Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 21.10.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn102103.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Saavumme taas, rakkaat Sydämet! Samaan aikaan kun nykyinen todellisuutenne valmistautuu muutokseen, maailmankaikkeudessa tapahtuu monia asioita. Tässä galaksissa ollaan saattamassa päätökseen niitä Ancharan Liiton käynnistämiä toimenpiteitä, jotka tulevat yhdistämään koko tämän galaksin. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana me olemme yhdistäneet monenlaiset puolustuslaivastomme, varustaneet Tiede ja Tutkimus -laivastomme uusilla laitteilla ja lisänneet huomattavasti hallinnollisten osastojemme määrää, joita on nyt 24 kappaletta. Me olemme myös järjestäneet yli 56000 onnistunutta ensimmäisen yhteydenoton ohjelmaa ja saattaneet lähes 55000 uutta tähtikansaa jäseniksi Galaktiseen Liittoon. Tämän kehityksen tuloksena on syntymässä uudenlainen Galaktinen Liitto, jonka hallintoalue ulottuu Vegan tähtikansan jälkeläisten asuttamaa aluetta laajemmalle. Tämä dynaaminen järjestö tulee olemaan kukoistavan Galaksienvälisen Unionin perusta. Kymmenet tuhannet uudet tähtikansat ovat liittyneet joukkoomme sen jälkeen, kun aloitimme Maapallon ensimmäisen yhteydenoton ohjelman yli kymmenen vuotta sitten. Meidän aikomuksemme on edelleen käyttää teidän aurinkokuntaanne Unionin tulevien kokousten pääkokouspaikkana. Taivas on vakuuttanut meille, että ensimmäisen tällaisen suunnitteilla olevan kokoussarjan toteutumisen ajankohta ei ole kaukana.

Oman galaksimme naapurigalaksit lähettävät joka päivä edustajiaan teidän maailmaanne tarkkaillakseen teidän edistymistänne kohti ensimmäistä yhteydenottoa. Myös Vegan tähtijärjestelmässä päämajaansa pitävät yhdyshenkilöiden pääneuvostot valvovat tarkasti teidän päivittäistä edistymistänne siirtymisessänne kohti uutta todellisuutta. Rakkaat Ystävät, se mitä te olette tekemässä, on erittäin tärkeää meille! Taivas antaa meille ohjeita siitä, mitä he odottavat ja mitä he sallivat meidän tekevän. Pitäkää aina mielessänne, että teidän vapaa tahtonne vaikuttaa jonkin verran siihen, miten tämä suuri suunnitelmanne toteutuu. Siksi on tärkeää, että olette valppaina ja täydellisesti keskittyneinä edessä oleviin tapahtumiin. Monet maailmanne vaikutusvaltaiset ihmiset tukevat teidän tarkoitusperiänne, kun taas toiset eivät ota asiaan kantaa ja jotkut vastustavat niitä. Näistä menneistä ja vieläkin jatkuvista vaikeuksista huolimatta kasvava, hyökyaallon kaltainen tarkoitusperiänne tukevan asennoitumisen aalto on nyt kehittymässä joka puolella maailmaanne. Monista tärkeistä julkistuksista huolimatta kehotamme teitä pysymään keskittyneinä ja vankkumattomasti omistautuneina kaikille mahdollisille tapahtumille, joita hartaasti odottamanne voiton toteutuminen tuo tullessaan.

Meidämme osamme tässä kosmisessa näytelmässä tulee edelleen olemaan tilanteen tarkkailu ja tarvittaessa tämän prosessin etenemisen varmistaminen. Teidän ensikontaktinne toteutustapa on erittäin ainutlaatuinen ja se tulee tapahtumaan sellaisten tapahtumien kautta, jotka ovat outoja ja joiden toteutumistapaa ei voi ennustaa. Me tarkkailemme joka päivä planeettanne viimeisen pimeän salaliiton toimia. Tämä salaliitto on edelleen omistautunut vanhaan toimintatapaan, johon kuuluvat salainen hallinta ja jatkuva taistelu sen 'vihollisia' vastaan. Nämä yksilöt ja ryhmät kamppailevat katkeraan loppuun saakka. He eivät osoita minkäänlaista armoa ja ovat yhtä ylimielisiä ja itsepäisiä kuin aina ennenkin. Joka tapauksessa heidän kykynsä hallita ympäristöään on nopeasti heikkenemässä ja heidän jatkuva ylimielisyytensä on karkottanut suurimman osan heidän aiemmista liittolaisistaan. Kun tämän salaliiton eristäytyneisyys lisääntyy, se tulee lopulta huomaamaan, että sen suunnitelmat on tuomittu epäonnistumaan. Kaikesta huolimatta tämä ryhmä jatkaa toimiaan aivan kuin se tulisi lopulta voittamaan. Me hämmästymme joka päivä katsellessamme tämän salaliiton lakkaamatonta ja härkäpäistä uskollisuutta menetetyille tarkoitusperille. Vaikka sen valtaa vastaan kohdistuu jatkuvasti voimakkaita hyökkäyksiä, tämän salaliiton näkemysten jokapäiväinen esittäminen tiedotusvälineissä säilyy ennallaan. Vaikka sen propagandan kaltainen toiminta antaa teille sellaisen vaikutelman, että mikään ei olisi muuttumassa, tämä viimeinen salaliitto on täysin tietoinen siitä, kuinka lähellä tulossa olevaa tuomiotaan se tällä hetkellä on.

