Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 23.3.2004 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn032304.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Saavumme taas kertomaan teille todellisuudestanne ja siitä, kuinka te uudistatte sen. Fyysisyys on 'todelta tuntuva illuusio'. Te koette sen enimmäkseen todellisuutena, jossa on ennalta arvaamattomia koettelemuksia ja äkillisesti eteen tulevia haasteita. Nämä ovat niitä tienristeyksiä, joita te olette päättäneet kokea osana elämänsopimustanne. Jokainen koettelemus tulee käsitellä Rakkauden ja hyvän arvostelukyvyn avulla. Tietäkää sydämissänne, että suojelusenkelinne ja muut henkioppaanne ovat apunanne. Aina kun tarvitsette heidän apuaan, he ovat paikalla opastamassa teitä kohti sopivinta ratkaisua kussakin valintatilanteessa. Lisäksi teidän ympärillänne Maapallon tasolla on ryhmä erittäin päättäväisiä miehiä ja naisia, jotka ovat halukkaita ottamaan ne riskit, jotka täytyy ottaa luotaessa uusi ihmeellinen todellisuus. Me siunaamme ja kiitämme joka päivä näitä yksilöitä ja heidän työryhmiään. Yhdessä me siirrämme maailmaanne kohti uutta ja miellyttävämpää olotilaa. Kuitenkin tämän monimutkaisen prosessin tärkeimpiä osia olette te ja se työ, jota te teette päivittäin saadaksenne tämän ihmeen tapahtumaan.

Kuten edellisissä viesteissämme mainitsimme, se hetki, jolloin maanpäällisten liittolaistemme on aika toimia, on lähestymässä nopeasti. Jotta he onnistuisivat tehtävässään, monien asioiden täytyy tapahtua lähes samanaikaisesti; hallinnon osastojen, sotilasorganisaatioiden ja maailmanlaajuisen rahoitusyhteisön täytyy koordinoida päämääränsä ja toimensa. Lisäksi kansallisten ja kansainvälisten tuomioistuimien täytyy muodollisesti hyväksyä näiden valtavien muutosten toteutumiseen vaadittavat menettelytavat. Meidän osamme tässä kaikessa on ollut toimia yhteistyössä kaikkien näiden laajojen organisaatioiden kanssa, joiden päämäärät ovat säännöllisesti ristikkäin keskenään. Me olemme toimineet välittäjinä näiden organisaatioiden välisissä erimielisyyksissä. Kaiken tämän lisäksi täytyy kamppailla kuvioissa mukana olevaa juonittelevaa ja pahantahtoista pimeää salaliittoa vastaan. Tällä salaliitolla on silmiä ja korvia yhteiskunnan jokaisella osa-alueella. Tästä syystä tämä toiminta on edellyttänyt tavattoman paljon päättäväisyyttä, rohkeutta ja salassapitoa. Me olemme ylpeitä siitä, mitä on saatu aikaan ja siitä, mikä on valmistautumassa toteutumaan. Meidän maanpäällisten liittolaistemme 'makeissäkissä' on todellakin monta yllätystä paljastettavana. On tullut aika odottaa monien ihmeellisten tapahtumien toteutuvan ja huomata se, miten lähellä niiden toteutuminen on.

Kun mahdollisuuksien ikkunat alkavat avautua, on tärkeää, että jokainen teistä valmistautuu siihen, mitä on tulossa. Monet odottamattomat ja hämmästyttävät tapahtumat odottavat omaa julkituloaan maailman mittakaavassa. Käyttäkäämme nämä viimeiset tätä edeltävät hetket tarkastellaksemme joitakin tämän lähestyvän näytelmän takana olevia asioita. Suuri vauraus on lähes valmiina jaettavaksi tämän maailman kansoille. Tämän maailmanne vaurauden uudelleen jaon on tarkoitus muuttaa sitä tapaa, jolla maailmanlaajuinen yhteiskuntanne toimii. Saint Germaine, Hilarion, Serapis Bey ja Paul Venetialainen valmistelivat perusteet tälle jo satoja vuosia sitten. Näin tehdessään he toteuttivat Lady Assyrian ja Lord Surean asettamat määräykset ja pyhät julistukset. Tämän todellisuuden aikajanalle asetettiin määrätty piste, jolloin Hengen suuri pyhä nousu tapahtuisi. Tämän 'hiljaisen vallankumouksen' oli määrä lopettaa pimeyden valtakausi ja tuoda uusi Kultainen Aika koko Maapallon ihmiskunnalle. Tämän ihmeellisen tapahtuman toteutumisen ajankohta on nyt!

Tarkastellessamme sitä, mitä on tapahtunut, tietäkää, että Taivas lähetti suuren selkeän käskyn. Tämä johti lähes 30 vuotta sitten toimenpiteisiin, jotka estivät Aurinkoanne räjähtämästä ja tuhoamasta aurinkokuntaanne. Sen jälkeen on ylläpidetty laajennettua suojajärjestelmää maailmanne pelastamiseksi monilta 'muukalaisten hyökkäysyrityksiltä', joita aiemmat Maapallon ulkopuoliset hallitsijanne ja heidän maanpäälliset käskyläisensä ovat toteuttaneet. Teidän maailmallanne on edessään loistokas kohtalo ja se ei siedä pimeyden voimien sekaantumista asioihinne. Jumalallinen suunnitelma määrää selvästi, että tämä aika on varattu suurelle henkisyyden kasvulle ja teidän paluuseenne jälleen loistokkaiksi fyysisiksi Enkeleiksi. Taivas pitää tämän lupauksensa. Ne rohkeat miehet ja naiset, jotka valmistautuvat syrjäyttämään viimeisen pimeän salaliiton, tekevät sen Valon Galaktisen Liiton täydessä suojeluksessa. Kuitenkin päättäväisyys edetä asiassa ja onnistumisen edellyttämä suunnittelu on täysin heidän omissa käsissään. Me teemme kunniaa heille ja myös jokaiselle teistä, sillä te olette yhtä keskeinen tekijä tässä suuressa toteutumassa olevassa näytelmässä.

