Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 23.8.2005 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn082305.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys, rakkaat Ystävät! Me saavumme jälleen kertomaan teille lisää asiaa! Samalla kun te valmistaudutte todella tärkeää muutostanne varten, tarkastelkaamme ensimmäiseen yhteydenottoon liittyviä tapahtumia ja sitä, miltä maailma tulee näyttämään välittömästi ensimmäisen yhteydenoton jälkeen. Saint Germainen 1700-luvulla aloittama ja tietyn sijoittajaryhmän loppuun saattama prosessi on nyt valmiina tulemaan julki koko maailmallenne. Tämän perusteellisen talousjärjestelmänne muutoksen mukana julkistetaan myös sarja keskeisen tärkeitä lakeja, jotka on valmisteltu henkilökohtaisten ja valtioiden velkojen anteeksiantamisen, nykyisen pankkijärjestelmän lakkauttamisen ja lukuisten keskeisten laittomien hallitusten viraltapanon toteuttamiseksi. Tämä kauan odotettu lainsäädäntö tulee syrjäyttämään viimeisen pimeyttä edustavan salaliiton vallasta ja tuomaan mukanaan rauhan, maailmanlaajuisen yhteistyön ja - ensimmäistä kertaa historiassanne - maailmanlaajuisen vaurauden aikakauden. Pian sen jälkeen nämä uudet nimetyt hallitukset tulevat tekemään virallisia julkistuksia Galaktisen Liiton olemassaolosta ja sen hyväntahtoisuudesta. Tätä tulevat seuraamaan meidän alustavat lausuntomme ensimmäisen yhteydenoton toteuttamisesta. Näiden lausuntojemme tarkoitus on valmistella teitä meidän planeettanne pinnalle saapumistamme varten.

Pian meidän saapumisemme jälkeen Äiti Maan Ylösnousseet Mestarit ilmestyvät keskuuteenne. Nämä loistokkaat Olennot ovat suunnitelleet voimistavansa myönteisen energian kenttiä ja hallintaverkostoja niin paljon, että pimeyden voimien harrastama kieroilu ei enää pysty jatkumaan. Lisäksi Ylösnousseet Mestarit haluavat tuoda teille julki ne perustavaa laatua olevat totuudet, joita pimeyden voimien käskyläiset jo kauan sitten vääristelivät. Näiden peruskäsitteiden palauttaminen alkuperäiseen muotoonsa tulee mahdollistamaan sen, että maailmanne suuret uskonnolliset ja filosofiset ristiriidat voidaan lopultakin ratkaista. Ikiaikaiset kiistat teidän todellisesta alkuperästänne voidaan myös selvittää. Pimeyden voimien levittämät vääristellyt totuudet saivat teidän maailmanne jakautumaan kauan sitten ja nyt teille on koittanut aika oppia totuus monien Ylösnousseiden Mestareiden tehtävistä suoraan näiltä suurilta Sieluilta, jotka aikanaan inkarnoituivat teidän maailmaanne panemaan alulle keskeisimmät maailmanlaajuiset uskontonne. Teidät tullaan vapauttamaan pimeyden voimien Ylösnousseiden Mestareiden nimissä asettamista järjettömistä opeista. Nämä paljastukset voivat auttaa teitä sisäistämään roolinne planeettanne hoivaajina ja tutkimaan Taivaan toimintatapoja.

