Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 21.11.2006 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn112106.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan lisää asioita teitä ympäröivästä todellisuudesta! Joka päivä Valon voimat kulkevat lähemmäs uuden todellisuuden toteuttamista. Kuten me jatkuvasti vakuutamme, niin tämä todellisuus tulee olemaan jotakin todella ihanaa. Tämän uuden maailmanlaajuisen rakennelman viimeisiä rakennuspalikoita ollaan asettamassa paikoilleen juuri nyt ja siksi me pyydämme teitä olemaan kärsivällisiä vielä hetken aikaa. Kuten voitte kuvitella, niin tämä hetki edellyttää mitä suurinta salassapitoa ja tietyt yksityiskohdat täytyy pitää piilossa siihen saakka kunnes ne on saatu toteutettua. Siihen saakka me saamme ainoastaan kertoa sen, mitä on tähän mennessä tapahtunut. Ensinnäkin viimeisen salaliiton kuristusote täytyi saada eliminoitua. Tämä tehtiin naamioimalla lukuisat suuret varainsiirrot joksikin sellaiseksi, mitä ne eivät todellisuudessa olleet. Tämän juonen avulla voitiin luoda tilapäinen "Troijan hevonen", joka on mahdollistanut sen, että meidän maanpäällisten liittolaistemme kirstuihin on virrannut valtavat määrät rahaa. Nämä rahavarat muodostavat pohjan sille toiminnalle, jonka avulla Afrikan, Aasian ja Amerikan köyhien valtioiden velat voidaan kumota. Nämä velat ovat syntyneet niin kutsutun kehittyneen maailman näille valtioille antamien laittomien lainojen vaikutuksesta.

Toinen mielenkiintoinen kehityssuunta on ollut Euroopan pankkiyhteisön keskuudessa äskettäin tapahtunut myönteinen kehitys. Monien kansainvälisten oikeuslaitosten tekemät salaiset päätökset ovat tukeneet tätä kehitystä. Tämä kehitys kohti uutta aiempaa moraalisempaa oikeuskäsitystä on tulosta monien Euroopan keskeisten salaisten hallitsijasukujen avainhenkilöiden rohkeasta toiminnasta. Nämä ennakkopäätökset antavat enteitä siitä, että pimeän salaliiton syrjäyttämisen jälkeen julistettavat lait tulevat olemaan eettinen täyskäännös. Tämä polttava tarve nykyistä vastuuntuntoisemmalle ja todellisen moraaliselle lainsäädännölle on kytköksissä niihin salaisiin sopimuksiin, joita muutamat meidän eurooppalaiset liittolaisemme ja eri polittiiset ja taloudelliset ryhmittymät ovat solmineet. Oleellista tässä on huomata se, että on muodostettu keskeisiä liittoutumia, jotka takaavat sen, että nykyiset Euroopan poliittiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset rakenteet uudistavat toimenpiteet ovat valmiita toteutettaviksi. Tämä uudistus edellyttää nykyisen USA:n hallinnon viraltapanoa, mikä puolestaan on kytköksissä lukuisiin Aasiassa kehittyviin tilanteisiin.

Aasiasta on nopeassa tahdissa tulossa tärkein meidän maanpäällisten liittolaistemme toimepiteiden pelikenttä. Siellä tämän maailmanlaajuisen prosessin viimeiset vaiheet voidaan toteuttaa riittävin resurssein ja salaisesti. Aasian historia on täynnä salaperäisyyttä, mikä on edellyttänyt erityisen suurta tarkkaavaisuutta siellä toimimisessa. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat parhaillaan tuomassa mukaan tarvittavaa kokemusta. Heitä auttaaksemme me olemme antaneet näille salaisille toimijoille kipeästi tarvittavaa tietoa tämän alueen asioista. Näiden tietojen avulla on voitu luoda tarvittavat suojamekanismit, joiden avulla avainhenkilöt ja -ryhmät ovat voineet työskennellä rauhassa. Kaikki tämä mahdollistaa sen, että kansainvälisten operaatioiden sarja voi edetä loppuratkaisua kohti. Tärkeimmät näistä operaatioista ovat useat rahoitukselliset projektit, joihin lukeutuu monia vaurausohjelmia. Nyt näitä projekteja suojelevat ja vartioivat edellä mainitsemamme lainopillisilla ja tiedustelun aloilla työskentelevät ryhmät. Heidän ahkeruutensa auttaa myös muita ryhmiä valmistelemaan epäluotettavan USA:n hallinnon syrjäyttämistä.

