Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 22.07.2003 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn072203.htm , suomentanut Olli)

Paljon on tapahtumassa. Nyt kun maailmanne on saapumassa seuraavan galaktisen vuoden aattoon, katsokaamme ajassa taaksepäin yhteiseen menneisyyteemme ja huomatkaamme kuinka paljon yhteistä meillä todellakin on. Hyvin pitkän ajan te olette pitäneet Siriusta Maan sivilisaatioiden kantaäitinä. Siriuksen vaikutus alkoi Lemurian perustamisella noin 900000 vuotta sitten ja jatkui varhaisten Lyrasta, Andromedasta ja Plejadeilta tulleiden uudisasukkaiden toimesta Atlantiksen perustamisella noin 435000 vuotta sitten. Samanlaisen galaktisen historian omaavat Lyralaiset ja Siriuslaiset ovat olleet poissa maapallolta ainoastaan Atlantiksen historian viimeisten 5000 vuoden ajan. Tässä vaiheessa te siirryitte rajoitetun tietoisuuden tilaan. Tästä huolimatta muistonne Siriuksesta ja sen osuudesta kehitykseenne säilyi voimakkaana sielussanne. Lisäksi Siriuksen tähtikunnan hallintoneuvosto pitäytyi päätöksessään osallistua Taivaan laatimaan suunnitelmaan, jonka avulla teidät palautettaisiin lopultakin takaisin täyden tietoisuuden tilaan. Anunnaki-hallitsijoidenne tyytymättömyys näihin sopimuksiin johti toiseen suureen vedenpaisumukseen noin 10000 vuotta sitten.

Eristäytyneenä ja ilmeisen voimattomana hirmuhallitsijoitaan vastaan, maailmanlaajuinen yhteisönne jatkoi sellaisten keinojen etsimistä, joilla heidän toivomansa vapautus voitaisiin saavuttaa. Meidän tehtävämme oli auttaa teitä. Niinpä Siriuksella säilyi erikoisasema niiden ihmisten sydämessä, jotka toivoivat vapauden palauttamista maapallon ihmisille. Tämän toiminnan johdosta otimme käyttöön sekä suoria että epäsuoria tapoja vaikuttaa asioihinne. Taivas valitsi käyttöönsä suuret avataransa ja patriarkkansa. Meidän tehtävämme oli auttaa Taivasta neuvomalla ja opastamalla heitä. Taivas kehotti meitä hankkimaan itsellemme useiden yhteisöjenne avainhenkilöiden ja kuninkaallisten myönteisen huomion. Tämä kulminoitui Egyptin, Lähi-Idän, Kiinan ja Amerikan yksijumalaisissa uskonnoissa. Vaikkakin nämä uskonnot olivat Anunnakien ja heidän maanpäällisten käskyläistensä vainoamia, ne pystyivät luomaan sopivat olosuhteet Patriarkka Abrahamin ja hänen joukkonsa toiminnalle yli 4500 vuotta sitten muinaisessa Chaldean kaupungissa Ur Thesessä. Me tiesimme, että hetkellisen poissaolon jälkeen, läsnäoloamme tarvittaisiin vielä jonkin aikaa faaraoiden ajan Egyptissä.

Faaraoiden ajan Egypti oli yhdistelmä Lemurian, Atlantiksen ja Anunnakien perinteistä. Maailmanne todellista pyhää historiaa säilytettiin salaisissa paikoissa. Näiden aikakirjojen luokse pääsivät faarao, hänen perheensä ja valikoitu joukko ylipappeja ja neuvonantajia. Meidän tehtävämme oli neuvoa näiden perinteiden ylläpitäjiä ja opettaa heille niiden todellinen merkitys. Jotta tieto näistä Abrahamille ja hänen joukolleen annetuista uskomuksista voitiin kohottaa tasolle, joka mahdollistaisi uuden kansakunnan perustamisen, heidän täytyi päästä käsiksi näihin dokumentteihin ja ymmärtää näiden perinteiden todellinen merkitys. Niinpä kun Taivas oli luonut pohjan tämän tapahtumiselle, me olimme vuorovaikutuksessa useisiin egyptiläisiin ja hebrealaisiin saadaksemme Egyptin puolella olevat palautettua takaisin. Anunnakit sallivat Egyptin säilyttää monet näistä pyhistä aikakirjoista. Näiden aikakirjojen vaalijat olivat Siriuksen pysyvässä suojeluksessa. Faarao osoitti kunnioituistaan Siriukselle suojaamalla sfinksiä ja Gizan suuria pyramideja.

Samanlainen prosessi oli käynnissä myös antiikin ajan Kiinassa. Siellä on muinaisen Xianin kaupungin lähistöllä seitsemän monivärisen pyramidin sarja. Niiden vieressä olevassa vuoristossa on sarja luolia, joissa me ja Aghartan väki säilytämme ja vartioimme samanlaisia aikakirjoja. Nämä aikakirjat ovat olleet lähdemateriaalina monille muinaisille Kiinalaisille ja Tiibetiläisille teksteille. Intia ja varsinkin muinainen maa, jonka te nykyään tunnette Afganistanina, olivat muita paikkoja, joissa näitä pyhiä tekstejä säilytettiin. Vuorille, jotka nykyään tunnetaan nimellä Hindu Kush, Aghartalaiset kätkivät nämä pyhät aikakirjat niitä varten tehtyihin luoliin. Näissä dokumenteissa kuvataan maapallonne muinaisia kadonneita mantereita ja historiaa ennen suurta vedenpaisumusta ja sen jälkeen. Näiden aikojen tapahtumat ovat keskeisiä, jotta saisi oikean käsityksen ihmiskunnan urhoollisesta taistelusta Anunnakia vastaan ja heidän kamppailustaan tulla jälleen vapaiksi ja itsenäisiksi.