Ennen kuin me saavumme tapahtuu niin sanottujen vaurausrahavarojen jakaminen. Sitten 72 tunnin sisällä tämän jälkeen seuraavat hallitusten vaihdokset ja vielä toistaiseksi salassa ja lepäämässä pidetyt lait julistetaan virallisiksi ja asetetaan voimaan. Lisäksi monet vuosikymmenien ajan salassa pidetyt hämmästyttävät laitteet tuodaan julkisuuteen ja esitellään maailmalle. Seuraavaksi toteutetaan monimutkainen prosessi kaikkien maailman yritysten uudelleenjärjestelemiseksi 60 päivän aikana. Tätä todella mutkikasta operaatiota tulee valvomaan tätä tarkoitusta varten asetettu valvontakomitea. Valtavan maailmanne puhdistusoperaation käynnistämistä varten tullaan esittelemään teknologiaa, jonka olemassaolon maailmanne valtaapitävä eliitti on pitkään pitänyt salassa. Kaikki tämä on vain alkusoittoa meidän laajamittaisille laskeutumisoperaatioillemme. Saapuessamme me tulemme täydentämään teidän teknologiaanne omalla teknologiallamme ja yhdessä nämä teknologiat antavat teille keinot puhdistaa planeettanne veden, ilman ja maaperän nopeasti. Kuitenkin tämä tulee olemaan vain alku tälle suurelle planetaariselle muutokselle.

Meidän teknologiamme välityksellä te tulette oppimaan sen, kuinka me voimme palauttaa takaisin ne erilaiset fossiiliset polttoaineet, mineraalit ja kaasut, jotka Äiti Maan uumenista on otettu pois Häntä vahingoittaen. Kaikki elävät olennot tarvitsevat tiettyjä ainesosia pysyäkseen terveinä. Teollinen ja öljyn aikakausi loi valtavan ahneuden, joka ei johtanut ainoastaan laajamittaiseen saastuttamiseen vaan myös mitä älyttömimpiin ja tuhoisimpiin yrityksiin alistaa teidät! Monet Anunnakien käskyläiset sitoutuivat saattamaan päätökseen ne monet inhottavat suunnitelmat, jotka laadittiin juuri ennen Atlantiksen odottamatonta tuhoutumista. Niinpä tämä nykyinen aikakausi jatkoi heidän ahneuden ja ylimielisyyden 'peliään', joka on nyt johtamassa heidän väistämättömään tuhoonsa. Saint Germaine ennusti kaiken tämän ja käytti huomattavia kykyjään varmistaakseen heidän mitä ansaitsemansa kukistumisen. Monet hänen alulle panemansa demokratiaa ja kansalaisten kouluttamista edistävät toimenpiteet osoittautuivat olevan tämän maailman pelastus.

Äiti Maa vaatii, että hänen uumenistaan niin suuressa määrin ulos pumpatut aineet palautetaan takaisin. Nämä aineet ovat osa järjestelmää, joka auttaa mannerlaattoja liikkumaan ja tarvittaessa lukkiutumaan toisiaan vastaan. Näiden tahmeiden ja siirappimaisten aineiden puutteellinen määrä kahden mannerlaatan saumakohdassa aiheutti viime joulukuisen Sumatran maanjäristyksen. Me ehdotamme, että tämä vaarallinen puute korjataan siten, että me annamme teille keinot luoda uudelleen ja korvata kaikki Äiti Maan uumenista viimeksi kuluneiden kahden vuosisadan aikana ulos pumpattu öljy. Kuitenkaan me emme voi tehdä tätä ennen kuin maailmanlaajuisen öljyteollisuuden toiminta on pysyvästi lakkautettu. Sen jälkeen kun tämä on tehty, me voimme yhdessä aloittaa korvaustoimenpiteet. Teidän tehtävänne Maapallon holhoojina on pitää planeettanne ja aurinkokuntanne terveinä. Tämän toteuttamista varten teidän on otettava käyttöön uusia teknologioita ja nykyistä hierarkista yhteiskuntaanne kehittyneempi yhteiskuntajärjestys.