Samalla kun nämä keskeisen tärkeät projektit etenevät, monet pimeän salaliiton rippeiden edelleen kontrolloimat hallitukset yrittävät kuumeisesti luoda uudelleen sellaiset olosuhteet, jotka johtivat aikanaan "kylmän sodan" aikakauteen. Heidän tavoitteenaan on saattaa teidän maailmanne jälleen kerran mahdollisten katastrofien partaalle, mikä sallisi pimeyden voimien ylläpitämän kontrolloinnin ja manipuloinnin rakenteiden säilymisen ennallaan. Avaintekijät tässä ovat pelko, kaaos ja sodan uhka sekä näiden lisänä keinotekoiset tautiepidemiat kuten AIDS ja nälänhädän leviäminen. Nämä kauhistuttavat olosuhteet ovat pimeyden voimien eväät. Teidän uusi todellisuutenne voi pyyhkiä pois juuri nämä keinotekoiset vitsaukset ja monet muutkin ongelmat. Köyhyys, sota, epäoikeudenmukaisuus ja kulkutaudit ovat pimeyden voimien pelivälineet. Niiden poistaminen vie pimeyden voimilta keinot tämän nykyisen todellisuuden ylläpitämiseen. Juuri ne ruokkivat teidän sisäistä pelkoanne, mikä puolestaan on se perimmäinen tekijä, jonka avulla pimeyden voimat voivat pitää teitä otteessaan.

Samalla kun nämä viimeiset kaaoksen ja pelon olosuhteet ympäröivät teitä, teidän täytyy nähdä se, mitä on tapahtumassa osana suurempaa kamppailua. Pimeyden voimat ovat epätoivoisia. Kaikki ne keinot, jotka aiemmin toimivat niin hyvin ovat nyt menettämässä tehoaan. Lisäksi pimeyden voimien syrjäyttämistä ja yleistä muutosta tukevat kehityssuunnat kukoistavat. Äkkiä pimeyden voimat ovatkin joutuneet arvioimaan uudelleen ne asiat, joiden olemassaolon ne ovat tähän saakka vankkumattomasti kiistäneet. Nyt on nopeassa tahdissa lähestymässä se hetki, jolloin pimeyden voimien kukistumista tavoittelevat tahot voivat saavuttaa tavoitteensa. Tämä askarruttaa pimeyden voimia mutta kuitenkin heidän ylimielisyytensä estää heitä suhtautumasta tähän uhkaan sen vakavuuden edellyttämällä tavalla. Itse asiassa heidän ylimielisyytensä toimii suurena apuna Valon voimille. Pimeyden voimien näkökulmasta kaikki näyttää olevan ennallaan, mutta todellisuudessa he ovat nopeassa tahdissa menettämässä otteensa suuressa kamppailussa. Tämä kamppailu on nyt maailmanlaajuinen ja valtavista vajavaisuuksistaan huolimatta se on nyt saamassa lopulliseen voittoon tarvittavat taloudelliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset voimavarat!

