Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 23.11.2010 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn112310.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme kertomaan teille lisää asioita. Valtava talouden romahdus alkaa nyt antaa merkkejä itsestään eri puolilla maailmaanne. Monet asioista tietävät ovat nyt nopeassa tahdissa vetämässä pois sijoituksiaan maailman romahtavilta osake- ja arvopaperimarkkinoilta. Nämä varakkaat ja vaikutusvaltaiset sijoittajat ovat huomanneet, että heidän pimeyttä edustavaan salaliittoon kuuluvien ystäviensä kohtalo on sinetöity ja he tulevat kohtaamaan karmean ja epämiellyttävän tulevaisuuden. Nykyinen talousjärjestelmä pysyy pystyssä nyt vain keinotekoisen avun turvin, mutta kaikesta tästä koruttomasta todistusaineistosta huolimatta salaliittolaiset uskovat edelleen voivansa löytää keinot päästä ulos tästä koko ajan pahenevasta ahdingosta. Salaliittolaisten yhä epätoivoisemmiksi käyvät suunnitelmat osoittavat heille, kuinka epätoivoinen maailman tilanne on ja että ainoa keino korjata tilanne on hyväksyä tosiasiat ja antaa meidän maanpäällisten liittolaistemme suunnitelmien toteutua täysipainoisesti. Ikävä kyllä tämä vaihtoehto on salaliittolaisten mielestä viimeinen mahdollinen ratkaisu, johon he voivat turvautua vain siinä tapauksessa, että mikään muu ei auta. Mutta totuus on edelleen se, että meidän maanpäällisten liittolaistemme suunnitelmien toteuttaminen on keino, jonka avulla koko ajan laajeneva katastrofi voidaan ratkaista helposti ja jonka avulla kaikille Maapallon ihmisille voidaan järjestää pysyvä vaurauden ja yltäkylläisyyden tila. Salaliittolaiset eivät kuitenkaan voisi kontrolloida tätä vaurautta ja juuri tämä seikka pelottaakin heitä suuresti.

Monien valtioiden talous vaikuttaa nyt olevan hienoisessa nousussa, mutta nämä ilmiöt antavat väärän kuvan niistä taustalla olevista asioista, joiden myötä kokonaistilanne on menossa jatkuvasti huonompaan suuntaan. Salaliittolaiset tietävät tämän totuuden ja heidän äskettäiset epäonnistuneet yrityksensä hankkia itselleen sekä julkisten että salaisten maailmanlaajuisten kultavarantojen hallinta ovat yksi heidän paniikkinsa tasoa kuvaava tekijä. Lisäksi he ovat tyrmistyneitä siitä, millainen kohtalo heille on luvassa. Meidän maanpäälliset liittolaisemme ovat onnistuneet kiitettävällä tavalla pitämään hallussaan suurimman osan maailman salaisista kultavarannoista ja he ovat pystyneet estämään merkityksellisten kultamäärien siirtämisen pois maailman keskuspankkien varastoista. Samaan aikaan maailman valuuttojen arvot ovat vaakalaudalla, kun euron ja dollarin arvo laskee. On selvää, että keinotekoisesti määräytyvän arvon valuuttojen aika on nyt lähes päätöksessään. Joka suunnasta kuullaan vaatimuksia palata vakaan arvon valuuttoihin ja tätä toimintaa johtavat meidän maanpäällisten liittolaistemme suunnitelmia epävirallisesti tukevat pankkiirit. Keinotekoisesti määräytyvän arvon valuuttojen luhistuminen aiheutuu niistä laajamittaisista petollisuuksista ja huijauksista, jotka ovat olleet leimaa antavia maailmanlaajuisessa pankkitoiminnassa toisen maailmansodan päättymisestä lähtien.