Tässä galaksissa ja koko Luomakunnassa parhaillaan virtaavat myönteiset energiat tekevät tämän Maapallon viimeisen salaliiton menestymisen entistäkin enemmän mahdottomaksi. Hyvät Ystävät, huolimatta kaikesta siitä mitä te näette maailmassanne tapahtuvan, nyt on täysin selvää, että voittonne on väistämätön. Jumalallinen suunnitelma määrää sen ja Lordi Surean jumalalliset aikomukset tahtovat sen tapahtuvan. Maailmanne on muuttumassa, juuri tällä hetkellä, kohti uutta todellisuutta. Tämä uusi todellisuus tulee lopettamaan tämän salaliiton suunnattoman vallan ja antamaan teille mittaamattomaan yltäkylläisyyteen liittyvän vapauden, jollaista te ette vielä osaa kuvitellakaan. Nämä asiat ovat osa suurta muutosta siinä tavassa, millaisina te ymmärrätte itsenne ja suhteenne elinympäristöönne. Tämä uusi laajempi ymmärryksenne tulee olemaan osa uusia virallisia yhteyksiä sielu- ja avaruusperheisiinne. Nämä yhteydet tulevat uudistamaan olemassa olevat siteenne Maapallon sisällä asustaviin veljiinne ja niihin Taivaan Olentoihin, jotka ovat jo pitkään opastaneet teitä. Lisäksi ne tulevat muuttamaan nykyisen galaktisen eristäytyneisyytenne suunnattomaksi riemuksi, kun pääsette yhteyteen moninaisten avaruusperheidenne kanssa. Se tulee olemaan teidän hetkenne loistaa, aika, jolloin ylevä kohtalonne toteutuu.

Kerroimme tämän viestin alussa lyhyesti tässä galaksissa ja koko fyysisessä Luomakunnassa parhaillaan menossa olevista tapahtumista. Teidän työnne on yhtä tärkeää kuin meidänkin työmme. Näiden viestiemme tarkoitus on muistuttaa teitä tästä asiasta aina niin usein, kun näemme sen tarpeelliseksi. Taivaalla on tarkalleen määrätty aikataulu, jonka mukaisesti nämä asiat voivat tapahtua. Taivas on tarkkaillut tilannetta huolellisesti ja todennut, että tämän aikataulun mukaiset tapahtumat tulevat todellakin toteutumaan maailmassanne. Huolimatta siitä mitä te näette ympärillänne, pyydämme teitä pysymään keskittyneinä tapahtumiin. Nämä asiat tapahtuvat ennalta määrätyssä järjestyksessä, mikä varmistaa voittonne. Ne tulevat tekemään mahdottomaksi sen, että viimeinen salaliitto voisi luikerrella pakoon ja yrittää muuttaa tämän uuden todellisuuden haluamansa kaltaiseksi. Meidän tehtävämme on varmistaa, että tämä salaliitto ja sen moninaiset osat paljastuvat kaikkien nähtäviksi. Vasta täysin paljastuneena he ovat valmiita asettumaan Taivaan ja teidän eteen oikeudenmukaista tuomitsemista varten.