Nämä edellä mainitsemamme edistysaskeleet ovat antaneet meille mahdollisuuden nopeuttaa muutamia ensimmäiseen yhteydenottoon vaadittavia edellytyksiä. Kuten me olemme jo useasti maininneet, ensimmäinen yhteydenotto tulee olemaan todellinen käännekohta ihmiskunnan historiassa. Yhtäältä te olette edelleen muukalaisvihaisia ja toisaalta jo galaktisia. Tämä valtava tietoisuushyppäys on jo itsessään valtava muutos. Ajatelkaapa sitä! Käsityksenne, että te olisitte ainutlaatuisia ja maailmankaikkeuden ainoita älyllisiä olentoja, haihtuu hetkessä. Yhtäkkiä tämän galaksin arvoitukset ratkeavat. Tämän myötä seuraa valtava mullistus teidän uskonnollisissa ja tieteellisissä käsityksissänne, mikä puolestaan kannustaa teitä tutkimaan todellisuuttanne uusin silmin. Silmänräpäyksessä teidän planeettanne yli pyyhkäisee uusien ideoiden aalto, joka jättää varjoonsa Euroopan renesanssinkin ja te siirrytte tietoisuuden nopeudella uuteen Valon täyttämään maailmaan!

Sen jälkeen teille esitellään valtava määrä uutta teknologiaa, joka vapauttaa teidät tarpeesta riistää Äiti Maan luonnonvaroja. Näiden teknologioiden avulla te voitte palauttaa Äiti Maalle kaiken sen, minkä te olette häneltä riistäneet. Nämä luonnonvarat - metallit, malmit, jalokivet ja raakaöljy - ovat sellaisia, joita Äiti Maa tarvitsee pitääkseen itsensä toimintakykyisenä. Tässä vaiheessa te olette kehittyneet riistäjistä suojelijoiksi. Teistä tulee Äiti Maan helliä ja viisaita kaitsijoita. Silloin te voitte auttaa häntä pitämään yllä ekosysteemiä, joka koostuu sekä sisäisestä että ulkoisesta maailmasta. Tämä teidän muutoksenne antaa teille uudenlaisen käsityksen Luomakunnasta ja uutta viisautta siitä, kuinka fyysinen maailmankaikkeus toimii, mikä puolestaan valmistelee teitä ottamaan vastaan vieläkin vaativamman tehtävän eli Fyysisen Enkelin mandaatin. Te sulaudutte Ylösnousseitten Mestareitten joukkoon ja saavutatte yhteyden Sieluperheisiinne.

Tältä kannalta katsottuna ensimmäinen yhteydenotto on paljon muutakin kuin galaktisen diplomatian harjoitus. Siitä tulee yksi keskeinen tekijä, jonka te tarvitsette muuttuessanne jälleen täysin tietoisiksi Valon Olennoiksi. Yhtenä tämän valtavan muutoksen tärkeimmistä katalyyteistä me ymmärrämme sen, kuinka tärkeäksi meidän osuutemme on muodostumassa. Jokainen kuluva päivä tuo ensimmäistä yhteydenottoa lähemmäs. Mahtavan loistavien tapahtumien toteutuminen on nyt hyvin lähellä. Tähän tilanteeseen pääseminen on edellyttänyt paljon työtä ja yksityiskohtaista suunnittelua. Teidän maailmanne nykyinen tilanne edellyttää sitä, että vielä jäljellä olevat tapahtumat pidetään salaisuuden verhon takana. Meitä innostaa se tapa, kuinka kaikki tämä tapahtuu. Me kunnioitamme niitä, jotka ovat antaneet niin paljon varmistaakseen sen, että te voitte elää täysin uudenlaisessa todellisuudessa. Kuitenkin suurin arvostuksemme menee kaikille teille, jotka pidätte yllä Valon periaatteita, vaikka ette täysin tiedä sitä, mitä ympärillänne todellisuudessa tapahtuu.

Tänään jatkoimme maailmassanne tapahtuvan edistyksen tarkastelua. Tällä hetkellä me emme voi tehdä juurikaan muuta kuin pyytää teitä edelleen olemaan kärsivällisiä. On todella ihanaa nähdä teidän omistautuneisuutenne päämäärällenne ja horjumaton Valon jumalallisen suunnitelman hyväksymisenne! Muistakaa, että Yhdessä me olemme todellakin Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa!