Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 22.6.2010 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn062210.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me palaamme teidän luoksenne kertomaan maailmassanne tapahtuvista muutoksista. Maailmanne kärsii nyt edelleen jatkuvan fossiilisten polttoaineiden käytön aiheuttamasta ympäristökriisistä. Tämän riippuvuuden täytyy nyt päättyä, varsinkin siksi, koska teillä on jo olemassa teknologiaa, jonka avulla tämä vanhanaikainen käytäntö voidaan lakkauttaa. Teidän yhteiskuntanne jäsenet tekivät jo kauan sitten useita keskeisiä keksintöjä, jotka perustuvat niin sanotun "nollapiste-energian" hyödyntämiseen. Ne loivat perustan, jonka varaan voidaan rakentaa sähköjärjestelmä, joka tuottaa energiaa asuntojanne, toimistojanne ja tehtaitanne varten ja joiden avulla voidaan rakentaa kulkuvälineitä, joihin ei tarvitse olla koko ajan tankkaamassa polttoainetta. Hallituksenne takavarikoivat nämä keksinnöt ja alkoivat kehittää niitä edelleen salaisissa projekteissaan. Nämä teknologiat täytyy nyt tuoda julkisuuteen, sillä niiden avulla te voitte ratkaista tämänhetkiset ongelmanne. Siksi me pyydämmekin teitä vaatimaan vaikutusvaltaisimpien valtioittenne hallituksia tuomaan nämä jo olemassa olevat teknologiset ratkaisut kaikkien kansalaisten tietoon. Niiden avulla te voitte ratkaista taloudelliset ja rahoitukselliset huolenne ja elvyttää riutuvaa valmistavaa teollisuuttanne antaen siten suuren sysäyksen tämänhetkisen maailmanlaajuisen taloudellisen laman nujertamiseksi.

Tämä meidän ehdotuksemme on itsestäänselvyys, mutta silti pimeyttä edustava salaliitto pyrkii edelleen estämään tällaisen rakentavan kehityksen tapahtumisen. Maailmanlaajuisten pulmienne keskeisin syy onkin juuri tämä salaliitto. Kun Anunnakit vaihtoivat puolta, niin heidän Maapallolla asuvat käskyläisensä aloittivat keskinäisen kamppailun, joka päättyi vasta aivan äskettäin. Nyt voitolle jäänyt uudelleen ryhmittäytynyt pimeyttä edustava ryhmä on kohdannut uuden vastustajan - meidän maanpäälliset liittolaisemme. Toisin kuin tuo aiempi kamppailu, tämä pimeys-vastaan-Valo -yhteenotto muuttuu aina vain ankarammaksi ja vaikka salaliitto hyökkää kuinka voimakkaasti, niin meidän maanpäälliset liittolaisemme eivät alistu. Tilanne on täysin päinvastainen! Itse asiassa pimeyden voimat huomaavat olevansa saarrettuina joka puolelta joko itse luomiensa tapahtumien tai meidän maanpäällisten liittolaistemme uutteruuden aikaansaamien olosuhteiden vaikutuksesta. Pimeyden voimien ylimielisyys tekee heistä kyvyttömiä huomaamaan sen, mitä on tapahtumassa ja tämä tilanne tulee lopulta johtamaan pimeyden voimien kukistumiseen. Tämän kukistumisen hetki alkaa olla jo lähellä, sillä pimeyden imperiumin koossa pysyminen on nyt hiuskarvan varassa. Yhdysvaltain keskuspankki (Federal Reserve) on vararikossa eivätkä tämän aikanaan niin mahtavan laitoksen eurooppalaiset liittolaisetkaan ole kaukana tästä tilasta. Järjestelmä luhistuu sisäisesti ja pian kaikki tämä tulee kiistämättömällä tavalla julkisuuteen.

Äiti Maan ekosysteemin rapautuminen heijastaa pimeyden voimien vallan luhistumista. Lajeja kuolee sukupuuttoon sellaista tahtia, että planeetan luonnon monimuotoisuus on vakavasti uhattuna, mikä on selkeä ositus siitä, että teitä ympäröivä todellisuus on valmis kokemaan suuren muutoksen. Nykyinen järjestelmänne on saavuttanut nyt sellaisen pisteen, että sen päättyminen on nyt varmaa. On tärkeää, että te tiedostatte tämän ja valmistaudutte tulossa oleviin muutoksiin. Taivas on valinnut juuri tämän planeetan kokemaan todella massiivisen luudanlakaisun. Me olemme osa tätä operaatiota ja me voimme nähdä sen, kuinka lähellä tämä teidän asioidenne dramaattinen muutos nyt on. Kiinnittäkää huomionne näihin meidän sanoihimme. Teidän todellisuutenne on saavuttanut sen muutospisteen, jonka jälkeen uudet hallituksenne tulevat toivottamaan meidät avoimesti tervetulleiksi. Siinä vaiheessa me aiomme näyttäytyä teille avoimesti. Meillä on paljon tehtävää heti sen jälkeen, sillä teidän planeettanne tarvitsee nyt todella paljon erityisapua. Tällä tavoin Äiti Maa selviytyy ja teidän yhteiskuntanne saa aikaa muuttua galaktiseksi yhteiskunnaksi uuden loistokkaan aamunne koittaessa!

Tällä hetkellä tapahtuu monia asioita. Ensinnäkin salaliittolaiset ovat kutsuneet kokoon useita kansainvälisiä rahoituskokouksia, joissa keskustellaan siitä, mitä valtavalle maailmanlaajuiselle rahoituskriisille pitäisi tehdä. Nämä kokoukset ovat joko epäonnistuneet tai sitten niille tulee käymään niin. Toiseksi pimeyden edustajat ovat ohjeistaneet tärkeimmät viestintävälineet vakuuttelemaan ihmisille, että taloudellisissa ongelmissa on kyse vain "syvästä taantumasta" ja että tilanne on pian korjautumassa. Tämä väite ei voisi olla enää kauempana totuudesta eikä pimeyden edustajilla ole mitään käyttökelpoista ajatusta siitä, että kuinka he pystyisivät kiemurtelemaan ulos tästä tilanteesta. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat omalta osaltaan nyt hyvin lähellä onnistua kaatamaan tämän surkean kyhäelmän jättimäisen ytimen eli USA:n "keskuspankin". Tämä lainvastainen hirviö on nyt vararikossa ja pian sillä ei ole enää mitään keinoa säilyä toimintakunnossa, joten sen täydellinen luhistuminen on väistämätöntä. Englannin pankki ja sen "Cityn" alueella sijaitsevat rikoskumppanit ovat myös kulkemassa nopeassa tahdissa kohti vararikkoa. Samalla monet muut pankit ovat kokemassa saman kohtalon.

Juuri tähän luhistumiseen meidän maanpäälliset liittolaisemme tähtäävät. Kun rahoitusmarkkinat vajoavat pohjalukemiin, toteutetaan suuret muutokset. Tämän luhistumisen vastapainoksi meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat laatineet monia suunnitelmia, joiden on tarkoitus auttaa teitä selviytymään tästä rapautumisvaiheesta mahdollisimman pienin vaikeuksin. Muistakaa se, että USA:n nykyinen "yrityshallinto" on tiukasti sidoksissa tähän luhistumassa olevaan talousjärjestelmään. Kun tämä talousjärjestelmä ei enää toimi, niin ei toimi myöskään USA:n hallinto. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat valmiina asettamaan voimaan vaihtoehdot sekä hallinnolle että talousjärjestelmälle. Uusi USA:n hallinto tulee olemaan väliaikainen ja se tulee ilolla antamaan sijaa 6-8 kuukauden siirtymäajan jälkeen uudelle lailliselle ja todelliseen USA:n Perustuslakiin pohjautuvalle hallitukselle. Perustuslakiin lisätään aito 13. lisäys ja laittomat 14. ja 16. lisäykset tullaan poistamaan.

Näin mittava muutos veisi normaalisti noin sata vuotta aikaa. On kiinnostavaa huomata, kuinka maailmanlaajuisen viestinnän mahdollistavat välineenne voivat muuttaa tämän käytännössä todetun aikajanan tehden tästä aikakaudesta erilaisen kuin mikään aiempi aikakausi on ollut. Kaksi tekijää yhdessä luovat mahdollisuuksia, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia. Nämä ovat internet ja matkapuhelimet. Yhdessä nämä kaksi muodostavat valtavan verkoston, jossa ideat ja tieto kulkevat nopeassa tahdissa joka puolelle maailmaa. Matkapuhelimien määrä lisääntyy koko ajan ja teidän tarvitsee vain laittaa liikkeelle yksinkertaisia mutta tehokkaita viestejä ja pommittaa niillä nykyistä poliittista hallintoanne. Käyttäkää näitä uusia viestintävälineitä toteuttaaksenne sähköisen rynnäkön, jonka avulla te voitte viedä vaatimuksenne edustajienne tietoon ja kymmenkertaistakaa sitten näiden viestienne määrä. Pitäkää painetta yllä!

Samalla, kun tämä toiminta on käynnissä, meidän maanpäälliset liittolaisemme voivat viimeistellä monet hallinnolliset ja rahoitukselliset muutokset. Sitten uusi aikakausi voi alkaa. Yhtenä osana tätä valtavaa operaatiota väliaikaishallitukset julkistavat meidän olevan hyväntahtoinen ja keskeinen osa kaikkea sitä, mitä täytyy tehdä. Me olemme kertoneet teille jo aiemmin, kuinka tämä tulee tapahtumaan. Meidän maanpäälliset liittolaisemme tietävät, että tämä muutos tulee useimmille teistä suurena järkytyksenä. Monet myönteiset asiat, kuten velkojen anteeksianto, veronpalautukset ja suuret rahalahjoitukset voivat lieventää useimpien huolia. Toisaalta maailmanrauhan saapuminen, lisääntynyt maailmanlaajuinen yhteistyö ja ulkomailla olevien joukkojen paluu kotiin rakkaittensa luo voi saada monet ihmiset suhtautumaan näihin muutoksiin myönteisesti. Nämä alkuvaiheen tapahtumat osoittavat kaikille, että ei ole mitään syytä olla huolissaan siitä, mitä tapahtuu. Seuraava vaihe onkin sitten uuden rahoitusjärjestelmän käyttöönotto.

Siirtyminen arvometalleihin perustuviin valuuttoihin on keskeinen osa uutta järjestelmää, joka heijastelee kylmän sodan ajan jälkeisen maailman uusia realiteetteja. Kansakunnat ovat yhdistyneet, kansakuntien välinen kauppa on vilkastunut ja vaurautta on jaettu eri puolille maailmaa. Nämä muutokset voidaan toteuttaa vasta sitten, kun USA:n keskuspankki on luhistunut, koska tämä tapahtuma tulee samalla päättämään Dumbarton Oaks -sopimusten aikakauden. Sen jälkeen voidaan asettaa voimaan uusi järjestelmä ja uudet hallitukset lisäävät prosessiin vauhtia. USA:ssa tämä tullaan tekemään samanaikaisesti Perustuslain uudelleen käyttöönoton kanssa. Tällä hetkellä USA:ssa on oikeuslaitos, jonka päämäärä on ennemminkin laittaa ihmisiä vankilaan kuin taata syytetyille aidosti oikeudenmukainen oikeudenkäynti. Uusi oikeusjärjestelmä tulee muuttamaan tämän tilanteen.

Tänään me kerroimme teille lisää yksityiskohtia tulossa olevista tapahtumista. Me myös pyysimme teitä osallistumaan aktiivisemmin päivittäisten ongelmienne ratkaisemiseen. Teidän maailmanne tarvitsee yksilöitä, jotka ovat valmiita ottamaan vastuuta ja avustamaan maailmanne kipeästi kaipaamien muutosten toteutumisen nopeuttamista. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!