Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 22.1.2008 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn012208.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, Rakkaat Sielut! Me saavumme jälleen kertomaan monista asioista! Pitkittynyt loppupeli jatkuu edelleen. Julkistuksien tekoa hidastaa muutamien muodollisten toimenpiteiden sarja, jonka pimeyden periaatteita noudattava salaliitto tuntee olevan kohtalonsa sinetti. Tästä aiheutuu tilanteita, joiden vuoksi meidän täytyy ryhtyä vastatoimiin, joiden me uskomme olevan paremmin tämän salaliiton hyväksyttävissä. Pimeyden voimilla on enää jäljellä ainoastaan tämä koko ajan kutistuva liikkumatila. He tietävät, että nämä uhmakkaat eleet ovat ainoa asia, jonka he voivat tehdä ja viimeisiä kaaoksen rippeitä ylläpitämällä he voivat vielä pysytellä hetken aikaa vallassa. Niinpä piirileikki jatkuu vielä jonkin aikaa ja joka kierroksella piiri pienenee. Samalla pankkikriisi, joka on nyt yksi osa tätä kaaosta, auttaa meitä tuhoamaan vanhan vallan rakenteita ja samalla se vakiinnuttaa uusia pankkitoiminnan toimintamalleja. Tämä auttaa meitä, sillä monet tahot, jotka ovat tähän saakka olleet pimeyttä edustavan salaliiton vankkumattomia tukijoita, ovat nyt liittyneet meidän leiriimme. Niinpä meitä alkaa jo olla lukumäärällisestikin enemmän kuin vastapelureitamme ja me voimme alkaa itse määritellä loppupelin kulkua.

Tämä loppuvaihe testaa kaikkien siihen osallistuvien luonteenlujuutta. Me pyrimme pysymään kärsivällisinä ja valmiina tekemään kaiken tarvittavan syrjäyttääksemme viimeisetkin pimeyden periaatteita noudattavat tahot. Myös meidän maanpäällisillä liittolaisillamme on edessään tämä sama haaste. Tämä pimeyden voimiin kohdistetun painostuksen vaihe tulee loppumaan pian ja silloin tämä kaikki tulee siirtymään historiaan. Meidän yhteyshenkilömme raportoivat epätoivon ilmapiirin leviävän yhä lisääntyvällä nopeudella pimeyden voimien keskuudessa. Tämä on merkki siitä, että meidän tavoitteittemme saavuttaminen ei enää ole kaukana. Siihen saakka me olemme kehottaneet laivastoamme pysyttelemään valmiustilassa. Meidän mielestämme nämä voittoa edeltävät viimeiset hetket muistuttavat auringonnousua edeltäviä jännittäviä hetkiä. Pian tämä odotuksen ilmapiiri tulee muuttumaan "auringonnousuksi", joka on varma ennusmerkki siitä, että uusi päivä on koittamassa. Silloin te voitte katsella televisioistanne tiedotteita, joissa kerrotaan vaurausohjelmista ja muista julkistuksista!

Sillä välin Taivas on edelleen täysin keskittynyt siirtämään teidät täyden tietoisuuden tilaan. Joka päivä "tähtilasten" lukumäärä maailmassanne lisääntyy ja yhä useampi teistä havahtuu uneliaisuudestaan. Kun te hierotte unihiekan pois silmistänne, te alatte etsiä kirjallisuutta ja muita tietolähteitä, jotka voivat auttaa teitä totuuden etsinnässänne. Te tapaatte kohtalotovereitanne ja perustatte yhteistoimintaryhmiä. Te alatte nähdä asiat selkeämmin ja huomaatte kuinka kaoottisia ja vilpillisiä pimeyden toimintatavat ovat. Teidän henkisen tarkoituksenmukaisuuden etsintänne kuljettaa teidät järjestäytyneiden uskontojen labyrintin läpi aina epätavanomaisempia uskomuksia kohti. Sitten te havahdutte siihen, että te ette ole tässä Luomakunnassa yksin ja että itse asiassa me, teidän Maapallon ulkopuolinen perheenne, olemme valmistautumassa ottamaan ensimmäisen virallisen yhteydenoton teidän kanssanne. Tällainen kehitys kutistaa pimeyden voimien sokeiden seuraajien muodostamaa tukijoukkoa ja avaa tietä uudenlaiselle todellisuudelle. Tämä uusi todellisuus alkaa muodostua joka puolella ympärillänne ja sen julkitulo vaatii vain sen, että pimeyden voimat saadaan lopullisesti syrjäytettyä vallasta.

Meidän tämänhetkinen toimintamme on suunniteltu täyttämään Taivaan toiveet ja samalla valmistelemaan ensimmäisen yhteydenoton toteuttamiseen soveltuvia olosuhteita. Me katselemme riemulla teidän tietoisuutenne lisääntymistä, mutta Taivas haluaa tämän prosessin nopeutuvan vielä entisestäänkin. Vastauksena kyselyymme Taivas on kertonut näiden tapahtumien olevan osa jumalallista suunnitelmaa, joka vie tämän todellisuuden ainutlaatuiselle matkalle. Tämä matka opettaa teille sen, että teidän yhteiskuntanne on yhteydessä muuttumattomaan ykseyteen. Taivas varmistaa tämän yhteyden siten, että teidän maailmanne kulkee vain yhteen suuntaan - pimeydestä Valoon. Pimeyden voimat tarkkailevat huolellisesti tätä muutosta ja se tosiasia, että tämä muutos on pysäyttämätön, huolestuttaa heitä suuresti. Tätä matkaa kohti Valoa ei voi pysäyttää, sitä voi ainoastaan hetkellisesti hieman hidastaa. Taivas on muutamassa viimeisten 13000 vuoden ajan vallinneen maailmanjärjestyksen joksikin täysin uudeksi kauniiksi todellisuudeksi. Tällä todellisuudella on nimikin ja se on yksinkertaisesti paluu paratiisiin!