Kaikkina näinä aikoina me pysyimme rohkeina ja omistautuneina tehtäväämme. Tästä johtuen meidän Venuksen lähistöllä sijaitseva saapumispaikkamme aurinkokuntaanne ja Siriuslaiset yhdistettiin käsitteisiin kauneus, totuus ja rakkaus. Tämä johti monissa kulttuureissa näiden symboleiden yhdistämiseen: esimerkiksi Isis Egyptissä ja Venus-Afrodite kreikkalais-roomalaisessa maailmassa. Samalla kun nämä totuudet pikku hiljaa levisivät koko muinaiseen maailmaan, Taivas valitsi joukon erityisiä avataroja, joiden tehtävänä oli tuoda uusi sanoma kasvavasta tietoisuudestanne ja siitä että se tulisi johtamaan valaistukseen (eli paluuseen täyteen tietoisuuteen). Pelastus olisi väistämätön: jokainen, joka tulisi sitä vastustamaan, tultaisiin lopulta poistamaan tältä planeetalta. Tämän toteuttamiseksi Sirius ja sen galaktiset liittolaiset tulisivat toteuttamaan jumalallisen ohjelman.

Amerikassa pyhiä aikakirjoja säilytettiin monessa paikassa muiden muassa Keski-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa sekä Keski-Andeilla ja Pohjois-Amazonilla Etelä-Amerikassa. Joukko avataroja piti näissä dokumenteissa kuvattuja perusasioita yllä monissa muinaisen Amerikan alkuperäiskulttuureissa. Nämä perinteet ovat säilyneet näihin päiviin saakka. Muinaisina aikoina "vanhasta maailmasta" tehtiin lukuisia tutkimusmatkoja "uuteen maailmaan". Näiden matkojen tarkoitus oli tutustuttaa matkailijat näiden pyhien perinteiden ylläpitäjiin. Nämä tapaamiset vahvistivat muinaisia ennustuksia ja mahdollistivat niiden sisältämien totuuksien laajemman soveltamisen. Ihmiskunnalla Aasiassa, Oseaniassa, Amerikassa, Afrikassa ja Euroopassa oli samat pyhät perinteet. Ne, jotka pitivät yllä näitä perinteitä, olivat hyvin tietoisia toisistaan ja näiden perinteiden käyttämisestä ihmiskunnan tietoisuuden lisäämiseen.

Maailmanlaajuinen yhteisö, joka piti yllä näitä pyhiä aikakirjoja, joutui työskentelemään salaisesti. Ympäröivässä maailmassa oli Anunnakien ja heidän maanpäällisten käskyläistensä hallinnoima yhteiskunta, jossa vallitsi armoton vallan ja rahan tavoittelu. Pyhien aikakirjojen ylläpitäjien ainoat todelliset auttajat ja liittolaiset olivat Taivas ja Siriuslaisten luoma galaktinen yhteenliittymä. Galaktinen Liitto kielsi jyrkästi minkäänlaisen asioihin puuttumisen. Tämä asenne ei muuttunut ennen kuin nykyinen ensimmäistä yhteydenottoa suunnitteleva ryhmä sai virallisen hyväksynnän 1990-luvun alussa. Vaikka olemme joutuneet puolustamaan näkökantaamme, olemme pysyneet täysin sitoutuneena Taivaan jo kauan sitten meille antamaan tehtävään. Tästä syystä olemme nyt täysin vastuussa Galaktisen Liiton ensimmäisen yhteydenoton toteuttamisesta. Tätä operaatiota valvoo Taivas. Meillä Siriuslaisilla ja ihmiskunnalla on selvästikin lähes miljoonan vuoden taakse ulottuva yhteinen menneisyys.

Yhteinen menneisyys ja syvä yhteinen kunnioitus toisiamme kohtaan ovat tärkeitä asioita meille. Ne osoittavat kuinka paljon meillä todellakin on yhteistä. Huolimatta siitä, että teidän juurenne ovat peräisin monesta osasta tätä galaksia, meillä on ollut etuoikeus toimia teidän ohjaajinanne. Olemme todellakin pahoillamme siitä tavasta, jolla Anunnakit ja Galaktinen Liitto ovat rajoittaneet tätä ohjaustamme. Siksi olemme todella iloisia tästä meille nyt annetusta roolista. Se antaa meille mahdollisuuden tutkia yhteistä historiaamme paljon aiempaa perusteellisemmin. Se tullaan selittämään teille paljon yksityiskohtaisemmin kuin tässä tämän päivän hyvin lyhyessä viestissä. Me Siriuslaiset ja koko Valon Galaktinen Liitto toivotamme tervetulleeksi tämän uuden galaktisen vuoden aaton ja sen mukanaan tuomat maailmaanne koskevat väistämättömät tapahtumat. Ne tulevat johdattamaan maailmanne uuteen siirtymävaiheen todellisuuteen. Tässä muuttuvassa todellisuudessa me kohtaamme viimeinkin ja tulemme auttamaan teitä saavuttamaan suotuisan tulevaisuutenne!

Tänään olemme käynnistäneet prosessin, jonka me haluamme saada päätökseen kaikin mahdollisin tavoin: teidän ja meidän yhteisen menneisyyden läpikäymisen. Tämän menneisyyden monitahoiset yksityiskohdat täytyy selittää paljon kattavammin. Tässä viestissä olemme vasta käsitelleet muutamaa yleisluontoista asiaa. Tietäkää että tämä menneisyys on vain alkusoitto monille tarinoille kulttuuristanne, kielistänne ja filosofioistanne.

Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.