Hengellisen hierarkian ja Galaktisen Liiton tiedote 24.11.2009 - kanavana Sheldan Nidle

(http://www.paoweb.com/sn112409.htm , suomentanut Olli)

Tervehdys! Me saavumme jälleen luoksenne viikoittaisen katsauksemme kera! Valon ja pimeyden välinen kamppailu maailmassanne jatkuu edelleen. Viimeinen pimeyttä edustava salaliitto on edelleen vallassa, mutta sen ote maailmanne tapahtumista on herpaantunut huomattavasti ja on nopeassa tahdissa hupenemassa edelleen. Samaan aikaan yhteiskuntanne kamppailee pimeyden voimien luomien sairauksien, kaaoksen ja juonittelun parissa. Meidän maanpäälliset liittolaisemme tietävät, kuinka tärkeää heidän olisi saada jaettua vauraus koko maailmaanne ja niinpä heidän päättäväisyytensä toteuttaa tämä massiivinen operaatio lisääntyy joka päivä. Heidän voittonsa hetki lähestyy nopeassa tahdissa ja kaikki on valmiina sitä varten. Me tarkkailemme tapahtumia ja autamme heitä kaikin mahdollisin Taivaan sallimin tavoin. Helpottaaksemme heidän ponnistelujaan me olemme laatineet UFOjen olemassaolon paljastamiseen tähtäävän toimintasuunnitelman. Lähes koko tämän vuosikymmenen kestänyt projekti on nyt lähellä merkittävää käännekohtaa. Monet maailmanne hallitukset ovat lyöttäytyneet yhteen tämän tavoitteen toteuttamiseksi, sillä UFOjen olemassa olon julkistaminen saattaa hyvinkin olla sellainen tekijä, joka katkaisee pimeyden voimien selkärangan lopullisesti.

Teidän kärsimyksenne alkaa lähestyä sellaista määrää, että Taivas antaa luvan puuttua asioihinne suoraan, sillä pimeyden voimat eivät enää saa hidastaa muutoksenne edistymistä. Lord Surea on antanut Taivaan paikalliselle Hallintoyksikölle pyhän määräyksen siitä, että nyt on koittanut jumalallisesti oikea hetki kukistaa pimeyden voimat ja sen käskyläiset. Tämä määräys avaa meille monia mahdollisuuksia samalla, kun me tarkkailemme maailmanne tilannetta löytääksemme parhaan tavan toteuttaa keskeiset julkistukset. Tällä hetkellä parhaalta vaihtoehdolta vaikuttaa se, että järjestetään erityinen kokous, jossa virallinen julkistus voidaan tehdä. Tällaisen kokouksen aika ja paikka ovat vielä avoinna. Me työskentelemme myös maanpäällisten liittolaistemme kanssa lakkauttaaksemme "USA-yhtiön" valta-aseman ja asettamaan tilalle väliaikaisen hallinnon. Nämä asiat osoittavat sen, kuinka päättäväisesti me olemme muuttamassa teidän maailmaanne paremmaksi paikaksi (ensi alkuun) palauttamalla planeettanne vaikutusvaltaisimman valtion jälleen todelliseksi demokratiaksi. Kuten olemme jo aiemmin maininneet, niin tällainen monitahoinen asioihinne puuttuminen on ainutlaatuista lukemattomien monien aiemmin toteuttamiemme ensimmäisen yhteydenoton projektiemme parissa. Meidän tavoitteemme on varmistaa se, että tämä ensimmäisen yhteydenoton projekti etenee sujuvasti "ainutlaatuisesta" huomattavasti tavanomaisempaan suuntaan.