Jokainen teistä on osa tässä maailmassa tapahtuvaa suurta henkisyyden muutosta. Tämä on johtanut valtavaan tietoisuuden nousuun ympäri Maapalloa. Tämä prosessi ei ole ainoastaan lisännyt kehon, mielen ja tunteiden kytkentää Henkeen, vaan se on myös saanut teidät kyseenalaistamaan tärkeimpien järjestäytyneiden filosofioidenne laajasti hyväksyttyjä käsityksiä. Tämä etsintä on johtanut havaitsemienne totuuksien myötä synyneeseen vahvempaan uskoon ja syvään intuitiiviseen erottelukykyyn sen suhteen, minkä te tiedätte olevan oikein. Samaan aikaan on tullut ilmi valtava määrä tieteellistä tietoa, joka osoittaa sen, että kaikki Elämä liittyy yhteen ja että me kaikki olemme todellakin yhtä. Ilman tätä perustaa tämä hiljainen vallankumous tulossa olevine seuraamuksineen ei olisi mahdollinen. Tästä syystä on tärkeää, että te etsitte Totuutta ja luotte verkoston, jonka kautta te levitätte tätä Totuutta edelleen. Siksi me siunaamme teidät jokaisen ja teemme teille kunniaa lujauskoisuutenne ja monien uhrauksienne ansiosta.

Meidän saapumisemme on olennainen osa tätä operaatiota. Me tulimme tänne alun perin toteuttamaan viimeiset vaiheet siinä Taivaan asettamassa suojelusohjelmassa, jonka tarkoitus oli pitää yllä Valoa maailmassanne. Muistakaa aina, että viimeksi kuluneiden 13000 vuoden ajanjakso oli Taivaan teille antama työkalu, jonka avulla te pystyitte omaksumaan tietoja pimeyden voimien toimintatavoista. Tämä tietous ja tänä aikakautena hankkimanne kokemukset muodostavat perustan sille suurelle viisaudelle, joka tulee paljastamaan tämän Luomisen viimeisten vaiheiden tarkoituksen kaikille fyysisillä tasoilla eläville olennoille. Tämä teidän kaikkien omaksenne ottama tehtävä vaati teiltä tämän ajan oppiaksenne, erottaaksenne ja työstääksenne tämän viisauden. Näin tehdessänne te yhdistätte ja sekoitatte tehokkaasti Valon voiman ja pimeyden toimintatavat. Tämä tietous tulee palvelemaan teitä hyvin siinä tehtävässä, jonka jumalallinen suunnitelma on teille valinnut.

Tänä muutoksen aikakautena on ollut monia käänteitä ja muutama viivästys. Kuitenkin se on tuomassa teille uuden todellisuuden. Monet teistä saattavat ihmetellä sitä, mitkä ovat meidän ja teidän tehtävänne sitten kun tulossa olevat muutokset ovat toteutuneet. Teidän ensimmäinen tarpeenne on saada käyttöönne teknologioita, joiden avulla voitte kokoontua, pitää yhteyttä ja harjoittaa itsemääräämisoikeutenne edellyttämiä oikeuksia. Niinpä me tulemme toimittamaan teille laitteita, joiden avulla te voitte tuottaa ruokaa, vaatteita ja asumuksia. Kun vapautenne edellytykset ovat vankasti paikallaan, Äiti-Maa pyytää teitä auttamaan itseään ja herkkää ekosysteemiään. Auringon yliaktiivisuus ja muuttuvat geofyysiset ja ilmastolliset olosuhteet eivät ole osa 'luonnollista päättymisprosessia'. Ne ovat vain osoitus siitä, että on tullut aikanne ottaa takaisin tehtävänne Äiti-Maan luotettuina hoitajina. Taivas tulee antamaan teille tähän pyhään tehtävään aikaa niin paljon kuin tarvitsette.

Kun Taivas on vakuuttunut ahkeruudestanne tämän asian suhteen, teille annetaan aikaa 6...16 kuukautta uuden todellisuutenne luomiseen. Tämä uusi todellisuus voi tarjota teille keinot, joiden avulla te voitte luoda oman galaktisen yhteiskuntanne perustan. Te voitte oppia tietoutta aurinkokunnastanne ja siitä, kuinka se muuttuu. Tämä tieto saattaa helpottaa muuttumistanne täysin tietoisiksi Olennoiksi. Tänä aikana te tulette tapaamaan Ylösnousseet Mestarinne ja Maapallon sisällä asuvat aghartalaiset. Tämä tulee lopettamaan eristyksenne maallisista ja hengellisistä perheistänne. Voidaan rakentaa suurenmoinen todellisuus ja demonstroida todellisuuksien luonne. Lopulta hyväksymisenne Galaktisen Liiton jäseneksi voi yhdistää teidät avaruusperheisiinne. Edessä oleva aika on aikaa, jolloin löydätte uusia totuuksia ja todistatte tapahtumia, joita voidaan kutsua ainoastaan ihmeiksi! Kaikki tämä tulee toteutumaan jumallisen suunnitelman suojeluksessa.

Tänään tarkastelimme tapahtumia, jotka valmistautuvat nyt alkamaan ilmentyä. Niiden tarkasta ilmentymisajankohdasta riippumatta kehotamme teitä pysymään keskittyneinä väistämättömään voittoonne. Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita! Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.