Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 22.2.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn022205.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat ystävät! Me saavumme taas kertomaan teille uusista asioista! Kaikki meidän maanpäällisten liittolaistemme projektit edistyvät jatkuvasti. Tärkeimmät näistä projekteista ovat maailmanlaajuinen rahavarojen jako ja erittäin tarpeellinen Pohjois-Amerikan hallinnon vaihdos. Nämä projektit ovat nyt lähellä toteutumistaan. Kun ne ovat toteutuneet, me voimme asettaa päivämäärät ensimmäiselle yhteydenotolle. Siksi me valvomme tarkasti sitä, miten nämä projektit edistyvät. Kuten muutamassa aiemmassa viestissämme totesimme, meidän tiedejoukkomme työskentelevät yhdessä teidän planetaarisen Elohimin kanssa Äiti Maan tilan vakauttamiseksi. Teidän rakastetun planeettanne täytyy tehdä vielä lukuisia korjauksia monilla pinta-alueillaan. Me olemme parhaillaan laatimassa suunnitelmaa, jonka avulla tämä voidaan tehdä siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän hätää ihmiskunnalle. Tulevien kuukausien aikana aiemmissa viesteissämme mainitsemamme alueet tulevat olemaan suuren rasituksen alaisena. Meidän tiedemiestemme tavoitteena on vapauttaa tämä jännitys mahdollisimman hellävaraisesti. Nämä Äiti Maan pinnan muutokset täytyy sovittaa yhteen samanaikaisten ilmakehän muutosten kanssa.

Maapallon ilmakehän ylä- ja alaosat muistuttavat paljon merienne eri kerroksia. Ylä- ja alaosat sekoittuvat keskenään jatkuvasti energia- ja ilmavirtojen kietoutuessa yhteen. Tätä monimutkaista järjestelmää ohjaavat galaksista, Auringosta ja Äiti Maasta tulevat energiavirrat. Planeettanne keskusasurinko, tai toisin sanoen ydin, pitää koko tämän systeemin liikkeessä. Tämä liike määräytyy osittain Auringon energioiden ja osittain muualta galaksista tulevien energioiden vaikutuksesta. Tämä yhdistelmä synnyttää kerrostuneen 'ilmakeiton', joka vaikuttaa suuresti merivesien liikkeisiin. Näiden kahden elementin välinen vuorovaikutus vaikuttaa maan liikkeeseen, joka puolestaan toimii maailman merien ja niitä ympäröivän 'ilmameren' lämpöpuskurina. Tällä tavalla Äiti Maa hengittää ja kierrättää sitä valtavaa tieto- ja energiamäärää, jonka hän ottaa päivittäin vastaan ympäröivästä äärettömästä maailmankaikkeudesta. Nämä valtavat energia- ja tietovirrat lisääntyvät nyt joka päivä. Tästä syystä Äiti Maan täytyy muuttaa toimintatapaansa. Hänen täytyy tehdä valtavia muutoksia pinta-alueillaan ja pian.

Äiti Maan ja teidän maailmanlaajuisen yhteiskuntanne tarpeiden yhteensovittaminen edellyttää tarkkaa yhteispeliä, tai toisin sanoen 'tanssia'. Jotta saadaan pidettyä tasapaino yllä, täytyy tiettyjen geofyysisten tapahtumien antaa aika ajoin tapahtua. Jos näin ei tehtäisi, sallittaisiin tapahtuvan satunnaisia mukautumisia, tai toisin sanoen 'katastrofeja', tai tarvittavat muutokset kasaantuisivat. Mutta kaiken kaikkiaan tarvittavien muutosten täytyy tapahtua annetun aikataulun asettamissa puitteissa. Niinpä on välttämätöntä, että maailmanne salaiset hallitsijat tunnustavat Taivaan toivomukset ja ne tapahtumat, jotka Maapallolle ja ihmiskunnalle on määrätty tapahtuvaksi. Ainoastaan yksi enimmäkseen Pohjois-Amerikassa toimiva ryhmä on edelleen peräänantamaton näiden ylivoimaisten geofyysisten vaarojen edessä. Kuitenkin toinen kansainvälinen yhteenliittymä, joka on syntynyt näiden samojen salaisten hallitsijoiden joukosta, on viimeistelemässä suunnitelmiaan tämän ylimielisen Pohjois-Amerikan salaliiton syrjäyttämiseksi. Kun tämä tavoite on saavutettu, teidän maailmallenne luvattu upea tulevaisuus voi alkaa toteutua ja sitä seuraa meidän ensimmäisen yhteydenoton ohjelmamme täytäntöönpano ja teidän paluunne täyden tietoisuuden tilaan.