Tämä ponnistelu on tämän tehtävämme kulmakivi. Kuten tiedätte, niin te olette siirtymässä rajoitetun tietoisuuden tilasta täysin tietoisiksi Olennoiksi. Monet tahot joidenkin valtioittenne hallituksissa haluavat pysäyttää tämän pyhän prosessin millä keinoin tahansa tai ainakin hidastaa sitä. Tämä seikka on motiivina niille kohtuuttomille toimenpiteille, joiden tuloksena osa väestöstänne on sairastunut ja se myös ruokkii uusia suunnitelmia päästää liikkeelle hengenvaarallisia pandemioita. Nämä suunnitelmat ovat merkkejä siitä paniikista, jonka vallassa pimeyden voimat nyt ovat. He ovat myös laatineet suunnitelmia kaapata itselleen teille tarkoitettu vauraus ja nämä suunnitelmat ovat vain vähäisimpiä heidän julmuuksistaan. He ovat suunnitelleet lavastavansa UFOjen tekemän hyökkäyksen, lisätä sotatoimiaan ja luoda vielä lisää taloudellista sekasortoa. Me pidämme silmällä tätä petollisuutta ja näemme, että tämä sotilaallisista, yrityksellisistä ja tiedotusvälineellisistä osasista koostuva kompleksi käyttää nyt kaikkia mahdollisia likaisia keinoja! Näihin suunnitelmiin sisältyy valtava määrä hallitusten salaisia toimintaohjelmia. Tietenkin me pidämme maanpäälliset liittolaisemme ajan tasalla sen suhteen, mitä pimeyden voimat aikovat kulloinkin tehdä.

Lyhyesti sanottuna valtava vaikutusvaltainen hallintokoneisto työskentelee kuumeisesti estääkseen meidän saapumisemme ja pitääkseen meidän olemassaolomme kansalaisilta salassa. Tavallisesti tällainen vihamielinen käyttäytyminen saisi meidät tekemään sen johtopäätöksen, että te ette ole vielä valmiita ensimmäiseen yhteydenottoon ja me vain tarkkailisimme tilannetta nähdäksemme, että selviytyisittekö te vai tuhoaisitteko planeettanne elinkelvottomaksi. Maapallon tapauksessa tämä ei kuitenkaan ole nyt realistinen vaihtoehto, sillä ensimmäinen yhteydenotto on jumalallisesti määrätty tapahtumaan juuri nyt. Me olemme jopa tehneet tavanomaista enemmän yhteistyötä aghartalaisten (eli Maapallon sisällä asuvien) kanssa, jotka ovat jo pitkään olleet soluttautuneina monien valtioittenne yhteiskuntiin. Tämä asettaa jotkut heistä vaaraan ja jotkut suoraan paniikissa olevien pimeyttä edustavien salaliittolaisten tielle. Me olemme vaarantaneet heidän suojauksensa, jotta saisimme hallituksenne tietoisiksi siitä, että me ponnistelemme tarmokkaasti saadaksemme pimeyttä edustavat tahot huomaamaan sen, kuinka päättäväisesti me aiomme toteuttaa Maapallon varalle laaditun jumalallisen suunnitelman. Tämä toiminta on johtanut joidenkin maanpäällisten liittolaistemme hengen menetykseen, mutta näistä murheista huolimatta tämä toiminta jatkuu edelleen!

Me teemme läheistä yhteistyötä monien sellaisten henkilöiden kanssa, joilla on pääsy pimeyttä edustavien tahojen avainresursseihin. Meidän tavoitteemme on kohdistaa huomio pimeyden voimien vielä toteuttamattomiin suunnitelmiin. Me käytämme tällä tavoin hankkimaamme tietoa toteuttaaksemme menestyksellisen "paljastuskokouksen". Kuten voitte kuvitella, niin tämä on hyvin salainen operaatio, mutta teidän on syytä tietää se, että me ponnistelemme uutterasti tämän tavoitteen eteen. Muutamat keskeiset maailmanne johtavassa asemassa olevat henkilöt tekevät kaiken tarvittavan valmistellakseen teitä tätä tulossa olevaa tapahtumaa varten. Jäljellä oleva aika alkaa käydä vähiin ja niinpä me olemme nyt asettaneet etusijalle muutamat tätä tavoitetta palvelevat projektit huolehtien myös siitä, että kaikkien mahdollisten tapahtumien varalle on olemassa myös varasuunnitelmat. Näin ollen te elätte nyt nykyisen todellisuutenne viimeisiä hetkiä. Me aiomme katsoa, miten tilanne kehittyy ja muuttaa maailmaanne riittävän paljon, jotta ensimmäinen yhteydenotto voi toteutua kivuttomasti. Tämä hetki on nyt totisesti hyvin lähellä!