Kyse on nyt todellakin siitä, että "pojat saavat katua isiensä tekoja", mikä käy hyvin ilmi salaliittolaisten päivittäisistä pieleen menevistä katalista suunnitelmista. Me katselemme tätä salaliittoa, joka sätkii kuin kala kuivalla maalla haukkoen henkeään. Ja kuitenkin näillä salaliittolaisilla on edelleen keino päästä ulos tästä ahdingosta: täysipainoinen yhteistyö meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa! Salaliittolaiset saattaisivat olla hyvin hämmästyneitä, jos he tietäisivät, mitä kaikkea reilun ja avoimen yhteistyön avulla voitaisiin saavuttaa. Itse asiassa heidän pelkonsa tulevan kohtalonsa suhteen totuuden tullessa julki saattaisikin olla paljon vähäisempää kuin mitä se on nyt. Lisäksi se, että jos he jakaisivat hyväntahtoisesti valtavan varallisuutensa muiden ihmisten kanssa, saattaisi saada ihmiset suhtautumaan heitä kohtaan paljon suotuisammin. Anunnakit olivat viisaita kehottaessaan salaliittolaisia muuttamaan tapojaan ja olemaan avoimempia omaksumaan uudenlaisia käsityksiä. Koska nyt on tullut aika jakaa maailmanlaajuinen vauraus, me ehdotamme salaliittolaisille tätä toimintatapaa keinoksi ratkaista ongelmat meidän maanpäällisten liittolaistemme kanssa.

Meidän tämänhetkinen päätehtävämme ensimmäisen yhteydenoton projektissa on toimia muutoksen puolestapuhujina. Teidän maailmanlaajuisen todellisuutenne toimintatavat ovat nyt saavuttaneet järkevyyden rajat. Tämä tarkoittaa sitä, että asioiden täytyy nyt muuttua ja nopeasti! Tämän lisänä ovat ne valtavat tietoisuuden muutokset, joita te olette kokeneet ja varsinkin se, että teidän maailmanlaajuinen yhteiskuntanne ei ole nyt lainkaan tasapainossa omien sisäisten muutostenne kanssa. Teidän pitäisi elää nyt jo aivan erilaisessa maailmassa. Pimeyden aikakausi on nyt lopussa ja siirtyminen uuteen valon ohjaamaan todellisuuteen on meneillään. On surullista, että pimeyden edustajat pitäytyvät niin epätoivoisesti vanhoissa toisten kontrollointiin tähtäävissä toimintatavoissaan eivätkä ilmeisesti ole vieläkään valmiita ja halukkaita omaksumaan muutamia uusia ja mielenkiintoisia näkemyksiä. Tämän periksiantamattomuuden mielekkyys täytyy nyt asettaa kyseenalaiseksi, sillä muutoksen voimaa ei voi vastustaa enää pidempään. Valtava määrä erilaisia muutoksia tuijottaa heitä suoraan silmiin ja nyt on aika luopua niistä asioista, joita ei voi enää korjata toimiviksi edes tilapäisesti.

Sen vähän aikaa, joka salaliittolaisilla on enää jäljellä, heidän tulisi omistautua täysipainoisesti laatimaan yksityiskohtainen toimintasuunnitelma, jonka he voisivat esittää meidän maanpäällisille liittolaisillemme aidon yhteistyön hengessä. Tuollainen asennemuutos voisi saada aikaan ihmeitä. Meidän maanpäälliset liittolaisemme pitävät tulossa olevien muutosten syynä Taivaan antamien määräysten asettamia vaatimuksia. Ja Taivashan kannustaa antamaan anteeksi! Tämän mahdollistamiseksi täytyy luoda Rakkauden ja yhteistyön ilmapiiri. Mutta jos meidän maanpäälliset liittolaisemme kokevat edelleen toimiensa vaikeuttamista ja hidastamista, niin tämän pimeyttä edustavan salaliiton jäsenille voidaan ennustaa hyvin epämiellyttävää kohtaloa. Me ymmärrämme kyllä ne metkut, joita Anunnakit harrastivat ja opettivat tuhansia vuosia sitten, mutta nyt salaliittolaisille on koittanut aika luopua tuollaisesta toiminnasta ja tulla esiin ja kertoa totuus siitä, mitä noiden tuhansien vuosien aikana on tapahtunut. Tämä teko yhdessä aidon yhteistyön asenteen kanssa voi lievittää salaliittolaisten kohtaloa hyvinkin paljon. Tämä mahdollisuus valuu pian käsistä, joten nyt on korkea aika noudattaa meidän ystävällistä neuvoamme.