Tämä jatkuvasti muuttuva ensimmäisen yhteydenoton sisältävä prosessi edellyttää meiltä sekä puolueettoman tarkkailijan että valistuneen osallistujan roolia. Tämä kaksoisrooli antaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden lisätä osallistumistamme teidän yhteiskuntanne asioihin luovalla tavalla, esimerkiksi 'soluttaa' omia sosiologejamme eri puolille maailmanlaajuista yhteiskuntaanne. Meidän diplomaattijoukkomme ovat käyttäneet monia heidän tällä tavalla muodostamia näkemyksiään apuna lukuisissa kauaskantoisissa hallitustenne ja salaisten hallitsijoidenne kanssa käymissään neuvotteluissa. Lisäksi sosiologiemme keräämät eri kulttuureille ominaiset vivahteet ovat antaneet meille mahdollisuuden järjestää uudelleen Galaktisen Liiton lääketieteellisten ryhmien toimintatavat ja laatia perustoimintaohjeistuksen psykologisten ja antropologisten ryhmiemme jäsenille, jotka myös ovat soluttautuneet teidän yhteiskuntaanne. Meidän tavoitteemme on saavuttaa läpikotainen ymmärrys teistä, jotta me voimme minimoida ne pelot, joita teidän keskuudessanne saattaa syntyä ensimmäisen yhteydenoton tapahtuessa. Tämä keräämämme tietous on myös johtanut uuteen 'ensimmäisen tiedotuksen' toimintasuunnitelmaan.

Ensimmäisten teidän hallitustenne tekemien meidän olemassaolomme julkistavien 'uraauurtavien' tiedotteiden jälkeen meidän täytyy alkaa valmistella teitä meidän laajamittaista planeettanne pinnalle laskeutumistamme varten. Alkuperäinen aikomuksemme oli ottaa kaikki teidän radio- ja televisiolähetyksenne haltuumme ja käyttää hyödyksi tästä normaalien lähetysten keskeytymisestä aiheutuvaa tilaisuutta esittelemällä itsemme teille. Päivitetty toimintasuunnitelmamme sisältää kaksi tai kolme 'lähetystä', joiden tarkoituksena on estää monien mahdollisten pelkotilanteiden syntymistä ja tiedottaa selkeällä tavalla laskeutumistemme toteutustavasta. Ensimmäisen tiedonvälityksen tulee tekemään teidän maailmaanne perehtyneiden galaktisten humanoidinaisten ja -miesten muodostama ryhmä. Samalla, kun tämä tapahtuu, me tarkkailemme huolellisesti teidän reaktioitanne. Niiden perusteella me määrittelemme toisen ja/tai kolmannen lähetyksen sisällön. Tämän jälkeen 24 tunnin sisällä me laskeudumme teidän planeetallenne ja suoritamme annetut tehtävämme ripeästi.