Maailmaanne katsellessamme me näemme vaikutusvaltaisen salaliiton, joka on menettämässä valtansa eikä lopulta pysty estämään meidän maanpäällisten liittolaistemme suunnitelmien toteutumista. Me näemme myös ryhmän, joka on pirunmoisen ovela, mutta joka ei osaa antaa järkevästi periksi. Teidän maailmanne on syöksymässä pohjattomaan kuiluun, mutta meidän saapumisemme tulee omalta osaltaan estämään tällaisen kohtalon toteutumisen. Lisäksi meidän maanpäälliset liittolaisemme ymmärtävät nyt sen, kuinka perusteellisesta muutoksesta on kyse. Tämä muutos tulee olemaan mullistavin koko historiassanne - suurempi kuin jonkin aiemman maailmanvallan kukistuminen. Tällä kertaa te tulette saamaan käyttöönne uskomattoman hienoa uutta teknologiaa, jota täydentävät pätevät ja kattavat tieteelliset selitykset ja henkiset käsitykset. Tämän jälkeen te kuljette vieläkin korkeammalle tasolle uuteen todellisuuteen, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Niinpä tämä aika on ainutlaatuista ja se muodostaa kulkuväylän johonkin kerta kaikkiaan mukaansa tempaavaan tilaan: uuden maailmanlaajuisen tietoisuuden tasolle!

Me tiedostamme tämän ja näemme edessä olevat tapahtumat prosessina, joka sysää teidät ensin kohtaamaan meidät ja sen jälkeen kohti omaa jumalallista kohtaloanne. Ensimmäinen yhteydenotto on luontainen osa kaikkea tätä eikä se tule yhtään liian aikaisin. Teidän muutostenne tahti kiihtyy. Taivaan suunnitelmat alkavat paljastua teille ja suurten asioiden julkistukset kulkevat samassa tahdissa niiden kanssa. Teidän yhteiskuntanne täytyy saada tietää, että te ette ole yksin ja että se, mitä tapahtuu, ei ole millään lailla uhkaavaa, vaan kaukana siitä! Teidän viattomuutenne, tai tarkemmin sanottuna tietämättömyytenne siitä, keitä me olemme, tullaan korjaamaan hyvin perusteellisella tavalla. Me pidämme tätä hyvin tärkeänä. Me valmennamme joka päivä henkilökuntaamme opastamaan ystävällismielisiä hallituksia ja meidän näkemyksemme mukaan näiden kokousten myötä UFOjen olemassa olon julkistaminen voi tapahtua hyvinkin pian.

Me kerroimme teille tässä viestissämme niistä keinoista, joiden avulla te tulette tavalla tai toisella välttämään monet uhkaavat katastrofit. Teidän todellisuutenne on jo nyt muutosten ensimmäisissä vaiheissa ja muutosten tahti alkaa nyt kiihtyä. Meidän aluksemme ja henkilökuntamme on koulutettu ja valmiina toimimaan saatuaan Taivaalta ratkaisevan lähtökäskyn. Me odotamme ja toimimme tarvittaessa annettujen ohjeiden mukaan. Myös Äiti Maa on valmis muutoksiin. Itse asiassa koko aurinkokuntanne on alkamassa muuttua sopusoinnussa jumalallisen suunnitelman kanssa. Kaikki nämä asiat ovat sidoksissa teidän täyden tietoisuuden tilaan siirtymisenne kanssa. Teidän h-hetkenne tämän suhteen on lähestymässä. Sillä välin me tarkkailemme tilannetta ja iloitsemme niistä asioista, joita te tulette pian kokemaan ja siitä juhlasta, jonka hetki on nyt lähellä!

Tänään kerroimme monista asioista, joita me teemme saattaaksemme kaiken tämän jumalalliseen päätökseensä. Teidän siirtymisenne täyden tietoisuuden tilaan on nyt lähellä. Meidän tehtävämme on olla tiedottajia ja opastajia. Me olemme tyytyväisiä tähän ja odotamme innolla kohtaamistamme ja sitä juhlaa, joka koittaa sitten, kun te olette saavuttaneet täyden tietoisuuden tilan. Tietäkää sydämissänne, että taivaan rajaton tuki ja vauraus on kanssanne. Olkaa siunattuja Taivaallisessa rakkaudessa ja ilossa!