Teidän osananne on nähdä näiden asioiden edistyvän kohti väistämätöntä täyttymystään. Tähän saakka nämä tapahtumat, jotka ovat edellyttäneet asioiden käsittelyä maailmanne monimutkaisissa salaisissa valtarakenteissa, ovat edenneet salassa. Tämä on ollut hyvin vastenmielistä meille. Meidän mielestämme teidän olisi täytynyt saada tietää edes jotakin näiden asioiden edistymisestä. Ylösnousseet Mestarinne vakuuttivat meille kuitenkin, että näiden asioiden edistäminen vaati sen, että hyväksytyissä valtarakenteissa toteutettiin joukko tarkkaan suunniteltuja toimenpiteitä. Tämän prosessin läpivienti vei yli viisi vuotta aikaa. Se teki meille mahdolliseksi poistaa mahdolliset heikot lenkit ja löytää tapoja saavuttaa yhteiset tavoitteemme. Me olemme hyvin tyytyväisiä siitä, että tämä salassa tapahtuva toiminta on nyt loppumassa. Hyvin pian te tulette kohtaamaan tiedotusvälineittenne välityksellä sen naisen ja ne miehet, jotka ovat maanpäälliset liittolaisemme. Kun tämä tapahtuu, se tulee merkitsemään pitkään jatkuneen rasittavien toimenpiteiden ajanjakson kauan odotettua päättymistä.

Useimmille teistä tämä julkistusten jälkeinen maailma tulee alkamaan suuren järkytyksen saattelemana. Maailmanlaajuinen yhteiskuntanne on tietoinen niistä vakavista rikoksista, joita viimeinen salaliitto on tehnyt. Kuitenkaan se ei täysin ymmärrä sitä, millainen yhteiskunta tulee seuraamaan tämän nykyisen yhteiskunnan jälkeen. Tässä on tärkeää se, kuinka uudet rahoitukselliset ja taloudelliset verkostot tulevat korvaamaan nykyiset rakenteet. Nämä julkistukset tulevat antamaan lopullisen muodon viimeisille kansainvälistä pankkitoimintaa ohjaaville säädöksille. Tämä viimeinen salaliitto on tehnyt kaiken voitavansa palauttaakseen itselleen edes osan siitä aiemmasta varallisuudestaan, joka siltä vietiin pois yli vuosi sitten. Nämä tapahtumat johtivat siihen, että monet tämän salaliiton kanssa aiemmin yhteistyössä toimineet tahot sanoutuivat irti tämän salaliiton ajamista tavoitteista. Kuitenkin tämän salaliiton jatkuvat yritykset luoda itselleen uutta varallisuutta aiheutti tarpeetonta kaaosta maailman monissa rahaliikenteen keskuksissa. Uusi maailmanlaajuinen todellisuus tulee lopettamaan nämä toimenpiteet.

Tämä kaaos uhkasi nostaa Euron USA:n dollaria tärkeämmäksi valuutaksi ja aiheuttaa siten vakavan rahoituksellisen kriisin Pohjois-Amerikassa. Lisäksi se oli vaarassa aiheuttaa sen, että niissä valtioissa, joihin se vaikutti, olisi ollut pakko ottaa käyttöön erittäin ankara rahoituksellisia asioita koskeva lainsäädäntö. Uudet julkistukset tulevat eliminoimaan tämän mahdollisuuden, korvaamaan nykyiset valuutat uusilla ja takaamaan siten yltäkylläisyyden ja lopettamaan jo pitkään jatkuneen Pohjois-Amerikan hallitseman valtakauden. Tämän tilalle tulee laaja kansakuntien välinen yhteistyö. Tulette näkemään kuinka uusi keskinäiseen luottamukseen, maailmanlaajuiseen rauhaan ja yhteistyöhön perustuva todellisuus muotoutuu lyhyen aikajakson kuluessa. Tämän tapahduttua tulette näkemään aikajakson, jolloin yksilöllinen itsemääräämisoikeus lisääntyy ja kansallisvaltioiden valtakausi päättyy. On tärkeää, että jokainen yksilö käyttää omia luontaisia kykyjään kehittämään uutta maailmaa, joka toimii saumattomasti yli rajojen. Tästä yhteisöstä muotoutuu sitten aikanaan galaktinen yhteiskuntanne.

Tänään olemme kertoneet teille miksi uuden todellisuutenne sarastus on nyt hyvin lähellä. Taivas on itse asiassa jo toteuttanut monia asioita, joita tarvitaan valmistelemaan uuden todellisuutenne syntymistä. Meidän tehtävämme on olla aluksi tarkkailija ja sen jälkeen pääosan esittäjä. Pysykää siis vakaasti keskittyneinä ja täydellisesti omistautuneina tulevaan voittoonne! Se häämöttää jo horisontissa! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.