Hengellisen Hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 23.9.2003 – kanavana Sheldan Nidle

( http://www.paoweb.com/sn092303.htm , suomentanut Petri)

Selamat Jarin! Olemme täällä taas, rakkaat Sydämet! Monet maailmassanne parhaillaan ilmenevät tapahtumat siirtävät teitä vilkkaasti kohti uutta todellisuuttanne. Pian nämä tapahtumat huipentuvat hallitustenne tekemiin säpsähdyttäviin ilmoituksiin. Nyt kun tämä hetki lähestyy, meidän on kerrottava teille suunnitelmistamme. Puolustusvoimiemme ensisijainen tehtävä on maanpäällisten liitolaistemme suojeleminen. Heidän sotilaallinen osastonsa on jatkuvasti sellaisen paineen alla, jota heihin kohdistavat neljän suurvallan asevoimien eri osastot. Suojelumme avulla he ovat voineet kasvattaa sekä kokoansa että kapasiteettiansa. Olemme erityisen ylpeitä siitä mitä he ovat saaneet aikaan jo tähän mennessä. Tämän sotilaallisen ytimen ympärille on muodostunut mutkikas maailmanlaajuinen verkosto, joka toimii perustana uusille talouden ja finanssialan instituutioille, jotka tulevat mahdollisiksi NESARA:n avulla. Tämä globaali asiakirja on niiden sopimusten merkittävin jälkeläinen, jotka allekirjoitimme vuonna 1998 maanpäällisten liittolaistemme kanssa. Galaktisen vuoden 9 Eb (kesä 2001) loppuun mennessä siihen oli liitetty mittava määrä vaurausohjelmia. Se taas puolestaan sai meidät sitoutumaan sen varmistamiseksi, että tämä suunnitelma toteutettaisiin aikataulunsa mukaisesti.

Puolustusvoimamme tarkkailevat ja suojelevat useita tämän laajakantaisen ryhmittymän kansalais- ja hallitusjäseniä. Vuosia sitten annoimme eräille valituille puolustusjoukoillemme erityistehtäviä. Koska niiden alukset ovat verhottuina näkymättömiä, ne pystyvät tarkkailemaan niitä henkilöitä, jotka he saivat vastuulleen. Tämän joukon lisäksi tarkkailemme myös kaikkea viestintää planeetallanne. Seuraamme läheltä kaikkia avaruuteen tai Maan kiertoradalle lähetettäviä esineitä ja olemme rajoittaneet salaisen hallituksenne kehittyneempien avaruusalusten toimia. Nämä ”vapaaenergiaa” käyttävät lentolaitteet olivat aluksi meille melkoinen haaste muutama vuosikymmen sitten. Ensin meidät määrättiin olemaan vastaamatta tuleen avoimesti. Mutta muutama vuosi sitten Ensikontaktin johtoryhmä muutti tätä määräystä. Enää noista Maapallolla valmistetuista lentolaitteista ei ole meille vastusta. Joillakin hallituksistanne on yhä salaisessa hallinnassaan muutamia eksoottisia aseita. Olemme antaneet heille varoituksen olla käyttämättä niitä meitä vastaan. Pystymme pyyhkäisemään ne olemattomiin tappamatta tai vahingoittamatta niiden miehistöjä. Vastikään valitsimme Pohjois-Amerikasta yhden tuollaisen aseen osoittaen huomiota herättävästi mitä tuolla edellisellä lauseella tarkoitimme.