Ensimmäisen yhteydenoton on suunniteltu edistävän teidät nopeassa tahdissa sellaiseen tilanteeseen, jollainen ensimmäisen yhteydenoton toteuttavalla joukolla on yleensä tällaisissa operaatioissa edessään. Tämä edellyttää sitä, että teidän alkukantainen ja hajanainen keinotekoisista valtioista koostuva yhteiskuntanne muuntuu nopeassa tahdissa todelliseen itsemääräämisoikeuteen perustuvaksi maailmanlaajuiseksi yhteenliittymäksi. Lisäksi tulossa oleva jälleennäkeminen Maapallon sisäisen yhteisön (Aghartan) kanssa valottaa teille todellista menneisyyttänne ja Maapallon ulkopuolisia juurianne. Uusien teknologioiden, uusien hallitusten ja todellisen henkilökohtaisen itsemääräämisoikeuden kokemisen uutuuden muodostama yhdistelmä tulee avaamaan teille uusia riemastuttavia tulevaisuudennäkymiä. Ensimmäistä kertaa 13000 vuoteen te pääsette uudelleen yhteyteen hengellisten ja avaruusperheittenne kanssa. Teidän Ylösnousseet Mestarinne aikovat vierailla teidän keskuudessanne säännöllisesti opastaakseen teitä kulkemaan tämän valtavan muutoksen läpi. Monet uskomattoman ihanat muutokset odottavat teitä!

Maapallolla on nyt menossa suuren epävarmuuden ja levottomuuden ajanjakso. Mutta yrittäkää nähdä tämä aika viimeisenä vaiheena ennen muutosta pitkään tutusta mutta siitä huolimatta toimimattomasta maailmasta kohti tulossa olevaa loistokasta uutta maailmaa. Teidän osanne tässä muutoksessa on valmistautua mitä tahansa mahdollisuutta varten ja olla valmiina tekemään kaikki se, mitä täytyy tehdä. Monet teistä odottavat tapahtumia, jotka olisivat merkkinä meidän saapumisestamme. Tietäkää, että tämä taianomainen hetki lähestyy nopeasti. Monet meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat valmiina laukaisemaan sen viimeisten ansojen sarjan, joka tulee syrjäyttämään viimeisen pimeän salaliiton vallasta. Nämä asiat tulevat tapahtumaan yhtäkkiä ja todennäköisesti ällistyttämään teitä. Nämä tapahtumat tulevat johtamaan sellaiseen tilanteeseen, että meidän täytyy laskeutua planeettanne pinnalle ja saattaa päätökseen jälleennäkemisemme teidän kanssanne. Samoin Ylösnousseet Mestarit ovat valmiina puuttumaan asioihinne virallisella tasolla ja auttamaan teitä saattamaan päätökseen ne tehtävät, jotka Taivas odottaa teidän tekevän. Tästä syystä me painotamme jatkuvasti sitä, kuinka tärkeää on se, että te pysytte keskittyneinä ja valmiina toimimaan.

Teiltä odotetaan paljon! Äiti Maan saastuttaminen, jota teidän yhteiskuntanne on aiheuttanut pitkän aikaa, täytyy lopettaa ja jo aiheutettu vahinko korjata. Tämä kotiplaneettanne kuntoutusprosessi tulee aiheuttamaan sen, että te hyppäätte vuosisatoja eteenpäin henkisessä ja teknillisessä tietämyksessänne. Te tulette oppimaan ja soveltamaan henkistä tiedettä, joka perustuu yleismaailmalliseen elävään tietoisuuteen. Tämä tiede voi muotoilla uudelleen monet syvälle juurtuneet uskonnolliset elämänkatsomuksenne. Tässä asiassa teidän Ylösnousseiden Mestareidenne lempeä viisaus on oleellisen tärkeä tuki. Heidän kauaskantoinen opastuksensa ja viisautensa osoittaa teille polun kohti uutta todellisuuttanne. Myös aghartalaiset ovat muodostaneet useita ryhmiä avustamaan Ylösnousseita Mestareita ja he tulevat teidän luoksenne tuoden mukanaan runsaasti oppimateriaalia, joka auttaa teitä opiskelussanne. Tuleva aika on täynnä ihmeellisiä seikkailuja ja kiehtovan uuden maailman tutkimista.

Tänään kerroimme teille ajankohtaisista asioista ja muutamista muutoksista, joita me olemme tehneet ensimmäisen yhteydenoton suunnitelmiimme. Monien uskomattomalta tuntuvien ja suurenmoisten tapahtumien hetki lähestyy. Me odotamme niiden saapumista ilolla! Pian me voimme liikkua vapaasti keskuudessanne! Teitä odottaa uudenlainen todellisuus ja ihmeiden aikakausi! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.