Tämä paluu paratiisiin muodostaa osan siitä mahtavasta tarinasta, joka alkoi miljoonia vuosia sitten Vegan tähtijärjestelmässä. Siellä kolmannella planeetalla Vega-tähdestä laskien hyvin sosiaalinen kädellinen vedessä elävä olento muuttui yhteiseksi esi-isäksemme, joka kehittyi nopeasti hallitsemaan avaruusmatkailun ja muun siihen liittyvän toiminnan. Muutaman vuosituhannen aikana nämä esi-isämme löysivät muista aurinkokunnista tietoisia olentoja, jotka noudattivat myös Valon toimintaperiaatteita. Niinpä te ja me aloitimme matkan, joka on nyt tuonut meidät tänne ihanalle planeetalle, jota te kutsutte Maapalloksi. Täällä Taivaan suoma armollinen jumalallisen suunnitelman määräämä erivapaus on johdattanut teidät tähän historianne suureen yhteensulautumiseen. Oleellinen asia on ymmärtää se, että te ette ole tällä etsintäretkellä yksin. Te tulette saamaan takaisin jumalallisen tietoisuuden ja syntymäoikeutenne. Menneisyytenne jää historiaan ja tulevaisuus odottaa teidän täyttävän ennalta määrätyn kohtalonne.

Tämä valtava muutos vaatii jonkin verran apua ja Taivas on antanut tämän avustajan roolin meille. Me emme toimi, tällä hetkellä, pelastajina vaan me tarkkailemme tilannetta ja pidämme pelikentän tasapuolisena. Pimeyden voimat eivät saa hankkia itselleen musertavaa ylivoimaa eikä myöskään Valo saa tehdä kaikkea teidän puolestanne. Me olemme toimineet näin, koska Taivas on halunnut meidän niin toimivan, mutta me teemme enemmänkin. Maailmanne suuri muutos on nyt käynnissä ja me odotamme pyyntöä alkaa murentaa pimeyden voimien ylläpitämää UFOjen olemassa olon salailua. Tämä älytön vaikkakin jossain määrin tehokaskin toiminta on jo pitkään ollut esteenä meihin liittyvän totuuden julkistamiselle levittämällä meistä pelottavia kuvitelmia, joita teidän tiedotusvälineenne ja viihdeteollisuutenne ovat käyttäneet täysipainoisesti hyödykseen. He ovat käyttäneet hyväkseen teidän tuntemattomia asioita kohtaan tuntemaa pelkoanne ja lujittaneet meidän hyväntahtoisiin aikeisiimme liittyviä epäilyksiänne.

Yksi näiden viestien tarkoitus on oikaista meistä levitetyt valheelliset käsitykset. Aivan viime aikoihin saakka Ancharan Liiton pimeä varjo lepäsi teidän maailmanne yllä. Kuten tiedätte, niin tämä varjo on nyt poistunut. Näin ollen tämän totuuden ymmärtävien ihmisten tulisi nyt kertoa muille, että heidän muukalaisvihaiset huolensa ovat perusteettomia ja että teitä ympäröi hyväntahtoiset ensimmäiseen yhteydenottoon valmistautuvat joukot, joiden ensisijainen tehtävä on vapauttaa teidät näistä peloista ja kertoa teille, että Maapallolle on koittanut suuri taivaallisten ihmeiden päivä. Ensimmäinen yhteydenotto on vain alkua sille, mitä tulevaisuus teidän eteenne tuo. Koko galaksi iloitsee siitä lahjasta, jonka Taivas on teille antanut. Teille on suotu tämä tietoisuuden lahja, jotta te voitte toteuttaa kohtalonne, jonka vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevan tähtikansanne ja jopa koko Linnunradan galaksin ulkopuolelle.

Te tulette kulkemaan fyysisen maailmankaikkeuden joka kolkassa ja paljastamaan kaikille tämän Luomakunnan todellisen luonteen. Tähän pyhään tehtävään me olemme monissa aiemmissa viesteissämme viitanneet ja me kertaamme tämän nyt muistuttaaksemme teitä siitä, että se vaihe, minkä te olette nyt saamassa päätökseen, tulee nähdä pelkkänä esinäytöksenä sille, mitä tulevaisuus teidän eteenne tuo. Meidän saapumisemme on osa sitä monimutkaista prosessia, joka havahduttaa teidät ja lähettää teidät tutkimusmatkallenne. Tämä koko fyysisen maailmankaikkeuden kautta kulkeva matka on osa jotakin suurempaa kokonaisuutta, jonka Luoja teille sopivana ajankohtana paljastaa. Te olette töin tuskin selviytyneet tässä pimeyden voimien hallitsemassa ympäristössä näiden 13000 vuoden ajan ja nyt teille on koittanut aika siirtyä eteenpäin aloittaen siitä, että te vapautatte itsenne pimeyden voimien kahleista. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän ikivanhat pelkonne muuttuvat suuren etsintäretken mukanaan tuomaksi iloksi ja että nyt on todellakin koittanut aika, jolloin te voitte jälleen liittyä yhteen todellisen perheenne kanssa!

Tänään tarkastelimme sitä, mitä on tapahtumassa ja ennen kaikkea sitä, että minne te olette menossa. Äiti Maa seuraa tyytyväisenä teidän valmistautumistanne siirtymään galaktisten asioiden eturintamaan. Teidän paluutanne näihin piireihin odotetaan kiihkeästi ja me näemme ensimmäisen yhteydenoton tämän jumalallisen prosessin viimeisenä vaiheena! Me lähdemme nyt. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!