Maailmanne viimeinen, itsepäinen salaliitto on sekasorron vallassa. Sen jäsenet tietävät luitaan ja ytimiään myöten sen, että heidän tuomiopäivänsä on lähellä. Tämän tajuaminen on saanut heidät paniikkiin. Enää heillä ei ole pakotietä. Jäljellä on vain täysi antautuminen ja vuoden 1998 sopimusten täydellinen tunnustaminen. Kuten koukkuun takertunut kala he kamppailevat urheasti. Kuitenkin lopputulos on jo tiedossa. Pyydämme ettette ole liian karkeita tuomitessanne heidän tekojaan. Tämä salaliitto on toteuttanut toimia, joita Anunnakien maanpäälliset käskyläiset ovat jo pitkään ylläpitäneet planeetallanne. Mutta he aliarvioivat heitä vastaan asettuneen ryhmittymän todellisen voiman. Te, Rakkaat, olette tuon ryhmittymän sydän. Jokaisen Valotyöntekijän tulisi todella arvostaa yhteisten toimienne aikaansaamaa vaikutusta. Teidän ansiostanne tämä loistokas voitto kävi vääjäämättömäksi. Kiitos teidän, mahtava maailmanlaajuisen muutoksen verkosto tuli mahdolliseksi. Tämä verkosto voittamattomine tasoineen mahdollistaa voittomme. Tämä voitto johtaa meidät ensikontaktiin ja seuraavalle tasolle paluussanne fyysisiksi enkeleiksi. Siihen sisältyy ensimmäinen tunnustamisenne galaktisiksi ihmisiksi.

Ensikontaktin tapahduttua myös eristäytyneisyytenne tämän galaksin sisällä lakkaa. Saatte myös uutta ymmärrystä siitä kuinka ja miksi olette Maapallolla. Tuo aamunkoitto vapauttaa teidät myös sellaisista uskomuksista, jotka ovat alentaneet arvoanne ja antaneet muista maailmoista tulleille ja maanpäällisille hallitsijoille mahdollisuuden hallita teitä. Opitte myös todellista historiaanne ja sen kuinka katsoa sitä uudella tavalla. Ymmärrätte sen millä tavalla ja miksi monet erilaiset kulttuurinne syntyivät. Mutta ennen kaikkea, tajuatte yhteytenne toisiinne ja elämään kaikkialla fyysisessä Luomakunnassa. Aiemmissa viesteissämme olemme kertoneet tästä hyvinkin läheisesti monet kerrat. Nyt, rakkaat Sydämet, teidän olisi pystyttävä näkemään tämä kaikki loistokkaana näytelmänä, josta Taivas pitää huolen. Sekä Valo että pimeys asetettiin omiin rooleihinsa, joilla oli etäiset rajoituksensa. Tämä asetelma mahdollisti sen, että te pystyitte hankkimaan itsellenne paljon viisautta, ja auttoi meitä varmistamaan Ancharan sopimukseen huipentuvan pysyvän rauhan saavuttamisen tässä galaksissa. Tietämättänne olette alkaneet ottaa päätöksiä tekeviä rooleja näissä asioissa.

Maailmaanne ympäröivät kosmiset Valon voimat ovat hyvin perillä siitä, kuinka vähän tällä viimeisellä salaliitolla on enää aikaa jäljellä. Olemme olleet erittäin kärsivällisiä tuon tyhmyrijoukon kanssa jo liian pitkään. Heidän jääräpäisyytensä alkaa lähennellä jo naurettavuuden rajoja. Kaikki heidän tuomitsemisestaan vastuussa olevat tietävät jo vallan hyvin heidän tämänhetkisen tilanteensa hullunkurisuuden. Tässä galaksissa heidän ylimielisyydestään on tulossa hyvää vauhtia jo legenda. Jopa aiemmin pimeään Ancharan Allienssiin kuuluneet tähtikansat hämmästelevät sitä millaista toimintaa he yhä jatkavat maailmassanne. Onneksi Taivas on kiristämässä ”liekojaan” ja on valmiina pudottamaan esiripun tämän ilottoman näytelmän päättymisen merkiksi. Tämä viimeinen salaliitto on vienyt maailmanyhteisönne sellaisen katastrofin partaalle, joka oli johtaa sellaiseen ihmisorjuuteen ja ahneuteen, joka olisi mennyt reilusti yli Taivaan sallimien rajojen. Siksi Taivas aloitti sellaisten tapahtumien kulun, joka on johtanut tämänhetkiseen tilanteeseen. Tämä tilanne perustuu suuren vaurauden jakamiseen yhdistettynä uudenlaisen todellisuuden ilmentymiseen.