Öljy on vain yksi niistä ainesosista, joita planeettanne tarvitsee terveytensä ylläpitämiseksi. Toinen tällainen aine on otsoni. Myös ilmakehänne otsonikerrokset täytyy palauttaa ennalleen. Kun tämä on tehty, nämä otsonikerrokset voivat vähentää planeettanne pinnalle kulkeutuvan säteilyn määrää mikä puolestaan voi vakauttaa ilmakehänne tiheimmän ja elintärkeimmän osan. Ilmakehänne alin noin 12 kilometrin korkuinen kerros on kriittinen tekijä nykyisen troposfäärinne (alimman kerroksen) ja seuraavan kerroksen, stratosfäärin, kunnossapitämisessä. Avainasia on antaa ilmakehänne alimpien osien happipitoisuuden palata aiemmalle tasolleen 23 ja 36 prosentin välille. Tämä korkempi happipitoisuus parantaa teidän omaa terveyttänne ja mahdollistaa hapen kulkeutumisen ilmakehässä ylöspäin, mikä puolestaan palauttaa otsonikerrokset nopeasti ennalleen.

Lyhyesti sanottuna öljyn aikakausi tulee päättymään äkillisesti ja sen tilalle tulee uusi sähkön ja Valon aikakausi. Tämä nopea muutos voi auttaa suuresti planeettaanne ja poistaa niitä vakavia vaaroja, joita laajamittainen öljyn pumppaaminen Maapallon uumenista aiheuttaa. Teidän salaisilla hallitsijoillanne on jo pitkään ollut keinot tämän tilanteen korjaamiseksi uudenlaisten kulkuvälineiden muodossa. Näillä kulkuvälineillä voitaisiin tehdä myös planeettojen ja aurinkokuntien välisiä matkoja. Meidän panoksemme on päivittää näiden laitteiden tekniikka ja ottaa käyttöön nykyistä turvallisemmat ja käytännöllisemmät valmistusmenetelmät. Vaikka teidän teollisuutenne suunta käännettäisiinkin, se käyttäisi edelleenkin öljynjalosteita päivittäin tarvitsemienne hyödykkeiden valmistukseen. Koska jatkossa te ette enää voi käyttää Äiti Maasta otettuja aineita hyödykkeittenne raaka-aineena, me voimme antaa teille lukuisia laitteita, jotka luovat hyödykkeitä suoraan ulottuvuuksien välisestä Valosta ja jotka voivat tuottaa teille kaikki tarvitsemanne hyödykkeet.

Näitä 'Valoprosessoreita' on kaiken kokoisia ja ne on suunniteltu luomaan silmänräpäyksessä kaiken tarvitsemanne. Ne tuottavat kaikkea ruoasta, vaatteista ja taloista kulkuvälineisiin ja jopa emoaluksiin. Juuri tämä teknologia antaa meille mahdollisuuden luoda maailmanlaajuiset yhteisömme ja pitää ne yllä tarpeen mukaan. Tähän vaaditaan viisautta erottaa toisistaan se, mitä todella tarvitaan ja egon tuottamat päähänpistot. Nämä 'Valoprosessorit' muuttavat omien ja yhteisöjenne tarpeiden rehelliset ajatukset yltäkylläiseksi todellisuudeksi. Sitten kun kaikilla on ruokaa, vaatteita ja asunto, teidän valtavat luovuuden ja ilon lahjat voidaan päästää valloilleen. Nämä laitteet eivät ole leluja vaan ne ovat keino vapauttaa teidät ja antaa mahdollisuuksienne kukoistaa. Tämän varmistamiseksi me aiomme valvoa näiden laitteiden käyttöä alkuvaiheessa. Muistakaa, että Yhdessä Me olemme Voitokkaita!

Tänään teimme katsauksen ensimmäisen yhteydenottomme alkuvaiheen perusasioihin. Tarkastelimme myös sitä, mitä tulee tapahtumaan ennen kuin me saavumme teidän keskuuteenne. Käsittelimme myös sitä, mitä me tulemme tekemään sen jälkeen, kun olemme laskeutuneet teidän kotiplaneettanne mitä kauneimpien maisemien katveeseen. Me käytämme tämän meille suodun tilaisuuden kiittää teitä armollisesta tuestanne ja sitoutumisestanne auttaaksenne meitä saattamaan tämän mitä tärkeimmän tehtävän päätökseen. Me lähdemme nyt. Siunausta teille kaikille! Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja rakkaudessa ja ilossa.