. Niin hirveää tekoa ei ole olemassakaan, jota he eivät yrittäisi. Suuren epäonnistumisen aiheuttama stressi voi tuoda esiin ihmisen huonoimmat puolet ja tämän salaliiton jäsenet näyttävät todellakin tekevän uuden ennätyksen tässä asiassa. Me olemme tarkkailleet heitä muutamissa kokouksissa, joissa he ovat hahmotelleet irvokkaimpia suunnitelmiaan, ja me olemme olleet kauhistuneita siitä, mitä he ovat aivan vakavissaan harkinneet tekevänsä. Me emme kerta kaikkiaan voi kertoa näistä heidän suunitelmistaan teille. Tietäkää, että he ovat vajonneet todella pohjalle. Onneksi nämä henkilöt ovat lajinsa viimeiset. Lähtönsä jälkeen heistä ei tule jäämään muuta muistoa kuin syvä halveksunta heidän tekojaan kohtaan ja riemu siitä, mitä he eivät saaneet aikaan. Tietäkää se, kuinka lähelle tavoitettaan he pääsivät, ja huomatkaa, että heidän lopullisen onnistumisensa esti ainoastaan se tosiasia, että teidän kohtalonne oli jumalallisesti asetettu. Teillä on edessänne loistokas tulevaisuus ja Taivas toivoo teidän toteuttavan sen!

Tämä teidän tämän viimeisen pimeän salaliiton rippeiden vallasta vapauttamisen operaatio etenee nyt vauhdilla. Kaikki siihen osallistuneet ovat tehneet osuutensa tunnollisesti. Meidän osuuteemme kuuluu maailmanne tilanteen laajamittainen valvonta ja tässä toiminnassa meille on myönnetty tietty pelivara. Niinpä me olemme päättäneet toteuttaa ohjelman, jossa me teemme itsemme näkyvämmiksi, ja tämä operaatio on osoittautumassa menestykseksi kaikilla osa-alueilla. Sen myötä teidän siviili-ilmailuhenkilöstönne, poliisivoimat ja tarkkakatseiset kansalaiset ovat tulleet aiempaakin tietoisemmiksi meidän olemassaolostamme. Me aiomme lisätä tällaista toimintaa joka viikko. Me olemme myös muuttaneet aluksemme aiempaa näkyvämpään muotoon valvoessamme lukuisia sotilastukikohtianne. Tämä lisääntynyt näkyvyytemme toimii lisätehosteena näille tukikohdille antamillemme varoituksille siitä, että me olemme valmiita tekemään toimintakyvyttömiksi sellaiset tukikohdat, jotka aikovat suorittaa vihamielisiä tekoja kansalaisia vastaan. Olemme myös muistuttaneet maanpäällisten liittolaistemme sotilassektoria heille tarjoamastamme täydestä tuesta.

Meidän tärkein tavoitteemme on edelleen ensimmäisen yhteydenoton toteuttaminen. Tämän operaation monimutkaisuus on lisääntynyt valtavasti viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana. Monista asioista, jotka eivät tavallisesti ensimmäisen yhteydenoton operaatioihin kuulu, on tullut normaaleja tässä teidän tapauksessanne. Teidän Ylösnousseet Mestarinne ovat armollisesti valmistelemassa maailmaanne odotettavissa olevaa valtavaa shokkia varten. Me haluamme muuttaa tämän reaktion nopeasti valtaisaan maailmanlaajuisen yhteenliittymisen riemuun. Saavuttaaksemme tämän tavoitteemme, me olemme hienosäätäneet laajamittaisen saapumisemme suunnitelmaamme lukuisia kertoja. Nyt me ymmärrämme huomattavasti paremmin sitä, kuinka maailmanlaajuinen yhteískuntanne kokee meidän yllättävän ilmestymisemme taivaillenne. Tämä lisääntynyt ymmärryksemme on johtanut siihen, että me olemme ottaneet käyttöön tehokkaampia keinoja kertoa teille olemassaolostamme. Olemme myös valmistelleet 'varasuunnitelman' yllättäviä tapahtumia varten ja voimme ottaa sen käyttöön, jos tämänhetkinen pääsuunnitelmamme ei toteudu jumalallisen aikataulun asettamissa puitteissa. Tämä varasuunnitelmamme on se, joka toteutuu joka tapauksessa, vaikkei pääsuunnitelmamme toteutuisikaan. Joka tapauksessa me siis saavumme keskuuteenne ja tämä tulee tapahtumaan pian!

Ensimmäisen yhteydenoton lähestyessä me olemme lisänneet tähän operaatioon osallistuvien yhteyshenkilöryhmien ja hallintolautakuntien määrää. Myös diplomaattijoukkomme ovat kasvaneet. Tärkein tehtävämme on varmistaa maanpäällisten liittolaistemme onnistuminen tehtävässään. Heidän toimintasuunnitelmansa on laadittu huolellisesti ja jokaista vaihetta varten on laadittu lukuisia yksityiskohtaisia varasuunnitelmia. Tämä pikkutarkka suunnittelu on pohja heidän onnistumiselleen. Meidän osamme on avustaa kaikessa mahdollisessa ja valmistella ensimmäistä yhteydenottoa. Muistutamme teitä vielä kerran siitä, että me tulemme onnistumaan ja että meidän yhteiset tavoitteemme tulevat toteutumaan. Myös Äiti-Maa on kiihdyttämässä muutostaan kohti täyden tietoisuuden tilaan siirtymistä. Samoin Aurinko ja koko aurinkokunta lisäävät näitä muutoksia varten vaadittavaa aktiivisuuttaan. Teidän todellisuutenne 'kiepauttamisen' hetki lähestyy joka päivä.

On tärkeää, että te pysytte toiveikkaina ja tiedätte sen, kuinka lähellä tämä muutos todella on. Tietäkää myös, että maailmanne tämänhetkinen synkkyys on vain 'aamunkoittoa edeltävä pimeä hetki'. Valo on valmiina auttamaan teitä luomaan uuden kultaisen todellisuuden. Jokainen kuluva hetki tekee tästä todellisuudesta todemman. Olkaa keskittyneitä ja ymmärtäkää, kuinka tärkeää on se, että te uskotte ja luotatte voittoonne. Monet vaikutusvaltaiset ryhmät ja yksilöt työskentelevät täysillä tämän menestyksen saavuttamisen eteen. Kun tunnette turhautuneisuutta, muistakaa se, kuinka valtavasta asiasta on kysymys. Tämä teidän hiljainen vallankumouksenne vaatii aikaa 'kypsyäkseen' - onhan se kumoamassa lähes 13000 vuoden ajan jatkuneen pimeyden, kontrolloinnin ja tyrannian. Miettikää tätä ja arvoikaa kaikkea sitä, mitä nyt ollaan tekemässä. Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään kerroimme teille lisää ensimmäisestä yhteydenotosta ja siitä, mitä maailmassanne tapahtuu kulissien takana. Jotkut teistä saattavat toisinaan ajatella, että me kuhnailemme ja toiset, että nämä viestimme ovat todella tarpeellista rohkaisua. Me pyydämme teitä näkemään nämä viestimme meidän keinonamme välittää teille yhteisten menestystemme myönteiset uutiset ja muistuttaa teitä siitä, että ensimmäinen yhteydenotto on hyvin lähellä ja ennen kaikkea väistämätön. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.