Tämä uusi todellisuus voi ilmentyä vasta kun muinaisen Rooman viimeisetkin tunnetut rippeet on saatu poistetuiksi. Maalliset hallitsijanne ovat perustaneet toimintansa oikeutuksen pitämällä yllä niitä lakeja ja olosuhteita, jotka ovat olleet voimassa viimeksi kuluneet yli kaksi tuhatta vuotta. Tämänhetkinen oikeusjärjestelmänne on tuomioidensa myötä siirtänyt nämä lait unholaan. Tämä pitkä prosessi, sallien aivan uusien ennakkotapauksien luomisen, on antanut mahdollisuuden mieltää vuoden 1998 sopimukset luonnollisena ja pitkään odotettuna osana kansainvälistä lakia. Sen lisäksi se tuo päivänvaloon menetelmät, jotka vievät globaalia yhteiskuntaanne eteenpäin sen matkalla kohti galaktisen yhteiskunnan syntyä. Kaikilla galaktisilla yhteiskunnilla on omat perinteensä, joiden muodostamalle perustukselle ne rakentavat luodakseen uudemman ja paremman yhteiskunnan. Maanpäälliset liittolaisemme ovat saaneet tämän tehtävän tehtyä ja haluaisivat nyt saattaa voimaan sen mikä on jo asetettu paikalleen. Nyt tuo prosessi on alkanut.

Globaalin yhteiskuntanne kulkiessa kohti vapautta ja todellista henkilökohtaista suvereenisuutta sen hallinto tulee edustamaan täydellisesti kansalaisia. Siitä seuraa, että tarvitaan vilpitöntä ja aitoa julkista ahkeruutta. Tässä suhteessa Ylösnousseet Mestarit aikovat tarjota asianmukaista ohjausta ja oikein ajoitettuja menetelmiä sen ilmentämiseksi. Tällainen tapahtumien kulku alkaa heti kun ensimmäiset julkistukset on pantu täytäntöön. Se tarkoittaa sitä, että pian todella monet Galaktisen Liiton yhteydenpidon erikoisryhmät lähtevät liikkeelle. Niiden tavoitteena on opettaa teitä muodostamaan tiettyä tarkoitusta varten ainutlaatuisista yksilöistä koostuvia ryhmiä, sekä sen kuinka koordinoida niitä tehokkaasti käyttämällä ”Joustavan ryhmädynamiikan” periaatteita. Sitten kun opitte hyödyntämään tätä menetelmää, huomaatte sen lähes ”ihmeenkaltaiseksi” työkaluksi ryhmien hallitsemisessa.

Jokaisen kansakunnan menestyksen avaimet ovat sen juurissa. Uusi todellisuutenne inspiroi teitä näkemään hallintonne yhtenä ensisijaisista vastuualueistanne. Kun uudet teknologiset ratkaisut on esitelty teille ja vauraus on kiinteä osa elämäänne, monet ahkeruuttanne rajoittaneista tekijöistä voidaan pyyhkiä pois. Silloin teidän on keskityttävä yhteiskuntaanne. Olkoonpa kyseessä sitten paikallinen tai globaali taso, teidän on keskityttävä siihen. Teidän on oltava aina tietoisia siitä, Rakkaat, että ”läsnäolo” on elintärkeä osa koko ajan kohoavaa tietoisuuttanne. Aistitte yhteytenne toisiinne ja Äiti-Maahan. Sanomme taas kerran: ne asiat, jotka ovat rajoittaneet teitä, ja ylitsepääsemättömät esteet menestyksenne tieltä tulevat poistumaan. Pyydämme teitä käyttämään tätä mahdollisuutta nähdäksenne sielunne silmillä uuden galaktisen yhteiskuntanne synnyn. Muistakaa, rakkaat Sydämet, että yhdessä me olemme voitokkaita!

Tänään olemme kertoneet muutamista asioista, joita maailmassanne on tapahtumassa. Nyt olette uuden todellisuutenne ilmentymisen partaalla. Pyydämme teitä käyttämään tämän ratkaisevan ajan keskittyen ja pysyen intohimoisen sitoutuneina voittoonne. Vihdoin uuden todellisuuden aamu on koittamassa maailmaanne! Lähdemme tästä nyt. Siunausta! Tietäkää Sydämienne Sydämissä, että loppumaton Vauraus ja lakkaamaton Taivaan tarjonta on teidän! Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Siriuksen kielellä Olkaa Yhtä! Olkaa Siunattuja Rakkaudessa ja Ilossa!)