Äiti Maa kiihdyttää toimintaansa varoittaen pinnallaan asuvia ihmisiä siitä, että suurten geologisten muutosten sarja on nyt valmiina käynnistymään. Merkkinä tästä on ollut yli 7 Richterin voimakkuuksisten maanjäristysten nopea lisääntyminen. Näitä järistyksiä esiintyi joka puolella planeettaa ja niiden tarkoitus oli osoittaa, kuinka tärkeää on se, että ihmiset saattaisivat päätökseen täyden tietoisuuden tilaan johtavan muutoksen ensimmäiset vaiheet ja siirtyisivät Maapallon sisäiseen maailmaan saattamaan muutoksen päätökseen. Gaia aikoo yhdistää sisäiset ja ulkoiset maailmansa ja tämä tulee tapahtumaan kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli vuosien 1870 ja 2000 välillä tapahtuneet suuret maanjäristykset ja tulivuorenpurkaukset. Toinen vaihe on menossa nyt ja se saattaa olla ihmiskunnan kannalta katastrofaalinen ja Gaia aikookin toteuttaa sen vaiheittain. Ihmiskunnan kannalta paras ratkaisu on edetä omassa muutoksessaan ja saattaa päätökseen muutos takaisin täyden tietoisuuden tilaan.

Teidän planeettanne on muutostilassa oleva elävä Olento samoin kuin te itsekin olette. Keskeisin tekijä teidän palauttamisessanne täyden tietoisuuden tilaan on ensimmäinen yhteydenotto. Me saavumme planeettanne pinnalle tiedostaen täysin nämä pyhät velvollisuutemme. Tällä hetkellä teidän maailmassanne on yksi viimeinen vaikutusvaltainen pimeyttä edustava ryhmä, jota me olemme varoittaneet jo monta kertaa siitä, mitä sen yhä jatkuva uppiniskaisuus saattaa sille aiheuttaa. Kuitenkin tämä salaliitto pitää edelleen kiinni valta-asemastaan ja estää teitä saamasta niitä muutoksia, joita te niin kovasti kaipaatte. Taivas on pyytänyt meitä poistamaan kaikki jäljellä olevat esteet täyteen tietoisuuteen siirtymisenne edestä ja niinpä me teemme nyt ensin näille pimeyden edustajille täysin selväksi sen, että heidän ainoa järkevä vaihtoehtonsa on nyt liittyä koko maailmanlaajuisen yhteiskunnan toiminnan vapauttamista vaativien ihmisten joukkoon. Me haluamme tehdä hyvin selväksi sen, että ellei yhteistyöhalua nyt vieläkään löydy, niin tällaisella epäonnistumisella saattaa olla hyvin vakavat seuraukset.

Me olemme sitoutuneet toteuttamaan ensimmäisen yhteydenoton menestyksekkäästi. Me aiomme poistua paikalta vasta sitten, kun te olette palanneet täyden tietoisuuden tilaan ja aloittaneet uuden tähtikansanne muodostamisen. Aghartalaiset ovat valmiina auttamaan teitä tässä ponnistuksessanne ja riemuitsemaan teidän kanssanne. Maapallon sisäisen ja ulkoisen todellisuuden yhdistäminen on alkua sille prosessille, jonka myötä tämä aurinkokunta tulee jälleen yhdistymään turmeltumattomiin energiakenttiin. Me olemme innokkaita näkemään, mihin kaikkeen te oikein pystyttekään. Kun teidän tähtikansanne järjestää ensimmäiset galaksienväliset konferenssit, niin teidän ainutlaatuiset kykynne alkavat antaa merkkejä itsestään. Nämä kyvyt vaipuivat syvälle sisimpäänne kulkiessanne rajoitetun tietoisuuden kokemuksenne läpi ja nyt teille on tullut aika muuttua sellaisiksi kuin teidät on luotu olemaan.

Tänään me kerroimme pimeyttä edustavan salaliiton jäseniin liittyvistä asioista ja ehdotimme keinoja, joiden avulla he voisivat lieventää huomattavasti niitä ikäviä seuraamuksia, joita heidän tekemänsä kavaluudet tulevat heille aiheuttamaan. Heidän täytyy nyt valita joko polku, joka voi antaa heille arvokkaita tilaisuuksia kunniakkaaseen vallasta luopumiseen tai sitten polku, joka tuottaa heille katkeraa katumusta heidän petollisen toimintansa ansiosta. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!